Werkgeversaansprakelijkheid

In het kort

 • Elk jaar gebeuren er in Nederland veel bedrijfsongevallen met letsel tot gevolg. Vooral in de agrarische sector, bouw en horeca komen ongevallen op de werkvloer voor. Indien er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid kan het slachtoffer de schade op de werkgever verhalen.
 • Werkgeversaansprakelijkheid draait in de kern om de zorgplicht van de werkgever. Deze bestaat onder andere uit een zorgvuldige inrichting van de werkplek, veiligheidsvoorschriften, deugdelijke beschermingsmiddelen en duidelijke instructies.
 • Indien niet wordt voldaan aan de zorgplicht is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. In bepaalde gevallen kunnen ook zzp'ers of vrijwilligers hun letselschade verhalen.
 • Een werkgever is niet altijd aansprakelijk voor een ongeval. Indien aantoonbaar aan alle voorwaarden wordt voldaan kan de aansprakelijkheid bij de werknemer liggen. Daarnaast is er een verjaringstermijn van 5 jaar waarna er geen beroep meer kan worden gedaan op de werkgeversaansprakelijkheid.
 • Heeft u een bedrijfsongeval gehad? En wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen en de schade kunt verhalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen met letselschade zijn aan de orde van de dag en meestal is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Vorig jaar liep zelfs 1 op de 15 werknemers in Nederland letselschade op als gevolg van een ongeval op het werk. Bedrijfsongevallen komen voor in alle sectoren, maar in sommige sectoren lopen werknemers een verhoogd risico. In de agrarische sector, de bouw en de horeca komen ongevallen op de werkvloer het vaakst voor. Als u letselschade heeft opgelopen tijdens werktijd en er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan helpt B&O Letselschade u gratis met het claimen van uw letselschade.


UITGELICHT

Zorgplicht werkgever

In principe is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid indien de werkgever niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Zorgplicht bestaat onder andere uit:

 • Zorgvuldige inrichting van de werkplek
 • Veiligheidsvoorschriften op de werkplek
 • Deugdelijke beschermingsmiddelen
 • Duidelijke instructies

Werkgeversaansprakelijkheid letselschade

Voor werkgeversaansprakelijkheid bestaan speciale wetsartikelen. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat indien het dienstongeval plaatsvond tijdens werktijd en als uw werkgever zijn zorgplicht schond, de werkgeversaansprakelijkheid in principe vaststaat. Onder omstandigheden kunnen ook ZZP’ers of vrijwilligers een beroep doen op het wetsartikel. In artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werkgever zich dient te gedragen als een goed werkgever.

Aansprakelijkheid werkgever en zorgplicht

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht en is in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer op de werkvloer of tijdens werktijd oploopt. De werkgeversaansprakelijkheid voor materiële en immateriële letselschade is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van de werknemers. De wet schrijft voor dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever de vereiste voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om zijn werknemers veilige werkomstandigheden te bieden. Dit betekent concreet dat de aansprakelijkheid van de werkgever van toepassing is op het zorgvuldig inrichten van de werkplek, het verschaffen van deugdelijke beschermingsmiddelen en het geven van duidelijke instructies:

Zorgvuldige inrichting werkplek

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en het ontwikkelen van beroepsziekte wordt voorkomen. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u in een veilige omgeving werkt. Hij dient alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. De wet stelt hoge eisen aan deze zorgplicht.

Veel bedrijfsongevallen ontstaan door het (verkeerd) gebruiken van machines en handgereedschap. Het letsel kan een gevolg zijn van beknelling, rondvliegende voorwerpen, contact met een zwaaiend of hangend voorwerp of van bewegende delen van een machine. Ook ongevallen met messen, hamers, zaagmachines, nietmachines, elektrische boren of schroevendraaiers komen vaak voor.

Veiligheidsvoorschriften op de werkplek

In een fabriekshal moeten machines regelmatig gekeurd worden en eventueel bewegende onderdelen moeten goed afgeschermd zijn om letsel te voorkomen. Uw werkgever dient er in ieder geval voor te zorgen dat de machines voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en dat u weet hoe u verantwoord met de machine kan werken. Hij dient duidelijke instructies te geven en hij dient u te wijzen op bepaalde gevaren en risico’s. Doet hij dit niet (voldoende) dan leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval.

Bij kantoorbanen, waar de werknemers vooral zittend werk uitvoeren, is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid voor bijvoorbeeld geschikte bureaustoelen om het ontwikkelen van chronische rugklachten of RSI te voorkomen.

Deugdelijke beschermingsmiddelen

De werkgever is verantwoordelijk voor deugdelijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig uitoefenen van een beroep. Op een bouwplaats betekent dit bijvoorbeeld dat werknemers voorzien worden van beschermende kleding, goede oorbeschermers en lasbrillen. De werkgever moet er ook op toezien dat het materiaal vervangen wordt, indien het door beschadiging geen optimale bescherming meer biedt.

Duidelijke instructies

Naast het zorgdragen voor een veilige werkplek en goede beschermingsmiddelen, bestaat er werkgeversaansprakelijkheid voor het geven van duidelijke instructies. Met name als de werknemers met zware gereedschappen, machines of gevaarlijke stoffen moeten werken, is het de taak van de werkgever dat de werknemers weten hoe zij met het materiaal om moeten gaan.

