Aangereden op de scooter? Claim uw letselschade!

In het kort

  • Bij een aanrijding op de scooter door een auto is de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij vaak terughoudend bij het accepteren van aansprakelijkheid
  • In tegenstelling tot fietsers en voetgangers, vallen scooters en brommers niet onder de categorie beschermde verkeersdeelnemers
  • Als u bent aangereden op de scooter en letselschade hebt opgelopen, is het belangrijk de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. U kunt pas een schadevergoeding claimen, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent.
  • Ligt de schuld en aansprakelijkheid voor het ongeval bij de wederpartij, dan zal hij uw kosten voor juridische bijstand moeten dragen. Wij kunnen u dus in dat geval kosteloos bijstaan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u aangereden op de scooter? En hebt u daarbij letsel opgelopen? Dan wilt u uiteraard een vergoeding van uw schade. In dit artikel leest u alles over letselschadevergoeding bij scooterongelukken en hoe wij u kunnen helpen de schade vergoed te krijgen.

Voor direct advies met een letselschade-expert kunt u het contactformulier invullen of bellen naar 085 – 877 1774.

Scooterongelukken en letselschade

Scooters zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. De kans op letselschade bij een ongeluk met een brommer of scooter, is dan ook aanmerkelijk. Volgens een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid kwamen tussen 2005 en 2009 jaarlijks 9800 mensen bij de eerste hulp terecht als gevolg van een scooterongeluk. 15 procent daarvan moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Als men door een auto is aangereden op de scooter, zien we vaak dat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij terughoudend is bij het accepteren van aansprakelijkheid. Dit komt doordat scooterbestuurders nogal eens roekeloos rijgedrag wordt verweten. Dit argument brengt de verzekeraar dan ook regelmatig naar voren. Erkenning van aansprakelijkheid is wel nodig om een vergoeding te claimen van de ontstane letselschade. Scooters en brommers zijn volgens de Wegenverkeerswet geen beschermde verkeersdeelnemer. Dit betekent dat degene die het ongeluk veroorzaakt heeft, in beginsel de volledige schade moet vergoeden. Het is ook mogelijk dat aansprakelijkheid voor het ongeluk maar gedeeltelijk wordt aanvaard. In dat geval wordt er ook een gedeeltelijke schadevergoeding toegekend.

Ongeluk scooter: Niet-beschermde verkeersdeelnemer

Bij het vaststellen van de mate van aansprakelijkheid, wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde en niet-beschermde verkeersdeelnemers. Dit staat bepaald in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

In het verkeer zijn voetgangers en fietsers veel kwetsbaarder dan motorvoertuigen. De kans op ernstige letselschade voor voetgangers en fietsers bij een aanrijding met een motorvoertuig is groot. Daarom bepaalt de wet dat (behalve in het geval van overmachtssituaties) de bestuurder van een motorvoertuig altijd minimaal de helft van de letselschade moet vergoeden. Zelfs als de bestuurder geen enkele schuld heeft aan het ongeluk, zal hij dus toch minimaal 50% van de schade moeten vergoeden. Is de aangereden voetganger of fietser jonger dan 14 jaar? Dan moet de bestuurder in beginsel 100% van de schade vergoeden.

In tegenstelling tot fietsers en voetgangers, vallen scooters en brommers echter niet onder de categorie beschermde verkeersdeelnemers. Voor de toepassing van de Wegenverkeerswet krijgen zij geen extra bescherming en worden ze gelijkgesteld met ander gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, bussen, vrachtwagens etc. Bent u op de scooter aangereden door een auto, dan zijn dus dezelfde regels van toepassing als bij een aanrijding tussen twee auto’s. Degene die schuld heeft aan het ongeval door het overtreden van verkeersregels, is aansprakelijk.

Net als voor het andere gemotoriseerd verkeer, moet de bestuurder van een scooter bij een aanrijding met een voetganger of fietser in beginsel minimaal 50% van de schade vergoeden. Bij fietsers en voetgangers onder de 14 jaar is dit 100%.

Aansprakelijkheid aanrijding scooter

Als u bent aangereden op de scooter en letselschade hebt opgelopen, is het belangrijk de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. U kunt pas een schadevergoeding claimen, als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent.

