Aanrijding op een voorrangsweg

In het kort

 • Indien u op een voorrangsweg rijdt heeft u volgens de verkeersregels voorrang op andere bestuurders. De bestuurder die u geen voorrang verleende is wettelijk aansprakelijk voor uw letselschade, omdat hij de verkeersregels heeft overtreden.
 • Als de tegenpartij volledig aansprakelijk is voor uw letselschade, dan wordt ook 100% van uw letselschade vergoed. Bij gedeelde aansprakelijkheid kunt u een deel van uw letselschade claimen.
 • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag kijken waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er zijn vele soorten aanrijdingen met evenveel regels die de aansprakelijkheid voor letselschade bepalen. Bent u betrokken geweest bij een aanrijding op een voorrangsweg, dan is de aansprakelijkheid echter meestal snel duidelijk. Wanneer u bent aangereden terwijl u voorrang had en hierbij gewond bent geraakt, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand van ons kantoor.

Aangereden op voorrangsweg: aansprakelijkheid bij letselschade

Als u gewond bent geraakt door een aanrijding terwijl u voorrang had, is de aansprakelijkheid vaak relatief eenvoudig vast te stellen. De bestuurder die u geen voorrang verleende is wettelijk aansprakelijk voor uw letselschade, omdat hij de verkeersregels heeft overtreden. Een onderzoek naar de toedracht van de aanrijding, aan de hand van de posities van en de schade aan de voertuigen, zal eenduidig concluderen dat u voorrang had en niet zelf aansprakelijk bent voor uw letselschade.

Voor een dergelijk aansprakelijkheidsonderzoek kunt u terecht bij ons letselschadebureau. Als letselschadebureau kunnen wij tevens uw letselschade vaststellen en schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Als de schuldige bestuurder volledig aansprakelijk is voor uw letselschade, doordat hij u geen voorrang verleende, dan is uw rechtsbijstand voor u gratis.


Wilt u schade claimen na een aanrijding op een voorrangsweg? Neem dan contact op met onze deskundige letselschade-experts. Onze hulp kost u dus niets wanneer de schuld voor de aanrijding bij de andere partij ligt. Wij dienen onze nota rechtsreeks in bij de aansprakelijke verzekeraar.


Voorbeelden aanrijding op voorrangsweg

Voorrangsregels in het verkeer zijn er niet voor niets. Ze dragen eraan bij dat wij ons veilig door het verkeer kunnen bewegen. Voorrang krijgen en voorrang verlenen in bepaalde situaties wordt helaas niet altijd goed gebruikt, waardoor ook op een voorrangsweg een aanrijding kan ontstaan.

Of iemand voorrang heeft of moet verlenen is afhankelijk van de soort situatie waarin hij of zij zich bevindt. Enkele voorbeelden :

 • Op een gelijkwaardige kruising heeft degene die van rechts komt voorrang
 • Op een gelijkwaardige kruising hebben verharde wegen voorrang
 • In- en uitritten van rechts hebben geen voorrang
 • Woonerf met hoogteverschil van rechts heeft geen voorrang
 • Degene die op een voorrangsweg rijdt, heeft u op alle zijwegen van rechts voorrang
 • Als een tegenligger af wil slaan terwijl u rechtdoor rijdt, heeft u voorrang
 • U heeft op de weg voorrang op verkeersdeelnemers die bijzondere manoeuvres verrichten, zoals wegrijden, keren, achteruitrijden en invoegen
 • Rijdt u op een gelijkwaardige kruising en komt er een tram van links of rechts? Een tram heeft altijd voorrang ongeacht van welke kant deze komt, tenzij het kruispunt met borden- of verkeerslichten wordt geregeld

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding en herkent u één van bovenstaande situaties of hebt u een aanrijding op een voorrangsweg gehad, dan kunnen wij u helpen met het verhalen van uw letselschade.

Aansprakelijkheid bij een aanrijding op voorrangsweg

Bij een aanrijding met letselschade waarbij u voorrang had, is de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade. Bent u aangereden door een auto maar heeft u zelf (ook) een verkeersfout gemaakt, dan is er sprake van gedeelde- of eigen schuld en wordt uw schade slechts deels of niet vergoed. Dit is afhankelijk van het soort verkeersfout dat u heeft gemaakt. Kwam u bijvoorbeeld wel van rechts, maar reed u te hard of tegen het verkeer in, dan wordt u een percentage eigen schuld aangerekend.

