Bedrijfsongeval gehad: wat nu?

In het kort

 • Werkgevers dienen er alles aan te doen om een bedrijfsongeval te voorkomen
 • Indien aansprakelijk dient de werkgever de letselschade van werknemers te vergoeden
 • Er is ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade door een auto-ongeluk tijdens werktijd
 • Uitzendkrachten kunnen het uitzendbureau of de inhuurder aansprakelijk stellen
 • Ook ZZP'ers kunnen bij een bedrijfsongeval voor schadevergoeding in aanmerking komen
 • Vult u de letselschadetest in, dan beoordelen wij het aansprakelijkheidsvraagstuk geheel vrijblijvend voor u
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval tijdens werk… wat nu? Uiteraard proberen we ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in een professionele omgeving. Helaas zit een ongeluk soms in een klein hoekje en valt een ongeval met letselschade als gevolg niet altijd te voorkomen. Mocht u betrokken raken bij een bedrijfsongeval dan is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn en wie er aansprakelijk is voor deze letselschade.

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval. Werknemers brengen veel tijd door op hun werk. De kans dat daar eens iets misgaat, is daardoor alleen al vrij groot. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd kunnen vallen onder de noemer bedrijfsongeval, bijvoorbeeld wanneer u als vertegenwoordiger betrokken raakt bij een aanrijding onderweg naar een klant. In het geval van een bedrijfsongeval spreken we ook wel van arbeidsongeval of een bedrijfsongeluk. Bij een bedrijfsongeval loopt een werknemer vaak fysiek letsel op.


UITGELICHT

 • Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd. Een werknemer loopt hierbij vaak fysiek letsel op. Het begrip bedrijfsongeval moet ruim gezien worden
 • U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werk en hierdoor schade hebt opgelopen
 • In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk te stellen voor de (letsel)schade van de werknemer bij een bedrijfsongeluk, zowel voor de materiële als de immateriële schade (smartengeld)
 • Schakel bij bedrijfsongevallen zo snel mogelijk juridische hulp in van een letselschade jurist. Deze dienstverlening is gratis voor u als uw werkgever aansprakelijk is
 • Er zijn een aantal stappen die u kunt nemen na een bedrijfsongeval:
  1. Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval
  2. Bekijken wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt
  3. Achterhalen of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever
  4. Noteren van eventuele getuigen
  5. Een kort overzicht maken van de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade; uw letselschade jurist vult dit uiteraard later aan
  6. Uw werkgever aansprakelijk stellen , meestal doet onze letselschadejurist dit in overleg met u

Ongeluk op werk met letselschade en schadevergoeding

Na een ongeval op het werk zit u waarschijnlijk met veel vragen. Heeft u een ongeluk op werk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Maar wanneer is een werkgever aansprakelijk als een werknemer door een bedrijfsongeval gewond raakt en hoe kunt u letselschade verhalen? De gevolgen van een ongeval op werk en de te nemen stappen leggen wij u graag uit.


Heeft u vragen over letselschade door een bedrijfsongeval en de bijbehorende letselschadevergoeding? Neem geheel vrijblijvend contact op met B&O Letselschade!


U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werk en hierdoor schade heeft opgelopen.  De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel. Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden.

Is mijn werkgever altijd aansprakelijk bij een ongeval op werk?

De eerste vraag die bij slachtoffers van een bedrijfsongeluk naar boven komt, is meestal de vraag of hun werkgever aansprakelijk is. In beginsel is de werkgever inderdaad aansprakelijk voor letselschade bij bedrijfsongevallen. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat werknemers hun werkzaamheden goed en veilig uit kunnen oefenen, zonder dat zij daarbij letsel of andere schade oplopen.

Indien een werknemer toch letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn werk, dan is de werkgever niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen en tevens toezicht gehouden op de naleving, dan is hij niet aansprakelijk voor het ongeval en hoeft hij ook geen schadevergoeding te betalen.

Juridische hulp bij ongeluk op werk

De werkgever kan proberen aan te tonen dat een werknemer zelf aansprakelijk is wanneer roekeloosheid of opzet het ongeval op werk heeft veroorzaakt. Kortom, in de meeste gevallen is een werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongevallen, maar zeker niet in alle situaties. 


B&O Letselschade helpt u bij de vraag of uw werkgever al dan niet aansprakelijk is voor uw letselschade. Neem contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies!


