Aanrijding met een e-bike of speed pedelec, heb ik recht op schadevergoeding?

In het kort

  • Als u wordt aangereden op een elektrische fiets of speed pedelec kunt u veel letselschade oplopen. Op een elektrische fiets wordt u als zwakke verkeersdeelnemer gezien, maar op een speed pedelec als bromfiets. Dit heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid.
  • Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag bij het claimen van uw letselschade. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er komen steeds meer elektrische fietsen in Nederland, van fietsen met trapondersteuning tot de supersnelle speed pedelecs. Helaas zorgt deze toename van snelle fietsen ook voor meer risicovolle verkeerssituaties met aanrijdingen tot gevolg, soms zelfs met dodelijke afloop. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat een kwart van die verongelukte fietsers op een elektrische fiets reed. Wat moet u doen als u een aanrijding met of op een e-bike heeft? Wie is er dan aansprakelijk voor schade en letselschade? En bent u volgens de wet een kwetsbare verkeersdeelnemer als u op een elektrische fiets rijdt, met alle bijbehorende gevolgen voor de schadevergoeding bij een aanrijding? Wij leggen het u stapsgewijs uit en geven u advies over wat te doen bij een aanrijding met een elektrische fiets.

Welke elektrische fiets heeft u?

Als u op een gewone fiets rijdt, wordt u gezien als een zwakke verkeersdeelnemer. Dit betekent dat u meer bescherming geniet bij een ongeval. Maar hoe zit dat met een elektrische fiets of speed pedelec? De wet maakt onderscheid tussen twee soorten elektrische fietsen.

Gewone elektrische fiets

  • De fiets heeft trapondersteuning en gaat maximaal 25 kilometer per uur
  • De motor van de fiets heeft een vermogen van maximaal 250 watt

Speed Pedelec

  • Heeft trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur
  • De motor van de fiets heeft een vermogen van maximaal 4000 watt

Afhankelijk van het type elektrische fiets dat u heeft, geniet u een ander type bescherming in het verkeer.

Aansprakelijkheid bij ongeval met een gewone elektrische fiets

Wanneer u op een gewone e-bike rijdt, wordt u beschouwd als een ‘normale’ fietser. Dit betekent dat u wordt gezien als zwakker verkeersdeelnemers en daarom ook extra bescherming geniet ten opzichte van gemotoriseerde voertuigen. Wordt u bijvoorbeeld als fietser aangereden door een auto, dan heeft u recht op minimaal 50% schadevergoeding. Ook als het uw schuld is. De mate van bescherming hangt samen met de leeftijd van het slachtoffer.

  • Indien het slachtoffer ouder is dan 14 jaar krijgt diegene altijd minimaal 50% van de schade vergoed, ook al is het ongeval grotendeels de schuld van het slachtoffer. Voor de overige 50% wordt aan de hand van de verantwoordelijkheid voor het ongeval beoordeeld hoe de rest van de schade wordt verdeeld.
  • Indien het slachtoffer jonger is dan 14 jaar krijgt diegene in bijna alle gevallen 100% van de schade vergoed, ook als het ongeval grotendeels de schuld is van het slachtoffer. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan anders worden besloten.

Let op: bovenstaande geldt alleen bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, motor of vrachtwagen. Indien u een aanrijding heeft met een andere (elektrische) fietser wordt u als gelijkwaardige verkeersdeelnemers gezien. In die gevallen wordt de aansprakelijkheid toegekend aan degene die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden. Ook kan het zijn dat beide fietsers gedeeltelijk aansprakelijkheid worden gesteld. Hierover kunt u meer lezen in op onze pagina over een aanrijding met een andere fietser.

Aansprakelijkheid bij ongeval met een speed pedelec

Wanneer u op een speed pedelec rijdt, valt u onder de regels voor de bromfietsen. Dit betekent dat u geen extra bescherming geniet ten opzichte van gemotoriseerde voertuigen, en juist meer aansprakelijkheid toegekend krijgt bij aanrijdingen met zwakke verkeersdeelnemers. Concreet houdt dit het volgende in:

  • Bij een aanrijding met een ander gemotoriseerd voertuig wordt de aansprakelijkheid beoordeeld aan de hand van het verkeersongeval. Degene die de verkeersregels niet naleefde wordt aansprakelijk gesteld en dient schadevergoeding te betalen aan de andere partij. Er kan ook sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid, indien beide partijen zich niet aan de verkeersregels hielden.
  • Bij een aanrijding met een andere fietser of voetganger bent u voor minimaal 50% aansprakelijk, ook als het ongeval grotendeels de schuld is van de andere partij. Voor de overige 50% wordt gekeken wie er schuldig is aan het ongeval. Deze 50% kan ook gedeeld worden, indien beide partijen deels aansprakelijk zijn voor het ongeval. Is de voetganger of fietser een kind onder de 14 jaar, dan bent u in bijna alle gevallen voor 100% aansprakelijk, ook als het ongeval niet uw schuld is. Alleen bij opzet of overmacht kan de aansprakelijkheid anders worden verdeeld. Dit is echter alleen in uitzonderlijke gevallen en komt bijna nooit voor.

U geniet op de elektrische fiets dus meer bescherming dan op een speed pedelec, omdat u in het laatste geval onder de regelgeving van gemotoriseerde voertuigen valt. Uiteraard blijft het raadzaam om altijd voorzichtig te zijn in uw deelname aan het verkeer. Los van alle gevolgen van een ongeval, bent u bij beide voertuigen namelijk voor minimaal 50% aansprakelijk voor alle schade indien u de schuldige bent van een aanrijding. Andersom kunt u als niet-aansprakelijke uw schade voor minimaal 50% verhalen op de aansprakelijke partij, tenzij het een aanrijding met een persoon jonger dan 14 jaar betreft.

Gratis juridische hulp na een aanrijding met een elektrische fiets

Als u wordt aangereden op een e-bike of speed pedelec kunt u behoorlijk veel schade oplopen. En gezien de kwetsbaarheid van het vervoersmiddel heeft u al snel lichamelijk letsel en maakt u medische kosten. Ook kan het zijn dat u een tijdje niet meer kunt werken en bijvoorbeeld hulp nodig heeft in de huishouding. Al deze schade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Vraag dan ook altijd om de contactgegevens van de tegenpartij en indien mogelijk van getuigen van het ongeval. Bij een aanrijding met een motorvoertuig kunt u ook het kenteken noteren. Verzamel indien mogelijk ook zoveel mogelijk bewijsmateriaal zoals foto’s en verklaringen van getuigen. Deze helpen u bij het opbouwen van uw case. Ga daarnaast direct naar een dokter of het ziekenhuis als u medische klachten hebt. Ook dit is erg belangrijk bij het bewijzen dat uw klachten een direct gevolg zijn van de aanrijding.

Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het claimen van uw letselschade. Door onze jarenlange ervaring hebben wij alle kennis in huis om de aansprakelijkheid te beoordelen en de schadevergoeding te berekenen. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en gaan met de verzekering in gesprek over de schadevergoeding. Zo kunt u zich richten op uw herstel, terwijl wij een vergoeding voor u regelen waar u recht op heeft. En indien de tegenpartij aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis.

Heeft u een aanrijding op de elektrische fiets of speed pedelec gehad en wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vrijblijvend advies, of doe onze letselschadetest. Wij helpen u graag.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74