Ook bij een aanrijding op een voorrangsweg zal dus worden gekeken naar de feitelijke omstandigheden en de wijze waarop de betrokkenen zich ten tijde van het ongeval hebben gedragen. In de praktijk blijkt dat er na een aanrijding op een voorrangsweg vaak discussie te ontstaat; vooral over het richting aangeven en de snelheid van de ander.


Bent u aangereden op een voorrangsweg? Dan heeft u mogelijk recht op gratis juridische hulp. Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Om letselschade te claimen dient eerst de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk gesteld te worden. Deze moet op zijn beurt de aansprakelijkheid erkennen waarna de schadeclaim kan worden ingediend. Als er discussie ontstaat over de aansprakelijkheid na een aanrijding op een voorrangsweg, is het verstandig deze niet zelf te voeren maar dit over te laten aan een letselschadespecialist.

Zelf gedeeltelijk aansprakelijk voor de aanrijding, wat nu?

Als de tegenpartij volledig aansprakelijk is voor uw letselschade, dan wordt ook 100% van uw letselschade vergoed. Het is echter ook mogelijk dat u gedeeltelijk aansprakelijk wordt bevonden, zelfs als een andere partij het verkeersongeval heeft veroorzaakt. Stel dat u bijvoorbeeld 20 kilometer p/u te hard reed op het moment dat de tegenpartij u geen voorrang verleende. In dat geval is uw snelheid mogelijk een factor die mede verantwoordelijk was voor het ongeval. Dit kan als resultaat hebben dat u bijvoorbeeld voor 20% aansprakelijk bent voor het ongeval en dus uw schade. Voor de overige 80% van uw letselschade kunt u schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij.

Welke letselschade na aanrijding op voorrangsweg?

Als slachtoffer van een aanrijding, terwijl u voorrang had, krijgt u te maken met verschillende schadeposten. Afhankelijk van de ernst van de aanrijding en de blijvende gevolgen van uw letsel, kunt u schadevergoeding claimen voor alle schadeposten die door de aanrijding zijn veroorzaakt. U kunt uw schadeposten laten vaststellen door ons letselschadebureau zodat u zeker weet dat u financieel niet tekort wordt gedaan als gevolg van een ongeval waarbij de schuldige u geen voorrang verleende.

Schade bij aanrijding op voorrangsweg

Als u bent aangereden op een voorrangsweg en een ander hiervoor aansprakelijk is, kunt u al uw schade verhalen; zowel de materiële als immateriële schade. Onder de materiële schadevergoeding vallen alle schades die direct in geld uit te drukken zijn. Voorbeelden van schade die u kunt claimen:

 • Medische kosten en hulpmiddelen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Kosten in en om de woning
 • Reiskosten
 • Telefoonkosten
 • Verhuis- en/of aanpassingskosten
 • Inkomensverlies
 • Verminderde zelfwerkzaamheid
 • Studievertraging
 • Overige kosten
 • Rente & juridische kosten
 • Medische kosten

Bent u gewond geraakt bij een aanrijding op een voorrangsweg? Dan krijgt u wellicht te maken met kosten voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een opname in een revalidatiecentrum. Deze kunt u verhalen net als het eigen risico van uw zorgverzekering en andere medische voorzieningen, behandelingen en medicijnen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.


Wilt u uw letselschade claimen na een aanrijding op een voorrangsweg? Onze letselschade juristen helpen u hierbij gratis indien een ander aansprakelijk is voor uw letselschade. Neem contact met ons op!


Medische kosten en hulpmiddelen

De medische kosten die u maakt, doordat u gewond bent geraakt, moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij die letselschade heeft veroorzaakt door geen voorrang te verlenen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van ziekenhuisopname, medicatie en fysiotherapeutische behandelingen. Aangezien u zonder schuld verwondingen hebt opgelopen, wordt ook uw eigen risico bij de zorgverzekering doorberekend aan de aansprakelijke partij. Ook medische hulpmiddelen als krukken en een rolstoel zijn schadeposten die u op kunt meenemen in de schadevergoeding.

