Tijdens het werk gebeten door een hond, wie is aansprakelijk?

In het kort

  • Wanneer u bent gebeten door een hond kunt u in principe altijd het baasje van de hond aansprakelijk stellen. Maar hoe zit dat wanneer u wordt gebeten tijdens uw werkzaamheden buiten kantoor? Kunt u uw werkgever dan ook aansprakelijk stellen?
  • Na een hondenbeet stelt u vaak de hondeneigenaar aansprakelijk voor uw letselschade. Diegene heeft vaak een aansprakelijkheidsverzekering die uw schade zoals medische kosten, verminderde inkomsten en smartengeld vergoedt.
  • Uw werkgever heeft echter ook een zorgplicht en dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. U kunt uw werkgever bijvoorbeeld in sommige gevallen aansprakelijk stellen indien u op zakenreis bent en gebeten wordt door een hond.
  • Om er zeker van te zijn dat u een juiste schadevergoeding krijgt kunt u hulp krijgen van onze ervaren letselschadejuristen. Zij weten waar u recht op heeft en staan u in geval van aansprakelijkheid van de tegenpartij kosteloos bij. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Tijdens uw werkzaamheden buiten kantoor bent u gebeten door een wildvreemde hond. U heeft hierdoor letselschade opgelopen. Het baasje van de hond is in principe altijd aansprakelijk voor de geleden schade die het dier veroorzaakt heeft. Maar is uw werkgever ook aansprakelijk voor uw leed aangezien het ongeval tijdens werk plaatsvond? B&O Letselschade geeft u duidelijkheid.

Gratis juridische hulp bij hondenbeet

Als u door een hond gebeten wordt, is het vaak mogelijk om een andere partij hiervoor aansprakelijk te stellen. U hoeft dan niet zelf op te draaien voor de gemaakte kosten en u heeft misschien zelfs recht op smartengeld. Om een bevredigend resultaat te behalen tijdens de ingewikkelde procedure is het verstandig om hiervoor een expert in te schakelen. De letselschade specialisten van B&O Letselschade kunnen u alle juridische rompslomp volledig en kosteloos uit handen nemen.

Gebeten worden door een hond

In Nederland worden op jaarlijkse basis zo’n 6.600 mensen gebeten door een hond met letselschade tot gevolg. Als u gebeten wordt door een hond, kan dit traumatische gevolgen hebben. U raakt gewond, misschien wel met blijvend letsel of littekens. De schrik is groot, maar u loopt ook tegen allerlei kosten aan. U kunt hierbij denken aan medische kosten, vervanging van kapotte bezittingen als kleding, maar wellicht ook financiële schade door arbeidsongeschiktheid en dus inkomstenderving.

Bij een hondenbeet is er sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid van de eigenaar van de hond, maar op een bepaalde rol of hoedanigheid die hij heeft. Er hoeft dus geen sprake te zijn van schuld van het baasje aan de hondenbeet om hem aansprakelijk te kunnen stellen.

Er zit hier echter wel een ‘maar’ aan die meespeelt. Als het slachtoffer namelijk zelf gedragingen heeft die een reactie uit kunnen lokken van een hond met beschermend gedrag is er wel sprake van (deels) eigen schuld.

Vergoeding door hondenbezitter

U bent slachtoffer van een hondenbeet en de hondenbezitter is aansprakelijk voor de aangerichte schade. Ook al heeft het baasje geen schuld aan het gebeurde, als u letsel door zijn hond heeft opgelopen, dan is hij aansprakelijk. Vaak heeft de eigenaar een aansprakelijkheidsverzekering voor zijn hond waar u aanspraak op kunt maken. U kunt daarbij in aanmerking komen voor een vergoeding van onder andere:

  • plastische chirurgie
  • kosten van het ziekenhuis of andere medische kosten
  • verminderde inkomsten
  • smartengeld

Littekens door een hondenbeet kunnen leiden tot psychische problemen, zeker als deze zich bevinden op een zichtbare plek. Hierdoor kan de kwaliteit van uw leven achteruit gaan waardoor er sprake is van gederfde levensvreugde. Vaak kunt u in zo’n geval aanspraak maken op smartengeld. De hoogte van het letselschade bedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst en zichtbaarheid van het litteken, de duur van het genezingsproces en blijvende lichamelijke en psychische gevolgen.

Zorgplicht werkgever

De hondeneigenaar is dus aansprakelijk voor de schade die het dier u aanbrengt. Maar hoe zit dat als dit tijdens uw werkuren gebeurt? Is de werkgever dan ook aansprakelijk voor de schade omdat hij zorgplicht heeft voor zijn werknemers?

Ook al bent u niet op uw werkplek als u tijdens werkzaamheden door een hond wordt gebeten, dan kan uw werkgever nog steeds aansprakelijk zijn voor de geleden letselschade. De plicht van een werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers kan namelijk ver gaan, ook als het niet om de daadwerkelijke werkplek gaat. De werkgever heeft de zorgplicht om een arbeidsongeval te voorkomen. Dit kan zelfs het geval zijn in het buitenland tijdens een zakenreis.

Bij de aansprakelijkheid van de werkgever spelen echter wel de regels van eigen schuld mee. Het eigen aandeel in de veroorzaking van de schade kan leiden tot vermindering van de werkgeversaansprakelijkheid, zelfs als de werknemer niet opzettelijk of niet bewust roekeloos heeft gehandeld.

Uitspraak rechter werkgeversaansprakelijkheid

Tijdens een zakenreis op Haïti wordt een man gebeten door een hond, die achteraf rabiës bleek te hebben. De man was niet ingeënt en overleed, waarna zijn weduwe de werkgever van haar man aansprakelijk wilde stellen voor overlijdensschade. Zij legde dit aan de rechter voor.

De rechtbank stelde vast dat het ongeval niet tijdens de uitoefening van werkzaamheden had plaatsgevonden, maar tijdens een verblijf bij familie na werktijd. Wel had de werkgever de man opgedragen om daar te verblijven. Hierdoor heeft het verblijf een nauwe samenhang met de werkzaamheden. De werkgever heeft hiermee niet zorggedragen voor een veilige omgeving en is daarmee de zorgplicht niet voldoende nagekomen. De rechtbank beslist dat onder deze omstandigheden de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die is voortgekomen uit de hondenbeet op grond van artikel 7:611 uit het Burgerlijk Wetboek (goed werkgeverschap).

Dit is een voorbeeld van een uitspraak zoals deze gedaan kan worden door de rechter. Uiteraard hangt bij elke situatie veel af van de omstandigheden van het bijtincident.

Kosteloze juridische bijstand

Indien u bent gebeten door een hond, al dan niet tijdens uw werk, dan wilt u de gemaakte kosten vergoed hebben. Om er zeker van te zijn dat u alle schadeposten meeneemt in de schadeclaim raden wij u aan gebruik te maken van de gratis juridische hulp waar u recht op heeft. Indien een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, staan onze letselschade experts u namelijk kosteloos bij en nemen u de juridische procedure uit handen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74