Letselschade na een verkeersongeval, wat nu?

In het kort

 • Als u bent aangereden door een andere verkeersdeelnemer heeft u vaak schade en wellicht ook letselschade. In deze gevallen wilt u de geleden schade op de aansprakelijke partij verhalen.
 • Afhankelijk van het type verkeersongeval en uw eigen rol kunt u de andere partij (deels) aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Het is dan ook belangrijk dat u na het ongeval gegevens uitwisselt met de andere partij en uw schade en gemaakte kosten goed documenteert.
 • Onze ervaren letselschadespecialisten kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de andere partij en het berekenen van uw schadevergoeding. Deze kan bestaan uit een vergoeding voor uw materiële schade en immateriële schade (smartengeld).
 • Indien de andere partij aansprakelijk is, is onze hulp gratis. Zo kunnen wij u helpen krijgen waar u recht op heeft en kunt u zich richten op uw herstel.
 • Heeft u een verkeersongeval gehad en wilt u ondersteuning van onze juristen? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Letsel door een verkeersongeval, het is u helaas overkomen. Een erg ingewikkelde en vervelende situatie waarbij het voor u niet duidelijk is welke vervolgstappen u moet ondernemen. Want heeft u door het verkeersongeval recht op schadevergoeding en hoe ziet een dergelijke vergoeding er dan uit? Hoe u een letselschade claim bij een verkeersongeval regelt, legt B&O Letselschade u heel duidelijk en concreet uit, helemaal afgestemd op uw persoonlijke situatie en letselschade.


UITGELICHT

Wat te doen bij letselschade door een verkeersongeval?

Als u letselschade door een verkeersongeval overkomt, is de schrik heel groot en daardoor verwarrend wat er op zo’n moment van u verwacht wordt voor een correcte afhandeling van uw schade en letselschade. Dit zijn concreet de te ondernemen stappen:

 1. Zijn er gewonden? Bel 112. Geen gewonden? Als er geen gewonden zijn en er geen ernstige schade is, dan kunt u de aanrijding zelf afhandelen
 2. Breng uzelf en andere betrokkenen in veiligheid
 3. Als de auto’s nog kunnen rijden, probeer deze dan zo snel mogelijk naar een veilige plek te rijden. Maak als het kan foto’s van de situatie en de schade vóór het verplaatsen van de voertuigen
 4. Wissel gegevens uit met de andere betrokkenen en vul het Europees schadeformulier in. Verlaat nooit de plek van het ongeval zonder uw gegevens aan de andere partij te geven. Dit is strafbaar, ook bij een lichte aanrijding
 5. Breng nadien een bezoek aan uw huisarts, ook als uw klachten op dat moment niet aanvoelen als heel ernstig. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar ook voor het verhalen van de schade
 6. Houd een overzicht bij van alle gemaakte kosten naar aanleiding van het ongeval. Dit kan als bewijs dienen voor de geleden schade
 7. Neem contact op met een letselschade jurist voor het aansprakelijk stellen van de andere partij en het daadwerkelijk verhalen van de geleden schade en letselschade

Direct naar:

Juridisch advies bij letselschade verkeersongeval

Als u bent aangereden door een andere verkeersdeelnemer, dan heeft u ongetwijfeld schade en wellicht ook letselschade. In dat geval kunt u wel juridische bijstand gebruiken zodat u op de juiste manier de andere partij aansprakelijk kunt stellen voor de door u geleden schade. Zo weet u zeker dat u een maximale schadevergoeding zult ontvangen, waarbij met alle aspecten van uw situatie rekening is gehouden. 


Indien de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden, werken de letselschade specialisten van B&O Letselschade gegarandeerd kosteloos aan uw case. Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Auto-ongeluk met letselschade

Iedereen die als automobilist aan het verkeer deelneemt loopt het risico om betrokken te raken bij een auto-ongeluk. Onoplettendheid van een medeweggebruiker, slecht wegdek of een technisch mankement aan één van de betrokken voertuigen kunnen uw leven in een aantal seconden totaal veranderen.

