Is een speeltuin aansprakelijk voor letsel bij kinderen?

In het kort

  • In Nederland is een groot aanbod van binnen- en buitenspeeltuinen te vinden. Dagelijks leidt het spelen in een speeltuin tot letsel bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar oud. Vaak is dit gering letsel zoals schrammen, kneuzingen of botbreuken, maar in sommige gevallen is het letsel (veel) ernstiger.
  • Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar wat als de speeltuin helemaal niet zo veilig lijkt? Kunt u dan iemand aansprakelijk stellen?
  • Indien het speeltoestel niet voldoende veilig of gebrekkig is kunt u in sommige gevallen de beheerder aansprakelijk stellen. Bij een constructiefout kan de producten of importeur aansprakelijk zijn.
  • De aansprakelijkheidskwestie is echter complex bij dit soort zaken. Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen in te schatten of u inderdaad iemand aansprakelijk kunt stellen en helpen u graag met het krijgen van een schadevergoeding.
  • Heeft u vragen met betrekking tot letsel door het spelen in een speeltuin? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Overal in Nederland zijn ze te vinden, speeltuinen waar jonge kinderen zich geweldig kunnen vermaken door te schommelen, klauteren, springen. Er is een groot aanbod van speeltuinen in verschillende wijken tot indoor speeltuinen met alles er op en er aan. Spelen is goed voor kinderen en het spelen in speeltuinen moet gestimuleerd worden, dat is een ding wat zeker is. Maar wat als blijkt dat de speeltuin helemaal niet zo veilig is en uw kind raakt gewond? Wat moet u dan doen en wie is er dan aansprakelijk voor dit letsel?

Rechtshulp bij letselschade van uw kind

De juristen van B&O Letselschade kunnen u veel expertise bieden en advies geven naar aanleiding van letselschade van uw kind. Is de eigenaar van de speeltuin aansprakelijk of wellicht de gemeente? Hoe pakt u dit aan en hoe dient u een eventuele schadeclaim in? Onze ervaren letselschade specialisten staan u bij en nemen u deze zorg uit handen. Indien een andere partij aansprakelijk kan worden gesteld, kost u dit helemaal niets.

Letsel bij kinderen in de speeltuin

Kinderen zijn tijdens het spelen vaak onvoorzichtig en druk bezig met het maken van plezier. Zij zijn vaak te jong om het gevaar in te zien van bepaalde activiteiten in bijvoorbeeld een speeltuin. In 2013 werden er zelfs tenminste 6.800 kinderen tot 12 jaar behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) naar aanleiding van een ongeval op een speelplek. Vooral kinderen tussen de 4 en de 7 jaar oud liepen hierbij letsel op, in de meeste gevallen ten gevolge van een val, waaronder van een speeltoestel.

In datzelfde jaar waren er maar liefst 17.000 behandelingen van kinderen op de SEH in verband met letsel door een ongeval waarbij een speeltoestel betrokken was. In 93% van de gevallen ging het hierbij om kinderen tot 14 jaar. Een derde hiervan vond plaats op een speelgelegenheid. Maar dit percentage zal in de praktijk vele malen hoger liggen aangezien bij veel SEH behandelingen niet duidelijk is waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

Een groot deel van de jonge slachtoffers was tussen de 5 en de 10 jaar oud. Dit is niet gek, aangezien dit de leeftijdscategorie is die het meeste in speeltuinen te vinden is. Meer dan de helft van de kinderslachtoffers die op de Eerste Hulp terecht kwam na een ongeval met een speeltoestel had een botbreuk. Ook letsel aan arm, schouder of hand kwam daarnaast in meer dan de helft van de gevallen voor.

Veel indoor speeltuinen niet veilig

Wellicht dat u het onlangs in het nieuws heeft gelezen. Veel indoor speeltuinen zijn, na een aantal incidenten, geïnspecteerd op veiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft het toezicht verscherpt op binnenspeeltuinen na een dodelijke val van een 4-jarig jongetje bij een speelparadijs in januari 2016. Vervolgens heeft de NVWA de speeltoestellen van 37 overdekte speellocaties onderzocht.

De resultaten van dit onderzoek zijn zorgwekkend te noemen. In maar liefst 90% van de onderzochte speelparadijzen in Nederland trof men gebreken aan. Deze kunnen worden aangemerkt als onveilig. Dit is door bijvoorbeeld het ontbreken van een veiligheidscertificaat, onjuist geplaatste speeltoestellen en technische mankementen. Het onderzoek is uitgevoerd bij slechts een deel van de 150 in Nederland aanwezige indoor speeltuinen. Van de overige binnenspeeltuinen is het (nog) niet bekend hoe het met de veiligheid is gesteld.

Wetgeving veiligheid speeltuinen en speeltoestellen

Speeltuinen in het algemeen moeten aan veiligheidseisen en -voorschriften voldoen. Zo is er voor speeltoestellen specifieke nationale wetgeving, het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hier moeten alle producenten, importeurs, keurders, verkopers, installateurs en beheerders zich aan houden. Kort gezegd houdt dit besluit in dat nieuwe speeltoestellen veilig moeten zijn en dat het de taak is van de beheerder om deze veilig te houden. Daarnaast moeten nieuwe speeltoestellen altijd gekeurd worden door een aangewezen keuringsinstelling.

Een eigenaar van een speeltoestel is verantwoordelijk voor het goede beheer hiervan. Hij dient goedgekeurde toestellen aan te schaffen en heeft daarbij de verantwoordelijkheid dat deze goed geplaatst worden met een juiste ondergrond. Goed beheer zorgt vervolgens voor het behoud van de veiligheid van de speeltoestellen. Speeltoestellen moeten op hun beurt weer zodanig zijn ontworpen dat het voor een spelend kind duidelijk is wat het risico is. Tegen de gevaren (met ernstige gevolgen) die kinderen zelf niet kunnen inschatten, moeten zij beschermd worden. Alle speeltoestellen moeten volgens de wet veilig zijn.

Signalering onveilige speeltuinen

De meeste ongevallen van kinderen in speeltuinen komen door het vallen van een speeltoestel. Dit is in 66% van de gevallen. Daarom is het van essentieel belang dat er onder de speeltoestellen een juiste ondergrond is geplaatst. De ondergrond moet van voldoende schokdempend materiaal zijn en goed zijn onderhouden door de beheerder. Dit kan veel letsel bij kinderen voorkomen.

U als ouder kunt ook letsel van uw kind op speelplaatsen voor zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert alle ouders om heel kritisch te kijken naar de (binnen)speeltuin die u bezoekt. U kunt er niet bij voorhand al van uit gaan dat deze veilig genoeg is voor uw kind om in te spelen. Als u bij een (binnen)speeltuin zaken signaleert die echt onveilig zijn voor uw kind, dan kunt u hiervan melding maken bij de NVWA. Zij zullen dit vervolgens nader onderzoeken.

Aansprakelijkstelling bij letsel in speeltuin

De aansprakelijkheid bij letsel in een speelgelegenheid kan op verschillende gronden aan de orde komen. Het is dus geheel van de omstandigheden en de gebeurtenis afhankelijk of de beheerder van de speeltuin aansprakelijk gesteld kan worden.

Als u als bezoeker een toegangskaartje koopt voor een speeltuin, sluit u als het ware een contract met de exploitant af waarbij hij moet instaan voor alle gebruikte toestellen. Een onveilig toestel levert dan een toerekenbare tekortkoming op. Vaak worden er door de beheerder voorwaarden gesteld aan het gebruik van de speeltuin in een zogenaamd exoneratiebeding. Hierin stelt de beheerder bijvoorbeeld dat hij geen aansprakelijkheid aanvaardt. Maar wanneer een toestel niet voldoet aan de daaraan gestelde veiligheidseisen, dan zou geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van een onveilig of gebrekkig product.

Wellicht dat de beheerder van de speeltuin dan aansprakelijk gesteld kan worden voor het letsel van uw kind als blijkt dat het speeltoestel niet voldoende veilig of gebrekkig is. In het geval van een constructiefout kan de producent of de importeur aansprakelijk zijn. Indien wettelijk toezicht niet voldoende consequent is uitgevoerd, zou het ook nog een overweging kunnen zijn om de gemeente aansprakelijk te stellen voor het ongeval. Echter, aansprakelijkheid van een toezichthouder wordt in Nederland niet snel aangenomen.

Claim na letselschade bij uw kind

Heeft uw kind letsel opgelopen door een speeltoestel in een speeltuin en wilt u onderzoeken of u de beheerder hiervan aansprakelijk kan stellen? Indien de andere partij inderdaad aansprakelijk is, dan kunnen wij u bij deze juridische stappen kosteloos bijstaan. Wij claimen namelijk zowel de geleden schade als de juridische kosten voor u bij de tegenpartij. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74