Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

In het kort

 • Een verkeersongeval of aanrijding kan veel schade veroorzaken. Indien u niet schuldig bent aan het ongeval is de tegenpartij in bijna alle gevallen (deels) aansprakelijk. Om de schade te verhalen is het belangrijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. De tegenpartij kan ook aansprakelijk worden gesteld met behulp van getuigen.
 • Indien u letselschade heeft opgelopen bij het verkeersongeval kunt u een schadevergoeding claimen. De schadevergoeding bestaat uit verschillende kostenposten zoals medische kosten, inkomensverlies, kosten van huishoudelijke hulp en smartengeld.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het claimen van uw letselschade. Zo kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Hoe is de aansprakelijkheid bij een aanrijding of verkeersongeval geregeld? Het is een veelgestelde vraag van slachtoffers van een verkeersongeval. Ieder draagt zijn eigen schade is de regel, behalve als een ander aansprakelijk is. Wanneer vastgesteld kan worden dat iemand anders de schade heeft veroorzaakt, kunt u van die persoon schadevergoeding eisen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding

De tegenpartij moet dan wel eerst de aansprakelijkheid voor de aanrijding erkennen. Bent u onverhoopt betrokken geraakt bij een aanrijding en heeft u hierbij letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht kosteloos gebruik maken van deskundige juridische hulp bij de afwikkeling van uw letselschade. Onze letselschade-experts bekijken aan de hand van uw verhaal graag welke mogelijkheden er voor u zijn.


UITGELICHT

Zo stelt u de tegenpartij aansprakelijk voor uw letsel bij een verkeersongeval

Bij het verhalen van letselschade is essentieel dat een ander aansprakelijk is voor de schade.

Om een schadevergoeding te kunnen claimen voor uw letselschade dient de wederpartij allereerst aansprakelijk gesteld te worden. Dit doet u als volgt:

 1. Zorg ervoor dat u de naam en contactgegevens van de dader heeft. Het moet uiteraard wel duidelijk zijn wie de veroorzaker is van het verkeersongeval
 2. Noteert u daarnaast ook de gegevens van de getuigen van het ongeval
 3. Als u de tegenpartij aansprakelijk gaat stellen voor de aanrijding, dan moet u kunnen bewijzen dat hij of zij schuldig is aan het ongeval. Met andere woorden: u moet kunnen bewijzen dat hij of zij de veroorzaker is van het ongeval en dat u door zijn of haar schuld letselschade lijdt
 4. Schriftelijk aansprakelijk stellen. U kunt dit zelf doen door een (aangetekende) brief te sturen naar de tegenpartij. Beter is om een erkende letselschade jurist dit voor u te laten doen. Wij kunnen dan namens u de veroorzaker van het ongeval schriftelijk aansprakelijk stellen. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet en dat alles juridisch correct verloopt
 5. Zodra de tegenpartij aansprakelijk heeft erkend, kunnen wij een passende schadeclaim voor u opstellen. Let op: heeft u nog geen bevestiging ontvangen van erkenning wissel dan nog geen verdere informatie uit met de verzekeraar van de tegenpartij!

Aansprakelijkheid verkeersongeval

Juridische aansprakelijkheid bij een verkeersongeval komt in beeld zodra een slachtoffer letselschade lijdt. Het is de vraag of iemand anders aangesproken kan worden voor deze letselschade. Kan dit, dan zal de veroorzaker het slachtoffer schadeloos dienen te stellen. Dit betekent dat hij het slachtoffer financieel zo veel als mogelijk in dezelfde staat dient te brengen als waarin hij verkeerde vóór het ongeval. Hij is dus aansprakelijk voor letselschade en moet het slachtoffer schadevergoeding betalen.

Wanneer u de schadeclaim voor uw letselschade wilt indienen, en zo uw kosten vergoed wil krijgen, zult u eerst de wederpartij aansprakelijk moeten stellen. Dit houdt in dat u aangeeft dat de andere partij een onrechtmatige daad begaan heeft, waar u schade door heeft geleden. De ander is dus aansprakelijk voor uw letselschade. Dit kan echter alleen als er sprake is van onrechtmatig of verwijtbaar gedrag en er sprake is van schade.

Wanneer u letselschade oploopt kunt u een andere partij aansprakelijk stellen als:

 • Het ongeval buiten uw schuld om gebeurt
 • Er is een andere partij betrokken die onrechtmatig gedrag heeft vertoond waardoor u nu met de schade zit

Bent u gewond geraakt en wilt u weten hoe de aansprakelijkheid bij een aanrijding is geregeld? Doe de letselschadecheck of laat uw gegevens achter, dan bellen wij u terug.


