Ongeval in magazijn

In het kort

 • Medewerkers die in een magazijn werken, hebben een bovengemiddelde kans om gewond te raken door een ongeval. Sommige van deze bedrijfsongevallen kunnen gering tot zeer ernstig letsel leiden.
 • Medewerkers kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen indien deze niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Dit is het geval bij de meeste bedrijfsongevallen zo. De aansprakelijkheid vervalt alleen als de werkgever kan aantonen dat een werknemer opzettelijk en/of roekeloos heeft gehandeld.
 • De kans is daarom groot dat u na een ongeval in een magazijn een schadeclaim kunt indienen. Letselschade die u kunt claimen bestaat onder andere uit de kosten voor medische behandelingen, inkomensschade en smartengeld.
 • Onze letselschadejuristen helpen u graag bij het krijgen van een schadevergoeding, en bij aansprakelijkheid van uw werkgever is onze hulp voor u gratis. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een ongeval in een magazijn komt vandaag de dag helaas nog veel te vaak voor. Als er niet genoeg op veiligheid wordt gelet, kan een magazijn een gevaarlijke plek zijn. Werkt u in een magazijn en heeft u een ongeval tijdens werktijd gehad, waarbij u letselschade heeft opgelopen? Dan heeft u doorgaans recht op schadevergoeding. Na een bedrijfsongeval krijgt u vrijwel direct met kosten te maken en wanneer u als gevolg van het ongeval in het magazijn (tijdelijk) niet meer kunt werken, lijdt u mogelijk tevens inkomensschade. U kunt uw werkgever al snel aansprakelijk stellen en uw schadeclaim bij diens verzekeringsmaatschappij indienen. Laat één van onze ervaren letselschade specialisten u hierbij helpen!

Letselschade als gevolg van ongeval in magazijn? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze ervaren letselschade juristen.

Veel voorkomende ongevallen in magazijn

Medewerkers die in een magazijn werken, hebben een bovengemiddelde kans om gewond te raken door een ongeval. De meeste ongelukken zijn doorgaans gering en hebben geen drastische gevolgen, maar sommige arbeidsongevallen veroorzaken wel degelijk matig tot ernstig of zeer ernstig letsel en kunnen van grote invloed zijn op de gezondheid van een werknemer.
De meest voorkomende ongelukken die plaatsvinden in een magazijn zijn:

 • Struikelen over materialen die rondslingeren op de vloer
 • Evenwicht verliezen tijdens het verplaatsen van producten
 • Heftruck-ongevallen
 • Uitglijden over smeerstoffen
 • Bekneld raken door omvallende stellingen/ladingen
 • Verkeerd gebruik van machines of het niet dragen van werkkleding met alle gevolgen van dien

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Deze zorgplicht gaat vrij ver. Het betekent onder meer dat hij, afhankelijk van het werk, de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking moet stellen, zoals werkkleding, werkschoenen, helmen, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen. Daarnaast dient hij veiligheidsmaatregelen te nemen en instructies op te stellen. Denk aan aanduidingsborden, veiligheidsspiegels, vloermarkering en duidelijke informatie over de werking van machines. De werkgever dient er tevens op toe te zien dat alle regels worden nageleefd. Worden werkruimtes netjes opgeruimd? Blijven er geen materialen op de vloer liggen? Is de werknemer zich bewust van het gevaar dat bepaalde machines met zich meebrengen?

Aansprakelijkheid bij ongeval magazijn

Bij een ongeval in een magazijn is er sprake van een bedrijfsongeval en wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval, is in beginsel de werkgever aansprakelijk. Deze heeft een zorgplicht en is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers, ook in het magazijn. Deze aansprakelijkheid vervalt alleen als de werkgever kan aantonen dat een werknemer opzettelijk en/of roekeloos heeft gehandeld.

Voorbeeld opzettelijk en/of roekeloos handelen:
Een werknemer weigert speciale werkschoenen in het magazijn te dragen. De werkgever heeft de werknemer de schoenen overhandigd en heeft hem er na diverse controles meerdere malen op gewezen wat de gevolgen kunnen zijn van het niet dragen van de werkschoenen. Een collega heftruckchauffeur rijdt over de voet van de werknemer, met verbrijzeling tot gevolg. Als de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt voor het ongeval in het magazijn, zal zijn baas moeten bewijzen dat er herhaaldelijk is verzocht de werkschoenen te dragen en dat de werknemer dit opzettelijk niet heeft gedaan.

Schadevergoeding claimen na ongeval in magazijn

Bent u slachtoffer van een ongeval in een magazijn, dan is de kans groot dat uw werkgever aansprakelijk is en u een schadeclaim kunt indienen voor alle letselschade die u als gevolg van het ongeluk heeft opgelopen. Onder letselschade verstaan we zowel lichamelijke als psychische schade.
Letselschade die u kunt claimen na een ongeval in magazijn bestaat onder meer uit:

 • Kosten medische behandelingen en revalidatie
 • Reis- en telefoonkosten
 • Kosten voor inschakelen huishoudelijke hulp
 • Inkomensschade
 • Kosten voor verdriet, pijn en gemis aan levensvreugde (smartengeld)

Kosteloze juridische hulp na ongeval in magazijn

Wanneer werknemers als gevolg van een ongeval in een magazijn ziek thuis komen te zitten, denken zij niet als eerste aan het claimen van schadevergoeding. Zij moeten dan immers hun werkgever aansprakelijk stellen, iets waar de meeste werknemers huiverig voor zijn. Niet zo vreemd, want niemand zit te wachten op een verstoorde arbeidsrelatie of erger, op ontslag. Maar, stel dat u volledig arbeidsongeschikt raakt en daardoor terechtkomt in de WIA? U gaat er dan wat betreft inkomen fors op achteruit. Het is dus van groot belang dat u deze inkomensderving gecompenseerd krijgt, naast vergoeding van de andere kosten waarmee u door het ongeval te maken heeft gekregen.

Vrijwel alle werkgevers zijn echter goed verzekerd voor schade door arbeidsongevallen. Het is dus niet uw werkgever die u schadevergoeding moet betalen na een ongeval in magazijn, maar zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Deze laatste dient tevens onze kosten te betalen. U kunt dus met een gerust hart uw letselschadeclaim indienen. Neem voor vrijblijvend advies en een kennismakingsgesprek contact met ons op. Wij werken landelijk en bezoeken u indien gewenst ook thuis. Onze letselschade juristen en experts dragen het keurmerk van het Register Letselschade, zodat u bent verzekerd van de beste juridische bijstand.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74