Waarborgfonds: aangereden door een onverzekerde auto

In het kort

 • Bent u gewond geraakt door een ongeval maar is de dader doorgereden of niet verzekerd? Dan kunt u mogelijk uw schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Indien u naast schade aan uw auto tevens letsel hebt opgelopen, kunt u kosteloos de expertise van een letselschadejurist inschakelen.
 • U kunt uw schade altijd melden bij het Waarborgfonds, maar of zij daadwerkelijk uitkeren hangt af van verschillende factoren. Ook moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze worden uitgebreider toegelicht op deze pagina.
 • Helaas word één op de vier claims afgewezen door het Waarborgfonds. Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u vertellen of uw claim kans van slagen heeft en de hoogte van uw claim berekenen.
 • Onze kosten worden, net als de rest van uw letselschade, vergoed door het Waarborgfonds. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een aanrijding is op zichzelf al erg genoeg. U heeft schade aan uw voertuig en bij een ernstig verkeersongeval ook letselschade opgelopen. Maar helaas gebeurt het ook regelmatig dat de verantwoordelijke van het ongeval doorrijdt en het slachtoffer ontredderd of zelfs gewond achterlaat. In een enkel geval is de schuldige bestuurder niet verzekerd of is er sprake van een gestolen auto die de aanrijding veroorzaakt. En dat maakt het heel lastig, zo niet onmogelijk, om uw schade te claimen. Wat moet u doen in een dergelijke situatie? Kunt u de schadevergoeding waar u recht op heeft vergeten? B&O Letselschade legt u uit wat u in zo’n situatie het beste kunt doen en helpt u alsnog uw schadeclaim te vorderen.

Bent u door een ongeval gewond geraakt maar is de dader doorgereden of niet verzekerd? Dan kunt u mogelijk uw schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als u bent aangereden door een auto, motor, scooter of ander motorvoertuig en niet te achterhalen is wie dit heeft veroorzaakt, dan kunt u via de normale weg geen letselschade verhalen. Door uw schade te melden bij het Waarborgfonds krijgt u deze doorgaans wel vergoed. Ook als de dader onverzekerd was, kan het Waarborgfonds uitkomst bieden.


Letselschade melden bij Waarborgfonds? Bel voor advies 085 – 877 17 74


Schade melden bij Waarborgfonds Motorverkeer

U kunt het Waarborgfonds Motorverkeer telefonisch bereiken of u via internet uw schade melden bij het Waarborgfonds. Indien u naast schade aan uw auto tevens letsel hebt opgelopen, kunt u kosteloos de expertise van een letselschadejurist inschakelen. 

Een ervaren letselschadejurist van B&O Letselschade kan u helpen bij:

 • Het indienen van de schadeclaim
 • Het opstellen van de schadeposten
 • De begeleiding van de letselschadezaak

Onze juristen nemen u het gehele schadeafwikkelingstraject uit handen. Neem vandaag nog contact met ons op via 085 – 877 17 74 of laat uw gegevens achter, zodat wij u kunnen bellen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 1965. Uit de jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars worden zij gefinancierd. Het Waarborgfonds ontvangt een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen.

Het Waarborgfonds vergoedt, net als een WA-verzekeraar, de letselschade (waaronder smartengeld) die veroorzaakt is door een motorvoertuig zoals een auto, scooter of vrachtwagen. De achterliggende gedachte van het fonds is dat het verkeersslachtoffer er niet de dupe van mag worden dat hij of zij is aangereden door een gemotoriseerde weggebruiker die niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan.

Een letselschade slachtoffer die is aangereden zonder duidelijke dader kan een vordering tot schadevergoeding indienen bij het Waarborgfonds en zijn of haar schade vergoed krijgen, op eenzelfde manier als wanneer de aansprakelijke partij wel bekend was geweest.

Voor wie is het Waarborgfonds en wat doen zij?

De stichting is er voor mensen die schade hebben geleden door een motorvoertuig en die met hun schade niet terecht kunnen bij de verzekeraar. Onder motorvoertuig wordt al het gemotoriseerd verkeer verstaan, dus bijvoorbeeld een auto, motor, brommer, bus of tractor. U kunt alleen schade melden bij het Waarborgfonds als deze door een motorvoertuig is veroorzaakt. Schade als gevolg van vandalisme wordt niet door het Waarborgfonds vergoed.

