Schade verhalen na aanrijding met de fiets

In het kort

 • Wanneer u een aanrijding heeft gehad op de fiets kunt u in veel gevallen uw letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Omdat fietsers tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers horen wordt u wettelijk extra beschermd.
 • Als een kind jonger dan 14 jaar met de fiets wordt aangereden is de andere partij vrijwel altijd volledig aansprakelijk. Heel erge roekeloosheid of opzet kunnen hier een uitzondering in zijn.
 • Bent u betrokken geweest bij een aanrijding met de fiets en heeft u vragen of wilt u hulp bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies van onze letselschadejuristen.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Heeft u een aanrijding met de fiets gehad en ervaart pijn van verwondingen of heeft u andere klachten? Dan heeft u in veel gevallen recht op vergoeding van uw letselschade. En omdat u als fietser een beschermde status heeft in het verkeer kunt u na een aanrijding met een motorvoertuig in de meeste gevallen minimaal 50% van uw schade verhalen op de tegenpartij. Bij een aanrijding met een andere fietser of een voetganger is degene die schuld heeft aan het ongeval aansprakelijk. Ook kan er een gedeelde aansprakelijkheid worden vastgesteld waarbij u slechts een deel van uw schade kunt verhalen.

Bent u gewond geraakt en wilt u schade verhalen na een aanrijding met de fiets; vul dan het contactformulier in en laat ons u helpen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met de fiets

Fietsers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze worden wettelijk extra beschermd. Wanneer u betrokken raakt bij een fietsongeluk , kunt u veelal uw schade verhalen op degene die u heeft aangereden. Ook wanneer u deels zelf verantwoordelijk bent. Is uw kind aangereden door een motorvoertuig, dan kunt u vrijwel altijd 100% van de schade op de tegenpartij verhalen. We leggen de meest voorkomende situaties hieronder aan u uit. Dit zijn:

Aangereden door een auto

Komt u met de fiets in botsing met een auto, dan kunt u in bijna alle gevallen minimaal 50% van uw schade verhalen. Omdat fietsers als kwetsbare verkeersdeelnemer extra juridische bescherming genieten, hebt u namelijk altijd recht op tenminste 50% schadevergoeding, ook als u een zelf een fout heeft gemaakt. Dat is wettelijk geregeld en vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Als u geen enkele verkeersovertreding heeft gemaakt moet de automobilist uw letselschade volledig vergoeden. Omdat automobilisten wettelijk verplicht zijn een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, wordt uw schadevergoeding door de verzekering van de tegenpartij betaald.

Ook bij een aanrijding met de fiets waarbij het veroorzakende motorvoertuig onbekend of onverzekerd is, zijn er vaak mogelijkheden om schade te verhalen. Doe in dat geval altijd aangifte; dit is een voorwaarde om schade te verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Aangereden door brommer of scooter

Ook bij een aanrijding door een brommer of scooter geldt dat de brommer- of scooterrijder voor tenminste 50% schuld heeft aan het ongeval en u uw schade kunt verhalen. Als fietser bent u ook in deze situatie volgens de wet de zwakkere verkeersdeelnemer en wordt u extra beschermd. Indien blijkt dat u als fietser zelf schuld hebt aan de aanrijding, dan ontvangt u alsnog een vergoeding voor de helft van uw letselschade. Is er geen sprake van eigen schuld, dan wordt uw schade dus volledig vergoed.

Aanrijding met andere fietser

Bij een aanrijding met een andere fietser wordt gekeken wie van de fietsers fout zat. U bent voor de wet immers gelijk en heeft geen beschermde status. Heeft de andere fietser een overtreding begaan of bent u zelf (deels) schuldig aan de aanrijding? Dan is dat bepalend voor de aansprakelijkheid. In sommige gevallen kunt u ook beide aansprakelijk zijn voor het ongeval. Dan kunt u slechts een deel van uw schade verhalen op de tegenpartij.

