Aangereden tijdens oversteken

In het kort

 • De veroorzaker van het ongeluk dient uw letselschade te vergoeden ter compensatie van materiële en emotionele schade
 • De bestuurder is in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt, ook als u zelf schuld hebt aan het ongeval
 • Als een fietser of voetganger bij het oversteken van de weg wordt aangereden door een motorvoertuig, is de bestuurder van het motorvoertuig in vrijwel alle gevallen aansprakelijk. De voetganger of fietser krijgt dan minimaal 50% vergoed van de opgelopen letselschade
 • In de meeste gevallen betaalt u niets voor onze juridische bijstand: wij verhalen onze kosten namelijk op de aansprakelijke partij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u aangereden tijdens het oversteken van de weg en hebt u daarbij letsel opgelopen? Dan is het zaak om uw letselschade te claimen bij de aansprakelijke bestuurder, zodat u een schadevergoeding ontvangt.

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Vooral bij het oversteken van de weg of van een fietspad, komt het helaas geregeld voor dat fietsers en voetgangers aangereden worden en letsel oplopen. Ook bij het oversteken van een zebrapad kan dit gebeuren als bestuurders van een motorvoertuig niet goed opletten en geen voorrang verlenen.

Aangereden tijdens oversteken: gratis juridische hulp

Afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval, kan de letselschade bij een aanrijding aanzienlijk zijn. De persoonlijke gevolgen zijn dan groot. Ter compensatie van de materiële en emotionele schade, dient de veroorzaker van het ongeluk uw letselschade te vergoeden.

B&O Letselschade staat slachtoffers van verkeersongevallen juridisch bij en behartigt hun belangen tegenover de wederpartij en diens verzekeraar. Wij stellen de bestuurder aansprakelijk voor uw schade en zorgen ervoor dat u een maximale schadeloosstelling ontvangt. In de meeste gevallen betaalt u hier niets voor: wij verhalen onze kosten namelijk op de aansprakelijke partij. De kosten voor onze juridische bijstand vormen dan een onderdeel van de totale schadevergoeding die moet worden betaald.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische diensten als u bent aangereden tijdens het oversteken? Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Aangereden tijdens oversteken: een toenemend probleem

Nederland is een dichtbevolkt land en de wegen zijn dan ook vaak overvol. Niet alleen is de filedruk op snelwegen hoog, ook in de binnensteden is het vaak erg druk. Daarnaast hebben veel mensen een volle agenda en bewegen zich regelmatig gehaast door het verkeer. Er wordt nog veel te hard gereden, ook binnen de bebouwde kom. Bovendien laten veel bestuurders zich nogal eens afleiden door hun smartphone, waardoor ze soms geen voorrang verlenen of een fietser of voetganger over het hoofd zien. Ook andere verkeersovertredingen, zoals door het rode licht rijden, komen nogal eens voor.

In onze letselschadepraktijk komt het steeds vaker voor dat wij zaken krijgen waarbij een fietser of voetganger is aangereden tijdens het oversteken van de weg. Er gebeuren vaak ongevallen bij:

 • Het oversteken van een drukke en onoverzichtelijke weg, zoals een kruispunt
 • Oversteken bij een stoplicht, waarbij een bestuurder door rood rijdt
 • Oversteken van drukke fietspaden
 • Oversteken bij een zebrapad, waarbij een bestuurder geen voorrang verleent

Aangereden tijdens oversteken: vaak ernstig letsel

Fietsers en voetgangers zijn niet beschermd en lopen daardoor vaak ernstig letsel op als ze worden aangereden tijdens het oversteken van de weg. Afhankelijk van de snelheid waarmee de fietser of voetganger wordt aangereden en van het voertuig waarmee de aanrijding plaatsvindt (auto, bus, scooter, fiets, vrachtauto of tram), kunnen er ernstige verwondingen ontstaan. De bestuurder is in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt, ook als u zelf schuld hebt aan het ongeval.