Wanneer kan ik schade melden bij Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds hanteert strenge normen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. U kunt uw schade melden bij het Waarborgfonds als:

 • De veroorzaker van de schade onbekend is, omdat deze is doorgereden en u hierdoor zijn identiteit niet kunt achterhalen
 • De veroorzaker wel bekend is, maar het motorvoertuig van de dader onverzekerd is
 • De veroorzaker wel bekend is, maar het motorvoertuig van de dader gestolen is
 • De veroorzaker wel bekend én verzekerd is, maar diens verzekeringsmaatschappij failliet is
 • De veroorzaker wel bekend, maar niet verzekerd is, omdat hij van de overheid een vrijstelling heeft gekregen vanwege principiële bezwaren

Voorwaarden Waarborgfonds

U kunt altijd uw schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Of zij ook daadwerkelijk uitkeren, hangt van verschillende factoren af. U dient zelf ook een aantal stappen te doorlopen en aan een aantal voorwaarden voor het Waarborgfonds te voldoen. We zullen deze voorwaarden nader toelichten. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer moet er aan minimaal één van de volgende vijf voorwaarden worden voldaan:

 1. U kunt de identiteit niet achterhalen van de dader die is doorgereden na een aanrijding
 2. U bent aangereden door een onverzekerde auto of ander motorvoertuig
 3. U bent aangereden door een gestolen motorvoertuig en de bestuurder was hiervan op de hoogte
 4. Het motorvoertuig van de veroorzaker is verzekerd bij een inmiddels failliete verzekeraar
 5. De veroorzaker van het verkeersongeval is uit principe niet verzekerd en weigert de letselschade geheel of gedeeltelijk zelf te vergoeden

Als uw situatie voldoet aan één van de bovenstaande basisvoorwaarden Waarborgfonds dan kunt u de procedure beginnen die nodig is om uw Waarborgfonds letselschade te claimen. De procedure is afhankelijk van uw situatie.


Indien de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade kunnen wij u geheel gratis juridisch bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.


Veroorzaker onbekend

Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en de dader is ervandoor gegaan, kunt u uw schade melden bij het Waarborgfonds. Doorrijden na een ongeval is strafbaar. De dader kan rekenen op een hoge geldboete en soms zelfs een gevangenisstraf. Ook al keert het Waarborgfonds uw schade uit, de veroorzaker gaat niet vrijuit. Zij zullen er alles aan doen de identiteit van de dader te achterhalen en het uitgekeerde schadebedrag bij hem/haar terug te eisen. 

Als u een verkeersongeval hebt gehad waarbij de dader is doorgereden en u wilt uw schade melden bij het Waarborgfonds, dient u het volgende te doen:

 • Bel zo snel mogelijk de politie en houdt zoveel mogelijk de situatie van het ongeval in stand. Verplaats uw auto dus niet. Vraag expliciet aan de politie of zij een proces-verbaal willen opmaken, want zonder politierapport wordt de kans op een schadevergoeding klein
 • Probeer de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Geef alles door aan de politie. Denk hierbij aan omschrijving auto, persoon en wellicht een gedeeltelijk kenteken
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijzen, zoals laksporen en gebroken glas. Vraag omwonenden en getuigen naar hun gegevens, zodat zij later een verklaring kunnen afleggen en maak zoveel mogelijk foto’s. Ook als de getuigen geen bruikbare informatie hebben, toont u hiermee aan dat u actief naar de dader heeft gezocht

Dader is onverzekerd

Als de veroorzaker van de aanrijding onverzekerd is, is hij of zij tevens strafbaar, want rijden zonder WA-verzekering is onwettig. Door uw schade te melden bij het Waarborgfonds, krijgt u alsnog een vergoeding. Maar, om de kans op een schade uitkering te vergroten, dient u:

 • Direct de politie te bellen en hen te vragen of zij van het ongeval proces-verbaal opmaken
 • Aangifte te doen bij de politie als u het vermoeden heeft dat de tegenpartij geen WA-verzekering heeft. Dit kunt u eventueel ook achteraf doen Ook hier geldt, verzamel zoveel mogelijk bewijs van de aanrijding en vraag omstanders ook naar hun gegevens 

Een gestolen voertuig

Reed de veroorzaker in een gestolen auto, bel dan direct de politie. Zij maken proces-verbaal op. Deze kunt u samen met de verzamelde bewijzen indienen als u uw schade op het Waarborgfonds Motorverkeer gaat verhalen.

