Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 262 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Letselschade bedragen

Na een ongeval met letselschade is het van belang om goed te herstellen van het letsel en informatie in te winnen over een mogelijke schadevergoeding. Slachtoffers van een ongeval met letselschade die op zoek gaan naar informatie over uitgekeerde letselschade bedragen, komen soms exorbitante bedragen tegen. Smartengeld bedragen van vele tienduizenden euro’s of een schadevergoeding van enkele tonnen. Dergelijke berichten geven helaas een vertekend beeld.

Soms lijkt het alsof de kranten alleen maar schrijven over enorme schadevergoedingen. Het is echter uitzonderlijk dat er zulke hoge bedragen worden uitgekeerd. De hoogte van deze letselschade bedragen is afhankelijk van verschillende factoren en daardoor per zaak verschillend. Voorbeelden van smartengeld bedragen treft u op deze pagina maar kunnen hoogstens dienen als leidraad.

Bent u betrokken geweest bij een ongeval, benieuwd of u recht heeft op schadevergoeding en geïnteresseerd in de letselschade bedragen die daarbij worden uitgekeerd?

 • Wij claimen de maximale schadevergoeding
 • Geen zorgen om ingewikkelde juridische procedures
 • Gratis rechtsbijstand van letselschadejuristen
 • Gegarandeerde kwaliteit door keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade)

Bel ons gerust op 085 – 877 1774, vul het contactformulier in of doe de haalbaarheidscheck.

Berekenen letselschade

Het berekenen van de letselschade en het vaststellen van de omvang van de schadeclaim is een lastige klus. Een ervaren letselschadejurist zal met verschillende factoren rekening moeten houden om tot een zinnig letselschadebedrag te komen. Factoren die meespelen zijn:

 • De omvang van de materiële schade; ofwel de kosten die u door het ongeval hebt gemaakt en de inkomsten die u misloopt;
 • De omvang van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld. Dit wordt bepaald door de ernst van het letsel en de invloed dat het heeft op uw dagelijks functioneren.

> Meer over letselschade berekenen

Wat bepaalt de hoogte van letselschade bedragen?

Op de zogenoemde schadestaat komen alle schadeposten te staan. Deze schadeposten omvatten alle kosten die u heeft moeten maken naar aanleiding van het ongeval, mogelijke toekomstige kosten, gederfde inkomsten en waardeloos geworden zaken waarvoor u wel heeft betaald. Bij het vaststellen van de hoogte van letselschade bedragen wordt rekening gehouden met:

 1. Materiële schade, zoals schade aan uw auto, telefoon of kleding
 2. Het verlies van inkomsten doordat u niet kunt werken
 3. Het missen van een constante pensioenopbouw
 4. Ziektekosten die niet vergoed worden en het eigen risico van uw zorgverzekering
 5. Overige verzorgingskosten aan huis
 6. Onverzekerde kosten voor revalidatie
 7. Kosten voor re-integratie
 8. Vertraging in de opleiding en hierdoor een latere toetreding op de arbeidsmarkt
 9. Smartengeld voor gederfde levensvreugde en verdriet
 10. Mogelijke toekomstige kosten, als behandeling voor langdurig letsel of een toekomstige operatie
 11. Waardeloos geworden producten en diensten, zoals een sportschoolabonnement wat u gedurende het herstel niet kunt gebruiken

Bij letselschade zijn al deze factoren medebepalend voor de hoogte van de schadevergoeding. Ze vormen derhalve de bouwstenen voor de berekening van letselschade. Daarnaast speelt de impact van het letsel op uw leven en huidige levensstijl een rol. Het verlies van een vinger heeft voor mensen in bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld een pianist, ernstige gevolgen. Het niet meer kunnen uitoefenen van een geliefde hobby of op jonge leeftijd te maken krijgen met ernstig letsel of het moeten wijzigen van toekomstplannen door het letsel heeft ook invloed op het letselschade bedrag.

