Verlies aan Verdienvermogen

In het kort

 • Van verlies aan verdienvermogen is sprake als een letselschadeslachtoffer (gedeeltelijk) het vermogen verliest om arbeid te verrichten
 • Bij het verlies aan verdienvermogen gaat het er niet om welk soort werk het slachtoffer op het moment van het ongeval verrichte. Het gaat om zijn vermogen tot arbeid in het algemeen, dus ook in de toekomst
 • Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is werk voor arbeidsdeskundigen.
 • Omdat de aansprakelijke tegenpartij óók uw kosten voor rechtsbijstand moet vergoeden, betaalt u niets voor onze dienstverlening
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Verlies aan verdienvermogen (VAV) wordt ook wel ´verlies van arbeidsvermogen´ genoemd en behoort tot één van de belangrijkste schadeposten bij letsel. Er is sprake van verlies van inkomsten na een bedrijfsongeval wanneer u als gevolg van het arbeidsongeval uw werk (gedeeltelijk) niet meer kunt uitvoeren. Dit betekent dat u door het werkongeluk minder kunt verdienen dan daarvoor. Het verlies van verdienvermogen, ofwel verlies van arbeidsvermogen, afgekort VAV, moet worden vergoed. Gemiste inkomsten of verlies van arbeidsvermogen is eveneens letselschade. Het berekenen van verlies aan verdienvermogen is zeer complex en werk voor experts.


Heeft u een ongeval op uw werk gehad en krijgt u te maken met verlies van verdienvermogen? Neem spoedig contact op met B&O Letselschade. Wij stellen uw werkgever aansprakelijk voor uw VAV of verlies van inkomsten na een bedrijfsongeval en claimen waar u recht op heeft.


Het feit dat u niet meer kunt werken kan van tijdelijke aard zijn. Het kan ook zijn dat uw letsels als gevolg van het bedrijfsongeval zo ernstig is dat u voor langere tijd of soms zelf helemaal niet meer in staat bent om uw gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren. Bij de vaststelling van het schadebedrag in een letselschade procedure wordt rekening gehouden met gemiste inkomsten of verlies van verdienvermogen. De verzekeringsmaatschappij dient de ontstane schade te vergoeden. Schakel hiervoor de deskundige hulp in van één van de letselschadejuristen van B&O Letselschade.


UITGELICHT

Heeft u recht op compensatie bij verlies aan verdienvermogen door een bedrijfsongeval? Hierbij wordt gekeken naar een vergelijking tussen twee situaties:

 1. De situatie waarin u géén ongeval heeft gehad: wat waren uw arbeidskansen?
 2. De huidige situatie, mét het ongeval: wat zijn nu uw arbeidskansen?

Grof gezegd zal het verschil tussen situatie 1 en 2 het verlies aan verdienvermogen zijn. 

Het verlies van arbeidsvermogen wordt berekend door specialisten op basis van ingewikkelde calculaties om tot een correcte schadevergoeding te komen, passend bij uw situatie.


Verlies aan verdienvermogen: welke arbeid?

Bij het verlies aan verdienvermogen gaat het er niet om welk soort werk het slachtoffer op het moment van het ongeval verrichte. Het gaat om zijn vermogen tot arbeid in het algemeen, dus ook in de toekomst. Bij het bepalen van het arbeidsvermogen en het verlies aan verdienvermogen berekenen wordt rekening gehouden met arbeid en opleiding in het verleden, het heden en de toekomst.

Werkt u in loondienst en heeft u een ongeluk op de werkvloer gehad? Dan zal het verlies van inkomsten na het bedrijfsongeval de eerste twee jaar gering zijn. Uw werkgever is namelijk verplicht om uw loon twee jaar lang door te betalen. Het eerste jaar dient de werkgever uw salaris vaak 100% door te betalen en het tweede jaar minimaal 70%.

Na die twee jaar ontstaat een andere situatie. U raakt dan aangewezen op de sociale zekerheid waardoor uw inkomen fors zal dalen. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. De schade die u lijdt ten aanzien van uw inkomen, vloeit voort uit uw VAV, verlies van verdienvermogen. De aansprakelijke tegenpartij, in dit geval uw werkgever, zal uw verlies van salaris na het bedrijfsongeval moeten vergoeden.


Wilt u weten of u recht hebt op salaris na een bedrijfsongeval? B&O Letselschade berekent uw verlies aan verdienvermogen en verzorgt kosteloos uw letselschadeclaim. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Complexe berekening

Het verlies van verdienvermogen berekenen is vaak lastiger dan wordt gedacht. U verliest namelijk meer dan alleen uw brutoloon als u door het bedrijfsongeval niet langer in staat bent uw eigen werkzaamheden uit te oefenen. Werkt u niet meer, dan vervallen ook andere inkomsten. Wilt u geheel schadeloos worden gesteld, zorg dan dat de berekening van uw verlies van inkomsten na bedrijfsongeval zorgvuldig tot stand wordt gebracht.

Als u verlies aan verdienvermogen wilt claimen, zult u altijd rechtsbijstand in moeten schakelen. Als letselschadebureau werkt B&O Letselschade samen met gespecialiseerde medici en rekenbureaus, die zich hebben toegelegd in het berekenen van ingewikkelde formules omtrent het verlies aan verdienvermogen en salaris na een bedrijfsongeval.

