Werken met gevaarlijke stoffen met letselschade tot gevolg

In het kort

  • Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee en kan zelfs tot fysieke schade leiden. Dit is een vorm van letselschade die zich vaak pas na enkele jaren openbaart.
  • Wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt en letselschade oploopt kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. U moet dan kunnen aantonen dat uw ziektebeeld is ontstaan door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Uw werkgever zal proberen aan te geven dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en alle benodigde maatregelen heeft genomen.
  • Indien de letselschade een gevolg is van het werken met gevaarlijke stoffen en uw werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht wordt uw werkgever aansprakelijk gesteld en kunt u een schadevergoeding claimen.
  • Wilt u weten hoe onze ervaren letselschadejuristen kunnen helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het claimen van een schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Het kan zelfs tot fysieke schade leiden. Dit is een vorm van letselschade die vaak niet zichtbaar is voor de buitenwereld en waar vaak jaren overheen gaat voor het zich openbaart. Kan na zo’n lange tijd de werkgever aansprakelijk gesteld worden? B&O Letselschade zet het voor u op een rij en geeft u duidelijkheid.

Juridische hulp bij letselschade door gevaarlijke stoffen

Werkt u met gevaarlijke stoffen en heeft u hierdoor letselschade opgelopen? Onze ervaren letselschade juristen kunnen voor u uitzoeken of uw werkgever hiervoor aansprakelijk is. Wij staan u geheel kosteloos bij indien dit inderdaad het geval is.

Nadere informatie over werkgeversaansprakelijkheid

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

In verschillende beroepen kunnen werknemers te maken hebben met zogenoemde gevaarlijke stoffen. Structurele blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten aan bijvoorbeeld longen en luchtwegen, maar ook tot astma of stoflongen, aandoeningen aan het zenuwstelsel, schildersziekte (OPS), de ziekte van Parkinson of bepaalde vormen van kanker.

Stoffen die een gevaar voor uw gezondheid kunnen vormen, zijn onder andere asbest en oplosmiddelen zoals terpentine of wasbenzine, thinner en tolueen. Deze middelen bevinden zich vaak in verf, beits, lijm, autolak en ontvettings- en verdunningsmiddelen. Ook chloor- en metaaldampen, ammonia en zuren kunnen een gezondheidsrisico vormen. Zelfs bij werken met plantaardige middelen, zoals meel en theestof, loopt u een risico op gezondheidsklachten.

Eenmalig werken met deze gevaarlijke stoffen hoeft niet te leiden tot gezondheidsproblemen. Bij structureel gebruik, vaak vele jaren achtereen, kan dit wel tot onherstelbare schade leiden. De letselschade die hierdoor wordt veroorzaakt is vaak ernstig, maar niet altijd gelijk zichtbaar of merkbaar. Blootstelling aan deze stoffen kan zich soms pas na jaren openbaren en leiden tot gezondheidsklachten.

Arbo-regelgeving gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt voor iedere werknemer een gezondheidsrisico met zich mee. Daarom is dit volgens Arbowetgeving streng gereguleerd en gelden hiervoor strenge voorschriften. De werkgever dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken en te voorkomen dat de werknemer letselschade kan oplopen bij de uitoefening van het werk.

In het geval van werken met gevaarlijke stoffen dient de werkgever er voor te zorgen dat de blootstelling hieraan beperkt of voorkomen wordt. Hij moet hier bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen voor beschikbaar stellen of ventilatie- of afzuigmiddelen aanleggen. Ook is het aan de werkgever om zijn werknemers zo goed mogelijk te informeren over de risico’s van het werken met de betreffende gevaarlijke stof.

Aansprakelijk stellen werkgever

Ondanks de verplichtingen van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving kan er bij sommige werknemers een beroepsgerelateerde ziekte ontstaan. Als de betreffende werknemer de letselschade wil verhalen, dan zal hij hiervoor zijn werkgever aansprakelijk moeten stellen. De werknemer zal moeten kunnen aantonen dat zijn ziektebeeld is ontstaan door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Daartegenover kan de werkgever aangeven dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en alle benodigde maatregelen heeft genomen.

Lukt het de werknemer om te bewijzen dat hij letselschade heeft opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen en de werkgever kan geen bewijs leveren dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? In dat geval kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Gratis juridische expertise bij letselschade

Omdat de schade van een beroepsziekte vaak pas op termijn wordt opgemerkt, is in de rechtspraak bepaald dat deze vorm van letselschade niet zomaar verjaard. Als u merkt dat u een ziektebeeld ontwikkelt door het werken met gevaarlijke stoffen, dan is het verstandig om een letselschade specialist in de arm te nemen die dit juridisch voor u kan beoordelen. Indien een letselschade experts inderdaad uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor uw letselschade, dan werkt hij of zij geheel gratis aan uw case. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend advies. B&O Letselschade behandelt zelf geen zaken betreffende beroepsziekten, maar kan u wel doorverwijzen naar een geschikt en ervaren expert.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74