Is een school aansprakelijk voor letselschade op school tijdens gymles?

In het kort

  • Elke gymles brengt risico's met zich mee. Vaak lopen ongelukken tijdens de gymles met een sisser af, maar in enkele gevallen kunnen deze leiden tot (ernstige) letselschade. In dat geval wilt u natuurlijk weten of u de school aansprakelijk kunt stellen.
  • Of een school aansprakelijk kan worden gesteld is niet altijd eenvoudig te beantwoorden en hangt af van verschillende criteria. Een school heeft namelijk een zorgplicht voor de leerlingen.
  • Aan de hand van verschillende criteria wordt beoordeeld of de school aan deze zorgplicht heeft voldaan. Dit zijn onder andere het handelen van de docent, het aan de oefening verbonden risico op letsel, de voorzorgsmaatregelen en het gedrag en karakter van de leerling.
  • Onze letselschadejuristen kunnen u helpen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van de school. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Risico’s tijdens de gymles zijn er altijd. In de meeste gevallen is het grootste risico de tijdelijke (maar toch vervelende) imagoschade die een leerling kan oplopen door een val bij het bokspringen. Maar het kan erger misgaan, met zelfs (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg. In dat geval wordt al snel gekeken naar de rol van de gymleraar bij de totstandkoming van het ongeval. Dat leidt vervolgens tot de vraag over de aansprakelijkheid van de (basis)school voor vergoeding van de schade die is ontstaan. Had de school (i.c. de docent) het ongeluk kunnen voorkomen of ging het hier om het risico van het (gym)vak?  

School aansprakelijk stellen na letselschade

Of een school aansprakelijk kan worden gesteld voor letselschade van een leerling door een ongeval opgelopen tijdens de gymles, is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Dat hangt onder meer af van verschillende criteria die in de jurisprudentie zijn uitgewerkt. Na een ernstig ongeval kan het dus verstandig zijn juridische hulp in te schakelen. Onze ervaren letselschade juristen helpen u graag. Als zij ervan overtuigd zijn dat uw zaak sterk genoeg is, is onze hulp zelfs kosteloos voor u. Die garantie bieden wij u, ongeacht de uitkomst van het geschil. Bel ons gerust voor meer informatie en een gratis adviesgesprek.

Nadere informatie over aansprakelijkheid bij letselschade

Zorgplicht voor scholen

Scholen hebben een zorgplicht voor hun leerlingen. Onder meer ten aanzien van hun gezondheid en veiligheid. Dat is niets nieuws. Daarnaast hebben ze de plicht bewegingsonderwijs te geven aan kinderen. Of de school dus wil of niet, en of de leerling wil of niet, gym moet en zal gegeven worden, met alle risico’s van dien.

Een moeilijke wiskundeles kan zorgen voor wat breinbrekers, maar de hoofdpijn die het gevolg is blijft voor eigen rekening. Bij gym ligt dat net iets anders. Gym brengt inherent een hoger risico op letsel met zich mee dan op een stoel zitten en naar een leerkracht luisteren. Dat brengt een verzwaring van de zorgplicht mee, waardoor de veiligheidseisen die men aan een gymles en de gymdocent stelt, hoger zijn dan die aan de nietsvermoedende geschiedenisleraar, die zijn leerlingen langzaam weg ziet zakken in een diepe slaap.

Schending van de zorgplicht bij gymongevallen

In de jurisprudentie zijn verschillende criteria ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag of de zorgplicht van de school is geschonden. Denk aan het handelen van de docent, het aan de oefening verbonden risico op een ongeluk, de afwendbaarheid van dat risico (voorzorgsmaatregelen) en het gedrag en karakter van de leerling (en daarbij ook de te verwachten (on)oplettendheid of (on)voorzichtigheid).

