Bedrijfsongeval: wie betaalt de kosten?

In het kort

 • Veel werknemers weten niet welke kosten zij kunnen claimen na een bedrijfsongeval. Kunt u bijvoorbeeld uw eigen risico in de schadevergoeding meenemen?
 • Als uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval kunt u onder andere de volgende kosten claimen: medische kosten inclusief uw eigen risico, materiële schade en smartengeld.
 • In Nederland is bij bijna alle bedrijfsongevallen de werkgever aansprakelijk. Er is namelijk een zeer strenge zorgplicht, waardoor de aansprakelijkheid alleen bij de werknemer ligt in het geval van opzet of roekeloosheid. Dit moet dan wel door de werkgever worden aangetoond.
 • Wilt u weten welke kosten u kunt claimen na een bedrijfsongeval? Of wilt u weten hoe onze letselschadejuristen u kunnen helpen na een bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Veel werknemers weten niet welke kosten zij kunnen claimen na een bedrijfsongeval. Heeft u bijvoorbeeld een eigen risico indien u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval? Als u tijdens werktijd een ongeluk krijgt waarbij u letsel oploopt, is het logisch dat u uw letselschade vergoed wilt hebben. Vaak is de vraag dan ook na een bedrijfsongeval: wie betaalt de kosten? Bij ongevallen op de werkvloer is doorgaans de werkgever aansprakelijk en moet de werkgever alle kosten betalen. U kunt bij uw werkgever, of eigenlijk bij de verzekeraar van uw werkgever, al uw schade claimen. Dat zijn onder andere misgelopen inkomsten, extra kosten en uw ziektekosten.


UITGELICHT

Welke kosten naar aanleiding van een bedrijfsongeval zijn voor uw werkgever? Als uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor het bedrijfsongeval dan zijn de volgende van uw kosten voor zijn rekening:

 • Alle medische kosten ten gevolge van het bedrijfsongeval, inclusief uw eigen risico
 • Materiële schade
 • Reiskosten
 • Kosten voor hulp
 • Verlies van zelfwerkzaamheid
 • Opvang en verzorging
 • Inkomensverlies
 • Smartengeld
 • Alle nog niet genoemde kosten die wel oorzaak zijn van uw letsel

Juridisch expert bij bedrijfsongeval

Omdat u te maken krijgt met een verzekeringsmaatschappij bij het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval is het raadzaam om een erkend juridisch letselschadebureau in te schakelen. Een letselschade advocaat kan u bijstaan tijdens uw letselschadezaak. En wanneer u de expertise van de letselschadejuristen van B&O Letselschade inschakelt, kost u dit in de meeste gevallen niets. Onze kosten worden namelijk eveneens verhaald op de aansprakelijke tegenpartij.


Wat zijn uw kosten na bedrijfsongeval? Voor gedegen juridisch advies, bel direct met onze juristen of vul het contactformulier in.

 Gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand
 Ruim 15 jaar ervaring
 Specialist in letselschade bij bedrijfsongevallen


Kosten na een bedrijfsongeval?

U kunt ziektekosten claimen na een bedrijfsongeval als uw werkgever de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval heeft erkend. Alle medische kosten waarmee u te maken krijgt na het ongeval op uw werk die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, kunt u verhalen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het eigen risico
 • Ziekenhuisopname (daggeldvergoeding)
 • Opname in een revalidatiecentrum
 • Medicijnen
 • Behandelingen van een fysiotherapeut of ander medisch specialist

Het gaat dus om alle ziektekosten, die u kunt claimen na bedrijfsongeval, die uw verzekeraar niet vergoed, ook uw kosten eigen risico! Bewaar alle medische nota’s, zodat deze in de schadeberekening kunnen worden opgenomen.

Aansprakelijkheid werkgever na een bedrijfsongeval

Zoals gezegd kunt u al uw schade verhalen als u betrokken raakt bij een arbeidsongeval. U dient hiervoor uw werkgever aansprakelijk te stellen. Zolang de werkgever geen aansprakelijkheid erkent, kunt u uw schade en dus ook uw ziektekosten en eigen risico na een bedrijfsongeval niet claimen. We kunnen u echter vertellen dat in vrijwel alle gevallen de werkgever aansprakelijk is voor ongevallen die plaatsvinden tijdens het uitoefenen van werkzaamheden.

De werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht. Hij moet zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade ondervinden. Hiervoor dient hij voorzorgsmaatregelen te nemen en veiligheidsvoorschriften op te stellen. Ook dient hij controle op de naleving van deze regels te houden. Alleen wanneer er sprake is van opzet en/of roekeloosheid van de werknemer, is de werkgever niet aansprakelijk. De werkgever zal dit echter zelf moeten bewijzen, ook als hij van mening is dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.


Na een ongeluk op het werk is de kans erg groot dat de werkgever aansprakelijk is. U kunt vrijwel altijd uw schade en dus ook uw ziektekosten claimen na bedrijfsongeval. Wanneer uw werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en uw letsel, kan ons letselschadebureau u gegarandeerd kosteloos bijstaan.


Welke andere kosten kan ik claimen na bedrijfsongeval?

U kunt niet alleen uw ziektekosten claimen na bedrijfsongeval, u kunt al uw schade als gevolg van het arbeidsongeval claimen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Materiële schade, zoals kledingschade of schade aan uw bril, telefoon en andere tastbare zaken die bij het bedrijfsongeval beschadigd zijn geraakt
 • Alle extra reiskosten waarmee u te maken krijgt als gevolg van uw letsel
 • Kosten huishoudelijke hulp. U krijgt een vergoeding als u vanwege uw letsel (door het arbeidsongeval) geen huishoudelijk werk meer kunt doen en u daar hulp van een ander voor moet inschakelen
 • Kosten voor verlies van zelfwerkzaamheid. Wanneer u door uw letsel bepaalde klussen in en rondom uw woning niet meer uit kunt voeren, krijgt u hier een vergoeding voor. Denk aan schilderwerkzaamheden en tuinonderhoud
 • Kosten samenhangend met opvang en verzorging. Buitenschoolse opvang of extra kinderopvang zijn hier voorbeelden van
 • Inkomensverlies inclusief pensioenschade, omdat u als gevolg van het bedrijfsongeval tijdelijk niet in staat bent om te werken of wellicht volledig arbeidsongeschikt raakt
 • Smartengeld, ofwel een vergoeding voor leed, pijn en verdriet

Alle kosten die nog niet zijn genoemd, maar die wel hun oorzaak in uw letsel vinden. Denk hierbij aan juridische kosten en te verwachten toekomstige kosten voor uw letsel

Een letselschade procedure starten

Om al uw schade en uw ziektekosten te claimen na bedrijfsongeval, dient u een letselschade procedure te starten. Een dergelijke procedure kent verschillende fases. Er dienen een aantal stappen doorlopen te worden na een arbeidsongeval om succesvol uw schadevergoeding te verhalen:

 • Bewijsmateriaal verzamelen. Er dient zoveel mogelijk bewijsmateriaal over de toedracht van het arbeidsongeval verzameld te worden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld getuigenverklaringen en het maken van foto’s
 • Inschakelen van de Arbeidsinspectie. Uw werkgever dient bij een bedrijfsongeval de Arbeidsinspectie in te schakelen. Deze gaat het ongeval onderzoeken en maakt hier een verslag van, welke u als bewijs kunt gebruiken in de letselschade procedure. Verzuimd de werkgever het om de Arbeidsinspectie te informeren, dan kunt u dit als werknemer zelf doen
 • Werkgever aansprakelijk stellen. Via een brief stelt u de werkgever aansprakelijk. Hierin vermeldt u welke schade u heeft geleden en welke schade u nog verwacht te lijden als gevolg van het bedrijfsongeval. U stelt een schadepostlijst op
 • Schadevergoeding inclusief ziektekosten en eigen risico claimen na bedrijfsongeval. Als de werkgever aansprakelijkheid erkent, kan er onderhandeld worden over de hoogte van de schadevergoeding. Komt u er onderling niet uit, dan volgt de gang naar de rechtbank

Kosteloze rechtsbijstand claimen kosten na bedrijfsongeval

Een letselschadetraject gaat in negen van tien gevallen gepaard met een hoop juridisch getouwtrek en vele discussies. Het is daarom altijd raadzaam om een letselschade specialist in te schakelen bij het claimen van uw ziektekosten en andere schades na een bedrijfsongeval. Dit hoeft u niets te kosten, want als de werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, dient hij tevens de kosten van uw letselschadejurist te betalen. Dit betekent dat juridische bijstand doorgaans gratis is voor u!

Wilt u uw (letsel)schade en ziektekosten claimen na bedrijfsongeval, maar weet u niet hoe? 


Neem vandaag nog contact op met de gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade. Wij adviseren u graag en kunnen u gegarandeerd kosteloos bijstaan wanneer een ander aansprakelijk is voor uw letsel.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74