Letselschade verhalen bij een verkeersongeval

Globaal ziet het traject van letselschade verhalen er zo uit:

 1. Vrijblijvende inschatting van uw zaak
 2. Letselschade-expert bezoekt u thuis
 3. Tegenpartij aansprakelijk stellen
 4. Berekenen van alle letselschade
 5. Discussiëren over de schade met verzekeraars
 6. Smartengeld bepalen
 7. Eindregeling letselschade

Schuld en aansprakelijkheid bij een aanrijding

Schuld en aansprakelijkheid bij een aanrijding worden nog regelmatig met elkaar verward. Is iemand aansprakelijk voor het ongeval, dan betekent aansprakelijkheid volgens het Nederlands recht dat diegene verplicht is om uw schade te vergoeden. Iemand kan echter ook aansprakelijk zijn voor letselschade zonder hier schuld aan te hebben. Ouders zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor het doen en laten van hun minderjarige kinderen. Zo kan het voorkomen dat het kind schuld heeft aan het veroorzaken van letselschade en dat de ouders hiervoor aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid aanrijding bewijzen

Voor het claimen van letselschade is het belangrijk na te gaan wat de precieze omvang van uw letselschade is. Bij aanvang van de zaak is dit echter nog niet duidelijk. Om niet in de financiële problemen te belanden, wordt eerst een inschatting gemaakt van de schade die u lijdt en wordt de tegenpartij alvast om een voorschot op de schadevergoeding gevraagd.

Schadevergoeding bij een verkeersongeval

Om schadevergoeding te krijgen, dient de aansprakelijkheid bij een aanrijding bewezen te worden met tastbare stukken of verklaringen van getuigen. Het Europees Schadeformulier is een voorbeeld van zo’n belangrijk bewijsstuk. Als ook de veroorzakende partij het formulier (incl. toedrachtomschrijving) heeft ondertekend, heeft u sterk bewijs in handen. Ook getuigenverklaringen en foto’s kunnen helpen de aansprakelijkheid bij een aanrijding helder te krijgen. Hoe eerder u hiermee begint, hoe verser de gebeurtenis nog in het geheugen ligt en hoe makkelijker uw schade kan worden aangetoond.

Omdat het vaststellen van aansprakelijkheid complexe juridische materie is en omdat berekening van letselschade specialistische kennis vereist, is verstandig om u te laten bijstaan door een letselschadespecialist.

Aansprakelijkheid verkeersongeval: verschillende situaties

Aansprakelijkheid bij een aanrijding is afhankelijk van een aantal factoren:

 1. Heeft u zelf een verkeersfout gemaakt
 2. Heeft een ander een verkeersfout gemaakt
 3. Bent u beiden zijn verantwoordelijk
 4. Bent u als fietser of voetganger aangereden
 5. Op de fiets of lopend door een motorvoertuig aangereden
 6. Aanrijding door een dier veroorzaakt
 7. Eenzijdige aanrijding

Alle situaties brengen een andere verdeling van aansprakelijkheid tot stand, die weer van invloed is op de hoeveelheid letselschade die u vergoed kunt krijgen. 


Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met onze letselschade juristen. Wij stellen de tegenpartij voor u aansprakelijk, berekenen uw letselschade nauwkeurig en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt die passend is bij uw letselschade.


De letselschade bedragen lopen nogal uiteen en zijn geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en situatie.

1. Zelf een verkeersfout gemaakt

Bent u bijvoorbeeld door rood licht gereden of verleende u geen voorrang en ontstaan daardoor een aanrijding, dan is de andere partij uiteraard niet aansprakelijk en kunt u geen letselschade verhalen. De tegenpartij kan zijn of haar schade in dat geval echter wel op u verhalen.

2. Een ander heeft een verkeersfout gemaakt

Verleende de ander geen voorrang of reed deze door rood licht en veroorzaakte diegene daarmee het ongeval, dan ligt de aansprakelijkheid voor de aanrijding bij deze partij en heeft u wel recht op schadevergoeding.

3. Beiden zijn verantwoordelijk

Heeft u beiden een verkeersfout gemaakt? Dan bent u beiden aansprakelijk voor de aanrijding. Voor de gedeeltelijke vergoeding van de schade wordt eerst uitgezocht in hoeverre de gemaakte fouten aan het ongeval hebben bijgedragen.

> Meer over wat te doen na een auto-ongeluk

4. Een fietser of voetganger aangereden met de auto

Fietsers en voetgangers worden door de wet extra beschermd, omdat zij behoren tot de groep ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’. Wanneer u als automobilist een fietser of voetganger aanrijdt, bent u altijd aansprakelijk voor de aanrijding, ook wanneer de andere partij deels zelf schuldig is. U moet minimaal 50% van de schade vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

5. Op de fiets of lopend door een motorvoertuig aangereden

Als u op fiets of als voetganger in botsing komt met een motorvoertuig en u heeft een verkeersfout gemaakt, dan bent u aansprakelijk voor de schade van de automobilist. Uw eigen schade kunt u claimen bij de automobilist. U bent volgens de wet extra beschermd.