Handelen van de docent

Allereerst zullen de ogen worden gericht op de leerkracht. Op hem of haar rust de verplichting de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een verantwoorde en voldoende veilige gymles. De docent zal voorafgaand aan de les, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ongevallen moeten zien te voorkomen en schade als gevolg van een niet te voorkomen ongeval te zien beperken. Denk aan het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen vóór de les en aan het geven van uitleg over de uit te voeren opdrachten.

Tijdens de les heeft de docent de taak te zorgen voor voldoende toezicht, de leerlingen te begeleiden waar nodig en zich te onthouden van onverantwoord handelen of nalaten. Kort en moeilijk gezegd moet de docent handelen met de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht zou hebben genomen in gelijke omstandigheden.

Kans x Effect = (on)Verantwoord

Is de kans op een effect groot, maar het effect zelf (de schade) verwaarloosbaar, dan kan een oefening nog steeds verantwoord zijn. Is de kans op een effect klein, maar het effect zelf heel groot, dan moet de docent zich eerst achter de oren krabben en misschien nog maar een mat erbij slepen. Het is uiteindelijk aan de docent het risico van een les in te schatten en te bepalen hoe groot de kans is dat leerlingen de les niet met het beoogde oogstrelende resultaat kunnen of zullen uitvoeren.

Vervolgens zal de docent moeten bepalen wat de kans is dat daar ongelukken van komen en hoe erg dat vervolgens is. Niet elk ongeluk zal tot letselschade leiden en de docent kan de leerling niet voortdurend behoeden voor een (on)geval. Dat hoeft ook niet. Wel dient de docent te bepalen of voorzorgsmaatregelen gebruikelijk zijn bij de specifieke les en welk effect ze zullen hebben. Het neerleggen van de alom geprezen mat verhoogt niet altijd de veiligheid.

Het is aan de leerkracht te zorgen dat een leerling tijdens de les zijn grenzen kan verkennen in een voor hem of haar veilige omgeving, op een manier die goed is voor zijn of haar ontwikkeling en dus aansluit bij het niveau en de persoonlijkheid van de betreffende leerling. Dit kan betekenen dat een gymzaal met veel verschillende toestellen van verschillende moeilijkheidsgraad in de praktijk een veiligere les is dan één toestel waar de leerlingen een bijzonder moeilijke opdracht op moeten vervullen. In het laatste geval is de kans op letselschade (of in ieder geval op imagoschade) soms aanzienlijk groter.

Gedraging leerling

De zorgplicht van de school kent grenzen. De zorgplicht gaat niet zo ver dat de docent op iedere leerling afzonderlijke toezicht moet houden. Ook hoeft de docent geen rekening te houden met leerlingen die – tegen de instructies in – andere dan de opgedragen oefeningen doen. Wel dient de leerkracht oog te hebben voor de te verwachten (on)voorzichtigheid van een leerling. Vooral bij jonge kinderen. De Hoge Raad overwoog al meerdere malen dat spelende jonge kinderen onberekenbaar en minder oplettend en ervaren zijn dan oudere kinderen. De docent dient daar bedacht op te zijn. Én het moet natuurlijk wel leuk blijven. Het is tenslotte gym.

Aansprakelijkheid school bij een gym ongeval

De vraag of een school haar zorgplicht heeft geschonden tijdens een gymles hangt af van uiteenlopende factoren. De gymdocent is de zorg voor de gezondheid en veiligheid van zijn leerlingen toevertrouwd en hij of zij zal daar naar moeten handelen. Dat vertaalt zich in de norm die in de jurisprudentie is ontwikkeld: de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend gymdocent in gelijke omstandigheden in acht zou nemen vormt de maatstaf.

Of een school aansprakelijk is voor letsel dat tijdens de gymles wordt opgelopen, zal in grote mate afhangen van de verwijtbaarheid van de docent. Onze juristen beantwoorden graag uw vragen hierover en kosten u niets als de school schadeplichtig blijkt voor de schade van uw kind. Heeft u vragen of wilt u graag een vrijblijvend advies? Wij spreken u graag.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74