Schade na hand tussen cirkelzaag

Heeft u op uw werk letselschade opgelopen doordat uw hand tussen een cirkelzaag kwam? Dan maakt u wellicht extra kosten en loopt u mogelijk ook inkomsten mis. Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk en zal deze uw letselschade moeten vergoeden. In negen van de tien gevallen zijn werkgevers verzekerd voor arbeidsongevallen. Uw baas kan dus op zijn beurt weer terugvallen op zijn verzekering. De verzekeringsmaatschappij moet de schadevergoeding uitkeren. Deze zal er vaak alles aan doen om zo min mogelijk te hoeven uitbetalen. U doet er daarom goed aan een beroep te doen op de expertise van een ervaren letselschade specialist.

Schade na hand tussen cirkelzaag? Wij kunnen u juridisch bijstaan en zorgen dat de goede arbeidsrelatie tussen u en uw baas in stand blijft. Neem vandaag nog contact op voor gratis advies.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval met cirkelzaag

De werkgever heeft een zorgplicht. Dit betekent onder meer dat hij of zij dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever moet de juiste maatregelen treffen om ongevallen tijdens het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dat houdt in elk geval in dat werknemers met goed functionerende cirkelzagen en andere machines behoren te werken. Heeft u als werknemer met een defecte cirkelzaag een ongeluk gehad? Is bijvoorbeeld uw hand tussen de cirkelzaag gekomen waardoor u nu schade lijdt? De kans dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade is groot. Hij had er immers alles aan moeten doen om dit ongeval te voorkomen. Ook wanneer u niet zeker weet bij wie de schuld ligt, kunt u contact opnemen met één van onze letselschade juristen.

Hand tussen cirkelzaag en zorgplicht werkgever

Een cirkelzaag (voor metaal, hout of steen) is één van de handgereedschappen die de meeste ongelukken veroorzaakt. Met een cirkelzaag moet veilig gewerkt kunnen worden. Het apparaat moet in orde zijn. Dit betekent dat de werkgever zelf moet controleren of de zaagmachine nog naar behoren werkt. Hij mag niet afwachten of dit aan zijn werknemer overlaten. Daarnaast moeten er tevens duidelijke instructies aanwezig zijn over de bediening van de zaag en moet een werkgever er op toezien dat deze instructies worden nageleefd. Dit geldt bij nieuwe werknemers, maar ook bij werknemers die al geruime tijd werkzaamheden met een cirkelzaag uitvoeren. Een werkgever mag er namelijk niet vanuit gaan dat een werknemer die al jaren ditzelfde werk doet, zich continu aan de veiligheidsregels houdt. Juist deze groep werknemers heeft meer kans op letselschade door een hand tussen de cirkelzaag. Eigen risico of eigen schuld van de werknemer is van toepassing wanneer deze onverantwoord gedrag heeft vertoond en daardoor zelf de letselschade heeft veroorzaakt.

Ernstig handletsel door cirkelzaag

De verwondingen (schade) aan de hand die tussen de cirkelzaag is gekomen, zijn meestal zeer ernstig. Er is vaak ook sprake van blijvend letsel. De meest voorkomende schades aan de hand door een cirkelzaag zijn:

  • Kwijtraken van vingerkootje(s)
  • Verlies van één of meerdere vingers
  • Amputatie van de hand

Hand tussen cirkelzaag? Arbeidsinspectie inschakelen

Wanneer er sprake is van ernstige schade aan de hand door het ongeval met cirkelzaag, dan is de werkgever verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Deze onderzoekt de toedracht van het ongeluk en bekijkt of er de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Het verslag van de Arbeidsinspectie is van belang bij uw letselschadezaak. Is de Inspectie niet ingeschakeld door uw werkgever? Dan kunt u dit zelf doen.

Smartengeld bij letselschade cirkelzaag

Lijdt u schade nadat uw hand tussen de cirkelzaag is gekomen? Dan kunt u voor de gemaakte kosten en gemiste inkomsten schadevergoeding krijgen. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever zal deze vergoeding moeten betalen. Daarnaast kunt u smartengeld claimen. Moet u een hand missen of heeft u ernstig handletsel opgelopen, dan kunt u wellicht bepaalde hobby’s of sporten niet meer uitoefenen, waardoor u vermindering van levensvreugde ervaart. Of misschien houdt u chronische pijnklachten. Voor deze niet zichtbare schade als gevolg van het cirkelzaag-ongeval moet de tegenpartij een vergoeding betalen. Dit noemen we smartengeld, oftewel een vergoeding voor immateriële schade. Deze immateriële schade is vaak lastig in een geldbedrag uit te drukken. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van factoren als:

  • Uw leeftijd en geslacht
  • De ernst van het letsel
  • De aard van het letsel
  • Blijvende invaliditeit
  • Zichtbare littekens
  • De pijn die u ervaart

Om te voorkomen dat u in de toekomst met schade blijft zitten, kunt u het beste onze letselschade experts benaderen. Blijf niet lopen met schade nadat uw hand tussen de cirkelzaag is gekomen. Wij berekenen letselschade nauwkeurig en dienen vervolgens direct de schadeclaim bij de verzekeraar van uw werkgever in.

Onze letselschade specialisten staan klaar om u te helpen

Hand tussen cirkelzaag gekregen? Een ongeval door een kapotte cirkelzaagmachine of door verkeerde instructies, het valt allemaal onder bedrijfsongevallen. Heeft u schade nadat uw hand tussen de cirkelzaag is gekomen? Neem dan contact op met onze ervaren letselschade specialisten. Als uw werkgever aansprakelijk is, kost onze juridische bijstand u niets. Wij zorgen niet alleen dat u krijgt waar u recht op heeft, wij zorgen er tevens voor dat de verstandhouding met uw baas niet zal verslechteren. Onze letselschade specialisten en experts werken landelijk en bezoeken u indien gewenst ook aan huis. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies, dan weet u snel waaraan u toe bent.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74