Welke schade kan ik verhalen bij whiplash?

In het kort

 • Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zal deze al uw letselschade moeten vergoeden. Een ervaren letselschadejurist kan u helpen bij het indienen van de schadeclaim
 • Wilt u uw schade bij een whiplash verhalen, dan moet u eerst de veroorzaker aansprakelijk stellen
 • Het is belangrijk dat beide partijen het schadeformulier na het ongeval volledig invullen. Indien mogelijk verzamelt u zo veel mogelijk bewijzen
 • Wilt u de schade van uw whiplash verhalen na een ongeval, dan is het belangrijk dat u direct een bezoek brengt aan uw huisarts of het ziekenhuis
 • U kunt alle kosten die u als gevolg van ongeval heeft moeten maken verhalen, maar daarnaast ook gemiste inkomsten en kosten die u in de toekomst nog te wachten staan
 • Als aansprakelijkheid wordt aanvaard door de veroorzaker, kunt u de kosten van onze juridische bijstand ook verhalen. Onze hulp is dus in het geheel gratis
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Heeft u als gevolg van een verkeersongeval of bedrijfsongeval een whiplash opgelopen? Dan heeft u wellicht te maken met extra kosten of inkomensverlies. U kunt al uw schade verhalen bij whiplash en een schadeclaim neerleggen bij de aansprakelijke tegenpartij. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zal deze al uw letselschade moeten vergoeden. Een ervaren letselschadejurist kan u helpen bij het indienen van de schadeclaim.

De gevolgen van een whiplash

Een whiplash ontstaat vaak door een kop-staartbotsing. Spieren en wervels in de nek worden tijdens de botsing in een zeer kort tijdsbestek extreem gebogen en uitgerekt. De interne schade die hierdoor ontstaat, wordt een whiplash genoemd. De klachten van een whiplash kunnen van licht tot zeer ernstig zijn en kunnen iemand sterk beperken bij het dagelijks functioneren. Daarnaast kan een whiplash leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Whiplashletsel kan aanzienlijke schade veroorzaken. U kunt bij de aansprakelijke wederpartij een schadeclaim voor uw whiplash indienen om al uw schade vergoed te krijgen.

> Meer over kop-staartbotsing en whiplash

Aansprakelijkheid whiplash

Wilt u uw schade bij een whiplash verhalen, dan moet u eerst de veroorzaker aansprakelijk stellen. Omdat een whiplash vaak ontstaat door een achterop aanrijding is degene die achterop rijdt meestal aansprakelijk. Volgens de wet dient de bestuurder achter u namelijk voldoende afstand te houden. Bij een kop-staartbotsing wordt er van uitgegaan dat de achterop rijder onvoldoende afstand heeft gehouden en dus schuldig is aan het ongeval. Deze moet dan uw schade vergoeden.

Het is belangrijk dat beide partijen het schadeformulier na het ongeval volledig invullen. Indien mogelijk verzamelt u zo veel mogelijk bewijzen, ook via getuigenverklaringen. Vraag omstanders wat ze hebben gezien en vraag of zij foto’s willen maken. Voordat u de schade van uw whiplash kunt verhalen, dient u eerst de aanrijder, in de meeste gevallen diens aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk te stellen via een aangetekende brief. Hierin geeft u aan waarom u vindt dat de tegenpartij aansprakelijk is en welke schade u voor uw whiplash claimt. Nadat aansprakelijkheid is aanvaard, kunt u de schadeclaim van uw whiplash indienen.

Klachten whiplash & arts bezoek

Een kop-staartbotsing in de file of voor een stoplicht is vaak de grootste veroorzaker van een whiplash. Het hoofd wordt dan onverwacht heftig voor- en achteruit geslingerd. Een whiplash kan ernstige problemen veroorzaken. Veel klachten zijn niet altijd waarneembaar bij een onderzoek, bijvoorbeeld op een röntgenfoto. Dit betekent echter niet dat u uw schade bij een whiplash niet kunt verhalen. Integendeel, met professionele juridische hulp krijgt u alle schade vergoed.

