Overige letselschade

In het kort

  • Een vervoersmaatschappij heeft de verplichting u veilig te vervoeren. Lukt dit niet, dan is zij in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw letselschade
  • De eigenaar van gebrekkige opstal is aansprakelijk op grond van risico-aansprakelijkheid. Dat betekent dat de eigenaar óók aansprakelijk is als hij geen schuld had aan het letsel
  • Wanneer u door een ongeval in de privésfeer letselschade heeft opgelopen, is het verstandig om eens te kijken naar de verhaalmogelijkheden
  • Doordat de kans op letsel tijdens sport en spel groter is dan bij ‘normale’ situaties, zal de ander niet snel aansprakelijk zijn. Door deel te nemen aan bepaalde sport of spel accepteer je het verhoogde risico op letsel
  • Wij verlenen u gratis rechtsbijstand indien de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Veruit de meeste gevallen van letselschade ontstaan bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval. Letselschade kan echter ook door andere omstandigheden worden veroorzaakt. Denk aan letsel opgelopen in het openbaar vervoer, bij een sport- en spelsituatie, letsel door gebrekkige opstal of een fout van een ander. Ook al komen deze gevallen minder vaak voor, ze zijn zeker niet minder belangrijk. Wanneer is iemand aansprakelijk voor uw letselschade?

Aansprakelijkheid openbaar vervoer (tram, bus, metro, trein)

Hierbij gaat het niet om ongevallen waarbij u bent aangereden door een tram, bus, metro of trein. Dan is immers sprake van een verkeersongeval en kunt u de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen als wanneer het een gewoon auto-ongeluk zou zijn geweest. We bedoelen hier ongevallen tijdens het reizen met het openbaar vervoer waarbij u letsel heeft opgelopen. De vervoersmaatschappij heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat u veilig van punt A naar punt B wordt vervoerd. Lukt dit niet, dan is zij in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw letselschade. Denk bijvoorbeeld aan een val doordat de chauffeur of machinist plotseling remt. In dergelijke gevallen is het mogelijk uw letselschade op de vervoersmaatschappij te verhalen. Hiervoor moet u dan wel eerst de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen.

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval met een tram, bus, trein of metro? Onze letselschade experts staan u gratis bij. Bel gerust voor een eerste advies.

Gemeente aansprakelijk voor gebrekkige opstallen

Een opstal is een gebouw of een weg. Van letsel door gebrekkige opstal is bijvoorbeeld sprake als u struikelt over een losliggende stoeptegel, als u met uw fiets ten val komt doordat er een groot gat in de weg zit, maar ook als u geraakt wordt door een vallende dakpan. Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van de gebrekkige opstal aansprakelijk is op grond van risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de eigenaar óók aansprakelijk is als hij geen schuld had aan het letsel. Voldoende is dat de opstal gebrekkig was en daardoor letselschade ontstond. De eigenaar van de opstal kan een gemeente, provincie of het Rijk zijn (bij bijvoorbeeld openbare wegen, maar ook een particulier of een bedrijf (zoals bij een afgewaaide dakpan van een woonhuis of van een bedrijfsgebouw).

Bent u gevallen over een duidelijk gevaarlijk losliggende stoeptegel? Of door een groot gat in de weg en hebt u hierbij letsel opgelopen? Laat onze letselschade experts dan vrijblijvend een eerste inschatting maken van uw zaak. Wellicht dat wij ook u kosteloos kunnen helpen de gemeente aansprakelijk te stellen.

Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade

Eigenlijk zal bij de meeste gevallen van letselschade sprake zijn van een ‘fout’ van een ander. Bij een verkeersongeval verleende de ander bijvoorbeeld geen voorrang. Aansprakelijkheid voor ‘een fout’ is erg breed en overlapt meerdere categorieën. Toch is een aparte vermelding nuttig. In veel gevallen weet het slachtoffer namelijk niet dat zijn letselschade verhaalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen: Iemand trekt een deur dicht waardoor uw vingers klem komen te zitten, u glijdt uit op de natte vloer van de buurman of u valt van de trap doordat uw echtgenoot de bank die u samen omhoog tilde plotseling loslaat. Meestal vinden deze ongevallen plaats in de privésfeer, dus in en om het huis.

Wanneer u door een ongeval in de privésfeer letselschade hebt opgelopen, is het verstandig om eens te kijken naar de verhaalmogelijkheden. In de meeste gevallen wordt uw schade namelijk gewoon gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de ander. Deze verzekering dekt ook de kosten van rechtsbijstand door ons letselschadebureau.

Meer informatie:

Aansprakelijkheid sport en spel ongeluk

Van een sport- en spelsituatie is sprake tijdens een wedstrijdje voetbal, een hockeytraining of tikkertje op het schoolplein. De kans op lichamelijk letsel is bij deze situaties erg groot: Een stick tegen het hoofd, een sliding op het lichaam in plaats van op de bal of een te harde duw. Doordat de kans op letsel tijdens sport en spel groter is dan bij ‘normale’ situaties, zal de ander niet snel aansprakelijk zijn. Door deel te nemen aan bepaalde sport of spel accepteer je het verhoogde risico op letsel. Je zal slechts je letselschade kunnen verhalen als het letsel is ontstaan door een actie die buiten de normale lijn van het spel ligt. Bijvoorbeeld wanneer iemand u opzettelijk letsel heeft toegebracht. Dit is echter een vaag begrip. Er zal per geval gekeken moeten worden naar alle omstandigheden.

Heeft u letselschade opgelopen bij sport en spel, in het openbaar vervoer, door een fout van een ander of door een gebrekkige opstal? Neem direct vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze rechtsbijstand. 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74