Aanrijding met een e-bike of speed pedelec

Er komen steeds meer elektrische fietsen in Nederland, van fietsen met trapondersteuning tot de supersnelle speed pedelecs. Helaas zorgt deze toename van snelle fietsen ook voor meer risicovolle verkeerssituaties met aanrijdingen tot gevolg, soms zelfs met dodelijke afloop. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat een kwart van die verongelukte fietsers op een elektrische fiets reed. Wat moet u doen als u een aanrijding met of op een e-bike heeft? Wie is er dan aansprakelijk voor schade en letselschade? En bent u volgens de wet een kwetsbare verkeersdeelnemer als u op een elektrische fiets rijdt, met alle bijbehorende gevolgen voor de schadevergoeding bij een aanrijding? B&O Letselschade legt het u stapsgewijs uit en geeft u advies over wat te doen bij een aanrijding met een elektrische fiets.

Gratis juridische expertise bij een aanrijding met een e-bike

Als u een aanrijding heeft op uw elektrische fiets en u valt daarbij, dan kan u behoorlijke schade en letselschade oplopen. Het is bij een dergelijk ongeval niet altijd duidelijk wie de schuldige en dus de aansprakelijke partij is. De schrik zit er goed in waardoor de situatie niet altijd gelijk helder is. In zo’n geval is de hulp van een letselschade jurist geen overbodige luxe. De letselschade specialisten van B&O Letselschade zijn in het bezit van alle belangrijke keurmerken en helpen u graag uit de brand bij een aanrijding. Door onze jarenlange expertise hebben wij alle kennis in huis om u onbezorgd te laten herstellen in afwachting van een passende schadevergoeding die wij voor u regelen. Wij doen dit geheel gratis als wij voor u de andere partij aansprakelijk kunnen stellen.

Nadere informatie over aangereden worden op de fiets

Elektrische fiets of speed pedelec

In ons land zijn inmiddels vele soorten elektrische fietsen verkrijgbaar. En die worden in de Nederlandse wet niet allemaal als gelijkwaardige verkeersdeelnemers gezien. De speed pedelec wordt tegenwoordig bijvoorbeeld niet meer in de categorie ‘gewone’ elektrische fiets geplaats. Om hierop te mogen rijden, heeft de fietser een bromfietscertificaat nodig, moet hij of zij een helm dragen en mag deze e-bike in veel gevallen niet op het fietspad rijden. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen een gemiddelde elektrische fiets en de speed pedelec?

  • Een normale e-bike (of elektrische fiets) met trapondersteuning: Deze fiets geeft trapondersteuning tot 25 kilometer per uur en de motor heeft een maximaal vermogen van 250 watt
  • De speed pedelecs of high speed e-bikes met trapondersteuning: Deze fietsen zijn een stuk sneller. U kunt er maximaal 45 kilometer per uur mee en de motor heeft een vermogen tot wel 4000 watt
  • E-bikes worden beschouwd als fietsen, speed pedelecs als bromfietsers
  • E-bikers vallen, net als fietsers, onder de zwakkere verkeersdeelnemers. Dit geldt niet voor de bestuurder van een speed pedelec
  • Na een aanrijding met een motorvoertuig heeft een e-biker meestal recht op schadevergoeding. Bij een speed pedelec hangt dit af van de situatie
  • Voor een e-bike is een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, voor een speed pedelec is dit wel het geval

Speed pedelecs op de weg

Speed pedelecs mogen sinds 2017 niet meer op de meeste fietspaden rijden, maar moeten op de weg tussen de auto’s rijden. Dit is met name het geval binnen de bebouwde kom. De vraag rijst of dit een veilige verandering is voor de speed pedelec en voor de automobilist. Op de weg rijdt de speedbike namelijk minder snel dan een auto, dat verschil kan zo’n 20 kilometer per uur zijn. Automobilisten zijn niet gewend aan fietsers op de rijbaan en dit brengt veel verwarring, irritatie en gevaarlijke situaties met zich mee.

Aan de andere kant zijn de fietspaden eigenlijk weer te smal voor deze snelle fietsen. Daar kunnen zij de veel tragere, normale fietsen niet goed inhalen. We zouden kunnen concluderen dat er eigenlijk geen geschikte infrastructuur is voor de speed pedelec, en dan met name in de stad. Dit heeft wel de aandacht van de overheid, maar een geschikte oplossing blijkt niet gemakkelijk te vinden voor het nieuwe, snelle en steeds populair wordende fenomeen van de speed pedelec.

Elektrische fiets kwetsbare verkeersdeelnemer?

Zoals u zich vast kunt voorstellen, heeft een ongeluk met 45 kilometer per uur doorgaans een veel grotere impact dan een botsing met een snelheid van 25 kilometer per uur. En dat verschil zien we ook terug in de regels rondom aansprakelijkheid.

Fietsers en voetgangers worden in de Verkeerswet beschouwd als ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’. Omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer, kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding met een motorvoertuig. De automobilist is aansprakelijk voor de schade van de fietser, ook als het de schuld van de fietser is. Een kwetsbare verkeersdeelnemer heeft recht op een vergoeding van ten minste 50% van zijn of haar schade bij een aanrijding met een motorvoertuig. De enige uitzondering hierop is overmacht, maar dat is in de praktijk zeer moeilijk te bewijzen.

De berijder van een speed pedelec wordt in de Verkeerswet gezien als bromfietser. Dit betekent dat er geen sprake is van een kwetsbare verkeersdeelnemer bij een aanrijding. De elektrische fiets die een maximale snelheid heeft tot 25 kilometer per uur wordt daarentegen wel als fietser gezien en dus als kwetsbare verkeersdeelnemer.

Juridische hulp na aanrijding op de fiets

Het is helaas iets wat regelmatig gebeurt, een aanrijding tussen fiets en auto, al dan niet elektrisch. Nu de speed pedelec tussen de auto’s op de weg moet rijden, is die kans voor deze snelle fietsen op een ongeval dan ook niet gering. Heeft u een aanrijding op de elektrische fiets of speed pedelec gehad en wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Onze ervaren letselschade juristen staan u in dat geval bij met raad en daad. Als de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, is dit zelfs geheel kosteloos. Neemt u contact op met B&O Letselschade op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74