Hoeveel smartengeld bij meervoudig letsel?

In het kort

  • Er worden jaarlijks vele uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij meervoudig letsel
  • Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij meervoudig letsel worden uitgekeerd
  • Wij staan u kosteloos bij indien wij u zaak aannemen, neem vrijblijvend contact op met onze letselschadejuristen
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er worden jaarlijks vele uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij meervoudig letsel. Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij meervoudig letsel worden uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de hoogte van het smartengeld altijd afhankelijk is van verschillende factoren en de berekening ervan maatwerk is. U kunt op onze website nog meer smartengeld voorbeelden vinden.

Voorbeeld 1) Smartengeld meervoudig letsel motorongeval

Ongeval: Aanrijding tussen motor en auto
Letsel: Huiddefecten en beenletsel
Hoogte smartengeld: € 12.500,00

Een 21-jarige matroos eerste klas raakt in 2001 betrokken bij een aanrijding. De matroos rijdt op zijn motor en wordt door een auto van achteren aangereden. Als gevolg van de aanrijding loopt de man meervoudig letsel op, waaronder diverse beschadigingen aan zijn huid en een gecompliceerde breuk aan zijn rechterbeen. Na het motorongeval heeft de matroos nog acht dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Hij is geopereerd aan zijn beenletsel en heeft eveneens een huidtransplantatie ondergaan. De motorrijder stelt de automobilist aansprakelijk voor zijn meervoudig letsel en claimt een letselschadevergoeding en smartengeld.

In het voorjaar van 2003 wordt de pen uit het been van de matroos verwijderd. Dit leidt opnieuw tot een huidinfectie. Het gevolg is dat de man enkele maanden niet kan werken. Een deskundige stelt zijn functionele invaliditeit vast op 5% van de gehele persoon. De man kan de meeste sporten niet meer beoefenen en heeft als gevolg van de aanrijding een aanpassingsstoornis ontwikkelt. Ook worden depressieve tekenen geconstateerd, die toegeschreven kunnen worden aan het motor- auto-ongeluk. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 12.500,00 aan smartengeld toe voor zijn meervoudig letsel als gevolg van de aanrijding.

Voorbeeld 2) Smartengeld meervoudig letsel auto-ongeluk

Ongeval: Auto-ongeluk
Letsel: Oorletsel, diverse breuken, longperforatie, hersenletsel
Hoogte smartengeld: € 100.000,00

Als gevolg van een auto-ongeluk loopt een man meervoudig letsel op. Hij breekt een rib en zijn rechter schouderblad, scheurt zijn oor, heeft een longperforatie en een ingeklapte long. Daarnaast loopt de man ook hersenletsel op door het auto-ongeluk. Als gevolg hiervan raakt hij beperkt in zijn spraak en raakt hij aan één zijde (rechts) in beginsel volledig verlamd. Na verloop van tijd heeft hij weer controle, hetzij in beperkte mate, over zijn rechter ledematen. De man moet enkele maanden in het ziekenhuis verblijven en aansluitend wordt hij anderhalf jaar in een revalidatiecentrum opgenomen. De man blijft ook na zijn revalidatie afhankelijk van verpleging. Hij stelt de veroorzaker van het auto-ongeluk aansprakelijk voor zijn meervoudig letsel en eis smartengeld.

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld laat de rechtbank het meervoudig letsel en de impact van het auto-ongeluk op het leven van het slachtoffer sterk meewegen. Het feit dat de man maandenlang eenzijdig verlamd is geweest en daardoor rolstoel gebonden was, geen controle over zijn urine en ontlasting had, onverstaanbaar sprak en het feit dat hij afhankelijk is geworden van derden rekent de rechter de veroorzaker ernstig aan. Ook de psychische beperkingen die het slachtoffer ondervindt als gevolg van het ongeval worden meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de letselschadevergoeding. De man is niet meer in staat om te werken, te sporten of andere activiteiten te ondernemen. Hij vult zijn dagen met muziek luisteren, televisie kijken, roken en internetten. De man is zich ten volle bewust van zijn onzelfstandige leven. Het gerechtshof kent de man voor zijn meervoudig letsel dan ook een bedrag van € 100.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 3) Smartengeld bij meervoudig letsel vrachtwagenongeval

