Kinderen in het verkeer, wat te doen bij letselschade?

Kinderen in het verkeerKinderen in het verkeer zijn kwetsbaar, een gegeven waar elke volwassen verkeersdeelnemer rekening mee dient te houden. De verkeersveiligheid voor kinderen is de afgelopen decennia sterk verbeterd, dat is op zich heel goed nieuws. Maar toch gebeuren er nog te veel (dodelijke) ongevallen met kinderen in het verkeer. Wat zou daar nog aan gedaan kunnen worden? En wat moet u doen als uw kind letselschade oploopt door een verkeersongeluk? B&O Letselschade heeft de antwoorden en geeft u gedegen advies bij letselschade van uw kind.

Gratis juridische hulp bij ongeval met kind

Volwassen fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Als hen een ongeval met een automobilist of ander motorvoertuig overkomt, zijn zij bijna nooit in het geheel aansprakelijk voor hun eigen letselschade. Ook niet als het ongeluk hun eigen schuld was. Alleen als er sprake is van opzet of hieraan grenzende roekeloosheid kan dit anders zijn. Voor kinderen gaat dit nog wat verder: een kind tot 14 jaar geniet vergaande extra bescherming. Dit betekent dat hij of zij vrijwel altijd recht heeft op 100% letselschade vergoeding. De juristen van B&O Letselschade kunnen u daarom altijd kosteloos helpen bij de letselschadeprocedure van uw kind. De tegenpartij dient namelijk in dat geval ook voor de volle 100% de juridische kosten te betalen.

Nadere informatie over het zorgen dat uw kind opvalt in het verkeer


De tegenpartij is meestal volledig aansprakelijk bij de aanrijding van uw kind, jonger dan 14 jaar. B&O Letselschade kan u in dat geval geheel gratis juridisch bijstaan. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie!


Verkeersveiligheid voor kinderen

Kinderen in het verkeerOok al is de verkeersveiligheid in de afgelopen tientallen jaren sterk verbeterd, toch lijkt de afname van het aantal verkeersdoden te zijn gestagneerd. Dit geldt met name voor volwassen verkeersdeelnemers. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen, overlijden kinderen namelijk minder vaak in het verkeer en raken ze ook minder vaak ernstig gewond door een verkeersongeval. Deze positieve ontwikkeling in de veiligheid voor kinderen komt met name door:

  • De toename van 30km/uur-zones
  • De verbeterde veiligheid van auto’s voor inzittenden
  • Er wordt meer gebruik gemaakt van verbeterde kinderzitjes en -stoeltjes. Het is in Nederland wettelijk verplicht om kinderen tot 1,35 meter in een door de EU goedgekeurd autokinderzitje te vervoeren in de auto

Als kinderen wel ernstig gewond raken in het verkeer, dan gebeurt dat vooral wanneer zij fietser of voetganger zijn.

Slachtoffers kinderen in het verkeer

Dodelijke slachtoffers onder kinderen zijn voornamelijk te betreuren op de fiets in botsing met een auto, of als inzittende in een auto tot de leeftijd van 4 jaar. In 2018 vielen er 19 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0-14 jaar. Ter vergelijking: in de periode 1996-2000 waren dit er gemiddeld 65 per jaar.

Kinderen in het verkeer

In de periode 2008-2017 vielen in de eerste plaats de meeste doden onder kinderen door een botsing op de fiets met een auto, gevolgd door een botsing als voetganger met een auto of vrachtwagen. Bij minder ernstige ongevallen waarvoor kinderen wel naar de spoedeisende hulp moeten, blijken de meeste verkeersongevallen enkelvoudig te zijn, dus zonder betrokkenheid van een andere verkeersdeelnemer. Het ongeval ontstaat dan vaak doordat het kind zelf botst of valt met de fiets, door een val van de fiets of door beknelling tussen de spaken achterop de fiets.

Verbetering verkeersveiligheid kinderen

Wat zouden we kunnen doen om de verkeersveiligheid van kinderen nog meer te vergroten en het aantal verkeersdoden nog meer omlaag te krijgen? Effectieve maatregelen om de veiligheid van kinderen in het verkeer verder te vergroten zijn:

  • Terugbrengen van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Denk hierbij aan het verder uitbreiden van 30 km/uur-zones en het veiliger maken van oversteekplaatsen
  • Invoeren van autonome noodrem-systemen in auto’s
  • Duidelijkere handleidingen voor het op de juiste manier vastzetten van een kinderzitje in de auto. Het stimuleren van ouders en verzorgers om kinderzitjes op de juiste wijze te gebruiken, zou de veiligheid voor kinderen in de auto en op de fiets verhogen
  • Het gebruik van goede beschermmiddelen voor kinderen, zoals de fietshelm
  • Ouders en verzorgers zouden gestimuleerd kunnen worden om voor betere spaakbescherming op de fiets te zorgen, om letselgevallen achterop de fiets tegen te gaan
  • Kinderen al op jonge leeftijd onder begeleiding veel ervaring laten opdoen in het verkeer. Ouders en verzorgers hebben een belangrijke rol om hun kinderen kennis en vaardigheden aan te leren om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen
  • Training en educatie kunnen dan worden ingezet om het natuurlijke proces van bepaalde ontwikkelingen te versnellen

Maar ook: zorg dat uw kind goed zichtbaar is in het verkeer door onder andere goed werkende verlichting!

Kinderen onvoorspelbaar in het verkeer

Kinderen zijn voor andere verkeersdeelnemers vaak onvoorspelbaar in hun gedrag. Zij, en zeker jonge kinderen, kunnen nog niet alle gevolgen van roekeloos gedrag overzien. Zonder op het verkeer te letten gaan zij helemaal op in hun spel, dagdromen of fantasie.

In de Nederlandse wet staat daarom dat automobilisten voortdurend bedacht moeten zijn op dergelijke situaties en tijdig moeten kunnen stoppen. Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een kind vervalt alleen als door de bestuurder kan worden aangetoond dat het kind het ongeval bewust heeft veroorzaakt. In de praktijk komt dit zeer zelden voor. Als uw kind is aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bus, brommer of scooter dan kunt u de schade claimen bij de tegenpartij.

Claimen schadevergoeding na aanrijding kind

Kinderen in het verkeerIndien het kind jonger dan 14 jaar is, kunt u 100% schadevergoeding claimen. Als het kind 14 jaar of ouder is kunt u sowieso 50% schade claimen en meestal 100%, afhankelijk van de toedracht van het ongeluk. Een letselschade jurist heeft alle kennis in huis om u met raad en daad bij te staan als u letselschade van uw kind wilt claimen. Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, zal moeten worden bepaald hoe hoog de letselschade is. En dat is ingewikkeld. Het lastige is dat onder letselschade niet alleen de gemaakte kosten, maar ook de toekomstige kosten vallen. Een letselschade jurist kan dit vakkundig en nauwkeurig voor u berekenen.

Gratis betrouwbare juridisch specialist

Als uw kind is aangereden door een auto dan kunt u, na de eerste schrik, wel een goede, betrouwbare letselschade jurist gebruiken. Zorg dat u een letselschade expert in de arm neemt die u kan helpen bij het berekenen van de letselschade vergoeding en u op een juiste manier door het gehele juridische traject kan begeleiden. De ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade kennen alle ins en outs en zullen uw schadeclaim vakkundig en op een betrokken manier oppakken en naar tevredenheid afhandelen. Indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, doen wij dit geheel kosteloos. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.


Indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, helpen wij u geheel kosteloos met uw letselschadezaak. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.


Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74