Wat doet een letselschade advocaat en wat zijn de kosten?

In het kort

 • Een letselschadeadvocaat is bevoegd, net als een letselschade jurist, om een letselschade slachtoffer juridisch bij te staan tijdens een letselschadetraject,
 • Een letselschadeadvocaat stelt vast of u recht heeft op een schadevergoeding, onderhoudt contact met de verzekeraar van de tegenpartij en berekent de hoogte van uw schadevergoeding of smartengeld.
 • Het enige verschil tussen een letselschadeadvocaat en een letselschadejurist is dat een advocaat een zaak mag voorleggen aan de rechter. In 98% van de gevallen wordt er echter een schikking bereikt met de tegenpartij en is een gang naar de rechter niet nodig.
 • Een advocaat kan duur zijn en brengt u mogelijk onvoorziene kosten. Informeer en overleg goed met uw letselschade advocaat over de kosten en laat duidelijk vastleggen wat er gebeurt indien de advocaat de zaak niet rond krijgt.
 • Bij ons kantoor loopt u geen risico op hoge kosten. Wij schatten bij het aannemen van de zaak in of we uw schade kunnen verhalen en het is ons risico als dit achteraf een verkeerde inschatting blijkt te zijn. Zo staat u dus nooit voor verrassingen.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft letselschade opgelopen door toedoen van een ander. Misschien was u betrokken bij een verkeersongeval en liep u een whiplash op, werd u gebeten door een hond of raakte u gewond doordat u op het werk met een niet deugdelijke ladder moest werken. In al deze gevallen kunt u uw letselschade op de veroorzaker verhalen. Een letselschade specialist helpt u bij uw vragen:

 • Hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid voor het ongeval?
 • Heeft u recht op schadevergoeding?
 • Zal u volledig herstellen en als dat niet zo is, hoe moet het dan verder?

Om er zeker van te zijn dat u een maximale schadevergoeding voor uw letsel ontvangt, is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen.


UITGELICHT

Werkzaamheden letsel advocaat

Een letselschadeadvocaat is bevoegd, net als een letselschade jurist, om een letselschade slachtoffer juridisch bij te staan gedurende een letselschadetraject, van begin tot eind. Letselschade advocaat (LSA) is een titel die beschermd is. De LSA advocaat is, net als de juristen van ons kantoor,  ervaren in de afhandeling van letselschade zaken en is verplicht zijn kennis up to date te houden.

De werkzaamheden van een letselschade advocaat bestaan dus ook uit:

 • Vaststellen of u recht heeft op schadevergoeding als het letsel is ontstaan door toedoen van iemand anders
 • Communicatie met de verzekeraar van de tegenpartij
 • Uw schadevergoeding berekenen, claimen en afdwingen bij de tegenpartij
 • Hoogte smartengeld berekenen voor het opgelopen letsel
 • Indien nodig andere deskundigen in het letselschadeproces betrekken, zoals medisch specialisten

Wat doet een letselschade advocaat dan anders?

Deze vraag horen wij vaak. Zowel een letselschadeadvocaat als een letselschadebureau biedt juridische bijstand bij het claimen van letselschade. Het enige en kleine verschil is dat bij een advocatenkantoor advocaten werken, en advocaten een zaak aan de rechter mogen voorleggen. Voor de rest doen we hetzelfde werk.

Een letselschade advocaat wordt ingezet in de gevallen dat een gang naar de rechter nodig is. In 98 procent van de gevallen wordt echter een schikking bereikt met de tegenpartij. Dit betekent een minder lange looptijd van uw zaak en geen financieel risico voor u. Voor ons dus voldoende redenen om geen letseladvocaat te zijn. De kosten van een letselschade advocaat kunnen voor u hoog uitvallen. Wij werken gegarandeerd kosteloos aan uw zaak indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade.


UITGELICHT

Kosten letselschade advocaat

Een advocaat kan duur zijn en brengt u mogelijk onvoorziene kosten. Bij letselschade is het gelukkig zo geregeld dat ook de kosten van een letselschade advocaat moeten worden betaald door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Dit is wettelijk zo geregeld.

In een dergelijke situatie kunnen de kosten van een letselschade advocaat worden geclaimd als schadepost. Deze kosten worden tijdens het schaderegelingstraject vergoed door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Deze afspraken gaan alleen op als er een aansprakelijke partij is die een schadevergoeding aan u moet betalen. 

Informeer en overleg goed met uw letselschade advocaat over de kosten en laat dit duidelijk vastleggen voor u aan het juridische traject begint. Als uw advocaat de zaak niet rond krijgt, bestaat er een mogelijkheid dat de kosten alsnog aan u worden berekend, tenzij u van te voren anders bent overeengekomen. Dit risico heeft u niet bij ons kantoor. Wij schatten bij het aannemen van de zaak in of we uw schade kunnen verhalen en het is ons risico als dit achteraf een verkeerde inschatting blijkt te zijn. Zo staat u dus nooit voor verrassingen.


Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Een advocaat en jurist hebben allebei dezelfde studie Nederlands recht aan een universiteit met goed gevolg afgerond. Beiden dragen de titel meester (mr.) of gebruiken de afkorting LLM in combinatie met hun naam. En beiden bieden juridische hulp bij het claimen van letselschade. Wat is dan het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade jurist?

 • Letselschade juristen en letselschade specialisten, zoals werkzaam bij B&O Letselschade, kunnen kosteloze rechtshulp garanderen. Een advocaat kan u niet in alle gevallen die garantie geven, uitgezonderd de advocaten die volgens het principe ‘no cure no pay’ werken
 • Het kan voorkomen dat een letselschade advocaat u een hoog tarief zal moeten doorberekenen als de andere partij niet aansprakelijk gesteld kan worden. Een letselschade jurist beoordeelt uw zaak eerst op mogelijke aansprakelijkheid van de tegenpartij alvorens hij of zij uw zaak oppakt. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan
 • Zowel een letselschade jurist als advocaat adviseert u, assisteert u bij uw schadeclaim en zal namens u onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Ook zal de jurist of advocaat eventueel het advies inwinnen van externe deskundigen om uw zaak verder of beter te onderbouwen
 • Een belangrijk verschil tussen een advocaat en een jurist is de bevoegdheid van een advocaat om een procedure op te mogen starten bij de rechtbank. Een letselschade jurist is alleen gemachtigd naar de rechter te stappen bij een deelgeschil. Maar zoals gezegd: veruit de meeste letselschadezaken hoeven gelukkig niet met een langdurige procedure geregeld te worden.

Of u nu een letselschade jurist of een letsel advocaat inschakelt, als u letselschade heeft door schuld van een ander, dan is er een kans dat u gratis juridisch kunt worden bijgestaan. Dit is het geval als de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade. U heeft dan recht op een schadevergoeding, inclusief een vergoeding voor juridische hulp. 


De juristen en letselschade experts van B&O Letselschade informeren u graag nader of u in aanmerking komt voor onze gratis dienstverlening. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Wanneer geen letsel advocaat inschakelen?

Een letselschadeadvocaat hoeft niet te worden ingeschakeld wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de tegenpartij ligt en over de schadeomgang een akkoord kan worden bereikt. De kosten van een letselschadebureau worden namelijk door de tegenpartij betaald. Veelal zijn er onderhandelingen nodig om de aansprakelijkheid rond te krijgen en de schadeclaim daadwerkelijk te laten uitkeren. Tijdens deze onderhandelingen kan een letselschadejurist u vertegenwoordigen. In slechts 2% van de zaken is een gang naar de rechter noodzakelijk, in de overige 98% kunnen onze juristen u dus gegarandeerd kosteloos bijstaan.

Na een ongeval heeft u waarschijnlijk in eerste instantie wel wat anders aan uw hoofd dan het direct claimen van een schadevergoeding. Uw gezondheid en uw herstel komen tenslotte op de eerste plaats. Toch kan uw financiële situatie als gevolg van het ongeluk snel zorgelijk worden. Misschien kunt u door uw letsel minder of helemaal niet meer werken of lopen de medische kosten behoorlijk op. Dan is het toch wel belangrijk de juiste stappen te nemen en uw financiële zorgen achter u te laten.

Het is daarom verstandig tijdig een letselschade jurist of letselschade expert in te schakelen. Hij of zij kan namelijk direct een voorschot op de uiteindelijke letselschadevergoeding indienen bij de tegenpartij. Zo worden verdere financiële problemen voor u voorkomen. Zorgt u er voor dat u in ieder geval binnen 3 jaar na het ongeval een letselschade specialist de tegenpartij aansprakelijk laat stellen. Zo bent u er zeker van dat u niet te laat bent met aanspraak maken op een schadevergoeding.

Letselschade jurist met keurmerk

Onze letselschadejuristen en –experts hebben alle kennis en kunde in huis om uw belangen optimaal te behartigen. Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door onder andere het Nationaal Keurmerk Letselschade en onze lidmaatschappen van het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars (NIS) en het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE). Bovendien bieden wij een zeer persoonlijke aanpak. Bij ons bent u echt geen dossiernummer. Wij kennen uw persoonlijke situatie en het contact is laagdrempelig.


Eerst beoordelen wij gratis en vrijblijvend uw situatie. U kunt uw letselschade melden door het contactformulier in te vullen of door met ons te bellen.


