Verjaring van aansprakelijkheid bij letselschade en stuiting

In het kort

 • Indien u letsel heeft opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, komt u in aanmerking voor schadevergoeding
 • Indien u de aansprakelijke partij niet binnen een bepaalde periode aansprakelijk stelt voor de door u geleden letselschade, kan er sprake zijn van verjaring. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om uw letselschade vergoed te krijgen
 • B&O Letselschade Letselschade kan u kosteloos van dienst zijn bij de stuiting van de verjaringstermijn van uw letselschadeclaim
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u betrokken bent bij een ongeval door schuld van een ander, denkt u dan gelijk na over schuld en aansprakelijkheid? Misschien wel, maar realiseert u zich dan ook dat u rekening moet houden met een verjaringstermijn van letselschade? U zult aansprakelijkheid en schade binnen een bepaalde termijn moeten claimen, anders heeft u geen recht op schadevergoeding. Wat houdt verjaring in en wat kunt u doen om te voorkomen dat u te laat bent met uw schadeclaim?


UITGELICHT

Hoe lang kun je schade claimen bij letselschade?

Er zijn verschillende verjaringstermijnen voor letselschade. Dit hangt geheel af van de omstandigheden van uw ongeval en uw letselschade. Er zijn wel een aantal vaste verjaringstermijnen waarin u uw schadevergoeding kunt claimen bij de tegenpartij:

 1. In principe geldt bij letselschade altijd een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij letselschade is uw zaak dus verjaard indien er meer dan vijf jaren zijn verstreken, tenzij het om een uitzonderlijk geval gaat
 2. Voor verkeersongevallen geldt voor de verjaring van de aansprakelijkheid een termijn van drie jaar, indien u de verzekeraar rechtstreeks aanspreekt. Dit geldt ook voor bedrijfsongevallen met een motorvoertuig
 3. Er is ook nog een lange verjaringstermijn voor schadevergoeding, te weten twintig jaar. Deze geldt bijvoorbeeld voor beroepsziektes

De verjaringstermijnen van letselschade gaan in vanaf het moment van daadwerkelijk bekend worden van de schade en de daarvoor aansprakelijke partij.

De verjaring van uw letselschade claim is eventueel wel door middel van zogenoemde stuiting tegen te houden. Bij stuiting van verjaring begint een ‘nieuwe’ verjaringstermijn die gelijk is aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan vijf jaar.

Hoe lang uw letselschadezaak uiteindelijk zal duren en hoe lang het duurt voor u uw letselschadevergoeding ontvangt, hangt dus van vele factoren af.


Hoe lang kun je letselschade terug claimen?

Indien u letsel heeft opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, komt u in aanmerking voor schadevergoeding. U heeft echter niet eeuwig de tijd om deze vordering tot het vergoeden van uw letselschade in te stellen. Dit heeft de wetgever bepaald ten behoeve van de rechtszekerheid van de wederpartij en de regels omtrent bewaring van bewijs. Als u de aansprakelijke partij niet binnen een bepaalde periode aansprakelijk stelt voor de door u geleden letselschade kan er sprake zijn van verjaring. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om uw letselschade vergoed te krijgen.

Wat is verjaring bij letselschade?

Verjaring houdt in dat een ongeval te lang geleden is om nog juridisch behandeld te kunnen worden. Het slachtoffer heeft bij verjaring geen recht meer op schadevergoeding van de schuldige partij. U kunt dan geen letselschadevergoeding meer claimen bij de tegenpartij.

U kunt geen aanspraak meer maken op schadevergoeding als de aansprakelijke partij niet op tijd op de hoogte is gebracht van de geleden schade. Even wachten met een verzoek tot schadevergoeding is niet erg, maar let u er wel op dat het binnen een periode van in principe 5 jaar gebeurt. Rechtsvordering tot schadevergoeding verloopt na 5 jaar.

De periode van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat u weet wat uw schade is en u weet wie daarvoor aansprakelijk te stellen is. Het is belangrijk dat u een aangetekende brief stuurt binnen de gestelde 5 jaar naar degene die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schade, bij voorkeur zo snel mogelijk. Daarmee stelt u uw zogenoemde vorderingsrecht veilig.

Verjaring aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

Ook bij letsel na een bedrijfsongeval dient u bij de aansprakelijkstelling van uw werkgever rekening te houden met de verjaringstermijn van letselschade. Verjaring van werkgeversaansprakelijkheid betekent dat u als werknemer uw werkgever na verloop van tijd niet meer aansprakelijk kunt stellen voor het bedrijfsongeval dat u heeft gehad. U kunt dan ook geen schadevergoeding meer vragen als u letselschade heeft opgelopen door het bedrijfsongeval. Als het bedrijf niet de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval erkent, kunt u dat na een bepaalde periode ook niet meer aanvechten.

