Schadeclaim indienen

In het kort

  • Indien u een ongeval heeft gehad en een derde is hiervoor aansprakelijk, dan kunt u de schade laten vergoeden en een letselschadeclaim indienen. Deze bestaat uit materiële en immateriële schade.
  • Het indienen van een schadeclaim is specialistisch werk. Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u bijstaan, en bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis.
  • Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer u een ongeval hebt gehad als een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval waarbij een derde aansprakelijk is, dan kunt u de schade laten vergoeden en een schadeclaim indienen. Na een ongeval kunnen de kosten namelijk behoorlijk oplopen. Zo kunt u voor medische kosten komen te staan, maar ook voor inkomstenderving of kosten voor hulp in de huishouding. Dit noemen wij letselschade. Voor de geleden letselschade kunt u een schadeclaim indienen.


Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade kost onze juridische dienstverlening u niets. Vul de letselschadetest in om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis hulp bij het indien van uw schadeclaim.


Stappenplan voor het indienen van een schadeclaim

Het indienen van een schadeclaim kunt u zelf doen, maar u kunt ook gebruik maken van een letselschadebureau als de onze. Indien de andere partij aansprakelijk is, is onze hulp namelijk gratis voor u. Ongeacht of u hulp krijgt of uw letselschade zelf claimt, zijn er enkele stappen die er moeten worden doorlopen om de schade daadwerkelijk te claimen:

  • Bepaal de aansprakelijkheid: in sommige gevallen is de aansprakelijkheid heel duidelijk, terwijl dit in andere gevallen lastiger is. Indien u beide (deels) verantwoordelijk bent voor een verkeersongeval, krijgt u mogelijk maar een deel van de schadevergoeding. Verzamel daarom bewijs voor de aansprakelijkheid van de tegenpartij, door middel van foto’s van de situatie of verklaringen van omstanders. Op deze manier bouwt u een sterkere case op.
  • Bezoek een huisarts of ziekenhuis: het is na een ongeval zeer belangrijk dat u met fysiek letsel direct langs een huisarts of ziekenhuis gaat. Het is namelijk nodig om een causaal verband aan te tonen tussen uw klachten en het ongeval. Indien u dit niet kunt aantonen omdat u hier geen bewijs van heeft, kunt u ook geen schadevergoeding claimen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van uw bewijslast.
  • Schakel juridische hulp in: het indienen van een schadeclaim en het krijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft kan een lang proces zijn. Terwijl u soms ook alle energie nodig heeft om te herstellen van het ongeval. Een ervaren letselschadejurist kan u dan ontlasten door al het werk uit handen te nemen zodat u zich kunt richten op uw herstel. Ook heeft de jurist de kennis en ervaring in huis om de onderhandelingen met tegenpartij te doen. Zo krijgt u waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is hulp voor u gratis. De tegenpartij moet namelijk de kosten voor de juridische bijstand vergoeden.
  • Stel de tegenpartij aansprakelijk: nadat u de aansprakelijkheid heeft bepaald en een huisarts heeft bezocht, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit doet u vaak door middel van een brief aan de tegenpartij (of de verzekering), waarin u aangeeft waarom u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw letselschade.
  • Hoogte letselschadeclaim berekenen: het berekenen van de schadevergoeding kan in complexe zaken een uitgebreide taak zijn. Zo kunt u te krijgen met verschillende soorten kosten zoals medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding en reiskosten. Maar ook pijn, verdriet of gederfde levensvreugde kunt u claimen. Dit noemen we smartengeld. Bij ernstige letselschade kunt u soms nog niet alle schade berekenen, omdat de medische kosten bijvoorbeeld nog doorlopen. U kunt dan een voorschot op uw letselschade verzoeken.
  • Schadeclaim indienen:  na het berekenen van de schadevergoeding dient u de schadeclaim in bij de tegenpartij. Helaas is dit niet altijd meteen het einde van het traject. De (verzekering van de) tegenpartij probeert in veel gevallen de schadeclaim te betwisten en te verlagen. U zult dan in onderhandeling moeten om tot een overeenkomst te komen. Indien dit niet lukt, kunt u de zaak voor laten komen bij de rechter. Gelukkig is dit slechts in een fractie van alle gevallen nodig, en worden bijna alle letselschadezaken onderling tussen beide partijen opgelost.