 • Onze juristen beoordelen uw situatie en bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen bij het claimen van uw letselschade
 • Onze bevindingen bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek met u. Daarbij zijn we eerlijk over uw juridische kansen en de haalbaarheid van uw schadeclaim. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis
 • Pas hierna beslist u of wij voor u aan de slag kunnen

Persoonlijke kennismaking en aansprakelijkheidsstelling

Indien u van onze bijstand gebruik wilt maken, krijgt u een vaste letselschade jurist toegewezen. Deze zal gedurende het gehele traject uw aanspreekpunt zijn:

 1. Onze jurist bezoekt u graag thuis om persoonlijk kennis te maken en om uw verhaal te horen
 2. Hij of zij inventariseert samen met u uw schadeposten (zoals medische kosten, reiskosten en smartengeld) en berekent uw letselschade.
 3. Hierna, of soms al na het eerste contact, stellen wij de tegenpartij aansprakelijk. Vaak zal dit een verzekeraar zijn. Aansprakelijkstelling houdt in dat wij de tegenpartij op de hoogte brengen van uw ongeval en de gevolgen voor u hiervan. Daarbij vermelden wij dat u letselschade heeft opgelopen en op grond van welke argumenten wij van mening zijn dat de tegenpartij deze schade dient te vergoeden.
 4. Hierna zal de hoogte van uw claim onderbouwd dienen te worden door enige (schriftelijke) bewijzen. U kunt denken aan medische informatie, bonnetjes, facturen, loonschadeberekeningen etc.
 5. Mocht het nodig zijn dan beschikken we over een uitgebreid netwerk van medisch en financieel experts die wij kunnen inschakelen

Afwikkelen letselschadezaak

De precieze omvang van uw letselschade zal pas duidelijk zijn wanneer een ‘medische eindtoestand’ is bereikt. Dit is het geval als u genezen bent of als u niet verder meer herstelt. Als de medische eindtoestand is bereikt, starten wij met de afwikkeling van uw schadeclaim. We claimen al uw geleden en nog te lijden schade bij de tegenpartij. Hierbij kijken we uiteraard ook naar de toekomst.

In veruit de meeste gevallen wordt uiteindelijk een schikking bereikt en is een gang naar de rechter niet nodig. Mochten we er met de tegenpartij niet uitkomen en dient er toch een gang naar de rechter te worden gemaakt, dan is dat pas het moment om een letseladvocaat in te schakelen. Ook daar hebben wij een heel goed netwerk voor.

Goede letselschade advocaat of jurist vinden

Voor een correcte schadeafwikkeling is het belangrijk om te kiezen voor een goed letselschadebureau. Onze specialisten zijn er om u te ontzorgen, door de discussies met de tegenpartij voor u te voeren, uw letselschade te berekenen en uitbetaling van de schadevergoeding te realiseren. Zij maken zich elke dag weer sterk voor het realiseren van een maximale schadevergoeding.

Een goed letselschadebureau herkent u in eerste instantie aan het Nationaal Keurmerk Letselschade. Een letselschadebureau met het Nationaal Keurmerk Letselschade dient te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het keurmerk stelt en krijgt periodieke audits om te controleren of zij hieraan voldoen:

 • Zo dienen de letselschade-experts de juiste opleidingen te hebben genoten
 • Er dient sprake te zijn van goede back-up bij uitval
 • Er mag niet met ‘no cure no pay’ worden gewerkt
 • Letselschade-experts hebben daarnaast het opleidingstraject bij het NIVRE goed doorlopen en staan hier ingeschreven als register-letselschade-experts (re). Om de titel register expert (re) te mogen dragen dient er elk jaar te worden bijgeschoold zodat de kennis up-to-date blijft

Bureaus met het Nationaal Keurmerk Letselschade worden dus streng getoetst op kennis, deskundigheid en transparantie. Onze specialisten zijn naast register-expert (re) vaak tevens jurist. Zij hebben dus rechten gestudeerd en dragen de meestertitel (mr).

Vraagt u zich af “Is dit een goed letselschadebureau?” , controleer dan altijd of zij voldoet aan bovenstaande kenmerken of kijk of ze het NKL voeren.

Kosten letselschade advocaat en letselschade jurist

De kosten voor een letselschade advocaat kunnen behoorlijk hoog uitvallen, kosten waar u niet op zit te wachten. Wij als letselschade juristen rekenen u niets indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval. Het is wettelijk bepaald dat een aansprakelijke tegenpartij ook de redelijke kosten voor rechtsbijstand dient te vergoeden. Onze rekening sturen wij dan ook rechtstreeks naar de tegenpartij. U betaalt niets. Dat garanderen we.


Meer weten over onze werkwijze? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.


Snel contact door landelijke dienstverlening

Onze dienstverlening is transparant, laagdrempelig en volledig afgestemd op klanten die beperkt zijn in hun mobiliteit. We komen dan ook graag naar u toe, of u nu in Groningen, Amsterdam, Utrecht of Rotterdam woont. Voor overleg met meerdere mensen, zoals met een verzekeraar, beschikken we bovendien over overlegruimtes door heel Nederland. Dus ook bij u in de buurt. Zo heeft u altijd uw behandelaar dichtbij.

De beste letselschadeadvocaat

Bij B&O Letselschade werken uitsluitend letselschade juristen en experts met jarenlange ervaring in het Letselschaderecht. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om uw belangen optimaal te behartigen. Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door ons Nationaal Keurmerk Letselschade en onze lidmaatschappen van het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars (NIS) en het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE).

Op een professionele en persoonlijke manier zijn wij betrokken bij uw letselschadezaak en zetten wij ons volledig in voor een maximale schadevergoeding. Mocht er uiteindelijk tóch een rechtszaak nodig zijn, dan verwijzen wij u door naar de beste letselschade advocaat.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74