Uitkering aanvragen na bedrijfsongeval

In het kort

  • Een bedrijfsongeval met letselschade kan ertoe leiden dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt en een uitkering moet aanvragen. De hoogte en de duur van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en arbeidsverleden.
  • Als uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, heeft u de mogelijkheid om uw uitkering aan te laten vullen tot 100% van uw laatstverdiende loon. Het verschil tussen de hoogte van de uitkering en uw laatst verdiende loon is namelijk uw ‘letselschade‘. Omdat het niet uw eigen schuld is dat u niet meer kunt werken en moet rondkomen van een lager inkomen, kunt u hiervoor schadevergoeding claimen.
  • Uw werkgever is aansprakelijk voor uw letselschade als hij niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Bij de meeste bedrijfsongevallen is dit het geval. Alleen als uw letselschade het gevolg is van roekeloos gedrag of opzet bent u zelf aansprakelijk.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het claimen van een schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een bedrijfsongeval met letselschade kan ertoe leiden dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt en een uitkering moet aanvragen. Met een vast contract wordt u vaak nog maximaal twee jaar volledig of gedeeltelijk doorbetaald. Bent u echter langer dan twee jaar arbeidsongeschikt, in tijdelijke dienst of werkt u via een uitzendbureau? Dan kunt u een uitkering aanvragen zodat u niet zonder inkomen komt te zitten. De hoogte en de duur van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en arbeidsverleden.

Als u geen recht meer heeft op loondoorbetaling, kunt u dus een uitkering aanvragen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, heeft u de mogelijkheid om uw uitkering aan te laten vullen tot 100% van uw laatstverdiende loon. Het verschil tussen de hoogte van de uitkering en uw laatst verdiende loon is namelijk uw ‘letselschade‘. Omdat het niet uw eigen schuld is dat u niet meer kunt werken en moet rondkomen van een lager inkomen, kunt u hiervoor schadevergoeding claimen

Wilt u een uitkering aanvragen na een bedrijfsongeval en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw letselschade te verhalen? Vul dan het contactformulier is of bel direct met onze juristen.

Onze hulp is altijd kosteloos
Meer dan 15 jaar ervaring
Specialist in bedrijfsongevallen

Ons letselschadebureau staat u juridisch bij om schadevergoeding te eisen voor uw verlies aan inkomen. Onze rechtsbijstand is geheel kosteloos als uw werkgever aansprakelijk is voor uw arbeidsongeschiktheid.

Oorzaken bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan veel verschillende oorzaken hebben, deze zijn meestal sectorgerelateerd. In de bouw, de horeca en de landbouw is het risico op een ernstig bedrijfsongeval groter dan in de detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Zo is een val van een steiger een groot risico in de bouw en komen diepe snijwonden het meest voor in de horeca. In de landbouw zijn grote landbouwmachines met bewegende delen vaak de oorzaak van ernstige letselschade die dikwijls tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Er kan overigens ook sprake zijn van een bedrijfsongeval wanneer u in de loop der tijd een beroepsziekte heeft ontwikkeld. Hierbij kunt u denken aan een burn-out door stress, PTSS, chronische rugklachten door een verkeerde zithouding of hersenletsel door het werken met giftige stoffen. Beroepsziekten manifesteren zich meestal pas na jaren en soms is het moeilijk om aan te tonen dat de klachten het gevolg zijn van arbeidsomstandigheden. Bij hersenletsel door het werken met giftige stoffen kan er soms wel decennia overheen gaan voordat de eerste symptomen tot uiting komen.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en behoort er alles aan te doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Bij letselschade na een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk als aangetoond is dat niet aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan of weerlegd is dat de letselschade het gevolg is van roekeloos gedrag of opzet van de werknemer zelf. Omdat de bewijslast van de werkgever veel zwaarder is dan die van de werknemer, is er in de meeste gevallen sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Als de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade na een bedrijfsongeval, dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen. Wanneer u een uitkering moet aanvragen en hierdoor aanzienlijk minder inkomen overhoudt, dan kunt u van uw werkgever eisen om het inkomen aan te vullen tot 100% van uw laatstverdiende loon.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent geraakt door een bedrijfsongeval en u heeft geen recht meer op loondoorbetaling, dan kunt u een uitkering aanvragen. Welke uitkering u kunt aanvragen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de aard van uw dienstbetrekking. Voor elke loongerelateerde uitkering geldt altijd een maximum dagloon.

> Meer over verlies van arbeidsvermogen na bedrijfsongeval

Ziektewet

Als u een contract voor bepaalde tijd heeft of via een uitzendbureau werkt, dan heeft u meestal geen recht op loondoorbetaling van uw werkgever. In dit geval kunt u een uitkering aanvragen. De hoogte van een ziektewetuitkering is afhankelijk van de aard van uw ziekteverzuim. Als u rondom uw zwangerschapsverlof of door orgaandonatie ziek bent geworden, dan krijgt u een ziektewetuitkering van 100% van uw laatstverdiende dagloon. In alle andere gevallen is dit 70% of afhankelijk van de CAO-afspraken die in uw branche gelden.

WIA

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt deze uitkering aanvragen na een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Er bestaan twee WIA-uitkeringen: de loondervingsuitkering en de vervolguitkering. De loondervingsuitkering wordt uitgekeerd aan arbeidsongeschikte werknemers die 33 jaar of ouder zijn. De hoogte van een loondervingsuitkering is afhankelijk van uw laatste dagloon en de mate van arbeidsongeschiktheid. De vervolguitkering is van toepassing op arbeidsongeschikte werknemers die geen recht meer hebben op een loondervingsuitkering of jonger zijn dan 33 jaar.

> Meer over verlies van inkomsten na bedrijfsongeval

IVA

U heeft recht op een IVA-uitkering als u na twee jaar loondoorbetaling volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft. In sommige gevallen is het mogelijk om eerder aanspraak te maken op een IVA-uitkering. Dit is het geval als voor de termijn van twee jaar is vastgesteld dat u als gevolg van een bedrijfsongeval permanent niet meer kunt werken. Veelal ontvangt u de IVA-uitkering totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

WGA

WGA staat voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten. U kunt deze uitkering aanvragen als u twee jaar na het bedrijfsongeval nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. We onderscheiden drie verschillende WGA-uitkeringen: loongerelateerd, loonaanvullend en een vervolguitkering. Om aanspraak te maken op de loongerelateerde uitkering mag u minder dan 65% van uw oude loon verdienen en moet u ten minste 26 van de laatste 36 weken voor het bedrijfsongeval gewerkt hebben. U kunt een loonaanvullende uitkering aanvragen als u geen recht meer heeft op een loongerelateerde uitkering en tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent. Als u minder dan 50% van het loon verdient waarvan het UWV u in staat acht, dan ontvangt u een vervolguitkering.

> Meer over wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen

Rechtsbijstand van B&O Letselschade

Als u bij letselschade door een bedrijfsongeval een uitkering moet aanvragen, heeft u soms recht op inkomensaanvulling. B&O Letselschade staat u juridisch bij om een schadevergoeding te eisen van uw werkgever. Als de werkgever volledig aansprakelijk is voor uw letselschade en arbeidsongeschiktheid, dan is onze rechtsbijstand gratis. Neem bij arbeidsongeschiktheid na een bedrijfsongeval contact met ons op voor vrijblijvend juridisch advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74