> Meer over symptomen bij whiplash

De volgende klachten zijn het meest voorkomend bij whiplash slachtoffers:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Pijn in schouders, rug en armen
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheid

Wilt u de schade van uw whiplash verhalen na een ongeval, dan is het belangrijk dat u direct een bezoek brengt aan uw huisarts of het ziekenhuis. Informeer de arts over al uw klachten en wanneer uw klachten blijven aanhouden, gaat u dan terug. Een schadeclaim voor whiplash is vaak een traject vol discussies en valkuilen. Discussies worden vaak veroorzaakt doordat een whiplash moeilijk te objectiveren is. De verzekeraar van de tegenpartij kan stellen dat de klachten die u heeft niet veroorzaakt zijn door het ongeval, zeker als u niet direct een arts heeft bezocht. In het ergste geval kan de aansprakelijkheidsverzekeraar stellen dat u denkt een whiplash te hebben, onder het mom van ‘iedereen heeft wel eens hoofdpijn en is wel eens moe’. Heel vervelend allemaal. Een medisch dossier in een whiplash letselschadezaak is zodoende erg belangrijk als u alle schade van uw whiplash wilt verhalen.

Materiële & immateriële schadevergoeding

Veel whiplash slachtoffers denken dat ze alleen schade aan persoonlijke bezittingen kunnen verhalen na een ongeval. U kunt echter alle kosten die u als gevolg van ongeval heeft moeten maken verhalen, maar daarnaast ook gemiste inkomsten en kosten die u in de toekomst nog te wachten staan. Tevens kan een whiplash schadeclaim bestaan uit een vergoeding van het leed dat u is aangedaan, ook wel smartengeld genoemd. Enkel schadeposten die u kunt verhalen bij een whiplash zijn:

 • Extra medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering of behandelingen die niet vergoed worden
 • Kosten persoonlijke eigendommen, zoals schade aan kleding, auto, telefoon
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Extra reiskosten voor medische behandelingen
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid, omdat u klussen in en rondom uw woning niet meer zelf kunt uitvoeren
 • Inkomensverlies, omdat u deels of geheel arbeidsongeschikt raakt
 • Smartengeld, een vergoeding voor de pijn, het verdriet, het verlies aan levensvreugde
 • Wettelijke rente en juridische kosten

Om geen schadepost te vergeten bij het indienen van een schadeclaim bij een whiplash, kunt u het beste de deskundigheid van een juridisch expert inschakelen. Deze kan ook de toekomstige schade voor u berekenen.

> Meer over schadeposten bij whiplash

Kosteloze juridische bijstand; u heeft er recht op!

Wanneer de aansprakelijkheid voor uw whiplash letsel als gevolg van het ongeval door de tegenpartij wordt erkend, kunt u een schadeclaim voor uw whiplash indienen. U kunt hiervoor de kosteloze expertise van een letselschadejurist inschakelen. Als aansprakelijkheid wordt aanvaard door de veroorzaker, kunt u de kosten van juridische bijstand namelijk ook verhalen.

Een whiplash schadetraject gaat vaak met veel discussie gepaard. Discussies over de schade, de klachten en het causaal verband zijn hier enkele voorbeelden van. Vaak komen het slachtoffer en de tegenpartij er samen niet uit, zeker als het whiplash letsel ernstig en de schade dus groot is. De enige oplossing is dan het opstarten van een procedure om uw schade bij een whiplash te verhalen. Een letselschadespecialist kan u hierbij helpen. Gedurende het gehele letselschadetraject staat deze u bij, zodat u alle whiplash schade krijgt vergoed.

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u hierdoor een whiplash opgelopen? Dan wilt u de schade als gevolg van de whiplash natuurlijk verhalen. Laat de letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade u helpen om een maximale schadeclaim voor uw whiplash te vorderen! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74