Kop-staartbotsing

In het kort

 • Een kop-staartbotsing is één van de meest voorkomende vormen van een auto-ongeluk
 • Degene die u van achter heeft aangereden, is in beginsel verantwoordelijk voor de gevolgen van het ongeval
 • De schade die u lijdt na een ongeval waarbij u gewond bent geraakt, wordt letselschade genoemd
 • Letselschade bestaat uit een materieel (financieel) en een immaterieel (smartengeld) component
 • Onze letselschade-experts zijn specialist in de afwikkeling van kop-staartbotsingen en kunnen u kosteloos bijstaan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wat is een kop staartbotsing?

Drukte, files, en een onafzienbare stroom vrachtverkeer. Zo zien onze Nederlandse wegen er dagelijks uit. Een kop-staartbotsing is één van de meest voorkomende vormen van een auto-ongeluk. Het is het type aanrijding waar vaak meerdere mensen bij betrokken zijn en waarvan ernstig letsel regelmatig het gevolg is. Dit kan zelfs een kettingbotsing veroorzaken. Ook al is de snelheid tijdens een kop staart botsing niet heel hoog, dan kan er alsnog letsel ontstaan waarvan u niet snel geneest. Nekklachten, rugklachten en hoofdletsel zijn helaas vaak het resultaat, meestal in de vorm van een whiplash. Helaas kunnen whiplashklachten chronisch worden en normaal functioneren in de weg staan. 


Bij een kop-staartbotsing is de achterop-rijder in de regel aansprakelijk voor uw letselschade. Dit betekent dat wij u kosteloos kunnen bijstaan. Vraag vrijblijvend advies aan één van onze letselschade-experts, wij staat u graag te woord.


Aansprakelijkheid kop staart botsing

De juridische regels omtrent een kop staart botsing zijn vrij helder. De wetgever stelt dat degene die u van achter heeft aangereden in beginsel verantwoordelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Dit komt doordat deze automobilist altijd zoveel afstand dient te houden tot zijn voorganger, dat een aanrijding kan worden voorkomen wanneer zich een noodsituatie voordoet. Bent u van achteren aangereden, dan gaat de wetgever er vanuit dat er onvoldoende afstand is bewaard en is de achterop-rijder aansprakelijk voor uw letselschade. Dit betekent dat u geheel schadeloos gesteld moet worden.

Op grond van artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) dient een automobilist voldoende afstand tot zijn voorganger te bewaren. Doet hij dat niet, en botst hij daardoor op zijn voorganger, dan is hij in principe aansprakelijk voor de schade.

Bij een kopstaart botsing wordt op grond van artikel 19 RVV vermoedt dat de achteroprijder onvoldoende afstand hield, en dus aansprakelijk is. Is de achteroprijder het hier niet mee eens, dan dient hij zelf het tegendeel te bewijzen.

Aansprakelijkheid bestuurder voorste auto

Er kunnen zich verkeerssituaties voordoen waarbij de achteroprijder de kop-staartbotsing niet had kunnen voorkomen:

 • Afsnijden

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de voorste auto de achteroprijder eerst afsnijdt, waarna de achterste auto op de voorste botst. De oorzaak van de kopstaart botsing ligt dan niet in het onvoldoende afstand houden, maar in het afsnijden. In dit geval zal de achteroprijder niet aansprakelijk zijn voor de letselschade van de voorste automobilist

 • Plots remmen

Het kan gebeuren dat een automobilist zonder verkeersreden plots remt. Dit is op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet verboden. De achteroprijder zal in principe niet aansprakelijk zijn voor de schade van de voorste chauffeur, tenzij de achteroprijder onvoldoende afstand hield

 • Remmen voor oranje

In het verkeer hebben chauffeurs bepaalde verwachtingen van elkaars gedrag. Zo kun je ervan uitgaan dat iemand die een verkeerslicht al dicht is genaderd bij oranje licht zal doorrijden. Het kan gebeuren dat iemand tegen de verwachtingen in, plots remt voor het oranje licht. Een kopstaartbotsing kan dan het gevolg zijn

Beide chauffeurs valt een verwijt te maken. Als je een oranje licht zo dicht genaderd bent dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is, dan mag je niet alsnog hard remmen. Aan de andere kant, de achteroprijder dient voldoende afstand te bewaren. Uit de praktijk blijkt echter dat de meeste schuld bij een kop staart botsing (en dus de aansprakelijkheid) bij de achteroprijder wordt gelegd.

Letselschade na een kop-staartbotsing

De schade die u lijdt na een verkeersongeval waarbij u gewond bent geraakt, wordt letselschade genoemd. Letselschade bestaat uit een materiële en een immateriële component, die erg van elkaar verschillen.

