Aangereden door auto

In het kort

 • Bent u aangereden door een auto; bekijk dan eerst de aansprakelijkheid. Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen is degene die zich niet aan de verkeersregels hield in beginsel aansprakelijk. Een scooter is een motorvoertuig en wordt in juridische zin gelijkgesteld aan een auto.
 • Een voetganger of fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer en krijgt tenminste 50% van de letselschade vergoed. Kinderen tot 14 jaar krijgen altijd hun volledige letselschade vergoed.
 • Ook indien de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd is, zijn er verhaalsmogelijkheden via het Waarborgfonds Motorverkeer.
 • Wilt u hulp bij het berekenen en claimen van uw schadevergoeding? Onze ervaren letselschadejuristen staan u graag bij. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bij een aanrijding met een auto is de kans dat u daarbij flinke verwondingen heeft opgelopen vrij groot. Vooral de manier waarop u zelf deelnam aan het verkeer speelt hierin vaak een grote rol. Bent op de fiets aangereden door een auto, dan is de kans op ernstig letsel duidelijk groter dan wanneer u zelf ook een auto reed.

Wie is er schuldig bij een aanrijding? Als u wordt aangereden door een auto die van links kwam, is in negen van de tien gevallen de veroorzaker van de botsing aansprakelijk. U kunt de automobilist dan aansprakelijk stellen voor het verkeersongeval en uw letselschade claimen. Zodra deze de aansprakelijkheid heeft erkend, dient een schadevergoeding te worden betaald.


UITGELICHT

Aangereden door auto

Aanrijdingen zijn er in vele soorten en maten. Wij geven u een aantal belangrijke zaken die u hierbij in ogenschouw moet nemen:

 • Als u bent aangereden door een auto moet er eerst worden uitgezocht wie aansprakelijk is voor de aanrijding en uw letselschade voor u een eventuele schadeclaim in kunt dienen
 • De aansprakelijke partij dient in principe de letselschade van het slachtoffer te vergoeden
 • Als u de bestuurder bent van een motorvoertuig en de aanrijding is uw schuld, dan heeft u geen recht op schadevergoeding van de tegenpartij
 • Als u van achteren bent aangereden in de auto, dan is de achterop-rijder meestal aansprakelijk
 • Als bestuurder van een scooter wordt u bij een aanrijding betreffende aansprakelijkheid gelijkgesteld aan een automobilist of een ander motorvoertuig
 • Fietsers en voetgangers zijn zwakkere verkeersdeelnemers en hebben bij een aanrijding altijd recht op een (deel) schadevergoeding
 • Als een automobilist een kind aanrijdt, is hij altijd voor 100% aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de schuldvraag

U kunt na een aanrijding te maken krijgen met lichamelijke klachten die soms zelfs blijvend van aard zijn. Naast lichamelijk letsel en materiële schade kan een aanrijding ook psychische klachten veroorzaken. Aangereden door een auto? De impact is soms niet te overzien. Ernstig letsel kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u (tijdelijk) niet kunt werken en te maken krijgt met verlies aan inkomen, of dat u angst heeft om na de aanrijding weer zelf aan het verkeer deel te nemen.


Bent u zelf of is uw kind, uw partner of familielid aangereden door een autodan staat ons team voor u klaar. Slachtoffers die zijn aangereden door een auto, kunnen bij ons kosteloze rechtsbijstand aanvragen. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor de aanrijding en zorgen ervoor dat u alle letselschade vergoed krijgt.


Aangereden en aansprakelijkheid

Bent u aangereden door een auto? Om letselschade te claimen dient eerst te worden uitgezocht wie aansprakelijk is. De aansprakelijke partij dient in principe de letselschade van het slachtoffer te vergoeden. Omdat auto’s verplicht zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, is het de verzekeraar die uw letselschadevergoeding draagt.

Er zijn vele manieren waarop u bij een aanrijding betrokken kunt raken, waarbij u in de ene situatie kwetsbaarder bent dan in de andere. De wetgever houdt hier in bepaalde gevallen rekening mee.

Auto of motor aangereden door auto

Kwam u met de auto of motor van rechts, dan had u doorgaans voorrang op de auto die van links naderde. Bij een aanrijding ligt de schuld en aansprakelijkheid in dat geval dan ook meestal bij de tegenpartij. Deze regel gaat natuurlijk niet altijd op. Heeft u als automobilist of motorrijder een rood verkeerslicht genegeerd? Of dacht u nog snel even te kunnen doorrijden terwijl het verkeerslicht op oranje stond en heeft u dat niet goed ingeschat, zodat u toch door rood reed? Dan is de aanrijding met de auto uw eigen schuld. U heeft dan geen recht op vergoeding van uw letselschade.

Bent u van achteren aangereden door een auto, zoals bijvoorbeeld in de file, dan is de achterop-rijder in de regel aansprakelijk. Degene die achterop reed heeft immers onvoldoende afstand gehouden om een verkeersongeval te voorkomen.

De schuldvraag is echter niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Een letselschadebureau kan u bijstaan bij een aansprakelijkheidsonderzoek.