In de meeste gevallen is de werkgever voor een bedrijfsongeluk verzekerd. Toch doet u er verstandig aan om een deskundige letselschade specialist in te schakelen. De letselschade juristen van B&O Letselschade verlenen juridische bijstand bij het verhalen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval en zorgen daarnaast dat de goede relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft.


UITGELICHT

B&O Letselschade heeft een uitmuntende track record op het gebied van het vorderen van schadevergoeding en smartengeld bij letselschade door een bedrijfsongeval:

 • U wordt bij B&O Letselschade altijd bijgestaan door een erkende en ervaren letselschade jurist
 • Onze kwaliteit is gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade (NKL) en ons lidmaatschap bij het NIS en NIVRE
 • Wij werken geheel en gegarandeerd gratis aan uw letselschadezaak indien wij een andere partij voor u aansprakelijk kunnen stellen
 • Wij zijn werkzaam in geheel Nederland en komen bij u langs om uw letselschadezaak te bespreken
 • Onze juridische dienstverlening heeft een score van gemiddeld 9,3, beoordeeld door onze eigen cliënten
 • Bel voor deskundig juridisch advies bij een bedrijfsongeval: 085 – 877 17 74

Wat te doen na een ongeval op het werk?

Allereerst is het verstandig om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Onze letselschadespecialisten kunnen u uitstekend adviseren en begeleiden bij het claimen van een letselschadevergoeding. De belangrijkste stappen die u zelf kunt nemen zijn:

 • Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval
 • Bekijken wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt
 • Achterhalen of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever
 • Noteren van eventuele getuigen
 • Een kort overzicht maken van de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade; uw letselschade jurist vult dit uiteraard later aan
 • Uw werkgever aansprakelijk stellen maar wij raden u aan dit over te laten aan onze specialisten die dit uiteraard in overleg met u doen.

We zullen de te nemen stappen bij een ongeluk op het werk één voor één doornemen.

Stap 1: Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval

Er is sprake van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval als het ongeval tijdens werk plaatsvindt. Dit begrip moet ruim gezien worden, want een ongeval op het werk kan zich afspelen:

 • Op het bedrijf zelf, bijvoorbeeld op kantoor, in het magazijn of in de kantine tijdens de pauze.
 • Op een andere locatie van het bedrijf of op de bouwplaats.
 • Als u op pad bent voor uw werkgever, bijvoorbeeld als u onderweg bent of een klant bezoekt.
 • Als u in opdracht van uw werkgever op reis bent.
 • Tijdens sommige personeelsuitjes.

Enkele voorbeelden van een ongeval op het werk zijn:

 • Een ongeval met een ladder of steiger die niet vastgezet of verankerd is.
 • Een ongeval met een machine, omdat deze niet naar behoren functioneert.
 • Een ongeval omdat u struikelt over losliggende kabels.
 • Een ongeval door een onveilige werksituatie.
 • Een ongeval als gevolg van een te hoge werkdruk en dit reeds bekend was bij de werkgever.
 • Een ongeval nadat u door een collega bent geduwd en gevallen.

Stap 2: Bekijken wie of wat het ongeval op het werk heeft veroorzaakt

De tweede stap die u dient te nemen na een ongeluk op werk is nagaan hoe en door wie of wat het ongeval is ontstaan. Is het bijvoorbeeld door een gebrek aan goede instructies van de werkgever ontstaan? Was er voldoende toezicht? Waren er beschermingsmiddelen nodig voor de werkzaamheden die u uitvoerde?  En zo ja, heeft de werkgever deze aan u uitgereikt? Was er sprake van een onveilige werkomgeving of een te hoge werkdruk? Heeft een collega een fout gemaakt?

In de genoemde situaties kan uw werkgever dus aansprakelijk zijn voor uw letselschade. De werkgever heeft namelijk de wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. En deze zorgplicht voor de werkgever gaat heel ver. In de genoemde situaties is hij tekortgeschoten en dus aansprakelijk voor het ongeval. Alleen bij eigen schuld, in geval van bewuste roekeloosheid en opzet is de werkgever niet aansprakelijk. 


Bij de beoordeling van aansprakelijkheid van uw werkgever kunnen onze juristen u helpen!