 • De materiële component bestaat uit financiële schade, zoals kosten voor medische behandelingen, kosten voor huishoudelijke hulp of aanpassingen in en om het huis. Maar denk bijvoorbeeld ook aan gederfde inkomsten als u door de kop-staartbotsing niet of minder in staat bent om arbeid te verrichten en hierdoor inkomsten misloopt. Een ZZP-er kan hier direct na het ongeval al mee te maken krijgen, of indien u net voor een contractverlenging stond, die nu niet doorgaat.
 • De immateriële component bestaat uit niet in geld uit te drukken schade; zoals pijn, angst, littekens en het verdriet van lichamelijke beperkingen. Schadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. De hoogte van het smartengeld in afhankelijk van de mate waarin bovengenoemde klachten zich voordoen.

Omdat de achteroprijder in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk is voor de schade, kunnen de personen die in de voorste auto zaten en hierbij gewond raakten kosteloos een letselschadespecialist inschakelen. 


Ons kantoor draagt het keurmerk van het Register Letselschade en is aangesloten bij alle relevante brancheverenigingen. Daarnaast zijn al onze medewerkers letselschadejurist en/of register expert. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie!


Voorbeelden schadevergoeding kopstaartbotsing

Om u een indicatie te geven van de hoogte van schadevergoedingen die in Nederland worden toegekend, treft u hieronder twee voorbeelden van zaken waarin een whiplash is geconstateerd na een kop-staartbotsing. Omdat de hoogte van de materiele schade sterk persoonsafhankelijk is, beperken we ons hier tot vergoedingen voor immateriële schade, de zogenaamde smartengeld bedragen.

 • Whiplash door kop-staartbotsing

Letsel: Whiplash
Smartengeld: € 3.000,00

In 2009 raakt een man van begin dertig betrokken bij een kop staart aanrijding. Als gevolg hiervan krijgt hij last van nek- en schouderklachten, rugklachten, geheugen- en concentratiestoornissen en verergeren zijn reeds aanwezige knieklachten. De artsen constateren dat de man een whiplash heeft opgelopen. Een vrij lange revalidatieperiode volgt en de man heeft moeite om zijn blijvende beperkingen te accepteren. De man lijdt geen inkomensschade doordat hij al voor de aanrijding bijstandsgerechtigd was; zijn schade bestaat vooral uit de immateriële component. De aansprakelijke verzekeraar werkt niet mee en een lange rechtszaak volgt. Uiteindelijk kent het gerechtshof de man een smartengeldbedrag toe van € 3.000,00.

 • Whiplashtrauma door kop-staartbotsing

Letsel: Whiplashtrauma
Smartengeld: € 10.000,00

Door een forse kop-staartbotsing loopt een vrouw van 54 jaar een whiplashtrauma op. De vrouw kan niet meer werken onder tijdsdruk en heeft moeite met wisselende informatiestromen. Daarnaast ondervindt zij ernstige beperkingen in de belastbaarheid van haar nek- en schouder. Ook lawaai en externe prikkels zijn voor de vrouw al snel teveel.

Het gevolg van haar beperkingen is dat zij haar activiteiten als artistiek musicus, haar lespraktijk en directiefunctie bij het koor moet opgeven. Door de grote impact die de aanrijding heeft op zowel haar persoonlijke als beroepsleven, ontwikkeld de vrouw tevens een angst- en stemmingsstoornis. Na zeven jaar gaat het psychisch eindelijk iets beter met de vrouw maar ondervindt zij nog dagelijks de lichamelijke consequenties van de kop-staartbotsing. Ook hier werkt de verzekeraar niet mee en is een rechtszaak helaas onvermijdelijk. De rechter kent de vrouw € 10.000,00 aan smartengeld toe

Bewijslast kop staartbotsing en schade claimen

Hoewel de achteroprijder in de meest voorkomende gevallen aansprakelijk zal zijn, is bewijs erg belangrijk. Vul bijvoorbeeld altijd het aanrijdingsformulier in, omdat dit als bewijs dient. Ook eventuele getuigen kunnen bewijs leveren.

Het claimen van letselschade na een kop-staartbotsing is ingewikkeld. Er is veel discussie omtrent whiplashachtige klachten. Omdat deze klachten meestal niet zichtbaar zijn op scans, stellen verzekeraars zich op het standpunt dat de klachten daarom ook niet aanwezig zijn, niet zo erg zijn als het slachtoffer claimt of dat de klachten niet in relatie staan tot het verkeersongeval. Vooral wanneer het erop lijkt dat de klachten voor langere duur aanwezig zullen blijven en hun schadelast hierdoor toeneemt, neemt de intensiteit van discussies toe.

Juridische hulp na een kopstaart botsing

U hebt echter de mogelijkheid om dit aan ons over te laten. Onze letselschade-experts zijn specialist in de afwikkeling van kop-staartbotsingen en kunnen u kosteloos bijstaan. Wij voeren de discussies over de aansprakelijkheid en het causale verband tussen uw pijnklachten en de aanrijding. Is dit rond, dan berekenen wij uw letselschade en verhalen dit op de aansprakelijke verzekeraar.

Voor u goed om te weten is dat wij het keurmerk van het Register Letselschade dragen, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening periodiek wordt beoordeeld om veel belangrijke punten. Hier kunt u meer lezen over het keurmerk.


Bent u zelf van achter aangereden bij een kop staart botsing? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor vrijblijvend advies. Wij staan u graag te woord.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74