Voorbeelden Letselschade bedragen: waar kunt u rekening mee houden?

In het kort

 • Indien er sprake is van opgelopen letsel en u recht heeft op schadevergoeding, dan zal de rechter bij het bepalen van de hoogte van uw letselschade vergoeding onder andere gebruik kunnen maken van de Smartengeldgids.
 • Daarnaast wordt de hoogte van het letselschade bedrag gebaseerd op verschillende schadeposten zoals materiële schade, verlies van inkomsten en ziektekosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering.
 • Aan de hand van de ernst van het letsel en de impact op het dagelijks leven van het slachtoffer wordt het letsel in een categorie geplaatst. Hierbij loopt de schaal van gering letsel tot uitzonderlijk zwaar letsel. Deze schalen geven een indicatie van de te verwachten smartengeld-uitkering.
 • Om in aanmerking te komen voor letselschade vergoeding dienen diverse stappen gevolgd te worden, waarbij het van groot belang is dat het gehele proces volgens de geldende wetten afgewikkeld wordt.
 • Mocht u vragen hebben of hulp wensen bij het claimen van letselschade bedragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Slachtoffers van een ongeval met letselschade die op zoek gaan naar informatie over uitgekeerde letselschade bedragen, komen soms exorbitante bedragen tegen. Smartengeld bedragen van vele tienduizenden euro’s of een letselschadeschadevergoeding van enkele tonnen. Dergelijke berichten geven helaas een vertekend beeld. Het berekenen van de letselschade en het vaststellen van de omvang van de schadeclaim is een lastige klus. Een ervaren letselschadejurist zal met verschillende factoren rekening moeten houden om tot een zinnig en juist letselschadebedrag te komen.


UITGELICHT

Categorieën letselschade bedragen 2024

Niet elk ongeval is het zelfde en daarom is het lastig om bij voorbaat een precies bedrag schadevergoeding in te schatten. Om die inschatting toch te kunnen maken, werken wij met verschillende categorieën die wij als leidraad gebruiken. Voorbeelden binnen deze categorieën vindt u verderop in deze tekst, u hoeft daarvoor alleen op onderstaande links te klikken:

 1. Letselschade bedragen tot € 2.000
 2. Letselschade bedragen € 1.500 – € 3.500
 3. Letselschade bedragen € 3.500 – € 9.000
 4. Letselschade bedragen € 9.000 – € 21.000
 5. Letselschade bedragen € 21.000 – € 43.000
 6. Letselschade bedragen € 43.000 – € 76.000
 7. Letselschade bedragen van € 76.000 of meer

Letselschade jurist inschakelen bij letselschade

Bent u betrokken geweest bij een ongeval, benieuwd of u recht heeft op schadevergoeding en geïnteresseerd in de letselschade bedragen die daarbij worden uitgekeerd?

 • Wij claimen de maximale schadevergoeding
 • Geen zorgen om ingewikkelde juridische procedures
 • Gratis rechtsbijstand van letselschadejuristen
 • Gegarandeerde kwaliteit door het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) waarbij aan strenge eisen moet worden voldaan en veelvuldige controle en audits plaats vinden

Bel ons gerust op 085 – 877 1774, vul het contactformulier in of doe de haalbaarheidscheck.


Wat bepaalt de hoogte van letselschade bedragen?

Indien er sprake is van opgelopen letsel en u recht heeft op schadevergoeding, dan zal de rechter bij het bepalen van de hoogte van uw letselschade vergoeding onder andere gebruik maken van de Smartengeldgids. In deze gids staan alle reeds uitgekeerde letselschade bedragen aan smartengeld met de daarbij behorende letsels. Deze voorbeelden kunnen voor de rechter als uitgangspunt dienen. Uiteraard is iedere situatie uniek.

Op de zogenoemde schadestaat komen alle schadeposten te staan. Deze schadeposten omvatten alle kosten die u heeft moeten maken naar aanleiding van het ongeval, mogelijke toekomstige kosten, gederfde inkomsten en verloren geraakte of beschadigde zaken.