Stap 3: Achterhalen of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever

Bij ernstige bedrijfsongevallen is uw werkgever verplicht om hier melding van te maken bij de Arbeidsinspectie. Deze zal het ongeval op het werk gaan onderzoeken. Wanneer is een arbeidsongeval ernstig? Als een werknemer:

 • Als gevolg van het ongeval naar het ziekenhuis moet en daar tevens moet blijven
 • Blijvend invalide wordt als gevolg van het bedrijfsongeval
 • Door het bedrijfsongeval komt te overlijden

Wanneer de Arbeidsinspectie na het ongeluk op het werk niet door uw werkgever wordt ingeschakeld, dan kunt u dit zelf doen. Het proces-verbaal dat na het toedrachtsonderzoek wordt opgesteld door de Arbeidsinspectie is voor de verdere afhandeling van de schadevergoeding een belangrijk bewijsstuk. U krijgt hier ook een afschrift van. De inspecteur van de Arbeidsinspectie stuurt u dit ook toe. Daarnaast kan de werkgever op grond van het onderzoek een boete opgelegd krijgen.

Stap 4: Noteren van eventuele getuigen

Heel vaak zijn er collega’s die hebben gezien wat er gebeurd is of die kunnen verklaren dat iets al langer niet goed ging. Soms is een apparaat al langer stuk of niet goed beveiligd. Dit kunnen belangrijke argumenten zijn waarom de werkgever aansprakelijk is. Het is dan ook belangrijk dat u bedenkt wie uw verhaal kan onderbouwen voor het geval uw werkgever ontkent dat het aan het bedrijf ligt. u kunt dit samen met uw persoonlijke behandelaar bespreken. Hij of zij heeft veel ervaring met dit soort zaken en denkt soms aan dingen waar u niet eens bij stil staat.

Stap 5: Een overzicht maken van de schade die u hebt geleden

Na een ongeval op het werk is het verstandig om een overzicht te maken van alle reeds geleden letselschade en van de nog te lijden letselschade. U kunt hierbij denken aan:

 • Medische kosten die niet (meer) worden vergoed door uw zorgverzekeraar
 • Kosten die verband houden met uw herstel en eventuele revalidatie
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor hulpmiddelen die niet worden vergoed
 • Kosten voor hulp in de huishouding en kosten om eventueel uw woning aan te passen
 • Kosten voor nazorg
 • Verlies van loon, omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Kosten die u moet maken voor re-integratie en/of ander werk

Stap 6: Uw werkgever aansprakelijk stellen (laat dat maar aan ons over)

Tot slot zult u uw werkgever aansprakelijk moeten stellen als deze verantwoordelijk is voor uw letselschade door het ongeval op het werk. Uw werkgever zal dan uw letselschade moeten vergoeden. Het is verstandig om hierbij een letselschadedeskundige in te schakelen. Het aansprakelijk stellen en bepalen van de schadeomvang kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Ook wilt u misschien eerst overleggen wat de gevolgen kunnen zijn.

U krijgt te maken met de medische en juridische experts van de verzekering van uw werkgever. De kans is groot dat, wanneer u zelf niet over de juiste kennis beschikt, u niet krijgt waar u recht op heeft. En wanneer uw werkgever geen aansprakelijkheid erkent, zult u de stap naar de rechter moeten maken en raakt u wellicht verwikkelt in vervelende welles-nietesdiscussies.


U kunt vertrouwen op de expertise en de discretie van onze letselschade juristen. Neem contact met ons op voor gedegen juridische begeleiding bij een bedrijfsongeval!


Materiële & immateriële schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kunt u letsel oplopen, met als gevolg dat u kosten moet maken. Natuurlijk wilt u deze kosten vergoed krijgen. Alle schade die u lijdt of hebt geleden, kunt u verhalen door uw werkgever aansprakelijk te stellen. De materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden en de immateriële schade is de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet, het verlies aan levensvreugde of emotionele schade na het bedrijfsongeluk.

Voorbeelden van schadeposten voor schadevergoeding na bedrijfsongevallen zijn:

 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Verlies van inkomen
 • Economische kwetsbaarheid
 • Extra reiskosten
 • Medische kosten
 • Directe kosten
 • Studievertraging
 • Wettelijke rente
 • Overige kosten
 • Smartengeld

Huishoudelijke hulp na een bedrijfsongeval

Als gevolg van een bedrijfsongeval kan het gebeuren dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden zelf uit kunt voeren. Het gaat om werkzaamheden die u voor het arbeidsongeval wel zelf kon doen. U moet dan hulp inschakelen en of u nu wel of niet een vergoeding betaalt voor deze hulp, de aansprakelijke partij zal hiervoor (schade)vergoeding moeten betalen.

Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid

Wanneer u door een bedrijfsongeluk letsel heeft opgelopen en daardoor niet meer in staat bent bepaalde klussen in en om het huis zelf te doen, kunt u hiervoor de hulp van derden inroepen. De kosten hiervan worden meegenomen in de schadevergoeding. Het gaat om klussen die u normaal gesproken (en voor het arbeidsongeval) zelf zou kunnen verrichten. Enkele voorbeelden zijn een verbouwing, tuinonderhoud, de hond uitlaten, de kinderen naar school brengen, het huis schilderen en boodschappen doen.

Verlies aan inkomen

Als gevolg van een bedrijfsongeval kunt u arbeidsongeschikt raken. Dit kan voor een korte periode zijn, maar ook voor langere tijd en soms zelfs definitief. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u onregelmatigheidstoeslagen, bonussen en overwerkvergoedingen kwijtraakt. In sommige gevallen wordt tevens niet het volledige loon doorbetaald, maar slechts 70%. Indien u volledig arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt, gaat u er zeker financieel flink op achteruit. Het verschil aan inkomen (inkomensverlies) moet de tegenpartij aan schadevergoeding betalen.

Economische kwetsbaarheid

Als u na een bedrijfsongeval uw baan weet te behouden, lijkt er in beginsel niets aan de hand. Er is dan geen sprake van inkomensverlies. Het is echter de vraag of dit ook in de toekomst zo blijft. Het kan gebeuren dat u later uw baan toch verliest, ongeacht de reden, en dat u op de arbeidsmarkt minder kans op een nieuwe baan heeft door het opgelopen letsel. Er is in dat geval sprake van economische kwetsbaarheid. Dit wordt of in geld gewaardeerd of hier wordt rekening mee gehouden door bij de afwikkeling van de schadevergoeding na een bedrijfsongeluk het toekomstrisico via een voorbehoud af te dekken.

Extra reiskosten

De extra reiskosten die u moet maken als gevolg van een bedrijfsongeval, kunt u verhalen op de tegenpartij. U kunt hierbij denken aan extra benzine- en parkeerkosten of extra bus- of taxikosten in verband met ziekenhuisbezoeken of bezoeken aan uw therapeut, huisarts of uw letselschade specialist. Deze kosten kunnen allemaal worden meegenomen in de berekening van de letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Medische kosten

Heeft u na een bedrijfsongeluk medische kosten gemaakt en worden deze kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering? Dan kunt u deze kosten meenemen in de schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Behandelingen door een therapeut, bepaalde medicatie en het eigen risico zijn hier enkele voorbeelden van. Bent u opgenomen in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum? Dan heeft u tevens recht op een zogeheten ‘daggeldvergoeding’. Uw letselspecialist van B&O Letselschade kan u hier meer over vertellen.

Directe kosten

Onder directe kosten worden de kosten aan uw persoonlijke eigendommen verstaan. Beschadigingen aan uw auto, fiets en kleding. Maar ook beschadigingen aan andere spullen die u tijdens het bedrijfsongeval bij u droeg, zoals schade aan uw bril, een smartphone of laptop. De meest rechtstreekse schadepost die bij de voorbeelden van schadevergoeding na een bedrijfsongeluk genoemd kan worden, is die van de directe kosten.

Studievertraging

Wanneer er als gevolg van een bedrijfsongeval een studievertraging optreedt, kunt u de extra studiekosten verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Denk aan kosten als extra boekengeld, schoolgeld en examenkosten. Ook inkomstenderving, omdat u door de studievertraging later met deze kennis op de arbeidsmarkt terechtkomt, moet vergoed worden. U heeft namelijk wel kosten, maar minder inkomsten. Voor schadevergoeding van studievertraging zijn richtlijnen met vaste jaarbedragen ontwikkeld.

Kosten rechtsbijstand

Kosten van rechtsbijstand, ofwel de juridische kosten van B&O Letselschade, vormen tevens onderdeel van schadevergoeding na bedrijfsongevallen. Immers, wanneer u niet betrokken was geraakt bij een ongeval op uw werk, had u ook geen jurist in hoeven schakelen en had u deze kosten niet gehad. In de wet is daarom bepaald dat de kosten van rechtsbijstand door de tegenpartij moeten worden vergoed. Voorwaarde is wel dat de aansprakelijkheid vaststaat evenals het verband tussen de schade en het bedrijfsongeluk.  U hoeft hier zelf niets mee te doen. Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij. De eventuele betaling van deze schade gaat niet af van uw schadevergoeding en is een apart onderdeel van de schade.


