Hoeveel smartengeld bij rugletsel en wervelkolomschade?

In het kort

  • Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij rugletsel en wervelkolomschade
  • Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij rugklachten en wervelfracturen worden uitgekeerd
  • Heeft u letsel aan uw rug of wervelkolom en is de andere partij hiervoor aansprakelijk te stellen? Onze letselschadejuristen staan u geheel kosteloos bij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij rugletsel en wervelkolomschade. Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij rugklachten en wervelfracturen worden uitgekeerd.

Voorbeeld 1) Smartengeld rugletsel

Ongeval: Botsing bij roeiwedstrijd
Letsel: Rugklachten en kneuzingen
Hoogte smartengeld: € 4.000,00

Een man raakt tijdens een roeiwedstrijd betrokken bij een botsing met een andere roeier en eist smartengeld voor onder meer zijn rugletsel. Als gevolg van deze botsing loopt de man echter niet alleen ernstige rugklachten op, ook heeft hij door het ongeval bloeduitstortingen op zijn bekken en billen gekregen. Daarnaast heeft hij tevens flinke zichtbare kneuzingen opgelopen die hem flink beperken in het dagelijkse leven. De man was voor het ongeval bezig met het opstarten van zijn eigen bedrijf. Door de botsing tijdens het roeien heeft hij de opstart van zijn onderneming door alle beperkingen vijf maanden uit moeten stellen. Voor het rugletsel en de gemiste levensvreugde kent de rechtbank de man een bedrag van € 4.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 2) Smartengeld wervelfractuur

Ongeval: Val van de trap
Letsel: Wervelfractuur en ander letsel
Hoogte smartengeld: € 9.000,00

Een 69-jarige vrouw valt door een misstap van de trap en raakt ernstig gewond. Als gevolg van het ongeval loopt zij letselschade op. Het letsel betreft een wervelfractuur, een hersenschudding, gebitsschade en een gebroken pols. De schade aan haar gebit is hersteld en ook haar pols is goed geheeld. Echter de beperkte beweeglijkheid van haar schouders en nek is niet volledig genezen. De vrouw eist smartengeld voor het blijvend letsel en de beperkingen die zij daarvan ondervindt. De rechtbank kent de vrouw een bedrag van € 9.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 3) Smartengeld rugletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Lage rugklachten
Hoogte smartengeld: € 3.500,00

Een 43-jarige man wordt voor een tweede keer aangereden. Door het eerdere ongeval heeft de man al whiplashklachten ontwikkeld. Door de nieuwe aanrijding krijgt hij daar lage rugklachten bij. Als gevolg van het ongeval ondervindt de man lichte beperkingen met betrekking tot rugbelastende werkzaamheden en situaties. Hij claimt smartengeld, omdat frequent buigen moeizaam voor hem is en te zwaar tillen tijdens zijn werk helemaal niet meer gaat. De beperkingen belemmeren hem in zijn doen en laten. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 3.500,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 4) Smartengeld dwarslaesie

Ongeval: Motorongeval
Letsel: Dwarslaesie
Hoogte smartengeld: € 97.563,00

Een 37-jarige motorrijder raakt betrokken bij een ongeval en komt daarbij dusdanig ten val dat hij ter hoogte van de negende borstwervel een dwarslaesie oploopt. De man raakt verlamd, totaal incontinent en impotent. Ook heeft hij een beschadiging aan zijn arm/schouderzenuw aan het motorongeval overgehouden, waardoor de spierfunctie in zijn bovenarm enorm is verminderd. Er wordt smartengeld geëist. De man heeft ruim een jaar moeten revalideren en heeft daarnaast diverse operaties ondergaan, waaronder een operatie aan de sluitspier en een zenuwtransplantatie. De man is als gevolg van het motorongeluk rolstoelafhankelijk geworden, kan maar met één arm nog functioneren en is daardoor volledig arbeidsongeschikt geraakt. De rechtbank heeft met de vaststelling van de hoogte van het smartengeld ernstig rekening gehouden met het verlies aan levensvreugde. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 97.563,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 5) Smartengeld rugletsel

Ongeval: Medische fout
Letsel: Rug- bil- been- en voetklachten
Hoogte smartengeld: € 34.034,

Een 37- jarige directeur van een meubelfabriek wordt geopereerd wegens al bestaande rugklachten. Tijdens de operatie raken enkele zenuwwortels beschadigd met als gevolg dat de man naast zijn rugletsel tevens continu pijn heeft in zijn rechtervoet- been- en bil. Er volgen verschillende operaties en diverse behandelingen, maar allemaal zonder resultaat. De man raakt als gevolg van de medische fout volledig arbeidsongeschikt en eist smartengeld. De rechter houdt bij de berekening van de hoogte van de immateriële schadevergoeding rekening met de constante pijn van de man en zijn lage pijngrens, het feit dat hij blijvend en volledig arbeidsongeschikt is en het leed dat hij door de vele behandelingen heeft geleden. De man krijgt een bedrag van € 34.034,00 aan smartengeld toegekend.

Voorbeeld 6) Smartengeld wervelkolomletsel

Ongeval: Vechtpartij
Letsel: hoofdletsel en rug- wervelkolomletsel
Hoogte smartengeld: € 9.076,00

Een 17-jarige jongeman raakt betrokken bij een vechtpartij. Hij wordt door drie mannen tegen zijn hoofd geslagen en getrapt. Een man steekt het slachtoffer tot twee keer toe met een mes in zijn rug. Het mes raakt een zenuwbaan in een rugwervel met als gevolg dat de jongeman enige tijd geen gevoel meer in zijn benen heeft. Als gevolg van de vechtpartij eist het slachtoffer smartengeld voor zijn opgelopen hoofdletsel en rug- en wervelkolomletsel.

Na de vechtpartij heeft het slachtoffer ruim drie weken in het ziekenhuis moeten verblijven en aansluitend heeft hij nog zeker twee maanden fysiotherapeutische behandelingen moeten volgen. Het gevoel in zijn benen is in beperkte mate teruggekomen. Daarnaast heeft de jongeman last van slapeloosheid, kan hij zijn sport niet meer beoefenen en is hij erg onzeker geworden van de vechtpartij. De rechtbank kent het slachtoffer een bedrag van € 9.076,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 7) Smartengeld rugletsel

Ongeval: Bedrijfsongeval
Letsel: Rugletsel en hielklachten
Hoogte smartengeld: € 6.000,00

Een werknemer is in een laadbak van een heftruck op circa drie meter hoogte aan het werk. Als gevolg van een foutieve handeling van een collega werknemer schiet de laadbak naar beneden. Deze komt met een klap op de grond terecht, waarbij de man hard terechtkomt op zijn beide hielbenen. Door deze klap loopt hij letselschade op. Hij heeft niet alleen last van zijn linkerhiel, ook heeft hij als gevolg van het bedrijfsongeval blijvende rugklachten gekregen. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het ongeval en eist een schadevergoeding inclusief smartengeld.

Vanwege het rugletsel is de man na een jaar voor 46-56% arbeidsongeschikt verklaard. De rechter is van mening dat niet kan worden vastgesteld dat de lage rugklachten uitsluitend een gevolg zijn van het bedrijfsongeval. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld houdt hij hier rekening mee en kent de werknemer een bedrag van € 6.000,00 aan smartengeld toe.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74