Verkeersongevallenanalyse als bewijsmiddel bij letselschade

In het kort

  • Na een verkeersongeval is het niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijke partij is in het geheel. Zeker bij ernstige verkeersongevallen kan er dan gebruik worden gemaakt van een verkeersongevallenanalyse om de schuldvraag te beantwoorden.
  • De Verkeersongevallendienst van de politie voert deze analyse uit op de plaats van het ongeval. Daarnaast kunnen reconstructies, rekenmodellen en computerprogramma's worden gebruikt om de analyse uit te voeren. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een VOA-verslag.
  • Het VOA-verslag kan worden gebruikt om een overeenstemming te bereiken met de verzekering van de tegenpartij, of in het uiterste geval te gebruiken bij de rechter. Na het accepteren of toekennen van de aansprakelijkheid door de tegenpartij kunt u uw schadevergoeding berekenen en bij hen claimen.
  • Heeft u vragen over een verkeersongevallenanalyse of hoe wij u kunnen helpen bij het claimen van uw letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer er een ernstig verkeersongeval plaatsvindt, is het vaak een chaos van jewelste op de weg. Dit kan in een fractie van een seconde gebeurd zijn, waardoor het niet duidelijk is wat nu precies de oorzaak van het ongeluk is en wie de verantwoordelijke partij is in het geheel. En ook bij een zwaar ongeval verschillen de omstandigheden van geval tot geval en zal er een discussie kunnen ontstaan over de schuldvraag. In zo’n situatie wordt vaak gebruik gemaakt van verkeersongevallenanalyse. B&O Letselschade vertelt u kort hoe dit in zijn werk gaat en hoe de aansprakelijkheid bij letselschade dan verder verloopt.

Gratis letselschade jurist na een zwaar ongeval

Indien u een zwaar ongeval overkomt, dan moet er veel geregeld worden betreffende de afhandeling van het ongeluk. Uw fysieke welzijn is daarbij het allerbelangrijkste. Maar er wacht u dan ook nog de praktische en financiële rompslomp. Bijvoorbeeld betreffende uw letselschade, aansprakelijkheid bij het ongeval en andere ingewikkelde zaken die uw herstel zullen afremmen of zullen moeten wachten tot u hersteld bent. Daarom is de hulp van een goede letselschadejurist zo gewenst en noodzakelijk in een dergelijke situatie. Met de hulp van een letselschadespecialist heeft u totaal geen omkijk meer naar deze ingewikkelde materie. En u krijgt een schadevergoeding die bij uw letselschade en omstandigheden past. De letselschade experts van B&O Letselschade werken geheel gratis aan uw zaak als de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade.

> Meer informatie over schadevergoeding bij zwaar letsel

> Meer informatie over communicatie met verzekeraar bij letselschade door een aanrijding

Wat is verkeersongevallenanalyse?

Soms is het bij een verkeersongeval meteen duidelijk wat er aan voorafgegaan is en wie aansprakelijk is, zoals bij voorrangsfouten of achterop-aanrijdingen. Maar het is ook mogelijk dat er discussie ontstaat omdat er wordt beweerd dat één van de bestuurders niet goed heeft opgelet of omdat iemand te hard heeft gereden. Als er complexe of ernstige verkeersongevallen plaatsvinden, worden deze vaak ter plekke geanalyseerd door medewerkers van de Verkeersongevallendienst van de politie. Bij een verkeersongevallenanalyse wordt op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan en kan er een voertuigonderzoek worden uitgevoerd.

Ter plekke legt men de verkeers- en wegsituatie vast, evenals de gevonden sporen, zoals remsporen en gevonden onderdelen. Hierbij worden foto’s gemaakt en metingen verricht. Vervolgens probeert men op basis van de verzamelde informatie te achterhalen hoe het ongeval precies is gebeurd. Er wordt gekeken of betrokken voertuigen gebreken vertoonden, welke schade is ontstaan en waar men elkaar heeft geraakt.

VOA-verslag nuttig bij letselschade

Om de toedracht van het ongeval vast te stellen, maakt men ook vaak gebruik van reconstructies, rekenmodellen en computerprogramma’s. Zo kunnen nauwkeurig conclusies worden getrokken over de snelheid van de voertuigen, de trajecten en de gevolgen van het ongeval. De uitkomsten hiervan verwerkt de Verkeersongevallendienst in een zogenoemd VOA-verslag, een proces verbaal met een verslag van de verkeersongevallenanalyse.

Een verslag van een verkeersongevallenanalyse bevat nuttige en relevante informatie die duidelijkheid kan geven in een letselschadezaak. Ook bevatten VOA-verslagen bruikbare informatie die een rechter kan helpen bij de beoordeling van de ten laste gelegde strafbare feiten.

Naast een verkeersongevallenanalyse in opdracht van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie of politie wordt dit onderzoek ook wel verricht op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, de Onderzoeksraad voor Veiligheid of letselschadebureaus.

Te ondernemen stappen bij een ongeval

Vaak ontstaat bij een (ernstig) verkeersongeval discussie over de toedracht. Wie had er schuld of wie heeft de aanrijding veroorzaakt? Het is daarom van belang om in zo’n situatie als betrokkene:

  • Gelijk de politie in te schakelen zodat er een proces verbaal opgesteld kan worden
  • Een Europees Schadeformulier in te vullen. Alle betrokken partijen dienen dit formulier naar waarheid en volledig in te vullen en te ondertekenen
  • Indien mogelijk foto’s te maken en daarmee zoveel mogelijk de situatie vast te leggen
  • Gegevens van getuigen vast te leggen
  • Een letselschade jurist in te schakelen. Het is daarbij van belang dat u kiest voor een geregistreerd letselschade specialist met een Nationaal Keurmerk Letselschade. Uw letselschade jurist kan het proces verbaal van de politie voor u opvragen, eventuele getuigen voor u benaderen en de discussie voor u voeren betreffende schuld en aansprakelijkheid.

Letselschade vergoeding na een ernstig ongeval

Door een ernstig verkeersongeval kan u enorme schade oplopen. Indien u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt en langere tijd in het ziekenhuis moet verblijven, kunt u al snel in de financiële problemen komen. En dat zijn niet de enige kosten die u maakt na een ongeval. Denkt u bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering, ingeschakelde hulp, maar ook immateriële schade als verminderde levensvreugde en alle financiële lasten van dien. De smartengeldvergoeding die hierbij past is een belangrijke schadepost bij letselschade omdat erkenning een belangrijke stap is in uw genezingsproces. Als de tegenpartij inderdaad aansprakelijk blijkt te zijn voor het verkeersongeval, dan kunt u met behulp van een letselschadejurist al uw kosten bij deze partij claimen. Dit geldt ook voor uw juridische kosten.

Gratis juridische hulp bij een verkeersongeval

Wanneer u de hulp inschakelt van B&O Letselschade zorgen wij er voor dat u zo snel mogelijk een voorschot op uw letselschade ontvangt. Zo kunt u in ieder geval uw vaste lasten blijven betalen. B&O Letselschade gaat de eventuele discussie met de verzekeraar van de tegenpartij aan, zodat u niet gedwongen wordt in te stemmen met een afwikkelvoorstel dat veel te laag is in verhouding tot uw letselschade. Bij aansprakelijkheid van de andere betrokkene(n) van het verkeersongeval vertegenwoordigen wij uw belangen geheel kosteloos. Wij zetten ons dus gratis voor u in om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te bewerkstelligen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74