Op de scooter aangereden door auto

Bent u op de scooter aangereden door een auto, ook dan is degene die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden aansprakelijk voor de letselschade die zij een ander met deze gedraging heeft toegebracht. Ook als bestuurder van een scooter wordt u bij de beoordeling van de aansprakelijkheid gelijkgesteld aan de automobilist waarmee u in botsing kwam.

Dus bent u aangereden op de scooter, motor of in de auto, vraag onze letselschade-experts dan om beoordeling van de aansprakelijkheid in uw specifieke situatie.

Op de fiets of te voet aangereden door auto

De wet ziet fietsers en voetgangers als zwakkere verkeersdeelnemers. Wanneer zij worden aangereden door een auto komen zij, ongeacht de aansprakelijkheid, altijd in aanmerking voor schadevergoeding. Ook als de betreffende fietser of voetganger zelf een verkeersovertreding heeft begaan.

Wanneer u als fietser of voetganger wordt aangereden door een auto die van links kwam, is vrijwel altijd de automobilist schuldig aan het ongeval. In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is geregeld dat gemotoriseerd verkeer doorgaans altijd aansprakelijk is bij ongevallen met niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Volgens ditzelfde artikel genieten voetgangers en fietsers extra bescherming, omdat zij tot de kwetsbare groep verkeersdeelnemers behoren. Ook als u dus als fietser zonder licht van rechts komt fietsen of als voetganger door rood licht de straat oversteekt en wordt aangereden door een auto die van links kwam, bent u niet volledig schuldig en kunt u schadevergoeding claimen.

Op fiets aangereden: overmacht automobilist

Bent u op de fiets aangereden door een auto, of bijvoorbeeld aangereden tijdens het oversteken, dan is de automobilist aansprakelijk voor de aanrijding, tenzij deze kan bewijzen dat er sprake was van overmacht. In de praktijk blijkt dit echter vaak lastig te zijn. In bijna alle gevallen komt het erop neer dat de automobilist voor in elk geval 50% aansprakelijk is. In de meeste zaken waarbij iemand op de fiets of tijdens het oversteken is aangereden door een auto, weten wij echter 100% letselschadevergoeding te realiseren.

Dus bent u aangereden op de fiets of tijdens het oversteken, dan kunnen wij u vandaag nog adviseren over het indienen van een letselschadeclaim. De aansprakelijke verzekeraar betaalt niet zomaar uit en zal het u waarschijnlijk niet gemakkelijk maken. Het is belangrijk om de juiste te stappen te nemen bij het verhalen van letselschade. U kunt met meer schade te maken krijgen dan u aanvankelijk misschien denkt. Zo is de tegenpartij bijvoorbeeld verplicht om door het ongeval veroorzaakt verlies aan inkomen te compenseren, evenals alle kosten voor hulp in en om het huis. Wij helpen u graag verder, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Kind aangereden door auto

Kinderen kunnen erg onoplettend zijn op straat en zich onvoorspelbaar gedragen. Zij zijn eveneens erg kwetsbaar in het verkeer en kunnen situaties, lopend of op de fiets, vaak niet goed overzien. Is uw kind aangereden door een auto? Wij kunnen u vertellen dat de automobilist zo goed als zeker voor 100% aansprakelijk is, ongeacht de schuldvraag. Rende uw kind zomaar de straat over? Dan had de automobilist daarop bedacht moeten zijn. Een automobilist komt alleen onder zijn of haar aansprakelijkheid uit als er sprake is van overmacht en dat is doorgaans zeer lastig vast te stellen.


Neemt u gerust contact met ons op als uw kind is aangereden door een auto en u vragen heeft over de afwikkeling van letselschade, wij helpen u graag kosteloos verder.


Aangereden door onbekende dader

Helaas komt het regelmatig voor dat een automobilist doorrijdt na een aanrijding. Aangereden door een auto en is de dader onbekend? Ook dan kunt u letselschadevergoeding krijgen. Wij kunnen in dat geval een schadeclaim voor u indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook als u bent aangereden door een auto die niet verzekerd blijkt te zijn, biedt het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst. Neemt u zo snel mogelijk contact met op ons voor advies. Juridische bijstand is voor u als slachtoffer bijna altijd kosteloos en kan u veel tijd en zorgen besparen.

Wat te doen na een aanrijding door een auto?

Wanneer u net bent aangereden door een auto die van links kwam, is de vraag wie schuldig is niet het allerbelangrijkste. Als er gewonden zijn gevallen door de aanrijding, is het inschakelen van medische hulp prioriteit nummer één! Verlaat de plaats van de aanrijding ook zeker niet zonder de gegevens van de tegenpartij. Bij een aanrijding met twee auto’s, is het belangrijk dat het schadeformulier correct wordt ingevuld. Controleer ook wat de tegenpartij noteert en vergelijk de gegevens met een ID-bewijs. Maak, indien dit mogelijk is, foto’s van de aanrijding of vraag omstanders dit te doen. Noteer ook getuigenverklaringen of vraag om adresgegevens, zodat u hier later op terug kunt komen. Heeft u wat lichte pijnklachten? Bezoek ook dan altijd uw huisarts. Dit is in uw voordeel indien de klachten later toch ernstiger blijken te zijn. Op deze pagina leest u nog meer tips over wat u moet doen na een aanrijding.