Bent u door het auto-ongeluk gewond geraakt, dan kan de hoogte van uw letselschade behoorlijk oplopen. Denk alleen al aan de medische kosten bij ernstig letsel en forse schade aan uw auto. Naast deze directe kosten kunt u waarschijnlijk nog meer schade claimen. Doordat u na het ongeval niet of minder kunt werken, loopt u inkomen mis en misschien moet u wel een hulp in de huishouding inhuren omdat u tijdelijk minder mobiel bent. U kunt in principe alle schade claimen die het gevolg is van het auto-ongeluk.

Verkeersongeval in de file

Een auto-ongeluk waarbij u van achteren bent aangereden wordt ook wel een kop-staartbotsing genoemd. Een kop-staartbotsing gebeurt vaak op het moment dat u staat te wachten voor een verkeerslicht, in een file rijdt of als u op een hoofdweg wilt afslaan. Wettelijk gezien is de bestuurder van het achterste voertuig aansprakelijk voor uw letselschade. Het is vaak vrij moeilijk voor de aansprakelijke partij om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

De situatie kan wel wat onoverzichtelijker zijn bij een kettingbotsing omdat er meerdere partijen betrokken zijn bij deze aanrijding. Ook tijdens het ritsen kunnen er meerdere partijen in botsing raken waardoor niet gelijk duidelijk is wie de veroorzaker of aansprakelijke bestuurder is in het geheel. Daarom is het belangrijk in dergelijke situaties de politie ter plaatse te laten komen en duidelijk en volledig een schadeformulier in te vullen.

Fietsongeval met letselschade

Als fietser bent u al snel de zwakkere verkeersdeelnemer. Fietsers zijn in ons land juridisch extra beschermd vanwege hun kwetsbaarheid in het verkeer. Bent u door een auto aangereden op de fiets, dan kunt u de automobilist vaak volledig, maar in elk geval gedeeltelijk, aansprakelijk stellen voor uw letselschade. U krijgt minstens vijftig procent van uw letselschade vergoed als u als volwassene op de fiets bent aangereden door een motorvoertuig. Ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval: u of de automobilist. Afhankelijk van de situatie kunt u de automobilist zelfs aansprakelijk stellen voor de volledige letselschade. Als een kind op de fiets wordt aangereden, gelden andere criteria en is een bestuurder van een motorvoertuig vaak volledig aansprakelijk, ongeacht de omstandigheden.


Als fietser bent u kwetsbare verkeersdeelnemer en daarom heeft u bij een aanrijding recht op onze gratis juridische dienstverlening. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Motorongeluk met letselschade

Als motorrijder loopt u een grotere kans op letselschade als gevolg van een motorongeval, omdat u bij een aanrijding met een auto veel kwetsbaarder bent dan de automobilist. Wanneer het mis gaat, gaat het vaak ook echt goed mis. Een motorongeval kan soms zeer ernstig letsel veroorzaken. En deze letselschade kan erg vervelende financiële gevolgen hebben. U krijgt veelal altijd te maken met extra kosten die u direct moet betalen. Daarnaast kunt u dusdanig ernstig letsel hebben opgelopen dat u bijvoorbeeld minder of zelfs helemaal niet meer kunt werken. U raakt dan arbeidsongeschikt en lijdt inkomensverlies.

Wanneer een ander aansprakelijk is voor het motorongeval en uw letselschade, bijvoorbeeld doordat de ander een verwijtbare verkeersfout heeft gemaakt, heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschadespecialist of jurist.

Scooterongeluk met letselschade

Scooters zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. De kans op letselschade bij een ongeluk met een brommer of scooter, is dan ook aanmerkelijk. Als men door een auto is aangereden op de scooter, zien we vaak dat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij terughoudend is bij het accepteren van aansprakelijkheid. Dit komt doordat scooterbestuurders nogal eens roekeloos rijgedrag wordt verweten. Erkenning van aansprakelijkheid is echter wel nodig om een vergoeding te claimen van de ontstane letselschade. Het is daarom aan te raden in een dergelijke situatie altijd een letselschade jurist in te schakelen. Omdat een scooterrijder geen kwetsbare verkeersdeelnemer is, zal namelijk schuld en aansprakelijkheid aangetoond moeten worden.