Kind op de fiets aangereden door een auto

Als een kind op jonge leeftijd met de fiets wordt aangereden, geldt in vrijwel alle gevallen dat de letselschade volledig vergoed moet worden. Kinderen tot 14 jaar kunnen hebben volgens de wet geen schuld bij een aanrijding met een motorvoertuig. Automobilisten moeten zich namelijk bewust zijn van het feit dat jonge kinderen impulsiever zijn in het verkeer en zich onvoorspelbaar kunnen gedragen. Hele erge roekeloosheid of opzet kunnen uitzonderingen zijn, maar worden eigenlijk zelden aangenomen.

Tips voor na een aanrijding op de fiets

Wanneer u bent aangereden door een motorvoertuig of andere fietser is het belangrijk om enkele stappen te doorlopen. Op die manier zorgt u er voor dat u direct bewijzen verzamelt die belangrijk zijn bij het verhalen van uw letselschade. Volg daarom altijd de volgende stappen:

 • Vul een schadeformulier in samen met de tegenpartij
 • Noteer de gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen
 • Maak indien mogelijk foto’s van de plek van het ongeval
 • Schakel indien nodig direct medische hulp in, of ga langs de huisarts of EHBO met fysieke klachten
 • Schakel een ervaren letselschadejurist in om uw situatie te beoordelen

Het is erg belangrijk dat u direct uw medische klachten laat nakijken en documenteren, zodat u bewijs heeft dat deze direct een gevolg zijn van het ongeval. Anders kunt u wellicht te maken krijgen met een verzekering van de tegenpartij die beweert dat u bepaalde verwondingen al eerder heeft opgelopen.

Schade verhalen op de tegenpartij

Na het het fietsongeval kunt u uw schade verhalen op de tegenpartij. Hiervoor moet u eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen en vervolgens uw schadevergoeding berekenen. Na het berekenen van uw totale schadevergoeding kunt u uw claim indienen bij de tegenpartij of diens verzekering. Vrijwel iedereen beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), een verzekering die ook aansprakelijkheid dekt bij een aanrijding tussen fietsers. Bezitters van een motorvoertuig zijn gelukkig verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. In die gevallen vergoedt de verzekering alle letselschade. Is de veroorzaker van het fietsongeluk niet verzekerd, dan zal hij uw letselschade zelf moeten vergoeden.

Het verhalen van uw schade kan een lang proces zijn. Het berekenen van uw totale schade vereist specifieke kennis en vaak probeert (de verzekering van) de tegenpartij uw schade te bagatelliseren. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u daarom graag bij het verhalen van uw schade. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring in huis om te krijgen waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor mee informatie over hoe wij u kunnen bijstaan.

Waar bestaat uw schadevergoeding uit?

Uw totale schadevergoeding bestaat uit een groot aantal materiële en immateriële schadeposten. Uiteraard is dit alle schade aan uw fiets na de aanrijding, maar dit is zeker niet het enige wat u kunt claimen. De schadeposten die u kunt claimen zijn onder andere:

 • Reparatiekosten van schade aan uw fiets
 • Kosten van kleding en andere persoonlijke eigendommen
 • Medische kosten, zoals kosten voor een ziekenhuisopname, medicijnen die niet worden vergoed en uw eigen risico
 • Reiskosten
 • Misgelopen inkomsten, omdat u al dan niet tijdelijk niet kunt werken
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Studievertraging
 • Kosten voor inschakelen van hulp in de huishouding en hulp voor klussen in en rondom uw huis
 • Smartengeld

Kortom, alle kosten die u zonder de aanrijding met de fiets niet gemaakt zou hebben kunt u als schade verhalen. Het is daarom heel belangrijk dat u alle schade en bijkomende kosten vanaf dag één na de aanrijding goed bijhoudt. Zo weet u zeker dat u alle schade als gevolg van het ongeval claimt.

Gratis juridische hulp? Neem contact met ons op!

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding met de fiets? En wilt u weten welke schade u kunt verhalen en hoe een letselschadetraject in gang gezet moet worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul de letselschadetest in, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Belt u liever? Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 085-8771774.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74