Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Bedrijfsongeval

In het kort

 • Werkgevers dienen er alles aan te doen om een bedrijfsongeval te voorkomen
 • Indien aansprakelijk dient de werkgever de letselschade van werknemers te vergoeden
 • Er is ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade door een auto-ongeluk tijdens werktijd
 • Uitzendkrachten kunnen het uitzendbureau of de inhuurder aansprakelijk stellen
 • Ook ZZP'ers kunnen bij een bedrijfsongeval voor schadevergoeding in aanmerking komen
 • Vult u de letselschadetest in, dan beoordelen wij het aansprakelijkheidsvraagstuk geheel vrijblijvend voor u
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 220.000 mensen door een bedrijfsongeval letselschade op. De nasleep van een bedrijfsongeval, brengt meestal veel kosten met zich mee. Vaak is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade en hebt u recht op schadevergoeding.

Een bedrijfsongeval kan uw leven van het ene moment op het andere totaal veranderen. De gebeurtenis kan lichamelijke beperkingen en  psychische klachten veroorzaken. Daarnaast zijn de financiële gevolgen vaak ook niet gering. Zeker als u door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raakt, kan verlies aan inkomen tot ernstige financiële problemen leiden. Zo bent u misschien niet meer in staat om de huur of hypotheek van uw huis te betalen en bent u gedwongen om uw auto te verkopen.

Plichten werkgever bij bedrijfsongeval

Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan mag het echter nooit zover komen. Uw werkgever is dan namelijk verplicht om alle kosten en misgelopen inkomsten te vergoeden die het gevolg zijn van het bedrijfsongeval. In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en goed verzekerd tegen deze schade. Ons letselschadebureau biedt u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand en zet alles in het werk om een rechtvaardige schadevergoeding te realiseren. Ons honorarium is onderdeel van de totale letselschade en wordt betaald door de aansprakelijke verzekeraar.

Vrees niet voor een verstoorde arbeidsrelatie als u uw werkgever na een bedrijfsongeval aansprakelijk stelt en laat u vertegenwoordigen door een letselschadespecialist. Vrijwel elke werkgever heeft een bedrijfsongevallenverzekering, waardoor uw schadevergoeding hem niets kost.

Meer informatie:

Ongeval op de werkvloer

Ondanks dat kantoorgebouwen, fabriekspanden, horecagelegenheden en bouwplaatsen aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen, lopen dagelijks mensen letselschade op door een bedrijfsongeval. Het spreekt voor zich dat werknemers die met zware gereedschappen en machines werken een relatief groot risico lopen op ernstige letselschade na een bedrijfsongeval. Het blijkt dat met name werknemers in de bouw, de horeca en de agrarische sector vaker zwaar letsel oplopen. Het meest voorkomende ongeval in de bouw is een val van een grote hoogte, in de horeca is dit een snij-ongeval en in de agrarische sector is dit contact met een bewegend object van bijvoorbeeld een landbouwmachine.

Hoewel werknemers in een kantoorgebouw doorgaans minder vaak slachtoffer worden van een ernstig bedrijfsongeval, zijn er wel degelijk risico’s verbonden aan het werk achter een computer. Zo kan zittend werk achter een computer op termijn leiden tot chronische rugklachten of RSI. Hoewel vaak veel lastiger aantoonbaar, kan in sommige gevallen ook bij beroepsziekten de werkgever aansprakelijk worden gesteld en een schadevergoeding worden geëist.

Oorzaken letselschade bedrijfsongeval

De term ‘letselschade’ heeft betrekking op alle schade die is veroorzaakt door het letsel dat u hebt opgelopen op de werkvloer of tijdens werktijd. Een ongeval tijdens werktijd in een bedrijfspand, op een bouwplaats of op een andere locatie die u bezoekt voor werkdoeleinden, valt onder de noemer ‘bedrijfsongeval’. Een ongeluk met de bedrijfsauto wordt tevens beschouwd als bedrijfsongeval.

Voorbeelden van bedrijfsongevallen die wij vaak tegenkomen zijn:

Letselschade door een bedrijfsongeval wordt tevens vaak veroorzaakt door:

 • Controleverlies over een machine, voertuig, voorwerp of dier
 • Verkeerde lichaamsbeweging
 • Vallen, struikelen of uitglijden
 • Een te zwaar voorwerp tillen, duwen of verplaatsen
 • Het breken of vallen van een voorwerp of het (gedeeltelijk) instorten van een pand
 • Auto-ongeluk met eigen auto tijdens werktijd
 • Het onbedoeld vrijkomen van een vloeistof of een gas
 • Ongeval met een heftruck

Auto-ongeluk tijdens werktijd

Een bedrijfsongeval hoeft niet plaats te vinden binnen de muren van het bedrijfspand. Als u tijdens werktijd met een dienstauto onderweg bent om werkzaamheden uit te voeren voor uw werkgever, dan is ook bij een aanrijding sprake van een bedrijfsongeval. Ook wanneer het ongeval uw schuld is, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan whiplash letsel na een ongeluk met de auto van de zaak.

