Smartengeld claimen na ongeval

In het kort

  • Smartengeld wordt het meest toegekend bij lichamelijk letsel. Naast materiële schade, hebben deze gevallen ook immateriële schade tot gevolg
  • Er kan ook recht op smartengeld bestaan als het slachtoffer naast lichamelijk letsel ook geestelijk letsel opliep
  • Wij kunnen smartengeld voor u berekenen. In de meeste gevallen is onze dienstverlening gratis
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een verkeersongeval waarbij letsel wordt opgelopen kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. De klap komt niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk hard aan. Bovendien kan het letsel leiden tot beperking van dagelijkse activiteiten als sport, werk en hobby’s. Als een ander aansprakelijk is voor het letsel, kan een vergoeding voor de pijn en het verdriet worden geclaimd. Dit wordt smartengeld genoemd.

Smartengeld verkeersongeval

In principe kan de aansprakelijke enkel gehouden worden de materiële schade van het slachtoffer te vergoeden. Alleen wanneer de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft, kan ‘ander nadeel’ gevorderd worden.

Smartengeld is een vergoeding voor ‘ander nadeel’ in de vorm van pijn, verdriet of gederfde levensvreugde. Het recht op smartengeld na een ongeval is wettelijk geregeld in artikel 6:101 lid 1 sub b BW. De vergoeding van smartengeld komt bovenop de schadevergoeding voor materiële schade.


Wilt u smartengeld na een ongeluk claimen? Doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische bijstand.


Wanneer recht op smartengeld?

Op grond van artikel 6:106 BW kan alleen smartengeld na een ongeluk worden gevorderd als sprake is van geestelijk en/of lichamelijk letsel.

Smartengeld wordt het meest toegekend bij lichamelijk letsel. Denk aan het verlies van een oog, een ledemaat of het oplopen van zichtbare littekens. Naast materiële schade, hebben deze gevallen ook immateriële schade tot gevolg. Men kan bijvoorbeeld bang worden uit huis te gaan of de levensvreugde kan verminderd zijn.

Over het algemeen vindt men de hoogte van het smartengeld na een ongeval in Nederland erg laag. Het hoogst toegekende bedrag aan smartengeld bedraagt € 200.000,–.

Er kan ook recht op smartengeld bestaan als het slachtoffer naast lichamelijk letsel ook geestelijk letsel opliep. Ook als het slachtoffer géén lichamelijk, maar alleen geestelijk letsel opliep, kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Hoogte smartengeld na ongeluk

Psychische problemen, pijn en verdriet: het zijn zaken die niet objectief zijn te meten. Het is daarom een lastig en ingewikkeld proces om te berekenen en te bepalen hoe hoog uw smartengeld zou moeten zijn.

Bij de bepaling van het bedrag aan smartengeld na een ongeluk of smartengeld na een aanrijding wordt gekeken naar meerdere omstandigheden. Naast uiteraard het letsel zijn onder andere de volgende factoren van belang:

  • Leeftijd slachtoffer
  • Duur genezingsproces of ziekenhuisopname
  • Looptijd letsel
  • Mate van pijn
  • Eventuele blijvende beperkingen voor de toekomst
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde

Elk geval wordt apart beoordeeld. Al deze punten worden meegenomen bij het bepalen op hoeveel smartengeld u recht heeft. Er zijn helaas geen overzichten van vaste vergoedingen die we kunnen gebruiken om te berekenen hoeveel smartengeld u kunt krijgen.

Om een idee te krijgen kan de Smartengeldgids geraadpleegd worden. Hierin staan rechterlijke uitspraken, waarbij de omvang van het letsel en de gevorderde en toegewezen bedragen worden beschreven, ofwel de hoogte van smartengeld na een ongeluk

Rechters, letselschade advocaten en -juristen maken veel gebruik van de ANWB smartengeldgids om de hoogte van een smartengeldvergoeding te bepalen. Op onze website kunt u ook enkele smartengeld voorbeelden vinden.

De ANWB heeft de gids opgedeeld in o.a. vijf categorieën: ongeval, medische fouten, mishandeling, niet-letsel en voeging in strafproces. Ook de verschillende vormen van letsel vind u in de gids terug, zoals letsel aan rug en nek.

Hoogte smartengeld berekenen

Onze ervaring is dat slachtoffers nogal eens teleurgesteld zijn als zij horen hoeveel smartengeld de verzekeraar van de tegenpartij hen wil uitbetalen. De smartengeld uitkeringen zijn in ons land doorgaans een stuk lager dan de schadevergoedingen die slachtoffers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten kunnen krijgen. 

Wij adviseren u dan ook om niet zelf in onderhandeling te gaan over de hoogte van uw smartengeld na een aanrijding of een ongeluk. Het berekenen en onderbouwen is ingewikkeld en vereist juridische en medische kennis. Het is daarom altijd verstandig een ervaren letselschade-expert in te schakelen als u het smartengeld wilt krijgen waar u recht op heeft. Wij hebben de specialistische kennis in huis om te zorgen voor schadevergoeding in de vorm van smartengeld die recht doet aan uw situatie.

Gratis berekening smartengeld

Het is af te raden zelf de hoogte van uw smartengeld na een aanrijding of ongeval te berekenen. Op grond van de Smartengeldgids kan een idee gekregen worden over de hoogte van een eventuele uitkering, maar de berekening van smartengeld na een ongeval is specialistenwerk. Zowel juridische als medische kennis zijn vereist om smartengeld te kunnen berekenen.


Wij kunnen smartengeld voor u berekenen. In de meeste gevallen is onze dienstverlening gratis. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74