Aansprakelijkheid letselschade verkeersongeval

Niet alle slachtoffers zijn ermee bekend dat zij recht hebben op schadevergoeding nadat zij een ongeluk gehad hebben. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht al uw letselschade te vergoeden die door het ongeluk is ontstaan. Het moet echter wel heel duidelijk zijn dat uw letselschade veroorzaakt is door de andere partij. En zo zijn er meer vereisten voor u in aanmerking komt voor schadevergoeding en u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen.

Letsel is veroorzaakt door ongeluk

Ten eerste is vereist dat u door het ongeluk letsel opliep. Letsel is een lichamelijke verwonding zoals een botbreuk of nekklachten. Om letselschade te claimen dient daarnaast een ander verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van het ongeluk. Letselschade kunt u claimen nadat u bijvoorbeeld een ongeluk gehad hebt in de vorm van:

  • Een auto-ongeluk of aanrijding
  • Een ongeluk door slecht onderhouden wegdek
  • Een ongeluk op de werkvloer
  • Letsel door een hondenbeet
  • Ongeluk gehad door fout iemand anders

Veroorzaker ongeluk verwijten

Om letselschade te claimen is dus vereist dat de veroorzaker verweten kan worden dat u een ongeluk gehad heeft. Hij heeft schuld aan het ongeluk. Wettelijk bestaan er verschillende vormen van schuld, zoals:

  • Onrechtmatige daad. Hiervan is sprake als de veroorzaker verwijtbaar onrechtmatig handelde. Hebt u bijvoorbeeld een verkeersongeluk gehad? Als iemand u geen voorrang verleende terwijl hij dit wel behoorde te doen en hierdoor een aanrijding ontstond, dan handelde hij onrechtmatig en is uw letselschade verhaalbaar
  • Wanprestatie. Dit wordt ook wel een toerekenbare tekortkoming genoemd. Dit is het geval als een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Een werkgever moet bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst zorgen voor een veilige werkomgeving. Doet hij dit niet en ontstond er daardoor een bedrijfsongeluk, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de werkgever. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade
  • Risico-aansprakelijkheid. Dit is een apart geval van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is namelijk niet gebaseerd op schuld of verwijtbaar gedrag. Iemand kan namelijk ook door een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit aansprakelijk zijn. We geven u enkele voorbeelden ter verduidelijking:
   • Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van minderjarige kinderen
   • Een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer
   • De bezitter van een dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier

Causaal verband ongeluk en letselschade

Tussen het ongeluk dat u hebt gehad en de letselschade dient een oorzakelijk verband te zijn. Met andere woorden, het letsel dient het gevolg te zijn van het ongeluk.

Een causaal verband ontbreekt bijvoorbeeld als het letsel ook zou zijn ontstaan als u het ongeluk niet zou hebben gehad. Het is ook mogelijk dat u een ongeluk gehad hebt waarvoor u zelf deels aansprakelijk bent. In dat geval bestaat er geen volledig causaal verband tussen het ongeluk en de letselschade en zal de veroorzaker ook maar een gedeelte van de letselschade dienen te vergoeden.

In principe dient degene die het ongeluk gehad heeft het causaal verband te bewijzen. In sommige gevallen wordt echter de bewijslast op grond van de wet omgekeerd: De veroorzaker dient dan te bewijzen dat het letsel níet door het ongeluk is ontstaan.


Heeft u hulp nodig bij de bewijslast na een verkeersongeval? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie. Wij kunnen u mogelijk kosteloos juridisch bijstaan!