Persoonlijke eigendommen

Door de aanrijding op een voorrangsweg kunnen uw persoonlijke eigendommen beschadigd zijn geraakt. Denkt u aan kleding, schoeisel, smartphone, tas, bril, rollator, fiets of auto.

Kosten in en om de woning

Door de aanrijding kunt u wellicht niet alle huishoudelijke klussen zelf uitvoeren. U moet dan (tijdelijke) hulp inschakelen. Het is ook mogelijk dat u op langere termijn het werk in de tuin of het onderhoud aan uw woning niet meer zelf kunt doen. Deze kosten kunt u claimen.

Reiskosten

U komt misschien onder behandeling van een arts of fysiotherapeut te staan. Omdat u niet zelf kunt rijden, moet u iemand inschakelen of bent u aangewezen op het openbaar vervoer. Deze kosten kunt u meenemen in de letselschadeclaim.

Telefoonkosten

Wanneer u als gevolg van een aanrijding op een voorrangsweg regelmatig afspraken moet maken met een arts of met andere specialisten, krijgt u te maken met extra telefoonkosten. Deze kosten kunt u als schadepost opvoeren evenals de telefoonkosten met uw letselschadejurist van B&O Letselschade.

Verhuis- en/of aanpassingskosten

Heeft u dusdanig letsel opgelopen door het ongeval dat u niet langer in uw eigen huis kunt blijven wonen, dan komen deze verhuiskosten voor rekening van de tegenpartij. Ditzelfde geldt voor kosten die u moet maken om uw woning of auto aan te passen als gevolg van de aanrijding.

Inkomensverlies

Kunt u als gevolg van uw letsel tijdelijk of geheel niet meer werken? Dan lijdt u inkomensverlies, iets dat de veroorzaker dient te vergoeden. Ook verminderde kans op de arbeidsmarkt (in de toekomst) valt hieronder.

Verminderde zelfwerkzaamheid

Als u door een ongeval niet kunt werken, dan is het mogelijk dat u moeite heeft met uw dagelijkse bezigheden in en rondom het huis. Misschien moet u hulp in de huishouding inhuren om uw huis schoon te maken, een klusjesman inschakelen voor werkzaamheden in uw tuin of een oppas voor de kinderen laten komen omdat u zelf niet mobiel genoeg bent om dit allemaal zelf te doen. Als u een boot of een auto heeft waaraan u regelmatig onderhoudswerkzaamheden verricht, dan zult u deze werkzaamheden waarschijnlijk ook moeten uitbesteden aan derden. Alle extra kosten voor deze klussen in en rondom het huis en buitenshuis kunt u opgeven als schadepost van uw letselschade.

Studievertraging

Als u door de aanrijding tijdelijk of geheel uw studie moet staken en daardoor met extra kosten krijgt te maken, is dat een schadepost. Denkt u aan schoolgeld, boekengeld en examenkosten.

Overige kosten

Alle kosten die u niet had hoeven maken als u niet was aangereden door een auto op een voorrangsweg kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook een duurdere vakanties vanwege bepaalde aanpassingen.

Rente & juridische kosten

De wettelijke rente is een vast percentage dat over de schadevergoeding betaald moet worden door de aansprakelijke partij. In de wet staat tevens dat u recht heeft op juridische bijstand. Zodoende dient de tegenpartij eveneens de kosten van uw letselschadejurist te betalen.

Immateriële schade claimen na aanrijding op voorrangsweg

Behalve materiële schade kunt u na een aanrijding tevens immateriële schade claimen. We noemen dit smartengeld, een vergoeding voor de schade die wordt veroorzaakt door het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde. Enkele voorbeelden zijn:

 • Pijn en ongemakken van het letsel
 • Ontsierende littekens
 • Verdriet, omdat sociale contacten zijn weggevallen
 • Gederfde levensvreugde, omdat u uw favoriete bezigheden niet meer kunt uitvoeren
 • Blijvende lichamelijke klachten door de aanrijding
 • Blijvende psychische problemen als gevolg van het verkeersongeval

Kosteloze rechtsbijstand na aanrijding op voorrangsweg

Wilt u na een aanrijding op een voorrangsweg weten of u recht heeft op schadevergoeding en welke letselschade u kunt claimen? Neem dan vrijblijvend contact op met de gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade of laat uw gegevens achter, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wij adviseren u graag, vrijblijvend en volledig.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74