Kinderdagverblijf aansprakelijk voor ongeval kind?

In het kort

 • U brengt in goed vertrouwen uw zoon of dochter naar het kinderdagverblijf. Maar wat als uw kind wat gebeurt en letsel oploopt? Kunt u het kinderdagverblijf dan aansprakelijk stellen?
 • Indien de medewerkers van het verblijf nalatig zijn geweest, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een letselschade vergoeding voor uw kind. Dit kan het geval zijn bij onvoldoende toezicht, gevaarlijke situaties of gebruik van ondeugdelijke materialen.
 • Onze letselschadejuristen kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van het kinderdagverblijf en verhalen van de letselschade.
 • Wilt u weten wat voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U brengt in goed vertrouwen uw zoon of dochter naar het kinderdagverblijf voor u naar uw werk gaat. Met spelende of drukke kinderen zit een ongelukje echter in een klein hoekje. Wat als uw kind letselschade oploopt tijdens zijn of haar dag op de crèche? Heeft de opvang onrechtmatig gehandeld en kunt u hen hiervoor aansprakelijk stellen? B&O Letselschade legt het u uit naar aanleiding van een aantal voorbeelden.

Gratis juridische hulp bij aansprakelijkheid kinderopvang

Als blijkt dat de medewerkers van het kinderdagverblijf nalatig zijn geweest, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een letselschade vergoeding voor uw kind. Letselschade bij uw zoon of dochter is namelijk niet alleen heel vervelend, maar de medische kosten kunnen ook behoorlijk oplopen. Laat u daarom adviseren door een letselschade specialist van B&O Letselschade. Indien wij het kinderdagverblijf inderdaad voor u aansprakelijk kunnen stellen, werken wij geheel gratis aan uw case en zetten wij ons in voor een maximale schadevergoeding.

Letsel op het kinderdagverblijf

Als uw kind op de opvang verblijft en hem of haar overkomt daar een ongeluk met letsel, dan is het niet vanzelfsprekend dat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor de letselschade. Deze aansprakelijkheid is pas aan de orde als het kinderdagverblijf onrechtmatig zou hebben gehandeld. De kinderopvang is namelijk niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouderlijke of wettelijke vertegenwoordigers van het kind.

Wanneer is er dan wel sprake van onrechtmatig handelen van het kinderdagverblijf? Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • Er onvoldoende toezicht is op de kinderen
 • Er gevaarlijke situaties zijn waar niets aan gedaan wordt
 • Er gebruik wordt gemaakt van ondeugdelijke materialen

Of een kinderdagverblijf aansprakelijk is, dient echter per situatie goed te worden bekeken omdat elk geval andere omstandigheden kent die van doorslaggevende waarde kunnen zijn.

Lees hier meer over de aansprakelijkheid bij vervoer van en naar de buitenschoolse opvang.

Veiligheidseisen kinderdagverblijf

Veiligheid van de kinderen is essentieel in de kinderopvang. Het is heel belangrijk dat de locatie veilig is, maar ook dat kinderen zich veilig voelen om te spelen en te ontdekken. Veel veiligheidseisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang, juist omdat jonge kinderen erg kwetsbaar zijn. Daarom heeft de Rijksoverheid een pakket maatregelen opgesteld om de veiligheid in de kinderopvang te waarborgen, zoals:

 • Organisaties in de kinderopvang moeten een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Hierin staat welke maatregelen worden genomen om risico’s te voorkomen voor gezondheid en veiligheid
 • Er moet verplicht een EHBO’er aanwezig zijn tijdens de openingsuren
 • Het vierogen-principe. Bij elke groep kinderen moeten er minimaal twee medewerkers aanwezig zijn
 • Continue screening van medewerkers

Voorbeeld letselschade kinderdagverblijf

Ook bij B&O Letselschade ervaren wij cases waarbij een kind letselschade oploopt door een ongeval bij een kinderdagverblijf.

Een voorbeeld hiervan is een 3-jarig jongetje dat vier dagen per week naar de crèche wordt gebracht omdat beide ouders een drukke baan hebben. Tijdens het spelen rent dit jongetje tegen bedden die tijdelijk op de gang staan en 20 centimeter uitsteken. Hij valt met zijn mond op de rand van een van de bedden waarbij zijn tandvlees ernstig beschadigd raakt. Twee voortanden moeten worden getrokken en hij zal voorlopig geen nieuwe volwassen tanden krijgen. Er is hier sprake van hoge kosten voor verschillende medische ingrepen en voor een logopedist.

Is de kinderopvang nu aansprakelijk in dit geval? Is er sprake geweest van nalatigheid en onrechtmatig handelen? Hier is in eerste instantie geen duidelijk antwoord op te geven, omdat er ook rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waarin dit heeft plaatsgevonden. Soms is het onduidelijk wat er precies is voorgevallen en blijft het dan het woord van het kinderdagverblijf tegen het woord van de ouders.

Aansprakelijkheid kinderdagverblijf

In het bovengenoemde voorbeeld weigerde de aangesproken verzekeraar in eerste instantie aansprakelijkheid te erkennen Maar uiteindelijk is men toch wel gevoelig voor de stelling van B&O Letselschade dat het kinderdagverblijf in beginsel altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen die aan hun zorg worden toevertrouwd. Een kinderdagverblijf heeft een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de kinderen die zij onder hun hoede nemen. Het houden van toezicht is hier ook een onderdeel van en dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Veel kinderdagverblijven willen vervelende discussies met ouders voor zijn in het geval van lichamelijk letsel door een ongeval op de locatie. Ook al zou dit niet aan onrechtmatige gedragingen te wijten zijn, uit voorzorg sluiten zij toch een ongevallenverzekering af, ongeacht of iemand aansprakelijk is of niet.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Omdat er vaak discussie tussen kinderdagverblijf en ouders is bij letselschade van een kind is het verstandig om hierbij gespecialiseerde hulp in te schakelen. Om het kinderdagverblijf aansprakelijk te stellen en een schadeclaim te onderbouwen, kunt u het beste de expertise van een letselschade specialist aanwenden. Zo maakt u de meeste kans op een redelijke en rechtvaardige schadevergoeding. Indien het kinderdagverblijf inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade van uw kind is onze rechtshulp geheel gratis. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74