Hoogte letselschade bedragen vaststellen

Bij het vaststellen van de hoogte van letselschade bedragen wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld:

 1. Materiële schade, zoals schade aan uw auto, telefoon of kleding
 2. Het verlies van inkomsten doordat u niet kunt werken
 3. Het missen van een constante pensioenopbouw
 4. Ziektekosten die niet vergoed worden en het eigen risico van uw zorgverzekering
 5. Overige verzorgingskosten aan huis
 6. Onverzekerde kosten voor revalidatie
 7. Kosten voor re-integratie
 8. Vertraging in de opleiding en hierdoor een latere toetreding op de arbeidsmarkt
 9. Smartengeld voor gederfde levensvreugde en verdriet
 10. Mogelijke toekomstige kosten, als behandeling voor langdurig letsel of een toekomstige operatie
 11. Waardeloos geworden producten en diensten, zoals een sportschool abonnement wat u gedurende het herstel niet kunt gebruiken

Bij letselschade zijn al deze factoren medebepalend voor de hoogte van de schadevergoeding. Ze vormen derhalve de bouwstenen voor de berekening van letselschade. Daarnaast speelt de impact van het letsel op uw leven en huidige levensstijl een rol. Het verlies van een vinger is voor iedereen verschrikkelijk maar heeft voor mensen in bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld een pianist, ernstige gevolgen. Het niet meer kunnen uitoefenen van een geliefde hobby of op jonge leeftijd te maken krijgen met ernstig letsel of het moeten wijzigen van toekomstplannen door het letsel heeft ook invloed op het letselschade bedrag.

Richtlijn letselschadebedragen 2024

Letselschade bedragen bestaan echter grotendeels uit materiële schade en dit verschilt enorm per zaak. De kosten die u maakt zijn vrij goed in te schatten en op te tellen, zeker wanneer deze vanaf het ongeval secuur zijn bijgehouden. Minder goed in te schatten is het verlies aan arbeidsvermogen. Dit behelst namelijk niet alleen het inkomen dat nu is weggevallen, maar ook het inkomen dat u in de toekomst nog zult mislopen.

Let wel, deze voorbeelden van letselschade bedragen geven een richtlijn en zijn geen garantie dat u een dergelijk bedrag zal ontvangen. Omdat bij het bepalen van smartengeld rekening moet worden gehouden met diverse factoren, kunnen aan de pagina ‘Letselschade bedragen’ geen rechten worden ontleend. Wilt u specialistische hulp bij het berekenen en verhalen van letselschade, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Categorieën letselschade bedragen

Elk ongeval is anders, elk letsel is anders en elke persoon gaat anders om met het ongeval en letsel. Toch kunnen vergelijkbare letselschadezaken als leidraad dienen voor het berekenen van de immateriële schade, het smartengeld. Deze immateriële schade bedragen worden in categorieën verdeeld. Aan de hand van de ernst van het letsel en de impact ervan op het dagelijks leven van het slachtoffer, wordt het letsel in één van de categorieën geplaatst. Dit dient als leidraad bij de bepaling van het smartengeld. Vergelijk uw letsel met de voorbeelden hieronder voor een indicatie van het bedrag aan smartengeld dat u kunt verwachten.

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen tot 2.000 euro

Is er sprake van gering letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro. Onder gering letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden: kleine botbreuken, een lichte hersenschudding, kneuzingen, schaafwonden of andere kleine vleeswonden. De letselschade bedragen worden tevens gebaseerd op de impact die het letsel heeft op uw dagelijks leven.

Enkele voorbeelden zijn: het niet uit kunnen voeren van de gewone dagtaak gedurende een week tot maximaal een paar weken door gedwongen bedrust of het hebben van een gekwetst lichaamsdeel, er is pijn geleden, er was sprake van een ziekenhuisopname of de hulp van een dokter werd ingeroepen.

