Stijgend aantal fietsongevallen in Nederland

Fietsongeluk

Het was niet lang geleden nog volop in het nieuws: het aantal verkeersdoden in Nederland laat sinds lange tijd weer een stijgende lijn zien. Ook het aantal slachtoffers van fietsongevallen is momenteel zorgwekkend hoog. Er vielen vooral meer dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en bestuurders van scootmobiels. Hoe is het mogelijk dat er sinds jaren weer sprake is van een stijging van het aantal ongevallen met de fiets? Wat kunt u doen om u veiliger in het verkeer te begeven en ongelukken en letsel te voorkomen? En wat kunt u het beste doen bij fietsongevallen met letselschade? B&O Letselschade geeft u de feiten en geeft u duidelijk advies.

Het is algemeen bekend dat Nederland een echt fietsland is. Fietsers horen bij ons straatbeeld en zijn Nederlands cultuurerfgoed. Fietsers zijn echter wel kwetsbare verkeersdeelnemers, wat ook blijkt uit het aantal ongevallen en verkeersdoden onder fietsers, elk jaar opnieuw. Hoe komt het toch dat deze cijfers nog zo hoog zijn, ondanks alle maatregelen die we in ons land treffen? 

Gratis juridische hulp bij letsel door fietsongevallen

Als fietser bent u een kwetsbare verkeersdeelnemer. U bent weinig beschermd in het verkeer en bij een aanrijding heeft u daardoor al snel kans op letsel. Wettelijk gezien geniet u als fietser bij een ongeval wel extra bescherming. De wet erkent fietsers namelijk als kwetsbare verkeersdeelnemers die juridisch extra worden beschermd. Zelfs al bent u als fietser geheel schuldig aan het ontstaan van een verkeersongeval, dan nog wordt de automobilist aansprakelijk gehouden voor minimaal 50% van uw letselschade. Deze aansprakelijkheid geldt voor al uw kosten gerelateerd aan het ongeval en uw letselschade. Daardoor draait de automobilist ook op voor uw juridische kosten, zoals het inschakelen van een letselschade jurist. 


Bij B&O Letselschade werken we met een team van betrokken, ervaren en kundige letselschade specialisten die u in zo’n geval meestal gratis bij kunnen staan. Neem vrijblijvend contact met ons op!


Als u al fietsend bent aangereden dan is de kans groot dat u letselschade heeft opgelopen. Als fietser bent u namelijk kwetsbaar in het verkeer en raakt u bij fietsongelukken al snel gewond. Onze letselschade experts kunnen u in zo’n geval juridisch bijstaan zodat u er zeker van bent dat u alle schade vergoed krijgt, materieel en immaterieel. Omdat een automobilist bij een aanrijding met een fietser altijd in ieder geval deels aansprakelijk is, kunnen wij u geheel gratis helpen met uw schadeclaim. Is uw kind aangereden op de fiets? Dan heeft u altijd recht op 100% schadevergoeding.

Meer informatie over:

Fietsend Nederland in cijfers

In de Nederlandse infrastructuur wordt goed rekening gehouden met fietsers en dat is geen overbodige luxe met een gemiddelde van 3 fietsen per huishouden. Er zijn daarmee zo’n 22,8 miljoen fietsen en 1,9 miljoen elektrische fietsen in omloop in Nederland. De speed pedelec wint ook steeds meer terrein in ons land, hiervan zijn er nu in totaal ongeveer 9.500. Hiervoor worden steeds meer snelfietspaden aangelegd.

Al met al fietst een Nederlander per jaar gemiddeld 888 kilometer, waarvan het meeste in de provincie Zuid-Holland. Dit doen wij onder andere over ruim 35.000 kilometer aan fietspaden. Ruim een kwart van alle verplaatsingen in Nederland gaat per fiets, waarbij de oudere fietsers van 65 jaar en ouder een aandeel hebben van maar liefst 46%.

Stijging dodelijke verkeersslachtoffers

In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen als gevolg van een verkeersongeval, 65 meer dan het jaar daarvoor. Door deze stijging van 10,6 procent spreken we van de grootste toename van dodelijke verkeersslachtoffers sinds 1989. Het aantal overleden fietsers naar aanleiding van een verkeersongeval, zowel op een gewone als een elektrische fiets, liep vorig jaar op tot 228 personen. Na het aantal verongelukten in een auto staat het aantal verongelukten op de fiets daarmee op de tweede plaats in de ranglijst van meest voorkomende dodelijke ongevallen. Het is overduidelijk druk met fietsers in ons land. Die drukte heeft effect op onze algemene verkeersveiligheid, maar met name op de veiligheid van fietsers.

Verkeersdoden

Het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer in 2018 is, in vergelijking met 2017, met 10 procent gestegen. Onder deze fietsers was er in 2018 nagenoeg geen toename van het aantal verkeersdoden onder ouderen (60 jaar en ouder), maar juist onder personen van 50 tot 60 jaar. Ruim 22 procent van alle verkeersdoden was niet betrokken bij een botsing. Van hen was ruim de helft fietser of gebruiker van een scootmobiel.

Oorzaken fietsongevallen

De oorzaak van fietsongevallen is niet altijd eenduidig aan te geven, vaak liggen hier meerdere factoren aan ten grondslag. Hierbij kunt u denken aan een slecht wegdek of een onduidelijke verkeerssituatie, de staat van de fiets of het gedrag van de fietser en andere weggebruikers. Vaak is er ook een samenspel tussen onveilig gedrag van de fietser en het rijgedrag van een andere verkeersdeelnemer. Onveilig gedrag van de fietser zelf kan het risico op fietsongelukken verhogen.