Termijnen verjaring aansprakelijkheid

Er zijn verschillende termijnen te benoemen betreffende letselschade verjaring. In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen vastgelegd:

 • Er bestaat een korte verjaringstermijn van vijf jaar. Hier is meestal sprake van. Dit geldt bijvoorbeeld in het algemeen bij bedrijfsongevallen en verkeersongevallen. In principe geldt bij letselschade altijd een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij letselschade is uw zaak dus verjaard indien er meer dan vijf jaren zijn verstreken, tenzij het wellicht om een uitzonderlijk geval gaat
 • Er is ook een lange verjaringstermijn, namelijk van twintig jaar
 • Voor verkeersongevallen geldt voor de verjaring van de aansprakelijkheid een termijn van drie jaar, indien u de verzekeraar rechtstreeks aanspreekt. Dit geldt ook voor bedrijfsongevallen met een motorvoertuig

Op deze verjaringstermijnen voor letselschade zijn bij bedrijfsongevallen nog wel uitzonderingen te benoemen:

 • Was u minderjarig op het moment dat u te maken kreeg met een bedrijfsongeval? Dan gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat u als werknemer meerderjarig bent geworden
 • Een langere verjaringstermijn geldt ook bij zogenoemde beroepsziektes. Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding. U kunt bij beroepsziekten bijvoorbeeld denken aan RSI oftewel repetitive strain injury, ontstaan doordat u als werknemer steeds dezelfde beweging moet maken. Een beroepsziekte kan ook ontstaan doordat u als werknemer continu aan een bepaalde stof blootgesteld bent

Onze letselschade juristen kunnen u precies vertellen hoe het zit met de verschillende verjaringstermijnen van schadevergoeding en u op maat adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en passend advies.


De verjaringstermijnen van letselschade gaan in vanaf het moment van daadwerkelijk bekend worden van de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De tijd gaat dus lopen vanaf het moment dat u weet dat u schade hebt geleden en ook weet wie de veroorzaker is. Het enkel vermoeden van het bestaan van schade is onvoldoende om de verjaringstermijn van letselschade al te laten aanvangen.

Verjaring letselschade stuiten

Verjaringstermijnen bij letselschade staan vast. In het algemeen kunt u niet van deze termijnen afwijken. Het gevolg van verjaring is dat de schadevergoeding niet meer bij de rechter kan worden afgedwongen. 

De verjaring van uw letselschade claim is eventueel wel door middel van zogenoemde stuiting tegen te houden. Bij stuiting van verjaring begint een ‘nieuwe’ verjaringstermijn die gelijk is aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan vijf jaar. U voorkomt met stuiting eigenlijk dat de verjaringstermijn afloopt. 

Stuiting verjaring letselschade door brief

Als u bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval na bijvoorbeeld 2 jaar een aansprakelijkheidsbrief stuurt naar de (verzekeraar van de) veroorzaker dan gaat de verjaringstermijn voor schadevergoeding vanaf dat moment opnieuw lopen. U heeft weer tot 5 jaar tot de zaak verjaart. Ook als de verzekeraar niet of afwijzend op uw brief reageert, is de verjaring van de letselschade alsnog gestuit. Om hier bewijs van te hebben, is het aan te raden de brief aangetekend te verzenden of dit te laten regelen door uw letselschadejurist.


B&O Letselschade kan u kosteloos van dienst zijn bij de stuiting van de verjaringstermijn van uw letselschade. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend advies of nadere informatie.


Heeft u letselschade opgelopen bij een bedrijfsongeval en wilt u weten wanneer sprake is van verjaring bij uw bedrijfsongeval? Wij adviseren altijd advies in te winnen bij een ervaren letselschade expert. 

Er zijn verschillende juridische regels van toepassing en op deze regelgeving zijn weer talloze uitzonderingen. Onze letselschadejuristen weten als geen ander wat de mogelijke uitzonderingen zijn en waar u recht op heeft. Ook als u misschien denkt dat er sprake is van verjaring.

Hoe vaak kunt u de verjaring stuiten?

Bij wet is niet geregeld hoe vaak u een verjaringstermijn voor schadevergoeding kunt stuiten. Daarom kunt u dit in principe meerdere malen doen. Dit betekent dat u een verjaringstermijn van 5 jaar meerdere malen kunt verlengen. Op het moment dat u een brief voor verjaring stuiten heeft verzonden, wordt de verjaringstermijn verlengd met dezelfde periode als de verjaringstermijn zelf. Met andere woorden, indien de verjaringstermijn van uw schadevergoeding vordering 5 jaar bedraagt, dan zal stuiting van verjaring deze met 5 jaar verlengen. Indien u daarna nogmaals stuit, dan wordt wederom met 5 jaar verlengd.

Echter, de rechter heeft in het verleden wel uitspraken gedaan waarbij stuiting van verjaring niet rechtsgeldig werd verklaard. Dit betreft dan gevallen waarin de verjaringstermijn meerdere malen werd gestuit maar de belanghebbende partij verder geen actie ondernam. Dit brengt veel onzekerheid mee voor de aansprakelijke partij, hetgeen niet altijd fair is. De rechter zal dit soort zaken per geval bekijken en beoordelen.

Gratis juridisch advies

Zowel het begin (aanvang), de duur, als de stuiting van de verjaring van letselschade kunnen belangrijke discussiepunten zijn. Het is daarom van belang dat u zich bij letselschade door een aanrijding goed laat informeren door een letselschade expert. B&O Letselschade kan u geheel gratis van dienst zijn indien de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie en een vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74