Voorbeelden letselschade bedragen

Elk ongeval is anders, elk letsel is anders en elke persoon gaat anders om met het ongeval en letsel. Toch kunnen vergelijkbare letselschadezaken als leidraad dienen voor het berekenen van de immateriële schade, het smartengeld.

Deze smartengeld bedragen worden in categorieën verdeeld. Aan de hand van de ernst van het letsel en de impact ervan op het dagelijks leven van het slachtoffer, wordt het letsel in één van de categorieën geplaatst. Dit dient als leidraad bij de bepaling van het smartengeld. De categorieën zijn:

 • Gering letsel
  • Kneuzingen, kleine botbreuken, lichte hersenschudding
  • Letselschade bedragen smartengeld tot ongeveer 2000.-
 • Licht letsel
  • Inwendig letsel, niet-gecompliceerde fracturen, ernstige vleeswonden
  • Letselschade bedragen smartengeld tussen 1500.- en 3500.-
 • Matig letsel
  • Gecompliceerde breuken, psychische schade, gescheurde kniebanden
  • Letselschade bedragen smartengeld tussen 3500.- en 9000.-
 • Ernstig letsel
  • Ernstige verbrijzeling, ernstige whiplashlaesie, ernstig inwendig letsel
  • Letselschade bedragen smartengeld tussen 9000.- en 21.000.-
 • Zwaar letsel
  • Lange tijd bewusteloos of coma, ernstige psychische problemen, functieverlies lichaamsdeel
  • Letselschade bedragen smartengeld tussen 21.000.- en 43.000.-
 • Zeer zwaar letsel
  • Ernstige brandwonden, ernstige en blijvende psychische problemen, hoge dwarslaesie
  • Letselschade bedragen smartengeld tussen 43.000.- en 76.000.-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel
  • Totale dwarslaesie, zeer ernstige brandwonden, communicatievermogen ernstig beperkt
  • Letselschade bedragen smartengeld vanaf 76.000.-

Letselschade bedragen bestaan echter grotendeels uit materiële schade en dit verschilt enorm per zaak. De kosten die u maakt zijn vrij goed in te schatten en op te tellen, zeker wanneer deze vanaf het ongeval secuur zijn bijgehouden. Minder goed in te schatten is het verlies aan arbeidsvermogen. Dit behelst namelijk niet alleen het inkomen dat nu is weggevallen, maar ook het inkomen dat u in de toekomst nog zult mislopen.

> Meer: voorbeelden letselschade bedragen

Bovenstaande letselschade bedragen en letsels zijn dus slechts een indicatie van wat u ongeveer aan smartengeld kunt verwachten. Afhankelijk van de omstandigheden, de aansprakelijkheid voor het ongeval en de gevolgen van het letsel op uw dagelijks leven en functioneren wordt het smartengeld bedrag berekend. De schadevergoeding voor materiële schade komt daar nog bovenop.

Let wel, deze voorbeelden geven een richtlijn en zijn geen garantie dat u een dergelijk bedrag zal ontvangen.

Berekening letselschade bedragen

Verreweg de meeste slachtoffers nemen na een aanrijding of bedrijfsongeval direct specialistische hulp in de arm. Niet zo verwonderlijk, want het beantwoorden van de vraag hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen is niet eenvoudig. Bovendien zal de wederpartij de letselschadeclaim betwisten om de schade-uitkering zo laag mogelijk te houden. Met de hulp van een letselschade expert mag u zonder meer rekenen op een reële schadevergoeding waarin alle kosten, inkomstenderving en het smartengeld zijn verwerkt.

Heeft u zelf letselschade opgelopen en bent u benieuwd welke letselschade bedragen worden uitgekeerd in vergelijkbare gevallen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade juristen via 085 – 877 17 74. Onze ervaren letselschade juristen kunnen u inzicht geven in de aansprakelijkheid voor het ongeval, informeren over uw rechten en plichten en uw kans om een schadevergoeding voor uw letselschade te ontvangen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen