Letselschade Raad

In het kort

 • De Letselschade Raad heeft het doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade en letselschade te vergroten. Zij richten zich op het belang van de slachtoffers en proberen technische aspecten van de schaderegeling beter te organiseren zodat dit minder tijd kost.
 • De Letselschade Raad heeft een dagelijks bestuur en werkt nauw samen met diverse organisaties. Zij stelt relevante informatie beschikbaar aan betrokken partijen in het letselschadeproces, zoals richtlijnen voor letselschade bedragen en gedragscodes voor het afhandelen van letselschade.
 • Daarnaast beheert de Letselschade Raad het Register Letselschade, een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. Dit Register deelt een keurmerk uit aan organisaties die voldoen aan de strenge eisen van het keurmerkregelement. Ook B&O Letselschade is in het bezit van dit keurmerk.
 • Heeft u letselschade en wilt u weten hoe onze juristen u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval met letselschade, dan heeft dit veelal een grote impact op uw leven. De Letselschade Raad heeft zich tot doel gesteld de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade en letselschade te vergroten:

 • Zij stellen daarbij het belang voorop van slachtoffers met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Aangesloten partijen, zoals ook B&O Letselschade, streven naar meer aandacht voor een respectvolle en persoonlijke behandeling van slachtoffers van letselschade
 • Daarnaast houdt men de verbetering van technische aspecten van de schaderegeling in het oog, zodat voorkomen kan worden dat het schaderegelingsproces onnodig veel tijd kost en extra leed voor slachtoffers tot gevolg heeft

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad bestaat uit onder meer een bestuur, een dagelijks bestuur, een platform en organiseert diverse projecten. Om een zo breed mogelijk draagvlak en kennis te creëren zijn diverse organisaties betrokken bij de Letselschade Raad. Deze organisaties houden direct of meer zijdelings verband met letselschade:

 • ANWB
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Verbond van Verzekeraars (rechtsbijstand-, WA- en medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Nederlands Instituut van Register Experts  (NIVRE)
 • Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)
 • Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV)
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 • Ministerie van Justitie

Wat kan de Letselschade Raad voor u betekenen?

De Letselschade Raad buigt zich over allerlei vraagstukken die verband houden met letselschadeproblematiek. Er wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. Hierdoor kan extra leed dat het slachtoffer wordt berokkend afnemen, waardoor ook de maatschappelijke kosten van de gevolgen van letselschade kleiner worden.

Het opstellen van een gedragscode en spelregels bij de afhandeling van schaderegelingen kan leiden tot een transparantere en vlottere afhandeling van letselschadezaken. Dit is voor het slachtoffer van groot belang.


Bij B&O Letselschade staat altijd het belang van onze cliënten voorop. Wij werken geheel gratis aan uw letselschadezaak indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade. Vul onze letselschadetest in om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.


De Letselschade Raad stelt relevante informatie beschikbaar voor alle betrokken partijen, waaronder letselschadejuristen, verzekeraars, medisch adviseurs en slachtoffers. U kunt hierbij denken aan informatie over welke stappen u kunt nemen na een ongeval. Hoewel de Letselschade Raad geen uitspraken doet over de inhoudelijke kant van uw letselschadezaak, kunt u hier wel terecht voor opmerkingen of klachten zoals over het niet naleven van gedragscodes en letselschaderaad richtlijnen. De Letselschade Raad kan ook bemiddelen tussen partijen indien partijen er samen niet uitkomen.

Letselschade Raad richtlijnen

De Letselschade Raad heeft naast de spelregels voor afhandeling in schadezaken ook een aantal letselschaderaad richtlijnen opgesteld met normbedragen inzake letselschade. De afwikkeling van letselschadezaken kan veel tijd kosten, met alle (financiële) gevolgen voor het slachtoffer van dien. Om dit te voorkomen heeft de Letselschade Raad een aantal normbedragen vastgesteld, zoals bijvoorbeeld richtlijnen voor kosten van huishoudelijke hulp.

Indien u door de door u opgelopen letselschade allerlei kosten moet maken, dan wilt u niet verwikkeld raken in een langdurige procedure om deze kosten bij de schuldige partij te claimen. Bij het Loket van de Letselschade Raad kunt u terecht voor informatie over deze normbedragen.

Wat is het Register Letselschade?

B&O Letselschade is in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade. Dit Register is een door de Letselschade Raad in het leven geroepen onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. In het Register vindt u advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. Alle letselschadedeskundigen met het keurmerk moeten voldoen aan de strenge eisen van de keurmerkreglementen. Om het keurmerk te behouden worden ze regelmatig getoetst op hun deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie, communicatie en of zij nog voldoen aan alle gestelde kwaliteits- en opleidingseisen. 

De letselschade professionals die zijn aangesloten bij het Register Letselschade zijn tevens lid van een onafhankelijke beroepsvereniging. B&O Letselschade is bijvoorbeeld aangesloten bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts) en het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS).

Hoe vindt u een goede letselschade jurist?

Als u op het internet een zoekactie doet naar een letselschade jurist of advocaat, omdat u naar aanleiding van een ongeval letselschade heeft opgelopen, dan zijn de resultaten niet mals. Er is in de zoekresultaten zoveel keuze aan juridische ‘experts’ en allemaal bieden ze juridische hulp bij letselschade. Welk letselschadebureau is betrouwbaar en professioneel? En hoe maakt u de juiste keuze voor uw situatie?

Op de site van de Letselschade Raad kunt u in het Register Letselschade zien welke letselschade specialisten aangesloten zijn en dus voldoen aan alle vereisten om het daaraan verbonden Keurmerk te mogen dragen. U zult zien dat B&O Letselschade hier ook toe behoort. 


Kiest u voor een letselschade jurist of bureau met het keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade), dan kiest u gegarandeerd voor kwalitatieve juridische dienstverlening. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74