Verzekeraar veroorzaker failliet

Alhoewel het weinig voorkomt, kan het heel soms gebeuren dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van de aanrijding failliet is. Ook dan kunt u de schade melden bij het Waarborgfonds. Verzamel in ieder geval ook dan bewijzen.

Vrijstelling vanwege principiële bezwaren

Het kan zijn dat de veroorzaker van uw schade op grond van (vaak religieuze) gewetensbezwaren is vrijgesteld van de plicht zijn motorvoertuig te verzekeren. Hier zijn echter strenge eisen aan verbonden. Tevens betalen gewetensbezwaarden jaarlijks een bedrag voor deze vrijstelling. Dit bedrag wordt in het Waarborgfonds Motorverkeer gestort. Na de aanrijding kunt u eerst zelf proberen de gewetensbezwaarde aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te claimen. Lukt dit niet of slechts gedeeltelijk, dan kunt u een beroep doen op de stichting en uw schade melden bij het Waarborgfonds.

Waarborgfonds auto: Schade verhalen op veroorzakende partij

Als de dader is doorgereden na de aanrijding, dan verwacht het Waarborgfonds van u dat u er, aantoonbaar, alles aan heeft gedaan om de dader te achterhalen.

Als u bent aangereden door een onverzekerde auto of de bestuurder bewust in een gestolen motorvoertuig reed, dan moet u kunnen aantonen dat u hem of haar schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de geleden letselschade. Voordat u namelijk schadevergoeding bij het Waarborgfonds Motorverkeer kunt claimen, moet u eerst proberen uw schade op de veroorzakende partij te verhalen. Als deze weigert om schadevergoeding te betalen of dit niet kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding bij het Waarborgfonds Motorverkeer. 

U moet de schriftelijke aansprakelijkstelling en de eventuele afwijzing, als bewijs kunnen overleggen. Ook het inschakelen van een medisch adviseur kan een deel van het benodigde bewijs opleveren. De medisch adviseur kan het bestaande letsel bij het slachtoffer analyseren en vaststellen dat het letsel dusdanig is, dat dit wel veroorzaakt moet zijn door een motorvoertuig.

Waarborgfonds eigen risico

U kunt al uw schade melden bij het Waarborgfonds, maar er geldt wel een eigen risico van €250,00. Claimen heeft dus niet zo veel zin als uw schadebedrag gelijk is aan of kleiner is dan het eigen risico. Het Waarborgfonds eigen risico geldt overigens alleen voor materiële schade en niet bij letselschade of schade veroorzaakt door een onverzekerd motorvoertuig.

Tot veertien dagen na de schade heeft u de tijd om aan te tonen dat u er alles aan heeft gedaan om de identiteit van de veroorzaker van het ongeval te achterhalen. Tot drie jaar na het ongeval kunt u uw letsel- en autoschade verhalen op het Waarborgfonds. Ook al klinkt dit als ruim de tijd, u kunt het beste zo snel mogelijk een schadeclaim indienen bij het Waarborgfonds. Er moeten namelijk getuigen zijn voor het afleggen van verklaringen en andere bewijsstukken kunnen zoek raken naarmate de tijd verstrijkt. Het is in uw eigen belang om vooral niet te lang te wachten.

Waarborgfonds Letselschade

Helaas wordt één op de vier claims afgewezen door het Waarborgfonds. Schakel daarom altijd de hulp in van een ervaren letselschadejurist van B&O Letselschade. U weet dan snel of uw claim kans van slagen heeft, zodat u uw schade kunt melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. 


Schade melden bij het Waarborgfonds? Wij helpen u graag, snel en goed! U kunt ons letselschadebureau kosteloos inschakelen. Onze kosten worden, net zoals de rest van uw letselschade, vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Neem vrijblijvend contact met ons op!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74