Reïntegreren na bedrijfsongeval

In het kort

  • Een bedrijfsongeval of beroepsziekte kan ertoe leiden dat u arbeidsongeschikt raakt en na een ziekteperiode moet reïntegreren
  • De Wet verbetering Poortwachter verplicht de werkgever en werknemer om er alles aan te doen om zo snel mogelijk te reïntegreren en naar vermogen arbeid te verrichten
  • Ons letselschadebureau verleent kosteloze rechtsbijstand als uw werkgever aansprakelijk is voor uw arbeidsongeschiktheid
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een bedrijfsongeval of beroepsziekte kan ertoe leiden dat u arbeidsongeschikt raakt en na een ziekteperiode moet reïntegreren. Het is in uw eigen belang en in het belang van uw werkgever dat u uw werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer geheel of gedeeltelijk oppakt na een bedrijfsongeval. De werkgever heeft tijdens uw ziekte extra uitgaven door loondoorbetaling en een vervangende arbeidskracht en u kunt in een sociaal isolement raken of zelfs depressief worden door uw arbeidsongeschiktheid.

Het proces om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt bij uw huidige werkgever, een aangepaste baan of op een andere werkplek noemen we reïntegreren. Om het reïntegreren na een bedrijfsongeval te bevorderen en het aantal WAO-uitkeringen zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid de Wet verbetering Poortwachter ingesteld. Deze wet verplicht de werkgever en werknemer om er alles aan te doen om zo snel mogelijk te reïntegreren en naar vermogen arbeid te verrichten.

Tijdsverloop bij het reïntegreren

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid moeten u en uw werkgever een aantal stappen doorlopen om uw reïntegratie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Op de eerste ziektedag na het bedrijfsongeval dient u zich bijvoorbeeld officieel ziek te melden bij uw werkgever. De rest van het verloop van uw traject, om na een bedrijfsongeval te reïntegreren, hangt af van de aard van uw klachten en de duur van het herstel. Hieronder vindt u per tijdbestek welke stappen u samen met uw werkgever moet doorlopen tijdens uw reïntegratie na een bedrijfsongeval.

In de eerste week na ziekmelding

Als u meerdere dagen ziek thuis blijft na een bedrijfsongeval, dan moet uw werkgever de ziekmelding doorgeven aan de arbodienst of de bedrijfsarts. De werkgever is wettelijk verplicht om deze melding binnen een week na de eerste ziektedag te doen.

> Meer over meldingsplicht bedrijfsongeval

Na 4 weken ziekteverzuim

Vier weken na het bedrijfsongeval wordt de eerste stap gezet om de werknemer te laten reïntegreren op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat uw werkgever een dossier aanlegt waarin alle afspraken, ondernomen acties en toekomstige plannen worden bijgehouden omtrent uw reïntegratie.

Binnen 6 weken na bedrijfsongeval

U dient binnen 6 weken na het bedrijfsongeval een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Aan de hand van uw lichamelijke klachten, psychische gesteldheid en toekomstperspectief maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Op basis van deze probleemanalyse brengt de bedrijfsarts een advies uit over de termijn waarin u kunt reïntegreren.

Binnen 8 weken

Met behulp van het advies van de bedrijfsarts stelt u samen met uw werkgever een plan van aanpak op. Er wordt schriftelijk vastgesteld welke activiteiten u en uw werkgever gaan ondernemen om u weer aan het werk te krijgen of ander passend werk te vinden. Dit plan van aanpak dient binnen 8 weken te worden opgenomen in uw reïntegratie-dossier.

> Meer over bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever

Tussen 42 en 52 weken na bedrijfsongeval

Omdat er sprake is van langdurig ziekteverzuim met uitzicht op een WIA-uitkering, moet uw werkgever in de 42e week van uw ziekteverzuim een melding maken bij het UWV. Daarnaast wordt er voor het einde van het jaar een evaluatie gemaakt van alle ondernomen acties die u en uw werkgever hebben ondernomen om u zo spoedig mogelijk te laten integreren. Tevens worden de doelen bijgesteld en nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende jaar.

1 Jaar en 8 maanden na ziekmelding

Als u na 1 jaar en 8 maanden nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan neemt het UWV contact met u op om u in te lichten over uw recht op een WIA-uitkering na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Als het namelijk niet lukt om binnen twee jaar te reïntegreren na een bedrijfsongeval, dan vervalt de plicht van de werkgever om uw loon door te betalen en te helpen bij uw reïntegratie.

> Meer over arbeidsongeschikt na bedrijsongeval

Na 2 jaar

De maximale periode dat u recht heeft op loondoorbetaling van uw werkgever is 2 jaar. Na twee jaar kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Op het moment dat de dienstbetrekking is beëindigd, heeft u recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering is in de eerste periode meestal 70% van het laatstverdiende loon. Vanaf dat moment is het UWV verantwoordelijk voor uw reïntegratie. Als overigens kan worden aangetoond dat de werkgever zich niet volledig heeft ingezet om u te laten reïntegreren, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat uw werkgever uw loon nog voor een aanvullende periode van maximaal een jaar moet doorbetalen.

Rechtsbijstand na bedrijfsongeval

Reïntegreren is in de eerste twee jaar een zaak tussen u en uw werkgever. Er wordt wettelijk geacht dat u tijdens het reïntegreren samenwerkt met uw werkgever om zo snel mogelijk te reïntegreren op de arbeidsmarkt bij uw huidige werkgever of aangepast werk ergens anders. Aangezien u na een bedrijfsongeval waarschijnlijk ook andere letselschade heeft opgelopen dan uw arbeidsongeschiktheid, kunt u hiervoor rechtsbijstand aanvragen. Ons letselschadebureau verleent kosteloze rechtsbijstand als uw werkgever aansprakelijk is voor uw arbeidsongeschiktheid. Tijdens het reïntegreren kunt u namelijk een aantal obstakels tegenkomen. Zo kan het voorkomen dat uw werkgever niet goed meewerkt met het reïntegreren, uw inkomen niet aanvult tot 70% of u niet compenseert voor de fooien, onregelmatigheidstoeslag of bonussen die u misloopt door uw arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan ons letselschadebureau voor u onderhandelen en een schadevergoeding vragen voor al uw letselschade en misgelopen inkomsten door het bedrijfsongeval.

B&O Letselschade

Letselschadebureau B&O Letselschade is een ervaren partner voor slachtoffers van een bedrijfsongeval. Wij staan u juridisch bij tijdens uw periode van reïntegreren en onderhandelen zo nodig met uw werkgever en andere betrokken partijen. Met de juridische hulp van onze betrokken letselschade experts kunt u erop rekenen dat u een vergoeding ontvangt voor uw geleden letselschade en dat u de loondoorbetaling krijgt waar u recht op heeft. Bent u aan het reïntegreren na een bedrijfsongeval? Neem vandaag nog contact met ons op voor vrijblijvend juridisch advies en een persoonlijke afspraak bij u aan huis.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74