Onze juridische bijstand is gratis voor u als uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Wettelijke rente

Over schadevergoeding na bedrijfsongevallen moet de tegenpartij tevens rente betalen. De wettelijke rente is een vast percentage dat is vastgesteld door de overheid en betaald moet worden vanaf de datum dat de schade werd geleden. Meestal is dit de datum waarop het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Alleen als de verzekeringsmaatschappij tijdig voorschotten betaald heeft, hoeft er geen wettelijke rente betaald te worden.

> Meer over letselschade claimen

Overige kosten

Onder overige kosten vallen alle kosten die u niet gemaakt zou hebben zonder het arbeidsongeval. Bijvoorbeeld extra telefoon- en portokosten vanwege het contact met medici, instanties en uw letselschadejurist. Ook kosten voor hulpmiddelen om uw huis aan te passen of verhuiskosten, omdat u niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen als gevolg van uw letsel vallen hieronder. Extra kosten voor aangepaste vakanties en kosten zonder nut (kosten die doorlopen maar waar geen nut of plezier tegenover staat) kunnen worden meegenomen in schadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade. Het is een vergoeding voor het leed dat u als gevolg van het bedrijfsongeval heeft opgelopen. Verdriet, pijn, geestelijk leed, slapeloze nachten en gederfde levensvreugde zijn hier voorbeelden van. De hoogte van het smartengeld wordt onder meer bepaald door de aard en ernst van het letsel, de duur en blijvende gevolgen maar ook door de aard van de aansprakelijkheid.

Bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten?

Het slachtoffer van een bedrijfsongeval kan in principe van zijn of haar werkgever een schadevergoeding vorderen. In het geval van een succesvolle vordering betekent het dat de werkgever aansprakelijk is en dus de kosten van uw letselschade na een bedrijfsongeval betaalt. Werkgevers beschermen zich hier doorgaans tegen door een verzekering af te sluiten. In dat geval vergoedt de verzekeraar de kosten van uw arbeidsongeval en de gevolgen daarvan. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en de hulp van een letselschade jurist in te schakelen.

Gratis juridisch advies bij bedrijfsongevallen

Wilt u weten welke kosten u kunt claimen als gevolg van een arbeidsongeval of wilt u gratis juridisch advies over schadevergoeding na een bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze juridische hulp is voor u altijd gratis, omdat onze kosten eveneens in rekening bij de tegenpartij worden gebracht. Bent u benieuwd wat voor zaken wij behandelen?

Voorbeelden behandelde letselschadezaken bedrijfsongeval

Om u inzicht te geven in het type zaken dat wij behandelen, hebben wij hieronder enkele voorbeelden neergezet. Alle onderstaande cases zijn geanonimiseerd, gebruikte namen zijn fictief. Indien u meer voorbeelden wilt lezen kunt u onze pagina met letselschadezaken bezoeken.

Voorbeeld 1 – Internationaal chauffeur – Letselschade Bedrijfsongeval

De heer Fransen werkt als internationaal vrachtwagenchauffeur. Doordat een collega bij het lossen met een heftruck over zijn voet rijdt, loopt hij zeer vervelend en blijvend voetletsel op. Daardoor kan hij zijn eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren.

B&O Letselschade stelt de werkgever met succes aansprakelijk voor de door de collega veroorzaakte schade en zorgt voor de inschakeling van een arbeidsdeskundige. Er wordt voor hem een geschikte andere baan gevonden als onderhoudsmonteur bij een woningbouwvereniging. Hij verdient hiermee helaas wel veel minder. Er wordt met de verzekeraar van de werkgever een regeling getroffen.

Daarmee wordt het verlies aan inkomen gecompenseerd en kan de heer Fransen de eigen bijdrage voor zijn aangepaste schoenen betalen. Daarnaast kan hij een auto voorzien van automatische transmissie kopen. Uiteraard krijgt hij ook een aardig bedrag voor de door hem geleden pijn en de door het ongeval opgelopen beperkingen.

De zaak werd geschikt voor een bedrag van € 500.000.

Voorbeeld 2 – Fabrieksmedewerkster – Letselschade bedrijfsongeval

Mevrouw Kaptijn werkte in een fabriek waarbij haar een ongeval met een machine overkwam. De werkgever wilde niet meewerken aan de gestelde werkgeversaansprakelijkheid. Ondanks dat heeft de letselschade jurist van B&O Letselschade het voor elkaar gekregen dat diens verzekeraar de schade netjes heeft afgewikkeld. Bovendien heeft mevrouw Kaptijn een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever gekregen, vlak na ondertekening van de letselschade overeenkomst.

