Smartengeld hersenletsel

In het kort

  • Hersenletsel kan ontstaan door een oorzaak die buiten het lichaam ligt. Bijvoorbeeld tijdens een val of een auto-ongeluk
  • In Nederland is het mogelijk een financiële vergoeding te vragen voor emotionele schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Het is noodzakelijk dat een ander juridisch aansprakelijk is voor het hersenletsel
  • Laat u bij het claimen van smartengeld bijstaan door een letselschade expert. Het berekenen van het letselschadebedrag is een ingewikkelde klus
  • De dienstverlening van onze letselschadejuristen kost in de meeste gevallen niets, omdat de aansprakelijke partij wettelijk gehouden is de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Hersenletsel kan ontstaan door een oorzaak die buiten het lichaam ligt. Bijvoorbeeld tijdens een val of een auto-ongeluk. Deze vorm van hersenletsel wordt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) genoemd. Jaarlijks lopen zo’n 85.000 mensen hersenletsel op, variërend van een lichte hersenschudding tot een ernstige hersenkneuzing. Kinderen tussen de 0 en 4 lopen het meest risico op hersenletsel. De gevolgen kunnen ernstig zijn en het leven ingrijpend veranderen.

Symptomen hersenletsel

80 tot 85% van het hersenletsel bestaat uit een hersenschudding. In de meeste gevallen is dit een lichte hersenschudding. De symptomen van een lichte hersenschudding zijn duizeligheid, hoofdpijn, geheugenstoornissen of overgevoeligheid voor licht- en geluid.

Bij ernstiger vormen van hersenletsel kunnen chronische klachten ontstaan. De patiënt kan levenslang last blijven houden van slaapstoornissen, geheugenproblemen, hoofdpijn, verminderde reuk en/of smaak, prikkelbaarheid, angsten of een depressie.  In de meest zware gevallen kan de patiënt in een coma raken.

Gevolgen hersenletsel

Meestal gaan de klachten na hersenletsel vanzelf over. Volledige bedrust is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt de dagelijkse activiteiten zo veel mogelijk op te pakken, zonder te forceren. Dit betekent dat men tijdelijk wellicht minder kan werken of dat de sociale activiteiten even op een lager pitje komen te staan.

Is er sprake van chronische klachten, dan zal geleerd moeten worden om te gaan met de beperkingen. Dat is vaak erg moeilijk en frustrerend voor zowel het slachtoffer als zijn omgeving. Activiteiten die normaal automatisch gingen, vergen nu veel aandacht of kunnen helemaal niet meer worden uitgevoerd. Bovendien heeft de omgeving ook niet altijd evenveel begrip voor patiënten met hersenletsel. Het letsel is immers niet zichtbaar, zodat al vaak wordt gedacht dat de klachten ‘tussen de oren’ zitten. Dit kan voor alle partijen een hoop frustratie opleveren.

Hersenletsel heeft dus een grote (tijdelijke) impact op het leven van het slachtoffer en zijn omgeving.

Smartengeld hersenletsel

In Nederland is het mogelijk een financiële vergoeding te vragen voor emotionele schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Het is noodzakelijk dat een ander juridisch aansprakelijk is voor het hersenletsel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u als fietser door een automobilist wordt aangereden en daardoor hersenletsel oploopt. Laat u bij het claimen van smartengeld bijstaan door een letselschade expert. Het berekenen van het letselschadebedrag is een ingewikkelde klus.

Hoogte van smartengeld

De hoogte van het bedrag aan smartengeld hangt af van verschillende omstandigheden. Denk aan de aard en ernst van het letsel, de pijn, de duur van het herstel, mate waarin het slachtoffer zich van zijn situatie bewust is, de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer etc.

Letselschade advocaat

Doordat elk geval anders is, is het raadzaam een letselschade deskundige in te schakelen bij het claimen van smartengeld bij hersenletsel. Bij B&O Letselschade werken letselschadejuristen en –experts die gespecialiseerd zijn in smartengeld. Zij kunnen het gehele aansprakelijkheids- en verhaalstraject uit handen nemen, zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

De dienstverlening van onze letselschadejuristen kost in de meeste gevallen niets, omdat de aansprakelijke partij wettelijk gehouden is de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden.

Meer informatie over onze gratis rechtsbijstand bij het vorderen van smartengeld bij hersenletsel? Wij helpen u graag geheel vrijblijvend verder. Neem vandaag nog contact met ons op. 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74