Aangereden door auto en schadevergoeding

Het afwikkelen van letselschade na een aanrijding kan een ingewikkeld juridisch proces zijn, zeker als de aansprakelijkheid niet direct overduidelijk voor 100% bij één van de betrokken partijen ligt. U doet er goed aan een ervaren letselschade jurist in de arm te nemen, een specialist die weet waarop u recht heeft en welke stappen u dient te nemen bij het letselschade verhalen. U bent er dan van verzekerd dat u de schadevergoeding krijgt die recht doet aan uw situatie. Een specialist kan samen met u inventariseren met welke letselschade u te maken krijgt. Dat is vaak meer dan u denkt. Zo vallen bijvoorbeeld ook kosten die u in de toekomst nog moet maken als gevolg van de aanrijding onder uw totale letselschade.

Aangereden door auto: hoe schadevergoeding claimen?

Nadat u bent aangereden door een auto die van links kwam, kunt u de automobilist aansprakelijk stellen voor alle letselschade die uit de aanrijding voortvloeit. U kunt zowel schadevergoeding voor materiële- als immateriële schade claimen. De eerste is een vergoeding direct uitgedrukt in geld, de tweede is beter bekend als smartengeld. Voorbeelden van schadeposten zijn:

 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals auto, fiets, smartphone, kleding
 • Medische kosten inclusief het eigen risico van uw zorgverzekering
 • Extra reiskosten voor bezoeken aan een arts of therapeut
 • Kosten voor het inschakelen voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor het inschakelen voor hulp in de tuin en klussen in huis
 • Verlies aan inkomen wanneer u door de aanrijding (deels) arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Juridische kosten, ofwel de kosten van onze juridische bijstand
 • Een vergoeding voor het verdriet, de pijn en verlies aan levensvreugde

Niet alleen de letselschade van het moment dat u bent aangereden door de auto die van links kwam kunt u claimen, ook toekomstige schade kunt u verhalen op de veroorzaker. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u blijvende littekens aan de aanrijding overhoudt, psychische klachten ontwikkelt of blijvende lichamelijke beperkingen waardoor u uw favoriete hobby of sport niet meer kunt uitoefenen.

Schadevergoeding voor welke kosten?

Alle kosten die u moet maken als gevolg van de aanrijding kunt u in principe als schade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Als u bent aangereden krijgt u te maken met allerlei directe kosten, zoals schade aan voertuig, kleding en persoonlijke eigendommen. Heeft u lichamelijk letsel opgelopen, dan is de kans groot dat daar ook allerlei medische kosten bij komen, zoals kosten voor ziekenhuisopname, eigen risico van de zorgverzekering, behandelingen die u niet of slechts gedeeltelijk krijgt vergoed en kosten voor bijvoorbeeld krukken, medische hulpmiddelen, hulp in de huishouding en eigen bijdragen voor thuiszorg.

Verlies aan inkomen na aanrijding

Als u ben aangereden door een auto en daarbij gewond geraakt bent, kunt u mogelijk enige tijd niet of niet volledig werken. Arbeidsongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, kan een grote kostenpost zijn. Ook hiervoor dient u schadevergoeding te ontvangen. Zeker als u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer of zzp’er bent, heeft arbeidsongeschiktheid enorme financiële gevolgen voor u en mogelijk ook voor uw gezin. Het berekenen van de kosten en van het verlies aan inkomen dat met arbeidsongeschiktheid gepaard gaat, is complex en vraagt om veel expertise en ervaring. U kunt zichzelf veel ellende besparen als u hiervoor een beroep doet op een deskundige letselschade jurist.

Overige schadeposten na aanrijding

Naast medische kosten, directe kosten en loonderving zijn er nog vele andere schadeposten waarmee u geconfronteerd kunt worden als u bent aangereden door een auto. U kunt denken aan reiskosten, kosten wegens studievertraging of verminderde zelfredzaamheid. Ook heeft u mogelijk recht op smartengeld, als genoegdoening voor de pijn, het verdriet en gederfde levensvreugde. Kosten voor juridische bijstand kunt u zoals gezegd eveneens geheel of gedeeltelijk verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op, u weet dan snel waaraan u toe bent.

Bent u aangereden door een auto die van links kwam? Grote kans dat u recht heeft op schadevergoeding. Meld uw letselschade aan de ervaren en deskundige letselschadespecialisten van B&O Letselschade. Wij zullen uw schadevergoeding claimen:

 • U hoeft zich niet in de wet- en regelgeving te verdiepen, wij kennen deze als geen ander
 • U ontvangt een maximale schadevergoeding, in ieder geval hoger dan het aanbod dat de verzekeraar van de tegenpartij u zal doen
 • U krijgt zekerheid dat alles goed geregeld wordt. U kunt zich met een gerust gevoel richten op uw herstel

Bent u aangereden en heeft u behoefte aan gratis juridische hulp? Wij werken voor verkeersslachtoffers uit heel Nederland. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74