Smartengeld claimen na aanrijding

In het kort

  • Na een aanrijding of verkeersongeval kunt u recht hebben op smartengeld. Dit is een vergoeding voor pijn, verdriet of gederfde levensvreugde als gevolg van lichamelijk en/of geestelijk letsel. Deze schade wordt ook wel immateriële schade genoemd.
  • Het berekenen van de hoogte van smartengeld is complex, omdat de kosten van immateriële schade moeilijk te bepalen is. Er zijn immers geen bonnetjes voor. Daarom wordt onder andere gebruik gemaakt van de Smartengeldgids.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen met het berekenen en claimen van uw smartengeld. Zo kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een verkeersongeval waarbij letsel wordt opgelopen kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. De klap komt niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk hard aan. Bovendien kan het letsel leiden tot beperking van dagelijkse activiteiten als sport, werk en hobby’s. Als een ander aansprakelijk is voor het letsel, kan een vergoeding voor de pijn en het verdriet worden geclaimd. Dit wordt smartengeld genoemd.

Wanneer recht op smartengeld?

Op grond van artikel 6:106 BW heb je recht op smartengeld als er sprake is van geestelijk en/of lichamelijk letsel na een verkeersongeval. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, verdriet of gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Smartengeld wordt het meest toegekend bij lichamelijk letsel. Denk aan het verlies van een oog, een ledemaat of het oplopen van zichtbare littekens. Naast materiële schade zoals zorgkosten, hebben deze gevallen namelijk ook immateriële schade tot gevolg. Men kan bijvoorbeeld niet meer sporten of de levensvreugde kan verminderd zijn.

Er kan ook recht op smartengeld bestaan als het slachtoffer naast lichamelijk letsel ook geestelijk letsel opliep. Ook als het slachtoffer géén lichamelijk, maar alleen geestelijk letsel opliep, kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld. Wilt u meer weten over smartengeld? Dan kunt u op onderstaande pagina’s meer informatie vinden.

Hoogte smartengeld na ongeluk

Psychische problemen, pijn en verdriet: het zijn zaken die niet objectief zijn te meten. Het is daarom een lastig en ingewikkeld proces om te berekenen en te bepalen hoe hoog uw smartengeld zou moeten zijn.

Bij de bepaling van het bedrag aan smartengeld na een aanrijding wordt gekeken naar meerdere omstandigheden. Naast uiteraard het letsel zijn onder andere de volgende factoren van belang:

  • Leeftijd slachtoffer
  • Duur genezingsproces of ziekenhuisopname
  • Looptijd letsel
  • Mate van pijn
  • Eventuele blijvende beperkingen voor de toekomst
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde

Elk geval wordt apart beoordeeld. Al deze punten worden meegenomen bij het bepalen op hoeveel smartengeld u recht heeft. Er zijn helaas geen overzichten van vaste vergoedingen die we kunnen gebruiken om te berekenen hoeveel smartengeld u kunt krijgen. Om een idee te krijgen kan de Smartengeldgids geraadpleegd worden. Hierin staan rechterlijke uitspraken, waarbij de omvang van het letsel en de gevorderde en toegewezen bedragen worden beschreven, ofwel de hoogte van smartengeld na een ongeluk.

Rechters, letselschade advocaten en -juristen maken veel gebruik van de ANWB smartengeldgids om de hoogte van een smartengeldvergoeding te bepalen. Op onze website kunt u ook enkele smartengeld voorbeelden vinden. Daarnaast hebben wij onderaan deze pagina enkele voorbeelden geplaatst van door ons behandelde letselschadezaken.

Hoogte smartengeld berekenen

Onze ervaring is dat slachtoffers nogal eens teleurgesteld zijn als zij horen hoeveel smartengeld de verzekeraar van de tegenpartij hen wil uitbetalen. De smartengeld uitkeringen zijn in ons land doorgaans een stuk lager dan de schadevergoedingen die slachtoffers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten kunnen krijgen. 

Wij adviseren u dan ook om niet zelf in onderhandeling te gaan over de hoogte van uw smartengeld na een aanrijding of verkeersongeluk. Het berekenen en onderbouwen is ingewikkeld en vereist juridische en medische kennis. Het is daarom altijd verstandig een ervaren letselschade-expert in te schakelen als u het smartengeld wilt krijgen waar u recht op heeft. Wij hebben de specialistische kennis in huis om te zorgen voor schadevergoeding in de vorm van smartengeld die recht doet aan uw situatie.

Laat onze ervaren juristen u helpen

Het is af te raden zelf de hoogte van uw smartengeld na een aanrijding of ongeval te berekenen. Op grond van de Smartengeldgids kan een idee gekregen worden over de hoogte van een eventuele uitkering, maar de berekening van smartengeld na een ongeval is specialistenwerk. Zowel juridische als medische kennis zijn vereist om smartengeld te kunnen berekenen. Onze ervaren juristen kunnen u hierbij helpen. Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor de aanrijding is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Voorbeelden smartengeld na aanrijding of verkeersongeval

Om u meer inzicht te geven in smartengeld bedragen na een aanrijding of verkeersongeval hebben wij hieronder enkele voorbeelden geplaatst. Hoewel de berekening en toekenning van smartengeld voor elke zaak uniek is, kan dit u een idee geven van gangbare smartengeld bedragen.

