Aanpak verkeersveiligheid in Nederland

Er valt het nodige te verbeteren aan de verkeersveiligheid in Nederland. Ondanks verbeteringen aan de verkeerssituaties in de loop der jaren daalt het aantal verkeersdoden niet, ook niet door recente maatregelen van de overheid. Het aantal slachtoffers van ernstige verkeersongevallen stijgt zelfs. Wat gaat de Nederlandse regering doen, nu en in de toekomst, om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen, bij voorkeur tot nul? En wat zijn de stappen die u zelf moet nemen als u slachtoffer bent van een verkeersongeval met letselschade? B&O Letselschade zet het voor u uiteen in onderstaand artikel.

Gratis juridische hulp bij een verkeersongeval

Het kan liggen aan onveilige verkeersomstandigheden, een verkeerde inschatting van u of een andere verkeersdeelnemer of gewoon veel pech. Hoe het ook zij, een verkeersongeval kan iedereen overkomen, hoe voorzichtig u ook bent op de weg. Als u daarbij letselschade oploopt door schuld van de tegenpartij heeft u veel zaken te regelen: medisch, juridisch, praktisch en financieel. Het is daarom goed om te weten dat als de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade, u recht heeft op gratis juridische hulp van een letselschade jurist. De kosten hiervan worden namelijk altijd verhaald op de aansprakelijke partij.

Nadere informatie over jongeren en letselschade bij een verkeersongeval

Verkeersveiligheid in Nederland, de stand van zaken

De cijfers liegen er niet om. Het aantal verkeersdoden in Nederland daalt niet meer zo hard als voorgaande jaren en het aantal ernstig gewonden door verkeersongelukken stijgt zelfs. Zonder nieuwe maatregelen van de overheid zal het aantal ernstig verkeersgewonden de aankomende jaren stijgen tot rond de 30.000 slachtoffers in 2030. Vooralsnog is er een stijgende trend te zien in het aantal ernstig verkeersgewonden, welke fors hoger is dan het aantal verkeersdoden.

In de periode tussen 1970 en 2010 nam het aantal verkeersdoden geleidelijk af met gemiddeld ruim 4% per jaar. Wanneer we in de komende decennia weer een dergelijke daling weten te realiseren, zullen er in 2050 ongeveer 170 verkeersdoden te betreuren zijn. Voor een lager aantal verkeersdoden in 2050 is een sterkere jaarlijkse daling noodzakelijk.

Wilt u weten hoeveel verkeersongevallen er in uw gemeente of regio gebeuren? Dit kunt u opzoeken op de website https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/. De tool op deze site laat voor alle Nederlandse gemeenten de cijfers zien van het aantal verkeersdoden, maar geeft ook gegevens over (fiets)infrastructuur, gemeentelijk budget en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. De cijfers zijn afkomstig van verschillende instanties als het CBS, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Toekomstplannen verkeersveiligheid

Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 een ambitieus plan gepresenteerd, namelijk jaar het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’. Hierin wordt het verkeersveiligheidsbeleid voor het komende decennium gepresenteerd en heeft zij als doelstelling om in het jaar 2050 een resultaat te behalen van 0 verkeersslachtoffers. In dit beleidsplan staan echter nog geen concrete maatregelen benoemd, die wel noodzakelijk zijn voor een verdere verlaging van het aantal verkeersslachtoffers.

Vooral op het gebied van de infrastructuur is er in Nederland nog veel te winnen. Twee-derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Er valt nog een grote slag te maken op de inrichting van kruispunten, rotondes en wegen. Deze constructies zijn vaak onlogisch en onoverzichtelijk voor veel weggebruikers.

Maatregelen ten bate van de verkeersveiligheid

De volgende maatregelen worden door overheid en betrokken instanties genomen om de verkeersveiligheid in Nederland te verhogen:

  • Er komen landelijk onderzoeken van zogenaamde expertteams. Zij onderzoeken waarom er relatief veel slachtoffers vallen op bepaalde rotondes en kruispunten met verkeerslichten, terwijl deze officieel te boek staan als veilig
  • Omdat er op provinciale wegen relatief gezien veel slachtoffers vallen, een op de vijf verkeersdoden, worden deze veiliger gemaakt. Zo komen er dit jaar op 20 gevaarlijke plekken trajectcontroles
  • De overheid stimuleert zogenoemde ‘rijtaak-ondersteunende systemen’ in auto’s, zoals cruise control en vermoeidheidsdetectie. Voor nieuwe systemen zullen regels worden opgesteld door onder andere de ANWB. Hebben deze systemen een duidelijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse verkeersveiligheid, dan worden zij extra onder de aandacht gebracht bij consumenten en autodealers
  • Provincies richten zich niet alleen op verkeersveiligheid op en rondom hun wegen, maar ook op voorlichting en bewustwording, met name bij jonge verkeersdeelnemers
  • Gemeenten gaan meer fietspaden aanleggen volgens de nieuwe veiligheidsnormen. De paden moeten breder zijn, zonder paaltjes en schuine stoepranden. De fietspaden worden namelijk steeds drukker en er rijden steeds meer ouderen met e-bikes
  • Het gebruik van fietshelmen wordt door de overheid gestimuleerd. Er zal nog geen helmplicht voor fietsers komen, omdat hier geen draagvlak voor is in ons land
  • Bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken, krijgen zwaardere straffen. Dit zal niet alleen gelden voor automobilisten, maar ook voor bestuurders van snorfietsen, bromfietsen en brommobielen.
  • Dit jaar gaat het verbod van kracht op het vasthouden van een mobiele telefoon op de fiets. De verwachting is dat deze maatregel de verkeersveiligheid aanzienlijk zal verbeteren.

Verkeersongevallen en letselschade

Gelukkig is de Nederlandse overheid zich er van bewust dat er bepaalde acties noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Dat neemt echter niet weg dat het lang duurt voor alle geplande maatregelen worden ingevoerd. Daarnaast zijn niet alle verkeersongevallen te voorkomen en overkomt u wellicht een verkeersongeval waarbij u letselschade oploopt. Naast dat u daarbij goed voor uzelf moet zorgen om de gevolgen van het ongeval te verwerken, is het ook belangrijk dat alle praktische zaken goed geregeld worden.

Daarom is het in een dergelijke situatie altijd verstandig een ervaren en betrouwbare letselschade jurist in de arm te nemen om al deze zaken voor u te regelen. Bij B&O Letselschade vindt u alleen goed opgeleide, betrouwbare en gecertificeerde letselschade juristen die uw letselschade zaak tot een goed einde zullen weten te brengen. Indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade is onze dienstverlening zelfs geheel gratis. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74