Kettingbotsing: Wie is aansprakelijk?

In het kort

 • Er is sprake van een kettingbotsing indien er 3 of meer auto's achter op elkaar botsen. De bestuurder die achterop een ander voertuig botst, is in beginsel aansprakelijk voor de ontstane schade. Hierop zijn wel uitzonderingen.
 • Bent u zelf betrokken geweest bij een kettingbotsing en hebt u daarbij letselschade opgelopen, dan kunnen wij u gratis helpen indien een andere partij aansprakelijk is.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Kettingbotsingen zijn ingrijpende verkeersongevallen waar meerdere partijen bij betrokken zijn en waarbij doorgaans ook veel schade bij ontstaat. Onder een kettingbotsing verstaan we een aanrijding waarbij tenminste 3 auto’s achter op elkaar botsen. Een aanrijding van achteren met 2 voertuigen noemen we een kop-staartbotsing.

Aangezien er meerdere partijen betrokken zijn bij een kettingbotsing, is het vaak lastig te bepalen wie welke schade moet vergoeden. In dit artikel gaan we nader in op de vraag wie aansprakelijk is.


Komt u in aanmerking voor onze gratis juridische dienstverlening na een kettingbotsing? Vul geheel vrijblijvend onze letselschadetest in!


Kettingbotsing aansprakelijkheid en kettingbotsing schuld

Om de vraag te kunnen beantwoorden wie aansprakelijk is voor de kettingbotsing, moeten we allereerst kijken hoe het precies in de wet geregeld is. Hierbij zijn drie wettelijke bepalingen van belang:

 • In artikel 5 van de Wegenverkeerswet staat dat elke verkeersdeelnemer zich zo moet gedragen dat hij geen gevaar op de weg veroorzaakt en het overige verkeer niet hindert
 • Artikel 6 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat een verkeersdeelnemer zich niet zodanig mag gedragen dat door zijn schuld een verkeersongeval plaatsvindt waarbij een ander komt te overlijden of lichamelijk letsel oploopt
 • Naast deze meer algemene artikelen, is bij kettingbotsingen vooral artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) van belang. Dit artikel bepaalt dat de bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

Uit artikel 19 RVV volgt dat een bestuurder altijd voldoende afstand moet houden tot zijn voorligger. Dit betekent dat de bestuurder die achterop een ander voertuig botst, in beginsel aansprakelijk is voor de ontstane schade. Hij heeft immers onvoldoende afstand bewaard tot zijn voorligger om tijdig tot stilstand te kunnen komen.

Kettingbotsing: aansprakelijkheid voor achteroprijder

Bij een kettingbotsing zult u altijd eerst degene die u van achteren heeft aangereden aansprakelijk moeten stellen voor uw letselschade. En degene die vóór u reed, zal dan op zijn beurt ú weer aansprakelijk stellen voor zijn letselschade.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u wel degelijk voldoende afstand hield tot uw voorganger, maar dat een botsing onvermijdelijk was omdat u door uw achterligger werd doorgedrukt. In dit geval zult u moeten bewijzen dat de botsing op uw voorganger niet uw schuld was, maar veroorzaakt werd door degene die achter u reed.

Om dit te kunnen bewijzen, kunt u gebruikmaken van:

 • Een getuigenverklaring van inzittenden in uw auto. Zij kunnen verklaren dat u eerst van achteren aangereden werd en daarna pas op uw voorganger botste
 • Een verklaring van degene die achterop u botste. Hij kan verklaren dat hij achterop reed terwijl u al vrijwel stil stond

Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling

Om dergelijke discussies te voorkomen hebben verzekeraars echter een Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling getekend waarin staat dat de achterop rijdende auto altijd de schade van diens eerste voorligger vergoedt. Deze overeenkomst heeft tot doel om de schade die bij verkeersongelukken ontstaat, efficiënt en effectief af te handelen. Bent u van achteren aangereden, dan hebt u onder normale omstandigheden dus altijd recht op schadevergoeding.

Voor kettingbotsingen bepaalt de OVS dat de botsing wordt teruggebracht tot een keten van enkelvoudige botsingen. Voor al die botsingen betaalt de verzekeraar van de achterop rijdende auto de schade van de ervoor rijdende auto. Als bij één van deze enkelvoudige botsingen de OVS niet van toepassing is – bijvoorbeeld omdat de betreffende verzekeraar de OVS niet heeft ondertekend of in het geval het Waarborgfonds Motorverkeer betrokken is – dan worden die enkelvoudige botsingen buiten beschouwing gelaten en worden de overige botsingen volgens de OVS afgehandeld.

Kettingbotsing: aansprakelijkheid voorste auto

In de regel is degene die achterop reed aansprakelijk voor de schade van zijn voorganger. Maar er zijn wel degelijk uitzonderingen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de voorste auto een fout maakte en zo zelf de botsing veroorzaakte. In dat geval heeft de achteroprijdende auto geen schuld en zal de voorste auto de schade van de achterliggers moeten vergoeden.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • De voorste auto van rijstrook wisselde zonder richting aan te geven (bijvoorbeeld in de file)
 • De voorste auto zonder reden plotseling remde (bijvoorbeeld bij een groen verkeerslicht)

Letselschade door kettingbotsing

Afgezien van schade aan de betrokken motorvoertuigen, is er bij een kettingbotsing ook vaak sprake van verwondingen, ofwel letselschade. Deze letselschade kan worden onderverdeeld in:

 1. Materiële schade
 2. Immateriële schade

Materiële letselschade is alle schade die uit te drukken is in geld. Dit bestaat zowel uit alle met uw letsel samenhangende kosten, bijvoorbeeld voor medische behandelingen en hulp en aanpassingen in en om het huis, als uit het verlies aan inkomsten doordat u lichamelijk niet of minder in staat bent om arbeid te verrichten.

Immateriële schade is schade in de vorm van pijn, emotionele problemen en verminderde levensvreugde. Ook deze schade komt in de vorm van smartengeld voor vergoeding in aanmerking. De meest voorkomende klachten na een kettingbotsingen zijn rug- en nekklachten, wat kan duiden op een whiplash.

Letselschade verhalen na kettingbotsing

Bent u zelf betrokken geweest bij een kettingbotsing en hebt u daarbij letselschade opgelopen, dan kunnen wij u voorzien van kosteloos advies. We beantwoorden eventuele vragen die u heeft, beoordelen de aansprakelijkheid in uw situatie en kunnen de zaak in behandeling nemen indien hiertoe aanleiding is. Wij claimen dan een schadevergoeding bij de aansprakelijke partij en zorgen voor een goede afhandeling van uw letselschadezaak. En het fijne is, onze hulp is voor u gratis. Onze kosten moeten namelijk worden vergoed door de aansprakelijke partij.


Heeft u een kettingbotsing gehad en wilt u een schadevergoeding claimen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74