Als werknemers het merendeel van hun werktijd op de weg zitten, zoals in de transportsector, dan heeft de werkgever vaak een aanvullende verzekering naast zijn reguliere bedrijfsongevallenverzekering. Na een bedrijfsongeval op de weg bent u meestal verzekerd van schadevergoeding, tenzij er sprake is van roekeloos rijgedrag of als u het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Als het verkeersongeval veroorzaakt is door een derde partij, dan zal de verzekeraar van uw werkgever de letselschade verhalen op de andere partij of diens verzekeraar.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgevers in Nederland hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving en voorzorgsmaatregelen moeten treffen om het risico op een bedrijfsongeval zoveel mogelijk te beperken. Op het moment dat een werknemer door een bedrijfsongeval letselschade oploop, dient deze aan te tonen dat er sprake is van letselschade en dat deze een direct gevolg is van een bedrijfsongeval. Als hij daarin slaagt, is de werkgever aansprakelijk voor de geleden letselschade.

In de praktijk is het zeer moeilijk voor een werkgever om zijn aansprakelijkheid aan te vechten. Hij zal namelijk moeten aantonen dat hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen of dat het ongeval is ontstaan door bewuste roekeloosheid van de werknemen zelf. De zorgplicht van werkgever vereist niet alleen en veilige werkomgeving en voldoende voorzorgsmaatregelen, ook zal de werkgever erop moeten toezien dat de maatregelen worden opgevolgd door het personeel. Slechts in enkele gevallen weet een werkgever te bewijzen dat de werknemer roekeloos gedrag vertoonde of het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Letselschade wordt meestal gedekt door de bedrijfsongevallenverzekering van de werkgever.

Meer informatie:

Aansprakelijkheid werkgever beoordelen

Anders dan in veel andere gevallen van letselschade, ligt de bewijslast na een bedrijfsongeval bij de werkgever. Op het moment dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is. Hij zal dan moeten aantonen dat de werkplek veilig is, er voldoende controle is op naleving van de veiligheidsmaatregelen, een andere partij aansprakelijk is of dat het bedrijfsongeval het gevolg is van roekeloosheid of opzet van de werknemer zelf.

Uitzendbureau aansprakelijk stellen

Werkte u ten tijde van het bedrijfsongeval via een uitzendbureau? Dan staat u nog sterker bij het claimen van letselschade. U kunt in dit geval zelf kiezen of u het uitzendbureau of het bedrijf waar u gestationeerd bent aansprakelijk stelt voor het bedrijfsongeval. Het uitzendbureau is namelijk aansprakelijk als uw directe werkgever, en het bedrijf waar u gestationeerd bent is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval ZZP’er

Ook als ZZP’er kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op de bedrijfsongevallenverzekering van uw opdrachtgever. Stel, u wordt als zelfstandige ingehuurd om werkzaamheden te verrichten in het bedrijfspand van uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever is dan verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en kan aansprakelijk worden gesteld als u een bedrijfsongeval overkomt en hierdoor letselschade lijdt. Gesteld kan worden dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval als de werkzaamheden die de ZZP’er uitvoerde ook door een werknemer van de opdrachtgever uitgevoerd hadden kunnen worden en de werkgever ook in dat geval aansprakelijk zou zijn geweest.

Schade verhalen na bedrijfsongeval

Veel werknemers stellen zich na een bedrijfsongeval terughoudend op en in sommige gevallen zullen zij de werkgever zelfs helemaal niet aansprakelijk stellen voor de letselschade die zij lijden. De reden hiervoor is vaak dat zij bang zijn voor verstoring van de arbeidsrelatie of zelfs om ontslagen te worden. Verreweg de meeste werkgevers zijn echter goed verzekerd, waardoor het hen niets kost.

Uiteraard is het wel van belang dat het ongeval op de juiste manier wordt afgehandeld en dat de communicatie correct verloopt. Om het risico te mijden dat het bedrijfsongeval tussen u en uw werkgever in komt te staan, is het verstandig om de hulp in te roepen van een gespecialiseerde letselschadejurist. Onze medewerkers hebben allen meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van letselschadezaken na werkongevallen.

Ons honorarium valt onder uw totale letselschade, welke door de aansprakelijke verzekeraar betaald moet worden. Hierdoor is onze rechtsbijstand voor u volledig kosteloos.

Gratis rechtsbijstand letselschade

Als vaststaat dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan heeft u recht op gratis rechtsbijstand van ons letselschadebureau. Het feit dat uw werkgever zijn aansprakelijkheid erkent, betekent namelijk niet dat uw letselschadezaak is afgewikkeld. De bedrijfsongevallenverzekering van uw werkgever kan zelfstandig uw schadevergoeding berekenen, maar die valt vrijwel altijd lager uit dan wanneer u ons letselschadebureau inschakelt. Een verzekeraar heeft namelijk het eigenbelang om zo min mogelijk uit te keren. Als letselschadebureau zijn wij volledig onafhankelijk van verzekeraars en andere partijen zodat u er zeker van bent dat uw belang voorop staat. Wij claimen de maximale vergoeding voor uw letselschade na een bedrijfsongeval.

B&O Letselschade

De letselschadejuristen en -experts van B&O Letselschade hebben veel ervaring in de afwikkeling van letselschade door een bedrijfsongeval. Bij letselschade na een bedrijfsongeval berekenen wij uw schadevergoeding, onderhandelen wij met uw werkgever en diens verzekeraar en dienen een schadeclaim in. Onze letselschade experts weten er met hun professionele houding altijd voor te zorgen dat u een gezonde arbeidsverhouding uw werkgever houdt. Neem bij letselschade na een bedrijfsongeval contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen