Hoe lang duurt een letselschadezaak?

In het kort

  • Een letselschadetraject duurt over het algemeen vrij lang. Het is onmogelijk van te voren aan te geven hoelang het traject precies zal duren
  • We vragen aan de tegenpartij daarom altijd een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Is de aansprakelijkheid erkend, dan wordt dit in vrijwel de meeste gevallen ook uitbetaald
  • Zodra de omvang van uw schade is vastgesteld, kan tot afronding van de zaak worden overgegaan
  • In veruit de meeste gevallen wordt overeenstemming met de tegenpartij bereikt over de omvang van de schadevergoeding. Een gerechtelijke procedure is dan niet nodig
  • De zaak is pas helemaal afgerond zodra de tegenpartij de schadevergoeding daadwerkelijk heeft uitgekeerd. Uit de praktijk blijkt dat dit soms enkele maanden kan duren
  • Wij kunnen u in veel gevallen kosteloos bijstaan in uw schadeclaim bij letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een letselschadetraject duurt over het algemeen vrij lang. Vervelend, want u wilt zo snel mogelijk duidelijkheid en een vergoeding om uw kosten te kunnen dekken als gevolg van uw letselschade. Toch is het in uw belang dat de tijd wordt genomen om uw dossier goed af te handelen. Daarom behandelt B&O Letselschade hier uw meest gestelde vragen over hoe lang een letselschadezaak mag duren en alle bijbehorende aspecten.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Het is onmogelijk van te voren aan te geven hoelang het traject precies zal duren. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

  • Uw herstel, welke van invloed is op de hoogte van uw schadevergoeding
  • Een eventuele discussie over de aansprakelijkheid met de verzekeraar van de tegenpartij. De aansprakelijkheid moet erkend zijn door de tegenpartij alvorens wij een volgende stap kunnen zetten
  • De reactiesnelheid van de tegenpartij om de schade te kunnen verhalen
  • En nog veel meer aspecten die van invloed kunnen zijn op het indienen van een claim en de afhandeling van uw letselschadezaak. Wij bekijken uw persoonlijke omstandigheden en geven u aan de hand daarvan een inschatting van hoe lang uw letselschadezaak duurt en hoe lang het duurt voordat uw schadevergoeding krijgt

Wat is verjaring van een letselschadezaak?

Als u letsel oploopt door toedoen van iemand anders en er is daarbij letselschade ontstaan, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. U kunt de schadeclaim indienen bij de degene die aansprakelijk is voor de door u opgelopen schade. Het claimen van de schade is wel aan een tijdsperiode gebonden. Na een bepaalde tijd kunt u geen aanspraak meer maken op de schadevergoeding. De verjaringstermijn is verlopen, uw schadeclaim is verjaard. Zorg dat u binnen deze termijn de tegenpartij aansprakelijk stelt en uw schade claimt. Zo minimaliseert u ook hoe lang het duurt voordat de schadeafhandeling definitief kan worden afgerond en uw schadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Hoe lang duurt uitbetaling van letselschade? Ik probeer te voorkomen dat ik tijdens het letselschadetraject in financiële moeilijkheden kom

Deze vraag krijgen wij vaak. Door het ongeval moet u immers extra kosten maken. We vragen aan de tegenpartij daarom altijd een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Is de aansprakelijkheid erkend, dan wordt dit in vrijwel de meeste gevallen ook uitbetaald. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u in financiële moeilijkheden komt.

Hoe lang duurt een schadeafhandeling en wie bepaalt wanneer een letselschadezaak kan worden afgerond?

U bent uiteindelijk degene die besluit tot afronding van de zaak over te gaan. Uiteraard adviseren wij u daarbij. Ons advies zal zijn te wachten tot een zogeheten ‘medische eindtoestand’ bereikt is. Dit is het geval wanneer u volledig hersteld bent, of wanneer uw letsel niet verder zal genezen. Pas dan kan nauwkeurig bepaald worden wat de impact van het letsel op uw leven is geweest en welke schade u heeft geleden en nog zult lijden. Zodra de omvang van uw schade is vastgesteld, kan tot afronding van de zaak worden overgegaan.

Wanneer is mijn letselschadezaak afgerond en hoe lang duurt het voordat de verzekering uitkeert?

Hoe eindigt nu een letselschadezaak? In veruit de meeste gevallen wordt overeenstemming met de tegenpartij bereikt over de omvang van de schadevergoeding. Een gerechtelijke procedure is dan niet nodig. De tegenpartij tekent een vaststellingsovereenkomst en meestal tevens een belastinggarantie. Daarmee staat de aansprakelijkheid en de omvang van de schadevergoeding vast. De zaak is pas helemaal afgerond zodra de tegenpartij de schadevergoeding daadwerkelijk heeft uitgekeerd. Uit de praktijk blijkt dat dit soms enkele maanden kan duren.

Hoe lang duurt een rechtszaak gemiddeld bij letselschadezaken?

Indien geen overeenstemming wordt bereikt met de tegenpartij, zal een gang naar de rechter nodig zijn om schadevergoeding te vorderen. Wij verwijzen uw zaak in dat geval door naar een gespecialiseerde letselschade advocaat. Een rechtszaak duurt al snel een aantal maanden en brengt kosten met zich mee. Door onze professionaliteit en ervaring, is het aantal letselschadezaken dat door een rechter moet worden beoordeeld beperkt tot slecht 2% van ons totale bestand.


Heeft u letselschade opgelopen en wilt u meer weten over bijvoorbeeld onze werkwijze? Neem dan vandaag geheel vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74