Schuld bij een aanrijding

In het kort

  • Wanneer u een aanrijding heeft gehad is het belangrijk te bepalen wie er schuld heeft aan de aanrijding. Deze partij is in de meeste gevallen ook aansprakelijk voor de schade.
  • Het kan echter ook voorkomen dat beide partijen schuld hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand geen voorrang verleend maar de andere partij te hard rijdt. Bij een aanrijding tussen een voetganger of fietser en een motorvoertuig is het motorvoertuig altijd voor minimaal 50% aansprakelijk omdat de eerst groep wordt gezien als kwetsbare verkeersdeelnemer.
  • Na het vaststellen van de aansprakelijkheid kunt u een schadeclaim indienen voor de geleden letselschade. Onze ervaren juristen helpen u hier graag bij zodat u krijgt waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Hebt u een aanrijding gehad en hebt u daarbij letselschade opgelopen? Dan is het de vraag wie schuld heeft aan de aanrijding. De partij die schuld heeft aan de aanrijding, is namelijk ook in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade. Dit ligt anders bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fiets of voetganger: in dit geval is de bestuurder van het motorvoertuig in de regel voor minimaal 50% aansprakelijk voor de schade. Schuld bij een aanrijding tussen een auto en een fietser leidt dus vrijwel nooit tot volledige aansprakelijkheid aan de zijde van de fietser.

Schuld en aansprakelijkheid bij aanrijding

Om de schuld bij een aanrijding vast te stellen, is het van belang welke partij bepaalde verkeersregels heeft overtreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het niet geven van voorrang van verkeer dat van rechts komt
  • Door rood licht rijden
  • Onvoldoende afstand bewaren tot de voorligger (bumperkleven)

Voor een zo goed mogelijk verloop van de schadeafwikkeling, is het van belang om alle noodzakelijke stappen te doorlopen na een aanrijding. Eén van de belangrijkste stappen is om al het bewijs rond de toedracht van de aanrijding te verzamelen. Zo wordt het makkelijker om de schuld bij een aanrijding vast te stellen en te bewijzen. Vergeet daarbij niet het Europees Schadeformulier nauwkeurig en volledig in te vullen, inclusief handtekening ter akkoord van de tegenpartij.

Wie is er fout bij een aanrijding: verschillende situaties

Hoe wordt schuld bij een aanrijding bepaald? Hieronder beschrijven we verschillende situaties.

Aanrijding: beide partijen hebben schuld

Het komt vaak voor dat beide partijen bij een aanrijding schuld hebben. In dat geval wordt de aansprakelijkheid voor de letselschade verdeeld tussen de beide partijen. Iedere partij krijgt een schadevergoeding aan de hand van de mate van schuld.

Voorbeeld

Bestuurder A komt op een kruising in botsing met bestuurder B. B kwam van rechts, maar A heeft geen voorrang gegeven. B zelf reed echter te hard.

Wie heeft hier schuld aan de aanrijding? De rechter wijst de vordering van B toe, maar vindt ook dat B zelf een zekere schuld heeft aan het ongeluk. Hij reed immers te hard. De rechter oordeelt dat B 25% van zijn schade zelf moet dragen. De overige 75% van de schade moet worden vergoed door A.

Schuld bij een aanrijding tussen motorvoertuigen

Bij een aanrijding tussen motorvoertuigen moet de schade vergoed worden door degene die schuld heeft aan de aanrijding. De schade wordt verdeeld als beide partijen schuld bij de aanrijding hebben. Verkeersongelukken tussen motorvoertuigen hebben vaak letsel tot gevolg. Whiplash komt regelmatig voor, vooral na een aanrijding van achteren.

Als er een auto bij u achterop is gebotst, is in de meeste gevallen de achterop rijdende bestuurder aansprakelijk voor uw letselschade. De bestuurder die achterop rijdt, wordt dan geacht onvoldoende afstand te hebben gehouden. Uitzonderingen op die regel zijn er als de voorste auto de aanrijding veroorzaakte door zelf een fout te maken. Bijvoorbeeld doordat de voorste auto geen richting aangaf bij het verwisselen van rijstrook of plotseling remde zonder aanleiding.

Bij een kettingbotsing zijn veel partijen betrokken, wat het behoorlijk complex kan maken om de aansprakelijkheid vast te stellen. Veel verzekeraars hebben hier een overeenkomst voor gesloten om deze procedures snel af te kunnen handelen. Op onze pagina over aansprakelijkheid bij kettingbotsingen leest u hier meer over.

Schuld bij een aanrijding tussen motorvoertuig en fietser of voetganger

Wie heeft schuld bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger? De wetgever houdt er rekening mee dat sommige verkeersdeelnemers kwetsbaarder zijn, zoals fietsers en voetgangers. Deze hebben de status van beschermde verkeersdeelnemer op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

In de praktijk betekent dit dat een fietser of voetganger minimaal 50% van de letselschade vergoed krijgt die hij/zij oploopt bij een aanrijding met een motorvoertuig. De bestuurder van het motorvoertuig moet die 50% vergoeden, zelfs als de voetganger/fietser volledig schuld heeft aan de aanrijding.

De enige uitzondering op die regel is als er sprake is van overmacht bij de bestuurder. Dit wordt echter maar in zeer uitzonderlijke gevallen door de rechter toegekend. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de voetganger die aangereden wordt plotseling hard de rijbaan op wordt geduwd door iemand anders.

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht zijn scooters geen beschermde verkeersdeelnemers. Zij vallen voor wat betreft het beoordelen van de aansprakelijkheid dus onder de categorie motorvoertuigen.

Schuld bij een aanrijding tussen fietsers/voetgangers

Wie heeft schuld bij een aanrijding tussen voetgangers/fietsers? Als er een aanrijding plaatsvindt tussen twee voetgangers of fietsers, dan wordt de schuld en de aansprakelijkheid voor de letselschade verdeeld naar rato van de mate van schuld van beide partijen bij de aanrijding. Zowel fietsers als voetgangers zijn beschermde verkeersdeelnemers en zijn wat dat betreft juridisch gezien dus gelijk aan elkaar.

Letselschade na aanrijding

Indien u na een aanrijding door schuld van een ander letselschade heeft, kunnen wij uw dossier in behandeling nemen. Wij zorgen voor een accurate afwikkeling van het juridische schadeclaimtraject. U ontvangt gratis en geheel vrijblijvend juridisch hulp. 

Uw voordelen van onze juridische hulp:

Wie heeft schuld bij een aanrijding? Neem contact met ons op en leg uw situatie uit. Wij kunnen beoordelen wie aansprakelijk is en claimen indien mogelijk uw letselschade bij de wederpartij. U kunt zich richten op herstel en wij handelen het juridische traject gratis voor u af.


Bent u aangereden en is dit niet uw schuld? Dan kunnen wij u hoogstwaarschijnlijk gratis juridisch bijstaan. Doe onze vrijblijvende letselschadetest!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74