De letselschade juristen van B&O Letselschade berekenen nauwkeurig uw huidige en toekomstige letselschade en claimen uw schadevergoeding. Neem contact met ons op voor gratis juridisch advies.


Looptijd schadeclaim indienen

Hoe lang een letselschadezaak duurt en wat dus de looptijd van een letselschade claim is, is afhankelijk van meerdere factoren. In de eerste plaats van de ernst van het letsel. Hoe ernstiger het letsel; hoe langer de looptijd van de letselschadeclaim. De uiteindelijke hoogte van de claim kan uiteraard niet worden vastgesteld zolang niet duidelijk is wat de gevolgen van het letsel op uw verdere leven zullen zijn. Om een letselschade claim af te kunnen wikkelen moeten we kunnen spreken van een medische eindsituatie  Dit betekent dat u volledig bent hersteld óf dat duidelijk is welke lichamelijke beperkingen u aan het ongeval zult overhouden. 

Ook kan een eventuele schulddeling van invloed zijn op de hoogte van uw uiteindelijke letselschade vergoeding. Als u voor bijvoorbeeld vijftig procent aansprakelijk bent voor het ontstaan van het ongeval, zal ook uw schadevergoeding maar vijftig procent van het totale letselschade bedrag bedragen.

Een letselschade jurist houdt voor u ook rekening met de mogelijke verjaring van uw letselschade zaak. Na verjaring is het namelijk niet meer mogelijk uw schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij. De verjaringstermijn is in veel gevallen 5 jaar, maar kan ook 3 of 20 jaar zijn. Meer informatie daarover leest u op onze pagina over de verjaring van letselschade.

Voorbereiding schadeclaim indienen

Een letselschadeclaim bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gehad. Deze worden onderdeel van uw letselschadeclaim. De kosten voor bijvoorbeeld vervoer van en naar het ziekenhuis, juridische bijstand, huishoudelijke hulp, fysiotherapie, medicijngebruik en aanpassingen in en om het huis worden meegenomen in uw claim. Ook kan een ongeval gevolgen hebben voor uw vermogen om arbeid te verrichten. Als u schade ondervindt door het feit dat u uw beroep niet meer kunt uitoefenen en hierdoor inkomsten derft, dan kan ook deze schade worden opgenomen in uw schadeclaim.

De tweede component van uw totale schadevergoeding is immateriële schade. Dit is een financiële compensatie voor gederfde levensvreugde, omdat u voortaan moet leven met een handicap, continue pijn hebt, uw lichaam is ontsierd door een litteken of ter compensatie van de psychische nasleep van het ongeval. Het inschatten van immateriële schade, of smartengeld, is een lastige taak. Het is belangrijk om u te laten informeren door een letselschadespecialist.

Laat u bijstaan door een letselschadespecialist

Het indien van een schadeclaim is een tijdrovend proces en vraagt specifieke kennis en ervaring. U kunt dit zelf doen, maar een ervaren letselschadejurist kan u al het werk uit handen nemen en zorgen voor een schadevergoeding waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is deze hulp voor u gratis. Onze letselschadejuristen zijn zeer ervaren in het claimen van uw letselschade. Ons letselschadebureau is gecertificeerd met het Nationaal Keurmerk Letselschade en al onze letselschade juristen zijn in het bezit van vereiste registraties en diploma’s. U bent dus verzekerd van de beste hulp voor het indienen van uw schadeclaim.


Wilt u weten hoe wij u kunnen bijstaan? Neem contact op middels ons telefoonnummer 085 – 877 17 74 of vul de letselschadetest op de website in. U weet dan snel waar u aan toe bent.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74