Arbowetgeving arbeidsongeval

In het kort

 • Bij een ongeval op de werkvloer komt de Arbowet al snel om de hoek kijken. Zeker als er werknemers gewond zijn geraakt en er letselschade is ontstaan.
 • Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval (of bedrijfsongeval) een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. In de regel is er géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).
 • De Arbowet verplicht werkgevers ernstige bedrijfsongevallen direct bij de Arbeidsinspectie te melden. Dit zijn ongevallen met een dodelijke afloop, blijvend letsel en/of ziekenhuisopname. De Arbeidsinspectie houdt dan een onderzoek om te bepalen bij wie de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het ongeval ligt. In sommige gevallen wordt er geen onderzoek gedaan. Hier worden de werkgever en werknemer over ingelicht.
 • Indien uit het onderzoek blijkt dat de werkgever of het bedrijf aansprakelijk is kunt u de letselschade verhalen. Uw werkgever is hier vaak voor verzekerd. Bij bedrijfsongevallen met gering letsel kunt u uw werkgever in veel gevallen ook aansprakelijk stellen.
 • Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval met letselschade? Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag met het claimen van een schadevergoeding. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp gratis. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Heeft u een ongeluk op de werkvloer gehad? Bij arbeidsongevallen speelt de Arbowet vaak een belangrijke rol. Zeker als werknemers gewond zijn geraakt en er schade is ontstaan. Het kan nodig zijn dat de Arbeidsinspectie ingeschakeld wordt om een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het arbeidsongeval. De inspecteur zal onder meer bekijken of de werkgever heeft voldaan aan alle voorzorgsmaatregelen die in de Arbowet zijn omschreven. Werknemers die een bedrijfsongeval hebben gehad zijn in de meeste gevallen goed beschermd door de Arbowetgeving

Arbeidsongeval: Arbowet

Als een medewerker van een bedrijf merkt dat er sprake is van een onveilige situatie, dient hij of zij dit volgens de Arbowet bij de Arbeidsinspectie te melden. Dit om te voorkomen dat er onnodige ongelukken met letselschade gebeuren op de werkvloer. Daarnaast staat in de Arbowet dat een werkgever bedrijfsongevallen moet registreren in een ongevallenregister die als gevolg meer dan drie dagen verzuim veroorzaken. 


UITGELICHT

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen en voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract).

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen:

 • Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek
 • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 • Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Arbowet is een afkorting van Arbeidsomstandighedenwet. De Arbowet is een kaderwet met algemene bepalingen en richtlijnen over arbeidsomstandigheden: ter bevordering van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers. Doel van de Arbowet is bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Een belangrijk kenmerk van de Arbowet is dat het een kaderwet is. Dat betekent dat er geen regels in staan over concrete risico’s, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Wat is volgens de Arbowet een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval (of bedrijfsongeval) een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat gebeurt als u aan het werk bent. Op een bouwlocatie, bij werkzaamheden aan de weg, bij een bedrijf of in een kantoorpand: het gaat erom dat het ongeval ontstond tijdens of als gevolg van uw werkzaamheden.

Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Arbeidsinspectie inschakelen bij bedrijfsongeval

De Arbowet verplicht werkgevers ernstige bedrijfsongevallen direct bij de Arbeidsinspectie te melden. Doet de werkgever dit niet, dan komt deze zijn meldingsplicht niet na en kan hij een boete opgelegd krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4.500 euro. 

Als de Arbeidsinspectie een melding van een ernstig bedrijfsongeval binnenkrijgt, zal een arbeidsinspecteur vervolgens bijna altijd een onderzoek starten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang als u als slachtoffer of nabestaande een schadevergoeding wil claimen bij het bedrijf. Het onderzoek zal onder meer duidelijk maken of u het bedrijf aansprakelijk kunt stellen.


Indien u volgens de Arbeidsinspectie slachtoffer bent van een ernstig arbeidsongeval dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. De letselschade juristen van B&O Letselschade bieden u gratis juridische ondersteuning. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Ernstige bedrijfsongevallen en de Arbowet

Wanneer is er sprake van een ernstig bedrijfsongeval dat volgens de Arbowet bij de arbeidsinspectie gemeld moet worden?

Onder een ernstig arbeidsongeval verstaat de Arbowet:

 • Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop
 • Een bedrijfsongeval met blijvend letsel, zoals amputatie, blindheid, chronische lichamelijke of psychisch/traumatische klachten
 • Een bedrijfsongeval dat leidt tot ziekenhuisopname

Als een gewonde medewerker direct na een behandeling in het ziekenhuis of door een arts weer naar werk of naar huis gaat dan is er (meestal) geen sprake van ernstig letsel en hoeft er geen melding gedaan te worden bij de Arbeidsinspectie. Verzuimt de werknemer langer dan drie dagen na het ongeluk dan moet de werkgever dit wel registreren. Het is vereist dat deze registratie direct aan de Arbeidsinspectie getoond kan worden bij controle.

Onderzoek Arbeidsinspectie bij bedrijfsongeval

Een werkgever moet ernstige arbeidsongevallen altijd direct bij de Arbeidsinspectie melden. Daar is een bedrijf volgens de Arbowet toe verplicht. Komt er een onderzoek naar het bedrijfsongeval, dan zal de Arbeidsinspectie de toedracht en de oorzaak vaststellen, bepalen of de werkgever de wettelijke regelgeving heeft overtreden en vaststellen bij wie de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval ligt. De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en alle gewenste informatie te geven.

Is er volgens de inspecteur geen onderzoek nodig, dan krijgt de werkgever daarvan bericht, met een toelichting waarom de Arbeidsinspectie geen onderzoek instelt. Als u slachtoffer van een bedrijfsongeval bent, of nabestaande, dan ontvangt u hierover ook bericht.

Arbeidsongeval en de Arbowet

Blijkt tijdens het onderzoek van de Arbeidsinspectie dat de Arbowet of andere wettelijke regels zijn overtreden, dan komt er een officieel ongevallenboeterapport. De Arbeidsinspectie stuurt u hier een afschrift van. Ook kan het zijn dat de arbeidsinspecteur een proces-verbaal opmaakt. Dit komt niet vaak voor en gebeurt alleen als er sprake is van een misdrijf. 

Mocht er geen sprake blijken te zijn van overtredingen van de Arbowet, dan maakt de inspecteur een zogenoemd ongevalsrapport op, waar u ook een afschrift van krijgt. De Arbeidsinspectie is doorgaans zo’n drie maanden bezig met het onderzoeken van de toedracht van een bedrijfsongeval.

Als u betrokken bent geweest bij een bedrijfsongeval en de regels van de Arbowet zijn mogelijk overtreden, dan zal de arbeidsinspecteur ook uw verhaal willen horen. De inspecteur kan u vertellen hoe de procedures verlopen.

Juridisch expert inschakelen bij een arbeidsongeval

Heeft u schade opgelopen bij een bedrijfsongeval? Als uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de werkgever of het bedrijf de Arbowet heeft overtreden en aansprakelijk is, kun u deze schade verhalen. Schadevergoedingen claimen is vaak een ingewikkeld juridisch proces. Het is verstandig advies in te winnen en een letselschade expert in te schakelen. Het ongevallenboeterapport of het ongevalsrapport kan u daarbij van dienst zijn. Onze letselschade juristen bekijken graag uw zaak en helpen uw schade op het bedrijf verhalen. Daaraan zijn voor u doorgaans geen kosten verbonden, ook als u geen verzekering voor rechtshulp heeft. Neem geheel vrijblijvend contact op met B&O Letselschade voor nadere informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74