Schade verhalen na aanrijding met de fiets

In het kort

 • Wanneer u een aanrijding heeft gehad op de fiets kunt u in veel gevallen uw letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Omdat fietsers tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers horen worden zij wettelijk extra beschermd.
 • Wanneer u aan aanrijding heeft gehad met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, motor, scooter of vrachtwagen heeft u altijd recht op minstens 50% schadevergoeding. Indien uzelf geen schuld heeft aan de aanrijding kunt alle schade verhalen.
 • Bij andere voertuigen zoals een bus, tram of trein heeft u meestal ook recht op schadevergoeding, maar kunnen afwijkende voorrangsregels invloed hebben op de aansprakelijkheid. Bij een aanrijding met een andere fietser ligt de aansprakelijkheid bij de fietser die fout zat.
 • Als een kind jonger dan 14 jaar met de fiets wordt aangereden is de andere partij vrijwel altijd volledig aansprakelijk. Heel erge roekeloosheid of opzet kunnen hier een uitzondering in zijn.
 • Bent u betrokken geweest bij een aanrijding met de fiets en heeft u vragen of wilt u hulp bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies van onze letselschadejuristen.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U hebt een aanrijding met de fiets gehad en ervaart pijn van verwondingen of hebt andere klachten. Dan hebt u in veel gevallen recht op vergoeding van uw letselschade. Kwam u onverhoopt in aanraking met een motorvoertuig, zoals een auto, motor, scooter of vrachtwagen, dan kunt u al snel alle schade verhalen. Omdat bewijsvoering omtrent een aanrijding met de fiets lastiger wordt naarmate de tijd verstrijkt en het letsel zeer ernstig (en langdurig) kan zijn, is het raadzaam om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Onze letselschade-experts helpen bij het verhalen van schade na een fietsongeval.

Schade verhalen na een aanrijding met de fiets kunt u overlaten aan een letselschade-expert. Dit betekent dat u:

 • Maximale schadevergoeding krijgt
 • Zelf geen discussies voert met de tegenpartij
 • De juiste regels en wetten worden toegepast
 • Rechtsbijstand u niets kost

Bent u gewond geraakt en wilt u schade verhalen na een aanrijding met de fiets; vul dan het contactformulier in en laat ons u helpen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met de fiets

Fietsers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze worden wettelijk extra beschermd. Wanneer u betrokken raakt bij een fietsongeluk , kunt u veelal uw schade verhalen op degene die u heeft aangereden. Ook wanneer u deels zelf verantwoordelijk bent. Aansprakelijkheid en daarmee samenhangend de vergoeding van uw letselschade is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de hoedanigheid van de tegenpartij. Voorbeelden zijn:

Aangereden door een auto

Komt u met de fiets in botsing met een auto, dan kunt u in ieder geval een gedeelte van uw schade verhalen. Omdat fietsers in dergelijke gevallen extra juridische bescherming genieten, hebt u namelijk altijd recht op tenminste 50% schadevergoeding. Wanneer u met de fiets geen enkele verkeersovertreding heeft gemaakt, moet de automobilist uw letselschade volledig vergoeden. Heeft u wel zelf een fout gemaakt, omdat u bijvoorbeeld door rood reed en geen licht voerde? Ook dan dient de tegenpartij nog steeds de helft van uw letselschade te vergoeden.

Ook bij een aanrijding met de fiets waarbij het veroorzakende motorvoertuig onbekend of onverzekerd is, zijn er vaak mogelijkheden om schade te verhalen. Doe altijd aangifte in dat geval; dit is een voorwaarde om schade te verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Aangereden door brommer of scooter

Ook bij een aanrijding met de fiets en een brommer of scooter, geldt dat de brommer- of scooterrijder voor tenminste 50% schuld heeft aan het ongeval en u dus schade kunt verhalen. Als fietser bent u ook in deze situatie volgens de wet de zwakkere verkeersdeelnemer. Uit de praktijk blijkt dat de aansprakelijkheid bij een aanrijding met de fiets en een scooter of brommer al snel volledig aan de zijde van de scooterrijder ligt.

Indien blijkt dat u als fietser eigen schuld hebt aan de aanrijding, dan nog ontvangt u een vergoeding voor de helft van uw letselschade. Is er geen sprake van eigen schuld, dan wordt uw schade dus volledig vergoed.

Aanrijding met andere fietser

Bij een aanrijding met de fiets en een andere fietser, wordt gekeken wie van de fietsers fout zat. Heeft de andere fietser een overtreding begaan of bent u zelf (deels) schuldig aan de aanrijding? Het is bepalend voor de toedeling van schadevergoeding.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Vrijwel iedereen beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), een verzekering die ook aansprakelijkheid dekt bij een aanrijding tussen fietsers. Is de veroorzaker van het fietsongeluk niet verzekerd, dan zal hij uw letselschade zelf moeten vergoeden. Vaak wordt dit een lastige kwestie, van een kale kip valt immers niet te plukken. Ook de bereidheid om tot betaling over te gaan is in dergelijk kwesties vaak ver te zoeken.

Wilt schade verhalen na een aanrijding met de fiets; onze letselschade-expert infomeren u graag over de mogelijkheden.

Als fietser door een ander voertuig aangereden

Bent u met de fiets in botsing gekomen met een ander voertuig, zoals een bus, tram, trein, shovel of tractor? Dan zult u in de meeste gevallen recht hebben op schadevergoeding. Voor sommige voertuigen gelden echter afwijkende voorrangsregels, welke van invloed kunnen zijn op de aansprakelijkheid.

Hebt u letselschade opgelopen door een aanrijding met een ander voertuig, leg uw situatie dan vrijblijvend aan ons voor.

Een aanrijding met de fiets op jonge leeftijd

Als een kind op jonge leeftijd met de fiets wordt aangereden, geldt in vrijwel alle gevallen dat de letselschade volledig vergoed moet worden. Kinderen tot 14 jaar kunnen hebben volgens de wet geen schuld bij een aanrijding met een motorvoertuig. Hele erge roekeloosheid of opzet kunnen uitzonderingen zijn, maar worden eigenlijk zelden aangenomen.

Is uw kind jonger dan 14 jaar, betrokken geraakt bij een aanrijding met de fiets en wilt u schade verhalen? Onze hulp is kosteloos.

Schadevergoeding na een aanrijding met de fiets

U kunt al uw schade verhalen na een aanrijding met de fiets als de tegenpartij aansprakelijk is. De schade die u kunt claimen bestaat onder meer uit:

 • Reparatiekosten van uw kapotte fiets
 • Kosten van kleding en andere persoonlijke eigendommen
 • Medische kosten, zoals kosten voor een ziekenhuisopname, medicijnen die niet worden vergoed en uw eigen risico
 • Reiskosten
 • Misgelopen inkomsten, omdat u al dan niet tijdelijk niet kunt werken
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Studievertraging
 • Kosten voor inschakelen hulp in de huishouding en hulp voor klussen in en rondom uw huis
 • Smartengeld
 • Juridische kosten (letselschadejurist of letselschadeadvocaat)

Kortom, alle kosten die u zonder de aanrijding met de fiets niet gemaakt zou hebben kunt u als schade verhalen. Houdt daarom vanaf dag één een boekje bij en schrijf daar alle schadeposten in op.

Gratis juridische hulp? Neem contact met ons op!

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding met de fiets ? Een botsing met een auto, brommer/scooter, andere fietser of weggebruiker? En wilt u weten welke schade u kunt verhalen en hoe een letselschadetraject in gang gezet moet worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen contacteren.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74