Wat is een whiplash?

In het kort

  • Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door een verkeersongeluk. Vaak is het slachtoffer een bestuurder of passagier van een stilstaande of langzaam rijdende auto die van achteren wordt aangereden door een andere auto
  • Een whiplash ontstaat wanneer er een overstrekking plaatsvindt van de nek
  • Doordat de fysieke schade van een whiplash niet of nauwelijks zichtbaar is, wordt een whiplash vaak vastgesteld aan de hand van de mogelijke oorzaak en de symptomen
  • Doordat een whiplash letsel zich op veel verschillende manier kan manifesteren, is de behandeling en de duur van het herstel afhankelijk van de ernst van de klachten
  • Een letselschadebureau heeft de juiste juridische kennis in huis om de aansprakelijke partij en zijn verzekeraar ertoe te zetten om de schadevergoeding uit te keren waar u recht op heeft
  • B&O Letselschade Juristen verleent gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw whiplash
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door een verkeersongeluk. Vaak is het slachtoffer een bestuurder of passagier van een stilstaande of langzaam rijdende auto die van achteren wordt aangereden door een andere auto. Door een snelle beweging van het hoofd ten opzichte van de romp vindt er een overstrekking plaats van de nek. Deze beweging wordt een whiplash genoemd en is de oorzaak van veel pijn, lichamelijke klachten en psychische problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk in behandeling te gaan voor een volledig herstel van een whiplash.

Nadat er een whiplash is geconstateerd, is het zaak om zo spoedig mogelijk over te gaan tot behandeling. Soms is een week rust voldoende, maar als de whiplash klachten ernstiger zijn, dan is een fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk voor een voorspoedig herstel. Aangezien er vrijwel altijd een andere partij aansprakelijk is voor een whiplash, heeft het slachtoffer meestal recht op een schadevergoeding. Doordat een whiplash soms moeilijk aan te tonen is met hard bewijsmateriaal, is het verstandig om een letselschadebureau in te schakelen om een schadevergoeding te claimen.

Wat is whiplash?

Een whiplash ontstaat wanneer er een overstrekking plaatsvindt van de nek. Een overstrekking van de nek is veelal het gevolg van een onverwachtse beweging van het hoofd van achteren naar voren of andersom. U loopt de grootste kans op een whiplash tijdens een auto-ongeluk waarbij u van achteren wordt aangereden door een ander voertuig. Doordat het ongeval onverwachts gebeurt,  krijgen de spieren niet de kans om zich op tijd aan te spannen om overstrekking van de nek te voorkomen. Een fysiotherapeutische behandeling is vaak noodzakelijk om het herstel zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

> Meer over oorzaken van een whiplash

Er zijn echter andere oorzaken mogelijk waardoor u een whiplash kunt oplopen. Zo kunt u ook een whiplash oplopen door een val of door een ferme duw tijdens bijvoorbeeld een sportwedstrijd. Het komt regelmatig voor dat men de diagnose whiplash niet stelt als er geen sprake is van een auto-ongeluk. Dit komt doordat een whiplash moeilijk zichtbaar is op röntgenfoto’s of andere medische scans en de klachten zeer uiteenlopend zijn. Toch is het van belang om zo spoedig mogelijk in behandeling te gaan bij een fysiotherapeut zodat u een grotere kans heeft op herstel.

Whiplash letsel

Een whiplash letsel is zeer pijnlijk en zorgt voor veel klachten. Ondanks dat er jaarlijks meer dan 20.000 mensen een whiplash oplopen in Nederland, is er nog veel onbekend over wat een whiplash letsel nu precies inhoudt en wat de beste behandeling is. Bij een whiplash wordt het zachte weefsel rondom de wervels, gewrichten en soms de hersenstam beschadigd. Daarnaast kunnen de gewrichtsbanden scheuren en worden halsspieren, zenuwen en bloedvaten behoorlijk uitgerekt tijdens een whiplash. Afhankelijk van de ernst van de whiplash klachten is het verstandig om zo spoedig mogelijk in behandeling te gaan bij een medisch specialist om uw herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Symptomen van whiplash

De symptomen van een whiplash komen niet altijd direct tot uiting. De één heeft direct last van hevige nek- en hoofdpijn, terwijl de ander pas na uren of dagen na het ongeval klachten ontwikkelt.

Doordat de fysieke schade van een whiplash niet of nauwelijks zichtbaar is, wordt een whiplash vaak vastgesteld aan de hand van de mogelijke oorzaak en de symptomen. Dit, en het feit dat de symptomen zeer uiteenlopend kunnen zijn, maakt het soms lastig om een whiplash vast te stellen. Om de ernst van de whiplash klachten vast te stellen, is er de volgende indeling gemaakt van symptomen:

  • Graad 1: Het slachtoffer heeft nekklachten zonder dat er zichtbare schade zichtbaar is. Meestal treedt herstel spoedig op na een korte rustperiode gevolgd door zo snel mogelijk te proberen om de nek normaal te bewegen
  • Graad 2: Het slachtoffer heeft naast nekklachten ook andere lichamelijke klachten zoals spierpijn en pijn in de schouders of armen duizeligheid, geheugenstoornissen en concentratieproblemen.
  • Graad 3: Het slachtoffer heeft, naast de klachten bij graad 1 en 2, ook last van neurologische stoornissen zoals duizeligheid, concentratieproblemen en geheugenstoornissen
  • Graad 4: Het slachtoffer heeft, naast de klachten bij graad 1 tot en met 3, ook wervels en tussenwervels beschadigd. Veelal leidt dit tot een hernia doordat de wervels en tussenwervels op de zenuwen in het ruggenmerg drukken. Bij ongeveer 1% van de slachtoffers is er nooit sprake van volledig herstel.