Veelvoorkomend letsel dat ontstaat bij aanrijdingen met fietsers of voetgangers, is:

 • Hoofd- en hersenletsel, zoals een hersenschudding
 • Breuken
 • Kneuzingen
 • Schaafwonden
 • Rug- en nekklachten, whiplash

Voetgangers en fietsers: beschermde verkeersdeelnemers

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. De wetgever heeft dit erkend en geeft voetgangers en fietsers de status van “beschermde verkeersdeelnemer”. Dit staat bepaald in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Wat betekent dit nu in de praktijk? Als een fietser of voetganger bij het oversteken van de weg wordt aangereden door een motorvoertuig, is de bestuurder van het motorvoertuig in vrijwel alle gevallen aansprakelijk. De voetganger of fietser krijgt dan minimaal 50% vergoed van de opgelopen letselschade. Ook als hij of zij zelf schuldig was aan het ongeval, door bijvoorbeeld door het rode licht te lopen of fietsen.

Aangereden tijdens oversteken als fietser of voetganger

Als u als fietser of voetganger wordt aangereden tijdens het oversteken van de weg of van een fietspad, kunnen zich de volgende situaties voordoen. U wordt bij het oversteken aangereden door:

 1. Een motorrijtuig, zoals een auto
 2. Een fiets

Aangereden tijdens oversteken door een motorrijtuig

Onder motorrijtuigen wordt volgens de Wegenverkeerswet gemotoriseerd verkeer verstaan, zoals een auto, motorfiets, bus, tractor of brommer/scooter. Trams, metro’s en treinen vallen hier niet onder.

Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een motorrijtuig, is de bestuurder vrijwel altijd aansprakelijk. De bestuurder moet dan voor minimaal 50% uw letselschade vergoeden. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht bij de bestuurder. Overmacht wordt door de rechter echter heel strikt toegepast en komt in de praktijk nauwelijks voor. Een voorbeeld van overmacht voor een bestuurder is wanneer een voetganger door een andere persoon plotseling hard de rijbaan op wordt geduwd en vervolgens aangereden wordt. Overmacht vindt alleen plaats in bijzondere en zeer specifieke gevallen.

Bestuurder motorvoertuig aansprakelijk

De bestuurder van het motorrijtuig is voor ten minste 50% aansprakelijk voor uw letselschade. Wie de overige 50% van uw letselschade moet vergoeden, hangt af van de omstandigheden van het geval. Had u zelf ook schuld aan de aanrijding doordat u een verkeersovertreding beging (bijvoorbeeld door rood lopen/fietsen of geen voorrang verlenen)? Dan wordt dit meegewogen bij de verdeling van de overige 50% van de letselschade. Had u daarentegen zelf geen enkele schuld toen u werd aangereden tijdens het oversteken van de weg, dan zal de bestuurder van het motorrijtuig uw letselschade voor 100% moeten vergoeden.

Aangereden door een fietser bij het oversteken

Als u bij het oversteken aangereden bent door een fietser, kunt u de andere persoon aansprakelijk stellen. Voetgangers en fietsers zijn allebei beschermde verkeersdeelnemers en zijn dus juridisch gezien gelijk aan elkaar. Dit betekent dat de letselschade moet worden vergoed door degene die schuld heeft aan het ongeval. Hebben beiden schuld aan de aanrijding, dan wordt de aansprakelijkheid en de schade verdeeld aan de hand van de mate van schuld van beide partijen.

Fietser aansprakelijk voor aanrijding

Als u de fietser aansprakelijk stelt voor uw letselschade, is het de vraag of die persoon een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Als dat zo is, dan zal de verzekeraar uw letselschade vergoeden. Als de fietser geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, zal hij persoonlijk uw letselschade moeten vergoeden. Als de letselschade aanzienlijk is, kan dit nog wel eens een probleem zijn. Als de aansprakelijke partij de schade niet kan betalen uit eigen middelen, zou beslag kunnen worden gelegd op zijn of haar bezittingen. Een letselschade-expert kan u hier nader over adviseren.

Aangereden tijdens oversteken? Hulp bij letselschade

Bent u als fietser of voetganger aangereden tijdens het oversteken van de weg en hebt u letsel opgelopen? Wij stellen de wederpartij voor u aansprakelijk en wikkelen uw schadeclaim zorgvuldig en snel af. In de meeste gevallen kost u dit zelf helemaal niets, omdat de kosten worden betaald door de aansprakelijke partij. 


Wij kunnen u vrijblijvend en kosteloos advies geven. Neem hiervoor contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74