Schadeposten bij Letselschade

Als u slachtoffer bent van een ongeval en hierbij letsel hebt opgelopen, dan lijdt u wellicht letselschade. Dit kan zowel materiële als immateriële letselschade zijn. Is een andere partij aansprakelijk voor het ongeval, dan kunt u deze letselschade op deze partij verhalen. Maar welke schadeposten letselschade komen nu voor vergoeding in aanmerking? Hieronder treft u een overzicht.

Een ongeval op de weg of op het werk kan voor grote persoonlijke schade zorgen. Heeft u letsel opgelopen als gevolg van het ongeluk? Dan kan uw letselschade aanzienlijk oplopen. U kunt te maken krijgen met verminderde inkomsten of met hoge medische kosten. Als uw letselschade de schuld van een ander is, heeft u recht op schadevergoeding. U vraagt zich wellicht af: hoeveel schadevergoeding kan ik claimen? Dit is per letselschadezaak en per letselschadeslachtoffer verschillend. 


Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met onze letselschade specialisten.


Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten, gederfde inkomsten en schadeposten bij letselschade waarmee u te maken heeft gekregen. Alle door uw letsel veroorzaakte schade komt in principe voor vergoeding in aanmerking. Letselschade bedragen kunnen uit onder andere de volgende schadeposten bestaan:

 1. Smartengeld

Smartengeld is een financiële vergoeding voor geleden immateriële schade, dat wil zeggen schade die u niet direct in uw portemonnee raakt. Denk hierbij aan geestelijke- en lichamelijke pijn en gemiste levensvreugde.

De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van factoren als de aard en de ernst van het opgelopen letsel, eventuele arbeidsongeschiktheid, duur van het herstel en bijvoorbeeld de aanwezigheid van littekens. Het is erg lastig om pijn en ellende te vertalen in geld en de vergoedingen zijn in ons land meestal niet erg hoog te noemen. 

 1. Huishoudelijke hulp

Bij letselschade is de kans groot dat u bepaalde dingen in huis niet meer kunt, zoals schoonmaken. U heeft hulp in de huishouding nodig. Deze schadepost kunt u ook vergoed krijgen. Kosten die u moet maken om de huishoudelijke taken, die u als gevolg van het ongeval niet meer zelf kunt uitvoeren, door anderen te laten doen. Als u de behoefte aan huishoudelijke hulp aannemelijk kunt maken, dan moet er een vergoeding worden uitgekeerd als u hulp nodig hebt om uw huishouden draaiende te houden.

 1. Zelfwerkzaamheid

Kosten die u moet maken om werkzaamheden in en rond u huis, die u normaal gesproken zelf deed, uit handen te geven. Denk hierbij aan onderhoud aan uw huis en tuin, het wassen van uw auto enzovoorts.

Verlies aan zelfwerkzaamheid is één van de schadeposten bij letselschade die in de loop der tijd een grote schadepost kan worden. U moet iemand inhuren of vragen u te helpen bij zaken die u voorheen zelf deed, zoals taken in en om het huis. U kunt hierbij denken aan bepaalde klussen of verbouwingen in huis, maar ook het wassen van uw auto of het plakken van een fietsband. 

 1. Reiskosten

Naast schadeposten voor uw lichamelijk herstel, zoals voor artsbezoek, fysiotherapie en dergelijke, maakt u misschien ook kosten voor het vervoer daar naartoe. Als u niet meer zelf kunt autorijden, maakt u wellicht kosten zoals voor taxigebruik. Mogelijk heeft u een grotere auto nodig in verband met een rolstoel of moet u een eigen bijdrage betalen voor aangepast vervoer. En vergeet de parkeerkosten niet.

Elke kilometer die u extra moet rijden en die u zonder het ongeval niet zou hebben gereden en die u dus extra geld kost, kunt u als schade noteren.

 1. Verlies van verdienvermogen

Al het inkomen dat u na het ongeval minder ontvangt, kan worden gezien als verlies van inkomen. Wanneer u na een ongeval uw werk niet meer of niet meer volledig kunt doen, is er sprake van arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Verlies van verdienvermogen omvat verschillende onderwerpen zoals een lager salaris, pensioenverlies, levensloopregeling, provisie, 13e maand, loon in natura, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, vakantiegeld, auto van de zaak, laptop, mobiele telefoon enzovoorts.

