Schadevergoeding zwaar letsel

In het kort

 • U hebt recht op schadevergoeding voor zwaar letsel wanneer u dit hebt opgelopen door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is
 • Letselschadevergoeding bij zwaar letsel bestaat in ieder geval uit een vergoeding voor zowel uw materiele- als immateriële schade
 • Voor wat betreft de materiële schadevergoeding, kunnen alle kosten worden geclaimd die u naar aanleiding van het ongeval heeft moeten maken
 • Voor een schadevergoeding bij zwaar letsel wordt bij de bepaling van de hoogte van smartengeld onder meer gekeken naar de aard en ernst van het letsel
 • Wij claimen waar u recht op heeft: maximale schadevergoeding bij zwaar letsel. Wij doen dit geheel kosteloos indien wij de andere partij aansprakelijk kunnen stellen
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U hebt recht op schadevergoeding voor zwaar letsel wanneer u dit hebt opgelopen door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Vooral bij een ongeval met zwaar letsel, kunt u te maken krijgen met hoge kosten en een forse daling van uw inkomsten. Vanwege de juridische en financiële complexiteit van de schadeafwikkeling, is het verstandig om een letselschadejurist in te schakelen.

De ervaren juristen en experts van B&O Letselschade zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding voor zwaar letsel en nemen u alle zorgen hieromtrent uit handen. U kunt vertrouwen op:

 • Maximale schadevergoeding zwaar letsel
 • Deskundigheid en expertise omtrent regels, wetten en procedures
 • Kosteloze juridische bijstand

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer 085-8771774. Bent u door zwaar letsel zelf niet in staat om ons te contacteren, maar wilt u wel weten of u recht heeft op schadevergoeding? Vraag dan een naast familielid contact met ons op te nemen. Indien wij voor u aan de slag kunnen, komen wij desgewenst bij u langs.

Berekenen schadevergoeding zwaar letsel

Wie betrokken raakt bij een ongeval en letselschade oploopt, kan schadevergoeding claimen. Het berekenen van de omvang van de schadeclaim is bij zwaar letsel een complexe aangelegenheid. Er dient met verschillende factoren rekening gehouden te worden. Letselschadevergoeding bij zwaar letsel bestaat in ieder geval uit een vergoeding voor zowel uw materiele- als immateriële schade. Vergoeding voor materiele schade heeft betrekking op de kosten die u door het ongeval maakt en de inkomsten die u misloopt. Vergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld en is feitelijk een vergoeding voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Hoogte schadevergoeding na ongeval

In de kranten lezen we regelmatig dat er enorme bedragen aan schadevergoeding worden uitgekeerd, met soms enkele tonnen of zelf miljoenen aan smartengeld. Deze berichten hebben vaak betrekking op letselschadezaken in de VS en geven een vertekend beeld van de Nederlandse praktijk. De letselschade bedragen die hier bij zwaar letsel worden uitgekeerd zijn namelijk een vergoeding van de werkelijk geleden, meetbare, schade + vaak enkele tienduizenden euro’s aan smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding verschilt per zaak en is afhankelijk van vele factoren.

Berekenen hoogte materiële schadevergoeding

Voor wat betreft de materiële schadevergoeding, kunnen alle kosten worden geclaimd die u naar aanleiding van het ongeval heeft moeten maken. Dit betekent kosten die al zijn gemaakt, maar ook toekomstige kosten kunnen worden geclaimd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals telefoon, kleding, auto
 • Ziektekosten die niet worden vergoed, inclusief het eigen risico
 • Kosten voor verzorging thuis
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Verlies van inkomsten vanwege (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie kosten
 • Juridische kosten (ofwel onze kosten)

Berekenen hoogte immateriële schadevergoeding

Voor wat betreft het vaststellen van een immateriële schadevergoeding bij zwaar letsel, ofwel smartengeld, spelen onderstaande factoren een grote rol:

 • De ernst van het letsel
 • De aard van het letsel
 • De duur van het herstel
 • De mate van pijn
 • De gevolgen van het letsel, zoals blijvend zichtbare littekens, lichamelijke beperkingen
 • De leeftijd en het geslacht van het slachtoffer

Wat wordt verstaan onder zwaar letsel?