Risicofactoren voor fietsers zijn:

 • Door rood licht rijden door de fietser zelf
 • Smartphonegebruik
 • Rijden onder invloed
 • Fietsen zonder goede en werkende verlichting
 • Onveilig gedrag van andere weggebruikers (te hoge snelheid, afleiding, etc.)
 • Infrastructuur: Slecht wegdek wat enkelvoudige fietsongelukken veroorzaakt
 • De veiligheid en type van de fiets zelf

Bent u gewond geraakt bij een fietsongeval? Dan is de kans aanzienlijk dat u recht heeft op schadevergoeding en gratis juridische hulp. Neem vrijblijvend contact op met B&O Letselschade voor advies!


In de meeste gevallen komt een fietser bij een verkeersongeval in botsing met een auto. Van fietsers die ernstig gewond raken bij een fietsongevallen met een gemotoriseerd voertuig viel het overgrote deel binnen de bebouwde kom en bij een ongeval op een kruispunt.

Verdeling van verkeersdoden onder fietsers naar tegenpartij (voor zover bekend) in de periode 1996-2014 [2]. – SWOV

De toename van het aantal fietsslachtoffers is vooral toe te schrijven aan de groeiende populariteit van de e-bike. Ruim een kwart van de fietsers verongelukte vorig jaar op een elektrische fiets, voornamelijk mannen ouder dan 60 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Omdat de e-bike erg populair is bij deze leeftijdsgroep, zijn vooral veel ouderen slachtoffer van fietsongevallen. De voornaamste reden hiervoor is de fysieke kwetsbaarheid van deze groep. Bijna driekwart van de fietsdoden is volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 60 jaar of ouder.

Maatregelen verkeersveiligheid fietsers

Vanaf de jaren ’80 is er door de overheid een groot aantal maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Dit is vooral gebeurd op het gebied van infrastructuur, regelgeving en handhaving. Zo heeft men bijvoorbeeld het fietsverkeer van het snelverkeer gescheiden door de aanleg van vrijliggende fietspaden en –tunnels en 30 km/uur-zones ingevoerd. Maar ook is de bromfiets verplaatst van het fietspad naar de rijbaan en zijn er verschillende campagnes geweest op het gebied van verkeersgedrag.

De fietsinfrastructuur zou nog verder verbeterd kunnen worden door de aanleg van fietsroutes en vrijliggende en voldoende brede fietspaden. Ook nieuwe innovatieve toepassingen zouden hier nog aan kunnen bijdragen. Nachtzichtsystemen kunnen het zicht in het donker voor automobilisten verbeteren en daarbij zorgen voor een tijdige waarneming van fietsers.

Fietsers kunnen zelf nog in hun eigen veiligheid investeren door:

 • Zich (meer) aan de verkeersregels te houden
 • Zich niet af te laten leiden, bijvoorbeeld door hun mobiele telefoon
 • (Beter) zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door de kleurkeuze van de kleding
 • Een fietshelm te dragen
 • Zoveel mogelijk routes te kiezen door verblijfsgebieden, zoals een woonerf, waarbij de aanwezigheid van de auto minder nadrukkelijk aanwezig is
 • Gebruik van wegen met gescheiden fietsvoorzieningen

Fietser kwetsbare verkeersdeelnemer

In principe is het in de Nederlandse wet geregeld dat degene die een verkeersovertreding heeft begaan aansprakelijk is voor de letselschade van een ander. Als u echter bent aangereden op de fiets, dan is de hoofdregel dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, ongeacht de schuldvraag. Ook al is de fietser geheel schuldig aan het ontstaan van het ongeval, de bestuurder van het motorvoertuig is verplicht om minimaal 50% van de letselschade van de fietser te vergoeden. 

De risicoaansprakelijkheid wordt bij de bestuurder van het motorvoertuig gelegd aangezien fietsers nu eenmaal meer risico in het verkeer lopen door de kwetsbaarheid die zij hebben. Dit is echter wel uitgezonderd indien er opzet in het spel is of wanneer er sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid door de fietser. Wordt u aangereden door een andere fietser, dan is de situatie anders en zal de schuldvraag nader onderzocht moet worden om de aansprakelijkheid te kunnen bepalen.

Toereikende schadevergoeding bij fietsongelukken

Als u bent aangereden op de fiets zijn er altijd omstandigheden waar rekening mee gehouden moet worden bij de bepaling van de aansprakelijkheid. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u hier een gedegen advies over geven. Wij zijn in het bezit van verschillende keurmerken en licenties, waaronder het Nationaal Keurmerk Letselschade, waardoor u er van verzekerd bent dat uw belangen optimaal door ons zullen worden behartigd. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en zorgen voor een toereikende schadevergoeding

Gratis juridisch advies bij fietsongelukken

Als u bent aangereden op de fiets, dan wilt u schadevergoeding voor alle kosten die u moet maken naar aanleiding van het ongeval. Zeker als dit volledig buiten uw schuld om gebeurd is. Na een aanrijding met de fiets kunt u gelukkig vaak minimaal 50% van de schade verhalen op de tegenpartij. Omdat u een kwetsbare verkeersdeelnemer bent heeft u hier recht op na aansprakelijkstelling. En onze letselschade specialisten staan u daarin ook nog eens gratis bij met juridisch advies en afhandeling van uw schadeclaim. 


Indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, behandelen wij uw letselschadezaak gratis. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74