Verlies aan Verdienvermogen

In het kort

 • Van verlies aan verdienvermogen is sprake als een letselschadeslachtoffer (gedeeltelijk) het vermogen verliest om arbeid te verrichten
 • Bij het verlies aan verdienvermogen gaat het er niet om welk soort werk het slachtoffer op het moment van het ongeval verrichte. Het gaat om zijn vermogen tot arbeid in het algemeen, dus ook in de toekomst
 • Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is werk voor arbeidsdeskundigen.
 • Omdat de aansprakelijke tegenpartij óók uw kosten voor rechtsbijstand moet vergoeden, betaalt u niets voor onze dienstverlening
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Verlies aan verdienvermogen (VAV),  ook wel verlies aan arbeidsvermogen genoemd, is de netto inkomensachteruitgang die ontstaat doordat een letselschadeslachtoffer zijn werk niet meer kan uitvoeren. Dit betekent dat u door het ongeluk minder kunt verdienen dan daarvoor. Het verlies van verdienvermogen, afgekort VAV, valt onder de schadeposten van uw letselschade en moet worden vergoed. Het berekenen van verlies aan verdienvermogen is zeer complex en werk voor experts.


Heeft u een ongeval gehad en krijgt u te maken met verlies van verdienvermogen? Neem spoedig contact op met B&O Letselschade. Wij stellen uw werkgever aansprakelijk voor uw VAV of verlies van inkomsten en claimen waar u recht op heeft.


Het feit dat u niet meer kunt werken kan van tijdelijke aard zijn. Het kan ook zijn dat uw letsel zo ernstig is dat u voor langere tijd of soms zelf helemaal niet meer in staat bent om uw gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren. Bij de vaststelling van het schadebedrag wordt rekening gehouden met deze gemiste inkomsten of verlies van verdienvermogen. De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij dient de ontstane schade te vergoeden. Schakel hiervoor de deskundige hulp in van één van de letselschadejuristen van B&O Letselschade.


UITGELICHT

Heeft u recht op compensatie van verlies aan verdienvermogen? Hierbij wordt gekeken naar een vergelijking tussen twee situaties:

 1. De situatie waarin u géén ongeval heeft gehad: wat waren uw arbeidskansen?
 2. De huidige situatie, mét het ongeval: wat zijn nu uw arbeidskansen?

Grof gezegd zal het verschil tussen situatie 1 en 2 het verlies aan verdienvermogen zijn. Dit verlies van arbeidsvermogen wordt berekend door specialisten op basis van ingewikkelde calculaties om tot een correcte schadevergoeding te komen, passend bij uw situatie.


Verlies aan arbeidsvermogen: welke arbeid?

Bij het verlies aan arbeidsvermogen gaat het er niet om welk soort werk het slachtoffer op het moment van het ongeval verrichte. Het gaat om zijn vermogen tot arbeid in het algemeen, dus ook in de toekomst. Bij het bepalen van het verlies aan arbeidsvermogen wordt rekening gehouden met arbeid en opleiding in het verleden, het heden en de toekomst.

Werkt u in loondienst en heeft u een ongeluk gehad? Dan zal het verlies van inkomsten de eerste twee jaar gering zijn. Uw werkgever is namelijk verplicht om uw loon twee jaar lang door te betalen. Het eerste jaar dient de werkgever uw salaris vaak 100% door te betalen en het tweede jaar minimaal 70%.

Na die twee jaar ontstaat een andere situatie. U raakt dan aangewezen op de sociale zekerheid waardoor uw inkomen fors zal dalen. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. De schade die u lijdt ten aanzien van uw inkomen, vloeit voort uit uw verlies van verdienvermogen. De aansprakelijke tegenpartij zal uw verlies van salaris moeten vergoeden.


Wilt u weten of u recht hebt op salaris na een bedrijfsongeval? B&O Letselschade berekent uw verlies aan verdienvermogen en verzorgt kosteloos uw letselschadeclaim. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Verlies aan arbeidsvermogen berekenen

Het verlies van verdienvermogen berekenen is vaak lastiger dan wordt gedacht. U verliest namelijk meer dan alleen uw brutoloon als u niet langer in staat bent uw eigen werkzaamheden uit te oefenen. Werkt u niet meer, dan vervallen ook andere inkomsten. Daarnaast moet ook worden gekeken naar wat u na het ongeval had kunnen verdienen aan inkomen, inclusief mogelijke promoties of verbeterde secundaire arbeidsvoorwaarden. Enkele voorbeelden van punten die naast uw brutoloon mee moeten worden genomen in de berekening zijn:

 • Salarisverhogingen
 • Overwerkvergoeding
 • Verlies van pensioenopbouw
 • Onregelmatigheidstoeslagen
 • Eventuele vergoeding van studiekosten
 • Mislopen van winstdelingen, 13e maand en bonussen
 • Vakantiegeld
 • Jubilea gratificaties
 • Onkostenvergoedingen
 • Representatiekosten
 • Auto van de zaak
 • Andere extraatjes

Bovenstaande zaken leverden inkomen op naast uw brutoloon toen u nog kon werken. Dit geldt tevens als u nog maar gedeeltelijk kunt werken. Ook dan krijgt u te maken met verlies van inkomsten na bedrijfsongeval. Behalve deze schadeposten, zijn er nog tal van andere kosten die u wellicht moet maken als gevolg van het ongeval. Ook deze schadeposten worden meegenomen in de berekening van de totale letselschadevergoeding.