Voor een schadevergoeding bij zwaar letsel wordt bij de bepaling van de hoogte van smartengeld dus onder meer gekeken naar de aard en ernst van het letsel. Ook de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffers spelen een rol bij bepaling van de hoogte van de totale schadevergoeding. De rechter zal als leidraad voor het vaststellen van het smartengeldbedrag de ANWB Smartengeldgids gebruiken. Hierin staan door de rechter toegewezen smartengeld bedragen vermeld. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen het soort letsel, van gering en licht letsel tot zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel.

Onder gering en licht letsel worden kleine botbreuken, kneuzingen, vleeswonden en niet-gecompliceerde fracturen verstaan. Onder ernstig letsel vallen verbrijzelingen en ernstig inwendig letsel. Schadevergoeding zwaar letsel is weer onder te verdelen in:

 • Zwaar letsel: coma, functieverlies lichaamsdeel en ernstige psychische problemen
 • Zeer zwaar letsel: hoge dwarslaesie, ernstige brandwonden, blijvende psychische problemen
 • Uitzonderlijk zwaar letsel: zeer ernstige beperking communicatievermogen, totale dwarslaesie

Voorbeelden bedragen schadevergoeding zwaar letsel:

 • Zwaar letsel tussen de € 21.000,00 en € 43.000,00
 • Zeer zwaar letsel tussen de € 43.000,00 en € 76.000,00
 • Uitzonderlijk zwaar letsel vanaf € 76.000,00

We zullen de voorbeeldbedragen nader toelichten.

Voorbeeld schadevergoeding zwaar letsel van 21.000 tot 43.000 euro

Er wordt gesproken over zwaar letsel als het slachtoffer bijvoorbeeld in coma of langere tijd bewusteloos is geweest. Ook verlies van smaak of reuk en ernstige psychische problemen vallen onder de categorie ‘zwaar letsel’. Door dit letsel is het niet of nauwelijks mogelijk het oude beroep uit te oefenen en er is sprake van een langdurig genezingsproces, waarbij meerdere ziekenhuisopnames noodzakelijk zijn. Zwaar letsel heeft vaak een jarenlange medische behandeling, revalidatie en blijvende beperkingen tot gevolg. Smartengeld bij zwaar letsel varieert tussen de 21.000 en 43.000 euro.

Voorbeeld schadevergoeding zeer zwaar letsel van 43.000 tot 76.000 euro

Er is sprake van zeer zwaar letsel als het slachtoffer bijvoorbeeld blind is geworden aan beide ogen, een ledemaat (arm, been, voet of hand) heeft verloren of ernstige brandwonden heeft opgelopen. Ook verlies van spraak, een hoge dwarslaesie en ernstige geestelijke instabiliteit vallen onder zeer zwaar letsel. Het slachtoffer is volledig arbeidsongeschikt geraakt en heeft zijn levenlang medische begeleiding nodig. Zijn leven is in negatieve zin veranderd. Smartengeld bij zeer zwaar letsel varieert tussen de 43.000 en 76.000 euro.

Voorbeeld schadevergoeding uitzonderlijk zwaar letsel vanaf 76.000 euro

Zeer zware en ernstige brandwonden, zichtbare misvormingen, volledige dwarslaesie en compleet verlies van communicatie zijn voorbeelden van uitzonderlijk zwaar letsel. Slachtoffers kunnen niet meer thuis wonen en/of verpleegd worden. Er is sprake van blijvend lichamelijk en psychisch letsel en een verblijf in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting is onvermijdelijk. Bij uitzonderlijk zwaar letsel wordt 76.000 euro en meer aan smartengeld uitgekeerd, wat onder de hoogste categorie smartengeld bedragen valt.

Bovenstaande letsels en bijbehorende letselschade bedragen zijn slechts een indicatie van wat u kunt verwachten aan smartengeld. Ze geven een richtlijn en zijn geen garantie. De materiële schadevergoeding bij zwaar letsel komt nog bovenop de smartengeld-uitkering.

Gratis hulp bij claimen schadevergoeding zwaar letsel

Heeft u zwaar letsel opgelopen als gevolg van een ongeval en wenst u hulp bij het claimen van een letselschadevergoeding inclusief smartengeld? Onze letselschade juristen en experts kunnen u het letselschadetraject uit handen nemen. U kunt rekenen op onze expertise en betrokkenheid. Wij claimen waar u recht op heeft: Maximale schadevergoeding bij zwaar letsel.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74