Ook al is de scooterbestuurder geen beschermde verkeersdeelnemer volgens de wet, in de praktijk is hij wel degelijk kwetsbaar. Aanrijdingen op de scooter leveren in veel gevallen aanzienlijke letselschade op. Het is dan ook des te belangrijker om te zorgen dat de aansprakelijkstelling van de wederpartij zorgvuldig en juist gebeurt.

Belangenbehartiger letselschade

Als u bent aangereden op de scooter en letselschade hebt opgelopen, doet u er verstandig aan om een belangenbehartiger letselschade in de arm te nemen.

Slachtoffers van een ongeluk hebben er het meeste baat bij om zich helemaal te focussen op fysiek en emotioneel herstel. Zelf een letselschadeprocedure voeren is voor veel slachtoffers te confronterend en vermoeiend. Bovendien is een procedure voor het claimen van letselschade vaak ingewikkeld, vergt het de nodige deskundigheid en expertise. De belangen zijn vaak groot, zodat het belangrijk is dat de procedure zorgvuldig wordt gevoerd.

B&O Letselschade treedt op als belangenbehartiger voor mensen met letselschade. Wij komen op voor uw belangen, stellen de wederpartij aansprakelijk voor de geleden schade en onderhandelen met de verzekeraar.

Werkwijze belangenbehartiger letselschade

Schakelt u ons in als belangenbehartiger letselschade nadat u bent aangereden bent op de scooter, dan kijken we eerst naar uw kansen om de schade te verhalen. Hiervoor verzamelen en beoordelen we bewijsstukken over de toedracht van het ongeval en medische gegevens over behandelingen die u moet ondergaan. Als we voldoende kansen zien om uw schade te kunnen claimen, starten we een zaak. We stellen dan de wederpartij aansprakelijk, stellen een overzicht van de schadeposten op en dienen een claim in.

Wat zijn de componenten van letselschade?

Om te bepalen hoe hoog uw schadevergoeding wordt, zijn verschillende factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan de ernst van de letselschade, uw leeftijd en de eventuele mate van inkomensverlies als gevolg van het ongeval.

Een vergoeding voor letselschade kan uit twee componenten bestaan:

  • Materiële schade
  • Immateriële schade

Materiële schade

Materiële schade betreft alle schade die direct is uit te drukken in geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor medische behandelingen en extra reiskosten voor medische en juridische bijstand. Als u bent aangereden op de scooter, is er ook vaak materiële schade aan bezittingen, zoals uw scooter, kleding of telefoon. Maar u kunt ook denken aan inkomensverlies als gevolg van het ongeval of de kosten voor noodzakelijke hulp in de huishouding.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade in de vorm van verdriet, pijn en verminderde levensvreugde ten gevolge van het ongeval. Een vergoeding voor dit soort schade noemen we ook wel smartengeld. Vergoeding van immateriële schade is een aparte schadepost in de letselschadevergoeding. Als belangenbehartiger letselschade zorgen wij ervoor dat alle schadeposten waar u voor in aanmerking komt, worden geclaimd.

Kosten belangenbehartiger letselschade

Als u een aanrijding hebt gehad met de scooter en juridische hulp in moet schakelen voor de afwikkeling van een letselschadeprocedure, moeten de kosten daarvoor in beginsel betaald worden door de aansprakelijke partij. Ligt de schuld en aansprakelijkheid voor het ongeval bij uw wederpartij, dan zal die dus uw kosten voor juridische bijstand moeten dragen.

Als u zelf ook gedeeltelijk aansprakelijk bent voor het ongeval en de daardoor geleden schade, dan maken we vooraf duidelijke afspraken over de kosten voor bijstand.

Kosteloos advies bij letselschade

Wilt u eerst advies inwinnen over de mogelijkheden van vergoeding van uw letselschade? Dan kunt u vrijblijvend en kosteloos advies bij ons inwinnen. Wij beantwoorden al uw vragen, kijken naar uw persoonlijke situatie en geven u gericht advies over de mogelijkheden voor vergoeding van uw letselschade. nadat u bent aangereden op de scooter.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74