 1. Andere kosten voor zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen

Dit zijn verliezen die zelfstandigen lijden, naast het verlies van arbeidsvermogen. Dit zijn onder andere afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, auto van de zaak, gedwongen verkoop van het bedrijf.

 1. Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven

Bijvoorbeeld een al geboekte vakantie die niet door kan gaan, abonnement op een sportschool, kosten die u maakt voor een hobby die u niet langer kunt uitoefenen (zoals een paard, motor enzovoort).

 1. Ziektekosten

Medische kosten worden meestal door de zorgverzekeraar vergoed, maar niet alle kosten. Sommige kosten moet u zelf betalen. Medische schadeposten bij letselschade die u uit eigen zak moet betalen kunnen zijn:
– Kosten voor eigen risico
– Protheses
– Aangepaste schoenen
– Niet verzekerde kosten zoals fysiotherapie of andere vormen van (alternatieve) therapie en dergelijke

 1. Aanpassingen van de thuissituatie

Mogelijk moet u verhuizen of uw woning aanpassen aan uw beperkingen (aangepast toilet, traplift, valbeugels), heeft u vaker oppas nodig voor de kinderen, maakt u meer kosten voor gas, water en licht omdat u hele dagen thuis bent waar u dat voorheen niet was.

 1. Recht op sociale zekerheid

Als u door een ongeval met letselschade niet meer kunt werken, komt u in de WW terecht, tijdelijk of voor lange tijd. Nadien moet u dit weer op zien te bouwen met werkzame dagen, maar als u nooit meer in staat bent te werken, wat dan? Hier wordt ook rekening mee gehouden in de berekening van uw letselschadevergoeding.

 1. Studievertraging

Het kan u veel geld kosten als u een bepaalde tijd niet meer kunt studeren vanwege uw letselschade. Denkt u daarbij aan extra kosten omdat u uw examenkosten dubbel moet betalen of omdat u de nieuwe versie van studieboeken moet aanschaffen.

Ook krijgt u het inkomen dat u misloopt door studievertraging vergoed. Als u bijvoorbeeld een jaar studievertraging oploopt, dan betekent dat ook dat u pas een jaar later aan het werk kunt gaan. Daardoor loopt u allerlei inkomsten mis, waaronder loon en pensioenopbouw.

 1. Wettelijke rente

Vanaf de dag dat de schade wordt geleden, moet de aansprakelijke partij de rente over de schade betalen. De hoogte van de rente wordt bij wet bepaald.

Hoeveel letselschadevergoeding u kunt claimen is van vele factoren afhankelijk. De aard en ernst van uw letsel spelen een rol, evenals de duur van het herstel en het al dan niet volledig herstellen. Daarnaast zijn leeftijd, geslacht en de gevolgen van het letsel in uw dagelijks leven van invloed op de hoogte van schadevergoeding en smartengeld.

Schadeposten bij letselschade: hoeveel schadevergoeding?

Het is van te voren niet te zeggen hoeveel immateriële en materiële schadevergoeding u kunt claimen, maar wij kunnen u zeker helpen bij het bepalen van een bedrag aan schadevergoeding dat recht doet aan uw situatie.


Laat uw schadeposten letselschade berekenen, doe geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Na een ongeval kunt u niet direct schadevergoeding claimen. Eerst moet u iemand aansprakelijk stellen en uw schadeclaim met bewijzen onderbouwen. Geen eenvoudige opgave dus. U krijgt daarnaast vaak te maken met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. Deze zal er alles aan doen zo min mogelijk uit te keren. U raakt wellicht verwikkeld in lastige discussies en om hier vanaf te zijn, stemt u in met een te laag bedrag aan schadevergoeding. 

Gratis schadeposten letselschade berekenen

Onze letselschade experts hebben veel ervaring bij het claimen van letselschade en kunnen berekenen hoeveel schadevergoeding in uw geval kan worden verhaald. Wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en dit kost u niets. De aansprakelijke tegenpartij moet namelijk onze kosten vergoeden.


Hoeveel schadevergoeding geclaimd kan worden is erg persoonsafhankelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste indicatie. Onze hulp kost u niets wanneer iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74