Diagnose van whiplash letsel

Het vaststellen van een whiplash is niet altijd een eenvoudige zaak. De reden hiervoor is dat er vaak geen fysieke schade zichtbaar is en men de diagnose moet baseren op indirecte informatie van het slachtoffer zelf. Doorgaans wordt de diagnose whiplash vastgesteld door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek. Aan de hand van de symptomen en een plausibele oorzaak die de symptomen heeft teweeggebracht wordt bepaald of er sprake is van een whiplash. Als er na een auto-ongeluk klachten optreden zoals nekpijn, hoofdpijn en concentratiestoornissen, dan is dit vaak voldoende reden om de diagnose whiplash vast te stellen.

> Meer over diagnose whiplash

Het is overigens goed om ervan bewust te zijn van het feit dat een whiplash ook kan ontstaan door een ander ongeval dan een achteraanrijding met de auto. Door een ferme duw of trap tijdens een voetbal- of rugbywedstrijd of door een val van een trap of ladder kunt u ook een whiplash oplopen. Het komt dikwijls voor dat de klachten die na een dergelijk ongeval niet worden toegeschreven aan een whiplash. Het gevolg hiervan kan zijn dat er niet de meest adequate behandeling wordt voorgeschreven, het herstel wordt vertraagd en dat de schadevergoeding lager uitvalt. Een letselschadebureau kan u helpen door bijvoorbeeld een second opinion aan te vragen zodat uw whiplash letsel wordt erkend en vervolgens een schadevergoeding kunt claimen.

Behandeling van whiplash letsel

Doordat een whiplash letsel zich op veel verschillende manier kan manifesteren, is de behandeling en de duur van het herstel afhankelijk van de ernst van de klachten. Bij whiplash klachten van graad 1, voornamelijk nekklachten, wordt er een periode van rust voorgeschreven. Voor een spoedig herstel is het belangrijk om na een week voorzichtig het hoofd en de nek te bewegen. Het blijven bewegen van de nek zorgt ervoor dat de halsspieren niet verzwakken wat het herstel ten goede komt.

Bij whiplash klachten van graad 2 en 3 is het gebruikelijk om de eerste drie dagen en nachten na het ongeval een halskraag te dragen. Daarna wordt er een rustperiode van ongeveer vier dagen voorgeschreven. In de eerste week hebben slachtoffers vaak baat bij pijnstillers en ontstekingsremmers. Voor een spoedig herstel is het verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met een fysiotherapeutische behandeling. Ook bij klachten van graad 2 en 3 is het van belang om zo gecontroleerd en voorzichtig mogelijk te beginnen met oefeningen voor de halsspieren.

Bij whiplash klachten van graad 4 is er sprake van lichamelijke schade aan de wervels en de tussenwervelschijven. Afhankelijk van de ernst van de beschadigingen wordt er een chirurgische ingreep gedaan om de kans op herstel te vergroten. Veelal blijven er langdurig klachten bestaan die zich zelfs tot een hernia kunnen ontwikkelen. Met name als de pijnklachten jarenlang aanhouden, kan er worden overgaan tot invasieve therapie. Dit betekent dat er injecties worden toegediend met corticosteroïden en lokale anesthetica in de wervelkolom of de zenuwen deactiveren door middel van radiofrequente laesies.

> Meer over deels arbeidsongeschikt door whiplash

Prognose en herstel van whiplash

Hoewel een whiplash een aandoening is die serieus genomen moet worden en de juiste behandeling vereist, herstelt 95% van de slachtoffers. De meeste slachtoffers kunnen na enkele weken hun dagelijkse werkzaamheden weer oppakken. Binnen drie maanden is meer dan 70% vrij van whiplash klachten en binnen twee jaar is dit percentage al gestegen tot 80%. Ongeveer 4% van de slachtoffers van een whiplash blijven langdurig last houden van klachten en bij 1% is er zelfs sprake van blijvende invaliditeit. De ernst van de whiplash klachten is in belangrijke mate van invloed op de hoogte van de schadevergoeding die u kunt eisen van de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding claimen bij whiplash

Omdat een whiplash niet altijd even eenvoudig is aan te tonen, kan het claimen van een schadevergoeding soms lastig zijn. Het komt dikwijls voor dat verzekeraars proberen om de symptomen toe te schrijven aan een andere oorzaak of reeds aanwezige klachten om geen of een lagere schadevergoeding toe te kennen. Daarom is het verstandig om altijd een letselschadebureau in te schakelen om uw belangen te behartigen. Een letselschadebureau heeft de juiste juridische kennis in huis om de aansprakelijke partij en zijn verzekeraar ertoe te zetten om de schadevergoeding uit te keren waar u recht op heeft.

> Meer over schadevergoeding bij whiplash

Ons letselschadebureau zal een schadevergoeding claimen voor alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeval waarbij u een whiplash heeft opgelopen. Dit zijn de kosten van een behandeling van een fysiotherapeut, extra reiskosten, hulp in de huishouding en misgelopen inkomsten doordat u tijdelijk niet kunt werken. Als u door uw whiplash letsel psychische schade heeft opgelopen of gederfde levensvreugde, dan berekenen wij tevens smartengeld. Het bedrag aan smartengeld wordt gebaseerd op de ernst van uw immateriële letselschade en de in het verleden uitgekeerde bedragen.

> Meer over voorbeelden smartengeld bij whiplash

B&O Letselschade voor rechtsbijstand bij whiplash

B&O Letselschade verleent gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw whiplash. Onze letselschadejuristen hebben jarenlange ervaring in het claimen van een schadevergoeding naar aanleiding van een whiplash. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt uitgekeerd van de tegenpartij. Neem bij een whiplash vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74