Ongeval: Vrachtwagenongeval
Letsel: Botbreuken, whiplash, kneuzingen
Hoogte smartengeld: € 18.000,00

Een 46-jarige vrachtwagenchauffeur raakt betrokken bij een verkeersongeval. Een automobilist verleent geen voorrang aan de bestuurder van de vrachtwagen waardoor beiden met elkaar in botsing komen. De vrachtwagenchauffeur belandt met zijn wagen in de sloot en loopt als gevolg van het ongeval meervoudig letsel op. Hij stelt de automobilist aansprakelijk en eist een letselschadevergoeding en smartengeld.

Het meervoudig letsel van de vrachtwagenchauffeur bestaat uit een kneuzing van het borstbeen, een ribfractuur, whiplashachtige klachten, een hersenschudding en een meervoudige onderarmbreuk. De man wordt direct op de dag van het vrachtwagenongeval nog geopereerd. Het meest ernstige letsel is de meervoudige onderarmbreuk, waarvan de man blijvende beperkingen ondervindt. Een deskundige stelt de blijvende functionele invaliditeit op 19% van de gehele mens vast. De man raakt als gevolg van het verkeersongeval en zijn meervoudig letsel volledig arbeidsongeschikt en is ook niet meer in staat om in de toekomst loonvormende arbeid te verrichten. De rechtbank kent de vrachtwagenchauffeur een bedrag van € 18.000,00 aan smartengeld toe voor zijn meervoudig letsel.

Voorbeeld 4) Smartengeld meervoudig letsel motorongeval

Ongeval: Ongeluk met motor
Letsel: Diverse fracturen, zenuwletsel, inwendig letsel
Hoogte smartengeld: € 40.000,00

Een 43-jarige man loopt als gevolg van een motorongeval meervoudig letsel op, zoals een sleutelbeenfractuur en opperarmbeenfractuur evenals een gescheurde milt en lever, een shocklong en een hersenschudding. Daarnaast loopt de motorrijder door het ongeval een aandoening aan enkele zenuwen op. Het gevolg hiervan is dat hij last krijgt van uitval van diverse zenuwen in zijn been en arm en hij te maken krijgt met pijn en gevoelsstoornissen. Na het ongeval heeft de man vijf maanden in het ziekenhuis moeten verblijven waar hij diverse operaties heeft ondergaan. Aansluitend heeft hij langdurig moeten revalideren in een revalidatiecentrum. De motorrijder stelt de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk voor zijn meervoudig letsel en eist behalve een letselschadevergoeding eveneens een smartengeldvergoeding.

Ook na de revalidatie heeft de man moeite de blijvende gevolgen van het motorongeluk te accepteren. Voor het ongeval was de man in de zin van de WAO voor 80-100% arbeidsongeschikt. De man was vastberaden uit de WAO te geraken door als zelfstandige zonder personeel te gaan werken. Als gevolg van het ongeluk is hij genoodzaakt deze plannen te laten varen. De rechtbank neemt dit mee in de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Het staat vast dat zijn zelfwerkzaamheid aanzienlijk is verminderd. Loonvormende arbeid kan de man niet meer verrichten en daarnaast is hij ernstig beperkt in het klussen in en rondom zijn huis, iets waar hij voor het ongeval nog wel toe in staat was, dankzij zijn beroep als timmerman. Een deskundige stelt de mate van invaliditeit door het ongeval vast op 55-58% van de gehele mens. Verder herstel van zijn beperkingen en klachten wordt niet meer verwacht. De rechtbank kent de man voor zijn meervoudig letsel als gevolg van de aanrijding een bedrag van € 40.000,00 aan smartengeld toe.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74