Aansprakelijkheid werkgever bij letselschade werknemer

Er is sprake van werkgeversaansprakelijkheid als een werknemer letselschade oploopt doordat er aan minstens één van deze voorzorgsmaatregelen niet of gebrekkig is voldaan. In dat geval kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade en schadevergoeding eisen. Op het moment dat een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt voor een bedrijfsongeval, ligt de bewijslast bij de werkgever. Als de werkgever zich verweert tegen zijn werkgeversaansprakelijkheid, dan zal hij het bewijs aan moeten leveren dat aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.


Wist u dat wij u gratis juridisch kunnen bijstaan als u werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade bij een bedrijfsongeval? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Uitzondering werkgeversaansprakelijkheid

Er is één uitzondering waarbij een werknemer een beroep kan doen op de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl er aantoonbaar aan de bovenstaande voorzorgsmaatregelen is voldaan. Deze uitzondering betreft onder andere stagiaires, leerlingen, thuiswerkers en freelancers. Met name bij een bedrijfsongeval waarbij stagiaires en leerlingen zijn betrokken is de werkgeversaansprakelijkheid groter, omdat van de werkgever wordt verwacht dat er extra rekening gehouden moet worden met het gebrek aan ervaring van deze bijzondere groep medewerkers.

Meer informatie:

Bewijslast en stelplicht werkgever bij bedrijfsongeval

Van ladder of steiger gevallen op het werk

Bedrijfsongeval in de bouw

Werkgever niet altijd aansprakelijk bij bedrijfsongeval

De werkgever is niet aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval als er aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen is voldaan. In dit geval ligt de aansprakelijkheid bij de werknemer zelf en soms kan hem roekeloos gedrag of het bewust negeren van veiligheidsinstructies verweten worden. Daarnaast kan de werkgever zich tegen zijn werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval verweren door te verklaren dat er geen sprake is van letselschade of dat de letselschade niet op de werkvloer of tijdens werktijd is ontstaan. In dit geval ligt de bewijslast bij de werknemer en zal de werknemer moeten bewijzen dat de letselschade wel degelijk op de werkvloer of tijdens werktijd is ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval zonder getuigen. De werknemer zal dan aannemelijk moeten maken dat het ongeval wel op werk is gebeurd, door bijvoorbeeld aan te tonen dat het letsel onder of direct na werktijd is geconstateerd door een arts. Als de werknemer met succes aantoont dat de letselschade tóch het gevolg is van een bedrijfsongeval, dan verschuift de bewijslast automatisch weer naar de werkgever.

Schadevergoeding claimen bij werkgeversaansprakelijkheid

Bij letselschade na een bedrijfsongeval, waarbij de werkgeversaansprakelijkheid is vastgesteld, heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren die u maakt en zal maken door het bedrijfsongeval zoals ziektekosten, schade aan bezittingen en loonderving.  Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële letselschade, zoals psychische schade en gederfde levensvreugde. De schadevergoeding voor alle immateriële letselschade wordt geclaimd in de vorm van smartengeld. Een aantal veelvoorkomende letsels  na een bedrijfsongeval of structurele onveilige arbeidsomstandigheden, waarvoor u een schadevergoeding voor kunt krijgen, zijn:

 • Letsel of amputatie door ongeluk met machines of gereedschappen
 • Whiplash door ongeval met auto van de zaak of dienstwagen
 • Psychische beroepsziekte zoals een burn-out
 • Lichamelijke beroepsziekte zoals RSI, lichamelijke schade aan longen of hersenen door het werken met gevaarlijke stoffen

Verjaring werkgeversaansprakelijkheid

Het is altijd verstandig om uw werkgever zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval of na de diagnose van een beroepsziekte. De verjaringstermijn om een beroep te doen op de werkgeversaansprakelijkheid is 5 jaar, vanaf het moment dat de letselschade en de oorzaak hiervan is vastgesteld. Tevens geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar, nadat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, voor het vaststellen van de letselschade. In uitzonderlijke gevallen, zoals letselschade door het werken met gevaarlijke stoffen, is er sprake van een verjaringstermijn van 30 jaar voor de werkgeversaansprakelijkheid. Letselschade als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen kan namelijk pas veel later tot uiting komen, bijvoorbeeld in de vorm van kanker of chronische longklachten. Op onze pagina over de verjaring van werkgeversaansprakelijkheid leest u daar meer over.

Kosteloze juridische hulp met betrekking tot aansprakelijkheid na een bedrijfsongeval

B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onze letselschadejuristen en letselschade experts zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoedingen bij letselschade en beroepsziekten als gevolg van een bedrijfsongeval of slechte arbeidsomstandigheden. Bij werkgeversaansprakelijkheid heeft een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever altijd een hoge prioriteit. Wanneer u herstelt is het van belang dat de relatie tussen u en uw werkgever niet is geschaad. U hoeft in principe ook niet tegenhoudend te zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen, deze is namelijk verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval en hoeft de schade dus niet zelf te dragen.


Hebt u zelf een bedrijfsongeval gehad en hebt u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen?  Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74