Voorbeeld 1) Smartengeld bij voet- en knieletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Knieletsel en gecompliceerde breuk rechterenkel
Hoogte smartengeld: € 9.000,00

Bij een aanrijding loopt een 30-jarige vrouw knieletsel op en aan haar rechterenkel een gecompliceerde breuk. Het gevolg is dat haar knieschijf instabiel raakt en zij een operatie moet ondergaan aan haar enkel. Na de operatie kan zij haar rechterbeen slechts matig beperkt gebruiken. De vrouw eist voor haar opgelopen voet- en knieletsel een schadevergoeding en smartengeld. Omdat de vrouw klachten houdt, volgt opnieuw een ziekenhuisopname en een tweede operatie. De vrouw kan helaas ook na deze tweede operatie haar rechterbeen maar in beperkte mate gebruiken bij lopen, staan, knielen, hurken en traplopen. De rechtbank kent de vrouw voor haar voet- en knieletsel een bedrag van €9.000,- aan smartengeld toe.

Voorbeeld 2) Smartengeld bij meervoudig letsel vrachtwagenongeval

Ongeval: Vrachtwagenongeval
Letsel: Botbreuken, whiplash, kneuzingen
Hoogte smartengeld: € 18.000,00

Een 46-jarige vrachtwagenchauffeur raakt betrokken bij een verkeersongeval. Een automobilist verleent geen voorrang aan de bestuurder van de vrachtwagen waardoor beiden met elkaar in botsing komen. De vrachtwagenchauffeur belandt met zijn wagen in de sloot en loopt als gevolg van het ongeval meervoudig letsel op. Hij stelt de automobilist aansprakelijk en eist een letselschadevergoeding en smartengeld.

Het meervoudig letsel van de vrachtwagenchauffeur bestaat uit een kneuzing van het borstbeen, een ribfractuur, whiplashachtige klachten, een hersenschudding en een meervoudige onderarmbreuk. De man wordt direct op de dag van het vrachtwagenongeval nog geopereerd. Het meest ernstige letsel is de meervoudige onderarmbreuk, waarvan de man blijvende beperkingen ondervindt. Een deskundige stelt de blijvende functionele invaliditeit op 19% vast. De man raakt als gevolg van het verkeersongeval en zijn meervoudig letsel volledig arbeidsongeschikt en is ook niet meer in staat om in de toekomst loonvormende arbeid te verrichten. De rechtbank kent de vrachtwagenchauffeur een bedrag van €18.000,- aan smartengeld toe voor zijn meervoudig letsel.

Voorbeeld 3) Smartengeld bij gehoorschade en whiplashklachten

Ongeval: Aanrijding met letselschade
Letsel: Gehoorschade, whiplashklachten
Hoogte smartengeld: € 12.000,00

Een man raakt betrokken bij een aanrijding en loopt hierdoor letselschade op. Direct na het ongeval heeft de man last van oorsuizen, verminderd gehoor en duizeligheid. Er wordt een gehoorschade vastgesteld. Daarnaast heeft de man whiplashklachten, zoals vergeetachtigheid, hoofdpijn, innerlijke gespannenheid en heeft hij enkele malen een epileptische aanval gehad. De man eist smartengeld, omdat zijn oorletsel tot beperking in de communicatie op ieder niveau heeft geleid. Voor wat betreft zijn verminderde gehoor, is door een deskundige het percentage functionele invaliditeit op 16% vastgesteld. Het gerechtshof kent de man voor de letselschade aan zijn gehoor een bedrag van €12.000,- aan smartengeld toe.

Voorbeeld 4) Smartengeld hersenletsel

Ongeval: Aanrijding fiets
Letsel: Hersenletsel, botbreuken en inwendige kneuzingen
Hoogte smartengeld: € 30.000,00

Een 16-jarige jongen wordt op zijn fiets aangereden en valt op zijn hoofd. Hij loopt als gevolg van het ongeval ernstig hersenletsel op, een botbreuk en diverse inwendige kneuzingen aan zijn longen en hart. Omdat door de aanrijding bij de jongen blijvend letsel is ontstaan, eist hij smartengeld voor het leed. De jongen is beperkt in zijn ontplooiingsmogelijkheden en kan geen loonvormende arbeid verrichten door zijn karakter- en gedragsstoornissen. Door zijn hersenletsel problemen als gevolg van de aanrijding kan de jongen tevens niet zelfstandig wonen en wordt hij beperkt in zijn mogelijkheden een gezin te stichten. De rechtbank kent een bedrag van €30.000,- aan smartengeld toe.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74