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 1.500 tot 3.500 euro

Indien er sprake is van licht letsel dan varieert de schadevergoeding van 1.500 tot maximaal 3.500 euro. Onder licht letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden:

 • Beschadigingen aan het gebit
 • Een schouderluxatie (arm uit de kom) die inmiddels genezen is
 • Lichtere littekens
 • Inwendige letsels
 • Een geringe visusvermindering
 • Niet gecompliceerde fracturen aan de ledematen

Enkele voorbeelden die in combinatie met andere letsels opgenomen zijn in de categorie letselschade meervoudige letsels en voor de uitkering van letselschade bedragen in aanmerking komen zijn:

 • Algeheel herstel waarbij echter sprake is van littekenvorming
 • Lopen met verband of met behulp van krukken
 • Er was sprake van een bepaalde periode van bedrust of het was niet mogelijk om de dagtaak naar behoren te vervullen
 • Een korte periode van opname in een ziekenhuis
 • Korte tijd afhankelijk zijn van een verpleger
 • Een aantal maanden arbeidsongeschikt zijn
 • Beperkingen in het uitvoeren van beroep of sport ten gevolge van het opgelopen letsel
 • Een benodigde operatie voortvloeiende uit de oorzaak die geleid heeft tot het letsel

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 3.500 tot 9.000 euro

Is er sprake van middelzwaar opgelopen letsel dan kunt u letselschade bedragen tussen 3.500 en 9.000 euro tegemoet zien. De volgende voorbeelden vallen onder de noemer matig letsel:

 • Amputatie van een deel van duim of vinger
 • Blijvend letsel aan de nek
 • Een whiplash
 • Een botbreuk die niet helemaal goed hersteld is
 • Gescheurde kniebanden
 • Verlies van een deel van het gebit
 • Lelijke littekens die het directe gevolg zijn van het opgelopen letsel en gecompliceerde botbreuken

In de categorie enkelvoudige letsels zijn de volgende voorbeelden te vinden:

 • Een medische behandeling met een maximale behandelingsduur van 1 jaar
 • Het oude beroep kan worden uitgeoefend
 • Geen volledig herstel
 • Er was sprake van een operatie
 • Er was sprake van een korte ziekenhuisopname of verplichte bedrust
 • Het opgelopen letsel had tot gevolg dat de gedupeerde lange tijd afhankelijk is geweest van hulp
 • Er is sprake van een lichte vorm van een lichamelijke of geestelijke handicap

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 9.000 tot 21.000 euro

Indien er sprake is van een ernstig letsel dan kunnen de letselschade bedragen tussen 9.000 tot maximaal 21.000 euro liggen. Enkele voorbeelden die vallen onder ernstig letsel:

 • Ernstige verbrijzelingsfractuur
 • Blijvende visusvermindering
 • Eenzijdige doofheid
 • Korte tijd bewusteloos of in coma
 • Beenverkorting
 • Schedelbasisfractuur
 • Ernstige whiplash
 • Ernstig inwendig letsel

In de categorie meervoudige letsels zijn de volgende voorbeelden te vinden:

 • Langere periode ziekenhuisopname
 • Geruime tijd afhankelijk van hulp
 • Maandenlang bedrust
 • Operatieve ingrepen
 • Medische behandeling van minimaal 1 jaar
 • Matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
 • Oorspronkelijk beroep kan geheel of ten dele worden uitgeoefend
 • Geen algeheel herstel
 • Functieverlies lichaamsdeel

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro

Is er sprake van zwaar letsel dan variëren de uit te keren letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro. Enkele voorbeelden om hiervoor in aanmerking te komen zijn:

 • Er is sprake van verlies van reuk of smaak
 • Er is sprake van langdurige geestelijke instabiliteit
 • Er zijn wezenlijke karakterveranderingen opgetreden
 • U bent langere tijd bewusteloos of in coma geweest

Verdere voorbeelden in de categorie meervoudige letsels:

 • Uitoefenen van het oude beroep is niet of nauwelijks mogelijk
 • Er is sprake van een langdurige ziekenhuisopname
 • Er is sprake van ernstige verwondingen, levensgevaar
 • Een levenslange zware handicap ten gevolge van het opgelopen letsel
 • Er is geen uitzicht op herstel
 • Meerdere opnames in het ziekenhuis noodzakelijk
 • Er is sprake van een langdurig genezingsproces
 • Huidtransplantaties zijn noodzakelijk
 • Het letsel heeft zware littekens tot gevolg
 • Er is sprake van functieverlies van bepaalde lichaamsdelen
 • Het opgelopen letsel vereist jarenlange medische behandeling en revalidatie

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 43.00 tot 76.000 euro

Bij zeer zwaar letsel lopen de letselschade bedragen op van 43.000 tot 76.000 euro. Onder zware letsels vallen onder andere de voorbeelden:

 • Verlies van spraak,
 • Ernstige verstoring van de geestelijke toestand
 • Blindheid aan beide ogen
 • Verlies van een ledemaat (been, voet, arm of hand)
 • Een hoge dwarslaesie
 • Ernstige brandwonden
 • Ernstige geestelijke instabiliteit

Voorbeelden in de letselschade categorie meervoudige letsels zijn:

 • Volledige arbeidsongeschiktheid
 • Er is levenslang medische begeleiding vereist
 • Uw leven is in negatieve zin veranderd
 • Een bepaald deel van het lichaam heeft zijn functie verloren en hiervoor zijn hulpmiddelen vereist
 • Er is sprake van ernstige en lelijke littekens

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen vanaf 76.000 euro of meer

Uitzonderlijk zwaar letsel valt onder de hoogste categorie met letselschade bedragen vanaf 76.000 en meer. Voorbeelden van zwaar opgelopen letsels zijn:

 • Zeer zware en ernstige brandwonden waarbij sprake is van zichtbare ernstige misvormingen
 • Communiceren is niet meer mogelijk
 • Een volledige dwarslaesie

De volgende voorbeelden vallen eveneens onder de letselschade categorie meervoudige letsels:

 • Thuisverpleging is niet meer mogelijk
 • Er is sprake van een verblijf in een psychiatrische inrichting of een verpleeghuis
 • Ten gevolge van het letsel bent u levenslang op een rolstoel aangewezen
 • Er is sprake van blijvend lichamelijk letsel
 • Er is geestelijk letsel
 • Totale arbeidsinvaliditeit: werken is niet meer mogelijk

Jurisprudentie bij bepalen hoogte schadevergoeding

Bovenstaande voorbeelden geven slechts een indicatie over de te verwachten smartengeld-uitkering. De rechter zal de letselschade bedragen uit de Smartengeldgids als voorbeeld nemen om tot een passende vergoeding te komen. In de Smartengeldgids vindt u meer voorbeelden, die u kunt vergelijken met uw situatie. Naast de Smartengeldgids worden ook de richtlijnen van De Letselschade Raad gevolgd om de hoogte van het letselschadebedrag de bepalen. Ook hebben wij op onze website enkele voorbeelden over de hoogte van smartengeld opgesteld.

Hulp bij claimen letselschadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor letselschade vergoeding dienen diverse stappen gevolgd te worden, waarbij het van groot belang is dat het gehele proces volgens de geldende wetten afgewikkeld wordt. Zo dient de aansprakelijkheid onderzocht te worden, alvorens er letselschade bedragen geclaimd kunnen worden. Daarnaast is het nodig de omvang van de schade vast te stellen. Vervolgens dient een medisch deskundige ingeschakeld te worden voor het opmaken van een medisch rapport. Hierna kan het eindrapport opgemaakt worden, waarmee de letselschade bedragen vastgesteld kunnen worden.

Claimen letselschadebedragen

Mocht u vragen hebben of hulp wensen bij het claimen van letselschade bedragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons professionele team letselschade juristen (experts op het gebied van letselschade) zal er alles aan doen om u tijdens het gehele proces bij te staan, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met u, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom uw schadeclaim.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74