Van ladder of steiger gevallen tijdens werk

In het kort

 • Een derde van alle ernstige ongevallen onder werktijd gebeuren door valpartijen in situaties waarbij het slachtoffer op een ladder of steiger staat. De werkgever is in bijna alle gevallen aansprakelijk voor de letselschade die het slachtoffer oploopt.
 • De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werksituatie en veilig materiaal. Afhankelijk van de situatie kan bijvoorbeeld een vangnet verplicht zijn, of moet uw werkgever zorgen voor beschermende middelen zoals een helm.
 • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag met de beoordeling van uw situatie. Indien uw werkgever aansprakelijk blijkt te zijn helpen wij u met de aansprakelijkstelling, het berekenen van de schadevergoeding en het claimen daarvan. Indien uw werkgever aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis.
 • Wilt u meer weten over onze rechtsbijstand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u werk doet waarbij u regelmatig op een steiger staat, of op een ladder, heeft u volgens de statistieken relatief meer kans op een serieus ongeluk tijdens het werk. Een derde van alle ernstige ongevallen tijdens werktijd gebeurt door valpartijen in situaties waarbij het slachtoffer op bijvoorbeeld een ladder of steiger stond. Als u van een steiger gevallen bent tijdens werk is de kans op ernstig letsel aanzienlijk. Uw werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt als u tijdens werkzaamheden van een ladder of steiger bent gevallen U heeft dan recht op een schadevergoeding. Hieronder kunt u lezen hoe wij u kunnen bijstaan, zonder dat daaraan voor u kosten zijn verbonden.

Gevallen van steiger? Werkgever aansprakelijk

U werkt bij een bedrijf waar men steigers en ladders gebruikt. Uw werkgever is dan verplicht te zorgen voor een veilige werksituatie en veilig materiaal. Als werknemer geniet u juridische bescherming. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u zo min mogelijk risico loopt tijdens uw werk. Afhankelijk van de situatie kan bijvoorbeeld een vangnet verplicht zijn.

> Meer over uw werkgever aansprakelijk stellen na val van ladder of steiger

Er zijn wettelijke eisen gesteld waaraan uw werkgever moet voldoen voordat werken op ladders of steigers is toegestaan. Ook moet uw werkgever zorgen voor beschermende middelen zoals een helm. Heeft u gewerkt met materiaal dat niet 100 procent in orde was? Als de werkomstandigheden of het materiaal niet aan de wettelijk gestelde eisen voldeden, dan kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor het ongeval tijdens werktijd.

Stappenplan na val van ladder tijdens werk

Van een steiger of ladder gevallen tijdens werk? Dan is het belangrijk dat u inventariseert of er sprake was van een onveilige situatie. Waren de ladders of steigers onveilig? Hoe zat het met de montage en de constructie van de ladders of steigers? Heeft uw werkgever voldaan aan alle veiligheidseisen? Onze letselschade experts helpen u graag bij alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw werkgever u een schadevergoeding betaalt als u tijdens werkzaamheden gevallen bent.

> Meer over wet- en regelgeving rondom bedrijfsongevallen

Wat kunt u zelf doen na een val van de steiger of ladder?

 • Bewijslast verzamelen: maak foto’s van de werksituatie, of laat een ander dat doen. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone met camera op zak.
 • Noteer gegevens van getuigen. Neem eventueel contact op met de arbeidsinspectie.
 • Bezoek de huisarts, ook als u op het eerste gezicht geen ernstige verwondingen lijkt te hebben.
 • Werkgever aansprakelijk stellen: wij kunnen dit voor u doen, zonder dat u dat iets kost.
 • Letselschade inventariseren: welke kosten maakt u?
 • Schadevergoeding claimen bij de verzekering van uw werkgever.

Letselschade als u op werk van steiger gevallen bent

Als u tijdens werkzaamheden van een ladder of steiger bent gevallen en de ladder, steiger of werkomgeving was niet veilig, dan is uw werkgever wettelijk aansprakelijk en daardoor verplicht om al uw letselschade te vergoeden. Wij helpen u dan graag om een letselschade bedrag te bepalen. De kosten kunnen snel oplopen als u van een ladder gevallen bent tijdens werkzaamheden. Wij helpen u alle letselschade in kaart te brengen en zorgen ervoor dat uw werkgever zijn plichten na komt. Onze letselschade juristen zijn specialisten op dit gebied. Wij komen ook graag bij u thuis om uw zaak te bespreken, indien u dit wenst.

Schadevergoeding na val van steiger

Op hoeveel schadevergoeding kunt u aanspraak maken als u van een steiger gevallen bent tijdens werk? Dat is in elke situatie weer anders. De schadevergoeding die u kunt claimen bij uw werkgever is een optelsom van alle letselschadeposten die u heeft nadat u bent gevallen. Bij slachtoffers die van een steiger zijn gevallen zien wij vaak de volgende letselschadeposten:

Medische letselschade

 • Medische kosten, zoals eigen risico zorgverzekering
 • Kosten voor medicijnen of behandelingen die u niet vergoed krijgt

Materiële letselschade

 • Extra reiskosten
 • Schade aan kledingstukken en accessoires
 • Schade aan andere eigendommen die u bij zich droeg
 • Kosten voor hulp in huishouding
 • Inkomensverlies

Immateriële schade

Heeft u ernstig lichamelijk letsel opgelopen doordat u van een steiger of een ladder gevallen tijdens werk? Het is dan altijd nodig om de arbeidsinspectie (inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hiervan op de hoogte te stellen. De arbeidsinspectie zal onder meer bekijken of uw werkgever de ARBO-wet overtreden heeft.

Gratis juridische bijstand

Bent u van een steiger of ladder bent gevallen tijdens werktijd en wilt u een schadevergoeding claimen bij uw werkgever voor de letselschade die u heeft opgelopen? Wij helpen u graag verder, zonder dat u ons daar iets voor hoeft te betalen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, dan is uw werkgever verplicht de kosten van onze juridische bijstand te vergoeden. Onze hulp aan u is dan onderdeel van de schadevergoeding waarop u recht heeft. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Ons team bestaat uit zeer ervaren juristen die voor uw belangen opkomen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74