Als u door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raakt, kunt u te maken krijgen met verlies van verschillende inkomsten, naast de doorbetaling van uw loon na een bedrijfsongeval. Enkele voorbeelden zijn:

 • Salarisverhogingen
 • Overwerkvergoeding
 • Verlies van pensioenopbouw
 • Onregelmatigheidstoeslagen
 • Eventuele vergoeding van studiekosten
 • Mislopen van winstdelingen, 13e maand en bonussen
 • Vakantiegeld
 • Jubilea gratificaties
 • Onkostenvergoedingen
 • Representatiekosten
 • Auto van de zaak
 • Andere extraatjes

Bovenstaande zaken leverden inkomen op naast uw brutoloon toen u nog kon werken. Dit geldt tevens als u nog maar gedeeltelijk kunt werken. Ook dan krijgt u te maken met verlies van inkomsten na bedrijfsongeval. Behalve deze schadeposten, zijn er nog tal van andere kosten die u wellicht moet maken als gevolg van het arbeidsongeval. Ook deze schadeposten worden meegenomen in de berekening van de letselschadevergoeding en het verlies aan verdienvermogen berekenen.

Verlies van inkomsten: verleden, heden & toekomst

Uw arbeidsvermogen is echter niet alleen een optelsom van wat u in het verleden en heden heeft gepresteerd en ontvangen. Ook de toekomst wordt hierbij betrokken. U kunt wellicht uw huidige werkzaamheden niet meer uitoefenen als gevolg van het bedrijfsongeval, maar bent nog wel in staat om andere werkzaamheden, tegen een lager loon, uit te voeren? Ook dan krijgt u te maken met verlies van inkomsten dat de aansprakelijke tegenpartij dient te vergoeden.

Medische aspecten verlies aan verdienvermogen

Eerst zal een aantal medische zaken onderzocht worden:

 • Er moet worden vastgesteld welk letsel u precies hebt opgelopen
 • Of dit letsel tijdelijk of blijvend is
 • Welke beperkingen het letsel met zich meebrengt
 • En of deze beperkingen voortvloeien uit het ongeval
 • Vervolgens zal het verlies aan verdienvermogen berekend moeten worden. 

Hierbij worden twee situaties met elkaar vergeleken:

 • De situatie waarin u géén ongeval heeft gehad: wat waren uw arbeidskansen?
 • De huidige situatie, mét het ongeval: wat zijn nu uw arbeidskansen?

Grof gezegd zal het verschil tussen situatie 1 en 2 het verlies aan verdienvermogen zijn. Situatie 1 is zeer lastig vast te stellen, deze situatie doet zich immers niet echt voor. Er zal geschat moeten worden. Er wordt gekeken naar promotiekansen, pensioenontwikkelingen, kans op ziekte etc..

Voorbeelden van verlies van inkomsten na bedrijfsongeval

De volgende voorbeelden laten zien dat iemand te maken krijgt met verlies van verdienvermogen na een bedrijfsongeval.

Voorbeeld 1

Bas werkt in een timmerfabriek als zager. Bij zaagwerkzaamheden verliest hij vier vingers. Door het bedrijfsongeval is het niet meer verantwoord om Bas nog aan de zaagtafel te laten werken. Zijn werkgever slaagt er in om hem binnen het bedrijf op een andere functie te re-integreren. Deze functie is echter lager ingeschaald, waardoor Bas minder salaris gaat verdienen en ook geen overuren meer hoeft te maken. Er is sprake van verlies van verdienvermogen.

De schadepost verlies van arbeidsvermogen (VAV) wordt vastgesteld aan de hand van twee scenario’s. Het ene scenario is hoe de toekomst van Bas eruit zou hebben gezien indien hij niet betrokken was geweest bij het bedrijfsongeval en het andere scenario is hoe het toekomstperspectief van Bas eruitziet op basis van het arbeidsongeval. Het verschil tussen beide scenario’s is de schadepost VAV of verlies van inkomsten van Bas, welke de werkgever dient te compenseren.

Voorbeeld 2

Francien werkt als buschauffeur en verdient € 2000,00 netto per maand. Zij raakt betrokken bij een verkeersongeval en loopt letselschade op. Haar letsel is zo ernstig dat zij nooit meer kan werken. Aangezien het ongeval tijdens de uitoefening van Franciens werkzaamheden plaatsvond, is haar werkgever aansprakelijk. De vervoersmaatschappij dient alle schade te vergoeden.

Francien had zich voorgesteld tot aan haar pensionering met haar werk als buschauffeur door te gaan. Vanwege het verkeersongeluk is zij thuis komen te zitten en aangewezen op een uitkering van € 1000,00 netto per maand. Per maand heeft zij te maken met een netto tekort van € 1000,00. Per jaar ondervindt Francien € 12.000,00 netto verlies van verdienvermogen. Daarnaast raakt ook haar pensioenopbouw verstoord. De werkgever moet dit compenseren, ook voor de toekomst. Al deze posten vallen onder verlies aan inkomsten na bedrijfsongeval.

Kosten berekening verlies aan verdienvermogen

Voor het claimen van een schadevergoeding als gevolg van een arbeidsongeval, dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden. Als deze aansprakelijkheid wordt erkend, worden de kosten van uw letselschadespecialist in de claim meegenomen. U heeft dan geen kosten aan rechtshulp om het verlies van inkomsten na een bedrijfsongeval te claimen.

Zoals gezegd, het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is werk voor arbeidsdeskundigen. Schakel na uw ongeval daarom zo snel mogelijk een letselschade-expert in. Deze kan u helpen een zo reëel mogelijke schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij.

Bij B&O Letselschade is uw letselschadezaak in goede handen. Wij hebben veel ervaring met het claimen van het verlies aan verdienvermogen. We beschikken over een uitgebreid netwerk met de beste rekenbureaus en medici. Bang voor de kosten hoeft u niet te zijn. Omdat de aansprakelijke tegenpartij óók uw kosten voor rechtsbijstand moet vergoeden, betaalt u niets. Onze nota gaat rechtstreeks naar de tegenpartij.


Benieuwd of wij ook u gratis kunnen helpen bij het claimen van verlies aan verdienvermogen? Neem vandaag nog contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74