Helaas had cliënte ook in de nieuwe werkomgeving opnieuw een ongeluk met een machine. Opnieuw werd B&O Letselschade ingeschakeld. Op dit moment loopt het toedrachtonderzoek nog, mevrouw Kaptijn is gestart met haar revalidatie. Haar medische kosten worden voorlopig vergoed door middel van een gepast voorschotbedrag.

Ondanks de weigerachtigheid van de werkgever en de vervelende bejegening blijft cliënte zich onverstoord richten op haar revalidatie. Ze maakt grote stappen en heeft wederom een nieuwe functie bij een ander bedrijf gevonden.

De schadeverhaalsactie is lopende.


Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen aan ons omtrent bedrijfsongevallen.


Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval. Uw werkgever heeft hoogstwaarschijnlijk een verzekering afgesloten waar hij aanspraak op kan maken.

Omdat de toedracht van het ongeluk moet worden bewezen en ook uw letselschade met stukken moet worden onderbouwd, is het verstandig om al in een vroeg stadium een letselschade-expert te benaderen.

Het is daarnaast altijd aan te raden om uw werkgever per brief aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. Zeker als u te maken krijgt met enige vorm van letsel of andere schade. U dient dit schriftelijk en liefst zo snel mogelijk na het ongeluk te doen. Deze brief is in feite een aansprakelijkstelling. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken. Hier houdt het echter niet op. Voor een correcte afwikkeling van letselschade is het van belang dat alle stappen op de juiste manier zijn gezet. Uw letselschade jurist kan u hiermee van dienst zijn. Uiteraard kan de jurist ook de aansprakelijkstelling voor u versturen. Vanwege zijn of haar kennis gebeurt dit in 9 van de 10 gevallen dan ook pas na melding bij ons.

Is mijn werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval?

Meestal is een werkgever aan te wijzen als de aansprakelijke partij bij een bedrijfsongeval. In beginsel is de werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade geleden door een werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. De werkgever moet dus schadevergoeding betalen, ofwel de letselschade van zijn werknemer vergoeden, indien deze bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgeversaansprakelijkheid geldt niet alleen voor de werknemers die in loondienst werken, maar ook voor onder meer leerlingen, stagiaires, freelancers en thuiswerkers.

Vaak is een werkgever dus wel aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval, maar er zijn uitzonderingen. Aansprakelijkheid vervalt bijvoorbeeld op het moment dat is komen vast te staan dat de werkgever al het mogelijke heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen, of als werknemer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Ook opzettelijke roekeloosheid van de werknemer maakt dat een werkgever niet altijd aansprakelijk is. Dit moet echter wel door de werkgever bewezen worden.

Welke stappen moet ik nemen na een bedrijfsongeval?

Wanneer u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en u de schade door dit ongeval op uw werk wilt verhalen, dient u een aantal stappen te doorlopen:

  1. Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval
  2. Bekijken wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt
  3. Achterhalen of de Arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever
  4. Noteren van eventuele getuigen
  5. Een overzicht (laten) maken van de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade door uw letselschade jurist
  6. Samen met uw specialist van B&O Letselschade uw werkgever aansprakelijk stellen

Wij raden u echt aan hiervoor een letselschade jurist in de arm te nemen vanwege de ingewikkelde materie en berekeningen, maar ook in verband met de benodigde vakkennis. Dit kost u niets, omdat wettelijk is geregeld dat de aansprakelijke partij, in dit geval de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever, de kosten van juridische bijstand moet vergoeden. Ons honorarium is onderdeel van de totale letselschadevergoeding en gaat niet af van de vergoeding waar u recht op heeft.

Is het verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen na een ongeval op het werk?

Wanneer er binnen een organisatie een bedrijfsongeval plaatsvindt, moet de werkgever dat doorgaans melden bij de Arbeidsinspectie. Bij een zwaar bedrijfsongeval is een werkgever zelfs verplicht om melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Er is sprake van een zwaar ongeval wanneer een werknemer blijvend letsel oploopt, wanneer er sprake is van opname in het ziekenhuis of bij overlijden van de werknemer.

De Arbeidsinspectie tilt zwaar aan het niet melden van een arbeidsongeval. Wanneer de werkgever een ongeval niet meldt terwijl dit wel had moeten gebeuren, kan dit in een later stadium leiden tot hoge boetes. De hoogte van de boetes kan oplopen tot maximaal € 50.000. De meldingsplicht van de werkgever geldt overigens niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor medewerkers die onder zijn gezag werkzaam zijn, bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74