Schadevergoeding letselschade verkeersongeval

Bij een verkeersongeval loopt u soms behoorlijke schade op. Bijvoorbeeld schade aan uw vervoersmiddel of letselschade. De aansprakelijkheid voor de schade is afhankelijk van de situatie. Zo zijn er bijzondere regels als er een fietser of een minderjarige bij het ongeval betrokken was. Om uw letselschade te compenseren zal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval u schadevergoeding moeten betalen. Schadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, er dient rekening te worden gehouden met verschillende schadecomponenten. Deze zijn grofweg in te delen in de categorieën materiële letselschade en immateriële letselschade, ook wel smartengeld genoemd.

Het recht op schadevergoeding bij letsel na een aanrijding is aan verjaring onderhevig. Het is niet mogelijk om eindeloos te wachten met aansprakelijkstelling van de schuldige partij, daar is een bepaalde termijn aan verbonden. Verjaring houdt in dat een ongeval te lang geleden is om nog juridisch behandeld te kunnen worden. Het slachtoffer heeft bij verjaring geen recht meer op schadevergoeding van de schuldige partij. Er kan geen schadeclaim meer ingediend worden. Rechtsvordering tot schadevergoeding verloopt meestal na 5 jaar.

Letselschade claimen na verkeersongeval

Er is sprake van letselschade indien u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen. Denk aan vergoeding van medische kosten, inkomensverlies of smartengeld.

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als de andere partij aansprakelijk is voor de letselschade door het verkeersongeval. Dit betekent dat u schade heeft door de schuld van deze partij. U moet zelf bewijzen dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld en dat u daardoor schade heeft. Met de hulp van een letselschade jurist kunt u de letselschade claimen waar u recht op heeft.

Letselschade bestaat uit alle kosten die u naar aanleiding van het ongeluk heeft gemaakt en in de toekomst nog verwacht te maken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Medische kosten (bijvoorbeeld voor de behandeling van een whiplash)
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Aanpassingen in uw woning
 • Gemist inkomsten omdat u niet meer in staat bent (volledig) te werken

Een ongeluk kan een behoorlijke impact hebben op uw leven. Naast alle kosten die u maakt en het inkomen dat u mist, zijn er gevolgen die niet direct in geld uit te drukken zijn. U kunt door het ongeluk bijvoorbeeld angstiger door het leven gaan en last hebben van verminderde levensvreugde. Ook deze gevolgen kunt u als letselschade claimen en zullen moeten worden vertaald naar een smartengeld bedrag. U kunt kosteloos een letselschadejurist inschakelen om de schadevergoeding voor u vast te stellen en letselschade te claimen.

Bij wie letselschade claimen?

Zijn de aansprakelijkheid en letselschade vastgesteld, dan kunt u de letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Als uw letselschade het gevolg is van een aanrijding met een motorvoertuig, dan kunt u direct letselschade claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de schuldige. Als u als kwetsbare verkeersdeelnemer, als fietser of voetganger, door een motorvoertuig bent aangereden, geldt er een bijzondere wettelijke aansprakelijkheid. Zelfs als u ook schuldig bent aan het ongeval, kunt u tussen de 50% en 100% van uw letselschade claimen.

Letselschade jurist inschakelen bij letselschade verkeersongeval?

Het is niet verplicht, maar het is wel verstandig om bij letsel door een verkeersongeval een letselschade jurist in te schakelen. Een letselschadezaak kan soms een vervelende en complexe aangelegenheid zijn, terwijl u zich eigenlijk zou moeten kunnen richten op uw herstel. Aangezien de kosten van een letselschadebureau voor de rekening van de aansprakelijke wederpartij zijn, zijn er dus geen beperkende financiële obstakels om er alleen voor te staan in moeilijke tijden. Een letselschadejurist kan uw totale letsel door een verkeersongeval bepalen, bemiddelen tussen alle betrokken partijen en u al het werk uit handen nemen. 


De kosten van een letselschadebureau zijn voor rekening van de aansprakelijke partij, waarvoor letselschade claimen u niets kost. Neem contact op met B&O Letselschade voor een vrijblijvend advies of nadere informatie.


Voorbeelden letselschadezaken verkeersongeval

Vaak krijgen wij de vraag wat een letselschadezaak u kan opleveren. Ondanks dat elke zaak uniek is en wij geen garanties kunnen geven, hebben wij hieronder enkele voorbeelden van door B&O Letselschade behandelde letselschadezaken* beschreven. Deze kunnen u een beeld geven van mogelijke schadevergoedingen na bijvoorbeeld een verkeersongeval.

*Alle onderstaande cases zijn geanonimiseerd, gebruikte namen zijn fictief.

Voorbeeld 1 – Eigenaar restaurant in Utrecht

Meneer Jansen is eigenaar van een horecagelegenheid in Utrecht. Hij doet zelf de inkoop, maakt schoon en staat tot in de late uurtjes achter de bar. Hij woont in het centrum van Utrecht in een bovenwoning zonder lift en met een nogal steile trap. Bij een verkeersongeval breekt hij zijn been en houdt daaraan een forse loopbeperking over. Ook wordt hij rolstoelafhankelijk. Hij kan niet meer zelf achter de bar staan. Na enige tijd wordt het door het zeer moeizame traplopen steeds moeilijker om de eigen woning te bereiken.

B&O Letselschade stelt de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. In het café worden in eerste instantie de kosten van vervangende arbeidskrachten door de verzekeraar vergoed. Daarna neemt de echtgenote de rol van meneer Jansen in het café over. Het door de heer Jansen zelf gemiste inkomen uit het café wordt volledig vergoed. Er wordt een bestelbus aangeschaft, waarmee ook de rolstoel en scootmobiel kunnen worden vervoerd. Tot slot wordt meneer Jansen financieel in staat gesteld om te verhuizen naar een benedenwoning.

In totaal bedroeg de schadevergoeding, inclusief een compensatie voor het toegebrachte leed (smartengeld), € 700.000.

Voorbeeld 2 – Motorrijder

De heer Visser huurt in de zomer van augustus 2016 een motor om te gaan toeren. Hieraan komt abrupt een einde als hij door een automobilist wordt aangereden met relatief hoge snelheid vanaf een uitrit.

Als gevolg van de aanrijding loopt de heer Visser ernstige verwondingen op met blijvende schade: zijn linker bovenbeen en scheenbeen zijn verbrijzeld, de linker knieschijf is gebroken. Meerdere operaties volgen na de eerste ziekenhuisopname, evenals opname in een revalidatiecentrum. De impact en daarmee de psychische schade is groot. Het sociale isolement slaat toe door de duur van de revalidatie, waarmee depressieve gevoelens de kop op steken. Dit vertraagt ook de medische behandeling.

B&O Letselschade heeft voor de heer Visser de automobilist aansprakelijk kunnen stellen voor alle geleden schade. Wij hebben een letselschadevergoeding kunnen regelen met zowel materiële compensatie als smartengeld. Het totaalbedrag kwam hiermee op een bedrag van € 68.000.

Voorbeeld 3 – Sporter triatlon

Mevrouw Van Kampen, een fanatieke sportster, had door een aanrijding klachten aan nek, schouders en rug. Ze was aan het trainen voor een triatlon. Voor haar was sporten haar lust en haar leven en dus belangrijk om dit snel weer op te kunnen pakken. Zij was door het ongeval niet arbeidsongeschikt, maar kon niet meer dagelijks naar de sportschool zoals zij dat gewend was.

Om ervoor te zorgen dat mevrouw Van Kampen toch in beweging kon blijven, is de letselschade jurist van B&O Letselschade in overleg gegaan met de verzekeraar van de tegenpartij. Besproken werd of het mogelijk was de kosten te vergoeden voor een sportschool waar in een verwarmde cabine gesport kan worden. De verzekeraar kon zich hierin vinden. Uiteindelijk heeft cliënte hier een half jaar kunnen sporten en heeft zij alsnog de triatlon kunnen doen.

Deze schadeclaim omvatte een vergoeding van € 1500.

Bovenstaande cases zijn slechts enkele voorbeelden van door ons behandelde letselschadezaken. Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74