Post whiplash syndroom

In het kort

  • Door de toenemende drukte in het verkeer komt een whiplash trauma steeds vaker voor. Een groot deel van de slachtoffers is na een jaar klachtenvrij, maar 10% blijft langer klachten houden.
  • Het behandelen van post whiplash klachten kan veel kosten met zich meebrengen. Ook kunt u misschien voor langere tijd minder of helemaal niet werken. Wanneer een andere partij aansprakelijk is voor uw letsel kunt u deze kosten meenemen in de schadevergoeding.
  • Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. De standaard verjaringstermijn is namelijk 5 jaar na het vaststellen van het whiplash letsel.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u gratis bijstaan indien de andere partij aansprakelijk is. Wij onderhandelen met de verzekeraar, helpen u bij het verzamelen van medisch en juridisch bewijsmateriaal en claimen de schadevergoeding waar u recht op heeft.
  • Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Post whiplash syndroom

Door het toenemende verkeer in de laatste decennia, komt een whiplash trauma steeds vaker voor. De kop-staartbotsing is de meestvoorkomende oorzaak van een whiplash. Een whiplash trauma is het gevolg van een onverwachtse beweging van het hoofd van voren naar achteren en andersom. Met name als u de aanrijding niet ziet aankomen, dan loopt u het risico dat uw nekwervels en halsspieren overstrekt raken doordat de spieren onvoldoende tijd hebben om in een reflex aan te spannen. Een groot deel van de whiplash slachtoffers is na een jaar volledig klachtenvrij, maar in ongeveer 10% van de gevallen is er sprake van langdurige klachten door post whiplash syndroom. In dat geval blijven de whiplash klachten langer dan twee jaar aanwezig en een deel van de slachtoffers blijft zelfs een leven lang last van whiplash klachten houden.

Whiplash klachten

Vrijwel iedereen die het slachtoffer is geworden van een whiplash krijgt te maken met whiplash klachten. Bij de meest lichte vorm van een whiplash trauma beperken de klachten zich tot nek- en hoofdpijn en verdwijnen de klachten binnen drie maanden. De ernstigste vorm van whiplash klachten gaat gepaard met beschadigde wervels en het risico op een post whiplash syndroom. Omdat whiplash klachten zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn, is het soms moeilijk om een whiplash vast te stellen. Om toch enig inzicht te verschaffen in de verschillende whiplash trauma’s en het post whiplash syndroom, wordt de ernst van whiplash letsels onderverdeeld in vier gradaties:

  • Graad 1: Het slachtoffer heeft nekklachten, maar er zijn geen lichamelijke afwijkingen te vinden.
  • Graad 2: Het slachtoffer heeft nek-, hoofd-, en spierpijn en er worden zichtbare afwijkingen gevonden zoals afgenomen beweeglijkheid en drukpijn.
  • Graad 3: Het slachtoffer heeft naast de klachten van graad 2 ook psychische schade zoals concentratieproblemen, geheugenstoornissen en uitvalsverschijnselen. Het slachtoffer loopt een gematigd risico op een post whiplash syndroom.
  • Graad 4: Het slachtoffer heeft nekklachten en zichtbare schade opgelopen zoals breuken of dislocaties van de nekwervels of tussenwervelschijven. Het slachtoffer loopt een groot risico op een post whiplash syndroom.

> Meer over wat is een whiplash?

Schadevergoeding en smartengeld bij post whiplash syndroom

Als er een andere partij aansprakelijk is voor uw whiplash trauma, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De schadeposten na een ongeval met whiplash trauma bestaan onder andere uit ziektekosten, reiskosten en verlies van no-claim. Als u door een ongeval een post whiplash syndroom ontwikkelt, dan betekent dit dat er bij de berekening van uw schadevergoeding rekening moet worden gehouden met kosten en gederfd inkomen in de toekomst. Als u door het post whiplash syndroom volledig arbeidsongeschikt bent verklaard en langdurig fysiotherapie nodig heeft, dan worden deze toekomstige kosten zo nauwkeurig mogelijk geschat. Daarnaast zal ons letselschadebureau smartengeld eisen van de aansprakelijke partij. Smartengeld is een geldbedrag dat toegekend wordt voor psychische schade, chronische pijnklachten en gederfde levensvreugde die niet direct in geld zijn uit te drukken.

> Meer over smartengeld bij whiplash

Verjaringstermijn bij post whiplash syndroom

Als u een whiplash trauma heeft opgelopen na een auto-ongeluk of een ander ongeval, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Ten eerste is het van belang om medische hulp te zoeken, maar het is ook verstandig om zo snel mogelijk een letselschadebureau in te schakelen omdat de standaard verjaringstermijn 5 jaar is na het vaststellen van het whiplash letsel. Meestal moet de tijd uitwijzen of er in uw geval sprake is van een post whiplash syndroom, dus is het lastig om in de eerste maand na het ongeval een schadevergoeding te eisen op basis van een post whiplash syndroom.

Ons letselschadebureau kan echter wel aannemelijk maken dat u een redelijke kans loopt op een post whiplash syndroom op basis van de gradatie van uw whiplash klachten. Dit is van groot belang om een schatting van toekomstige kosten op te nemen in de schadevergoeding. Op basis van de aannemelijkheid dat u door het ongeval een post whiplash syndroom zal ontwikkelen, kan ons letselschadebureau een risicoclausule laten vastleggen bij de verzekeraar. Deze risicoclausule maakt het mogelijk om ook na vijf jaar nog aanspraak te maken op een aanvullende schadevergoeding. Dit geldt voor klachten die pas na vele jaren tot uiting komen als gevolg van een post whiplash syndroom.

Rechtsbijstand bij post whiplash syndroom

Het is raadzaam om bij een post whiplash syndroom een letselschadebureau in te schakelen voor rechtsbijstand. Naast het feit dat u uw handen vol heeft aan uw gezondheidsklachten, is professionele juridische hulp nagenoeg onmisbaar bij een post whiplash syndroom. U zou niet de eerste zijn die te maken krijgt met onwil en weerstand bij de verzekeraar en de aansprakelijke partij om uw letselschade volledig te erkennen. Ons letselschadebureau heeft veel ervaring met het overbruggen van obstakels tijdens een letselschadezaak naar aanleiding van whiplash trauma’s. Wij onderhandelen met de verzekeraar, helpen u bij het verzamelen van medisch en juridisch bewijsmateriaal en claimen de schadevergoeding waar u recht op heeft.

> Meer over rechtsbijstand inschakelen na een ongeval

B&O Letselschade

B&O Letselschade is een erkend letselschadebureau dat het Nationaal Keurmerk Letselschade draagt en tevens verbonden is aan het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars en het Nederlands Instituut voor Register Experts. Zo bent u ervan verzekerd dat u geholpen wordt door ervaren en deskundige letselschadejuristen en -experts bij een post whiplash syndroom. Als de aansprakelijke partij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is onze rechtsbijstand gratis. Neem na een whiplash vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74