6. Een aanrijding met een dier

Komt u in botsing met een overstekend dier? Dan ligt de aansprakelijkheid van de aanrijding bij de eigenaar van het dier. De schade komt voor uw eigen rekening indien er geen eigenaar is.

7. Een eenzijdige aanrijding

Wanneer u betrokken raakt bij een eenzijdig ongeluk kan de aansprakelijkheid voor de aanrijding bij de wegbeheerder liggen. U moet dan echter wel aan kunnen tonen dat het ongeval door een gebrek aan de weg is ontstaan. Is er geen gebrek aan de weg, dan betaalt u uw eigen schade zelf. De eventuele schade aan het wegdek, veroorzaakt door u, dient u eveneens te vergoeden.


De juridische bijstand van B&O Letselschade kost u helemaal niets, omdat de tegenpartij ook uw juridische kosten moet betalen als hij aansprakelijk is voor uw letselschade. Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.


Hoeveel schade claimen na een aanrijding?

Om schadevergoeding te krijgen na een aanrijding dient u de veroorzaker van het ongeval middels een aansprakelijkstelling verantwoordelijk te houden voor uw letselschade. Een aansprakelijkheidstelling is een schriftelijke verklaring aan de tegenpartij. In deze brief stelt u de tegenpartij officieel op de hoogte van de gebeurtenis en het feit dat u letselschade lijdt. Bij deze brief voegt u een overzicht van uw schadeposten en van de schriftelijke bewijzen. Geef de tegenpartij bovendien een termijn waarbinnen zij dient te reageren.

Als u een verkeersongeval heeft gehad en de tegenpartij heeft aansprakelijkheid voor de aanrijding erkend, dan kunt u een schadevergoeding indienen. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij zal uw schade moeten vergoeden. Heeft u zelf ook schuld aan het ongeval? Dan krijgt u alleen de schade vergoed die met de mate van aansprakelijkheid overeenkomt. Is het ongeluk voor 25% uw schuld, dan geldt dat de tegenpartij voor 75% aansprakelijk is voor de aanrijding. U krijgt dan 75% van uw schade vergoed en de overige 25% draagt u zelf.

Doel aansprakelijkheid verkeersongeval

Het doel van de aansprakelijkstelling is dus de veroorzaker (of diens verzekeraar) juridisch aansprakelijk te stellen voor letselschade die hij of zij veroorzaakte. Zeker bij letselschade is de totale schadeomvang in het begin nog niet duidelijk. Uw herstel neemt immers veel tijd in beslag. Pas als een zogeheten ‘medische eindtoestand’ is bereikt, zal de schadeomvang vastgesteld kunnen worden.

Over het algemeen zal hierna een onderhandelingstraject volgen over de hoogte van de schadevergoeding. Indien de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent, of als u het niet eens kunt worden over de hoogte van de schadevergoeding, kunt u naar de rechter om uw gelijk te halen.

> Meer over letselschade claimen na aanrijding

Welke schade claimen na een aanrijding?

U kunt onder meer de volgende schade claimen na een aanrijding:

 • Schade aan uw auto en eventueel vervangend vervoer
 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals telefoon, bril, kleding en bagage
 • Schade als gevolg van uw letsel
 • Wettelijke rente
 • Juridische kosten
 • Voorbeelden van schade als gevolg van uw letsel
 • Inkomensverlies
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Kosten zelfwerkzaamheid
 • Studievertraging

> Meer over hoogte schadevergoeding berekenen bij letselschade

Heeft u als gevolg van het ongeval letselschade opgelopen waardoor u levensvreugde is afgenomen of omdat u bepaalde dingen niet meer kunt doen? Dan moet degene die aansprakelijk is voor de aanrijding tevens smartengeld betalen, een vergoeding voor uw leed en pijn.

Kosteloze juridische bijstand

Het valt in de praktijk niet altijd mee om aansprakelijkheid bij een aanrijding aan te tonen en schadevergoeding te claimen. Schakel daarom de juridische hulp van de letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade in. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor de aanrijding, dienen de schadevergoeding in en begeleiden u tijdens het gehele letselschadeproces.

Indien er iemand anders aansprakelijk is voor de aanrijding, kost onze hulp u bovendien helemaal niets. De tegenpartij (verzekeringsmaatschappij) dient onze kosten dan tevens te vergoeden. 


Neem vandaag nog contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74