Letselschade in het openbaar vervoer

In het kort

  • Net als in het verkeer, kunt u ook in het openbaar vervoer letselschade oplopen. Bij een ongeval met letsel tijdens een reis met de trein, bus, tram of metro ligt de aansprakelijkheid van het openbaar vervoer ongeval bij de vervoerder.
  • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u met het claimen van uw letselschade. En bij aansprakelijkheid van de vervoerder is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer, vertrouwt u erop dat zij u veilig van A naar B brengen. Meestal is het openbaar vervoer een uitermate geschikt vervoermiddel waarmee u comfortabel naar uw bestemming reist. Toch kan het soms misgaan, want ook tijdens reizen met het openbaar vervoer gebeuren ongelukken met letselschade tot gevolg. Wie moet deze schade betalen en hoe is de aansprakelijkheid in het openbaar vervoer geregeld?

Letselschade in het openbaar vervoer

Dagelijks maken honderdduizenden van ons gebruik van het openbaar vervoer. De reis per trein, bus, tram, metro of taxi verloopt meestal veilig en is soms ook sneller dan het gebruik van de auto, bijvoorbeeld tijdens de spits. Maar net als in het verkeer kunt u ook in het openbaar vervoer letselschade oplopen. Hier horen of lezen we niet veel over, want het zijn vaak alleen de zeer ernstige ongelukken die de landelijke publiciteit halen. Toch lopen er dagelijks mensen in het openbaar vervoer letsel en letselschade op.

Veel voorkomende ongevallen zijn:

  • Vallen tijdens het in- of uitstappen
  • Een bus, tram, metro of trein die in botsing komt met een ander voertuig
  • Onverwachts hard optrekken of remmen waardoor iemand ten val komt
  • Eenzijdige aanrijdingen, bijvoorbeeld doordat de bus tegen een boom rijdt
  • Een val op het perron
  • Een val in een wachthuisje
  • Een val omdat de bestuurder van een bus te hard door de bocht rijdt
  • Aangereden worden tijdens een taxirit

> Lees hier meer over een botsing met de bus of tram

Aansprakelijkheid bij letselschade openbaar vervoer

Door een kaartje te kopen voor de bus of de trein gaat u automatisch een overeenkomst aan met de vervoermaatschappij. Hiermee is de vervoerder verplicht u veilig van A naar B te brengen. In de Wet Personenvervoer is geregeld dat de vervoermaatschappij een wettelijke verplichting heeft tot veilig vervoer. Hierin is de zorgplicht opgenomen die deze maatschappij op dat moment voor u als reiziger heeft. Als u niet veilig op uw eindbestemming arriveert, is dat de verantwoordelijkheid van de vervoerder. De aansprakelijkheid en schadevergoeding zullen dan ook voor rekening van deze vervoermaatschappij zijn. Indien de vervoerder de aansprakelijkheid daadwerkelijk erkend heeft, hangt hier een maximum bedrag per passagier aan, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet.

Alleen wanneer de vervoerder duidelijk kan aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor het ongeval niet te voorkomen was, vervalt de aansprakelijkheid. Dit geldt ook als hij kan aantonen dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, uw letselschade onontkoombaar was.

Bewijslast letselschade openbaar vervoer

Als u letsel oploopt tijdens uw reis met het openbaar vervoer, dan is het van belang dat u dit direct meldt, bijvoorbeeld bij de conducteur of de chauffeur. Daarnaast dient u de vervoersmaatschappij in te lichten. Noteer de ritgegevens en vraag omstanders die iets gezien hebben naar hun naam en adresgegevens. Zo verzamelt u bewijs dat u kunt gebruiken bij de letselschadeclaim tegen de vervoerder.

Bij opgelopen letsel in het openbaar vervoer is het tevens verstandig om binnen 1 à 2 dagen uw huisarts te bezoeken en rechtsbijstand te zoeken. De vervoermaatschappij wil u nog wel eens van het kastje naar de muur sturen en diens verzekeraar zal wellicht stellen dat het ongeval gewoonweg niet te voorkomen was. De erkenning van aansprakelijkheid laat dan lang op zich wachten. En zo lang er geen aansprakelijkheid is erkend, kunt u ook geen schadevergoeding krijgen.

Verjaringstermijn van de aansprakelijkheid

De aansprakelijke partij bij letsel in het openbaar vervoer is vrijwel altijd de vervoersmaatschappij. Maar wacht niet te lang met aansprakelijk stellen, want voor deze gevallen is de verjaringstermijn voor letselschade slechts drie jaar. Binnen drie jaar nadat u letselschade heeft opgelopen, moet u dus de vervoerder aansprakelijk stellen.

Schadeposten door letsel openbaar vervoer

Letselschade door een ongeval in het openbaar vervoer kan u helaas heel wat schadeposten opleveren. Als u letsel heeft opgelopen dan is het goed mogelijk dat u een tijd niet kunt werken. Of het kan nog lange tijd duren voordat u weer de oude bent.

De grootste schadepost is vaak de inkomensschade die u ondervindt omdat u, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Maar ook medische kosten, huishoudelijke hulp en reiskosten naar uw dokter of fysiotherapeut komen voor een schadevergoeding in aanmerking. Ook kunt u last krijgen van psychische klachten of gederfde levensvreugde. Hiervoor kunt u smartengeld eisen. Laat u goed door een letselschade jurist informeren hoe u alle door u opgelopen schade kunt claimen bij de openbaar vervoermaatschappij.

Kosteloze juridische bijstand

Letselschadebureau B&O Letselschade is gespecialiseerd in letselschadezaken met betrekking tot het openbaar vervoer. Wij stellen de vervoersmaatschappij aansprakelijk, gaan in gesprek met diens verzekeraar, claimen uw schade en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Het gehele schadetraject nemen wij u uit handen. Bij aansprakelijkheid van de vervoersmaatschappij kost onze hulp u helemaal niets. Onze kosten worden namelijk meegenomen in de totale letselschadevergoeding.

Meer weten over onze persoonlijke, professionele en gratis rechtsbijstand bij letselschade in het openbaar vervoer? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74