Berekening verlies aan arbeidsvermogen zelfstandige

Wanneer u werkt als zelfstandige (zzp’er) kan een ongeval met letsel direct veel impact hebben. In tegenstelling tot een werknemer heeft u geen recht op doorbetaling van uw loon. U kunt in deze situatie wel aanspraak maken op uw arbeidsongeschiktheidsverkering (AOV), maar niet elke zzp’er heeft deze al afgesloten. Hoewel deze in 2027 waarschijnlijk wel verplicht wordt, kan een zelfstandige tot die tijd direct veel inkomsten missen na een ongeval met letsel. De opdrachtgever kan de opdracht namelijk per direct weghalen en stoppen met het betalen van facturen. Het is daarom belangrijk voor deze groep om de VAV snel te berekenen en een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding te regelen zodat u uw rekeningen kunt blijven betalen.

Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen voor een zelfstandige werkt net iets anders dan voor een werknemer. Bij een zelfstandig ondernemer wordt onder andere gekeken naar de jaarstukken van de afgelopen jaren om zo het gemiddelde inkomen te berekenen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de vooruitzichten van uw branche. Maar ook andere punten zijn belangrijk, bijvoorbeeld of u net was begonnen als zelfstandige of juist al jarenlang een stabiel inkomen had. Eventueel kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om beter vast te stellen wat uw gemiddelde inkomen was en welke vooruitzichten u zou hebben gehad zonder uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Bepaalde posten die bij een werknemer wel kunnen voorkomen, zoals overwerkvergoeding of een 13e maand, ontbreken bij de VAV berekening voor een zelfstandige.

Medische aspecten berekening verlies aan verdienvermogen

Bij het berekenen van uw verlies aan verdienvermogen zit ook een medisch aspect. Er moet een aantal medische zaken onderzocht worden:

 • Er moet worden vastgesteld welk letsel u precies hebt opgelopen
 • Of dit letsel tijdelijk of blijvend is
 • Welke beperkingen het letsel met zich meebrengt
 • En of deze beperkingen voortvloeien uit het ongeval

Pas wanneer deze punten duidelijk zijn zal het verlies aan verdienvermogen berekend worden. Indien u kans heeft om op termijn te herstellen van uw letsel zal uw VAV lager uitvallen dan wanneer u blijven letsel heeft met een grote impact op uw vermogen om te werken.

Voorbeelden van verlies van inkomsten na een ongeval

Om u nog meer duidelijk te maken hoe de berekening van verlies aan arbeidsvermogen werkt hebben wij hieronder twee voorbeelden uitgewerkt. De voorbeelden laten zien dat iemand te maken krijgt met verlies van verdienvermogen.

Voorbeeld 1

Bas werkt in een timmerfabriek als zager. Bij zaagwerkzaamheden verliest hij vier vingers. Door het bedrijfsongeval is het niet meer verantwoord om Bas nog aan de zaagtafel te laten werken. Zijn werkgever slaagt er in om hem binnen het bedrijf op een andere functie te re-integreren. Deze functie is echter lager ingeschaald, waardoor Bas minder salaris gaat verdienen en ook geen overuren meer hoeft te maken. Er is sprake van verlies van verdienvermogen.

De schadepost verlies van verdienvermogen (VAV) wordt vastgesteld aan de hand van twee scenario’s. Het ene scenario is hoe de toekomst van Bas eruit zou hebben gezien indien hij niet betrokken was geweest bij het bedrijfsongeval en het andere scenario is hoe het toekomstperspectief van Bas eruitziet op basis van het arbeidsongeval. Het verschil tussen beide scenario’s is de schadepost VAV of verlies van inkomsten van Bas, welke de werkgever dient te compenseren.

Voorbeeld 2

Francien werkt als buschauffeur en verdient € 2000,- netto per maand. Zij raakt betrokken bij een verkeersongeval en loopt letselschade op. Haar letsel is zo ernstig dat zij nooit meer kan werken. Aangezien het ongeval tijdens de uitoefening van Franciens werkzaamheden plaatsvond, is haar werkgever aansprakelijk. De vervoersmaatschappij dient alle schade te vergoeden.

Francien had zich voorgesteld tot aan haar pensionering met haar werk als buschauffeur door te gaan. Vanwege het verkeersongeluk is zij thuis komen te zitten en aangewezen op een uitkering van € 1000,00 netto per maand. Per maand heeft zij te maken met een netto tekort van € 1000,00. Per jaar ondervindt Francien € 12.000,00 netto verlies van verdienvermogen. Daarnaast raakt ook haar pensioenopbouw verstoord. De werkgever moet dit compenseren, ook voor de toekomst. Al deze posten vallen onder verlies aan inkomsten na bedrijfsongeval.

Kosten berekening verlies aan verdienvermogen

Voor het claimen van een schadevergoeding dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden. Als deze aansprakelijkheid wordt erkend, worden de kosten van uw letselschadespecialist in de claim meegenomen. U heeft dan geen kosten aan rechtshulp om het verlies van verdienvermogen te claimen.

Zoals gezegd, het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is werk voor arbeidsdeskundigen. Schakel na uw ongeval daarom zo snel mogelijk een letselschade-expert in. Deze kan u helpen een zo reëel mogelijke schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij.

Bij B&O Letselschade is uw letselschadezaak in goede handen. Wij hebben veel ervaring met het claimen van het verlies aan verdienvermogen. We beschikken over een uitgebreid netwerk met de beste rekenbureaus en medici. Benieuwd of wij ook u gratis kunnen helpen bij het claimen van verlies aan verdienvermogen? Neem vandaag nog contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74