Hoeveel smartengeld bij knieletsel, beenletsel en voetletsel

In het kort

  • Iemand die is aangereden door een auto heeft vaak in ieder geval letsel aan het onderlijf
  • Jaarlijks komen vele letselschadezaken voor de rechter, waarin uitspraak wordt gedaan over de toekenning van smartengeld bij voetletsel, knieletsel en beenletsel
  • Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij letsel aan voet, knie en/of been worden uitgekeerd
  • Neemt u vrijblijvend contact op met onze letselschadejuristen. In veel gevallen kunnen wij u kosteloos bijstaan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Iemand die is aangereden door een auto heeft vaak in ieder geval letsel aan het onderlijf. Jaarlijks komen vele letselschadezaken voor de rechter, waarin uitspraak wordt gedaan over de toekenning van smartengeld bij voetletsel, knieletsel en beenletsel. Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij letsel aan voet, knie en/of been worden uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de hoogte van het smartengeld altijd afhankelijk is van verschillende factoren en de berekening ervan maatwerk is. Onderstaande bedragen zijn daarom een indicatie, maar kunnen per letselschadezaak erg uiteen lopen.

Voorbeeld 1) Smartengeld knieletsel

Ongeval: Aanrijding voetganger
Letsel: Aanzienlijke knieklachten
Hoogte smartengeld: € 1.250,00

Een voetganger wordt aangereden, valt op de straat en loopt daarbij knieletsel op. Als gevolg van het ongeval heeft hij ernstige knieklachten. De man heeft vooral last van zijn knie bij traplopen, hurken, knielen en met gebogen knie zitten. Omdat de pijnklachten niet verdwijnen en hij aanzienlijke beperkingen ervaart bij zijn werkzaamheden, stelt de man de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk en eist smartengeld.

Een deskundige stelt vast dat er geen sprake is van aantoonbare medische afwijkingen. Er worden dan ook geen beperkingen aan de man opgelegd wegens strikt medische redenen. Niet met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en ook niet voor wat betreft deelname aan sportactiviteiten. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 1.250,00 aan smartengeld toe voor zijn knieletsel.

Voorbeeld 2) Smartengeld voetletsel

Ongeval: Aangevallen door een koe
Letsel: Gebroken enkel
Hoogte smartengeld: € 6.806,00

Een vrouw maakt een wandeling wanneer ze plots wordt aangevallen door een koe. Hevig geschrokken rent ze weg, maar komt daarbij ten val. Als gevolg van haar val breekt ze op meerdere plaatsen haar enkel. De vrouw krijgt te maken met hevige pijnklachten en ondervindt diverse beperkingen met staan, lopen, hurken en traplopen doordat de belastbaarheid sterk verminderd is. Zij eist smartengeld voor haar opgelopen voetletsel en voor de beperkingen waarmee zij te maken heeft als gevolg van het enkelletsel. De rechtbank kent de vrouw een bedrag van € 6.806,00 aan smartengeld toe voor haar voetletsel.

Voorbeeld 3) Smartengeld beenletsel

Ongeval: Medische fout
Letsel: Zenuwletsel aan een been
Hoogte smartengeld: € 15.000,00

Een 46-jarige man loopt door een fout bij een medische ingreep zenuwletsel aan zijn been op. Als gevolg van de fout wordt de man geconfronteerd met beenletsel, bestaande uit krachtverlies in zijn onderbeen en pijn in zijn knie. De man stelt de chirurg en het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn beenletsel en claimt smartengeld. De man ondervindt diverse beperkingen door de medische fout. Zonder hulpmiddelen kan hij geen trap meer lopen en langdurig staan gaat ook niet meer. Bij het klimmen, het afleggen van afstanden en lopen op ongelijk terrein wordt de man eveneens beperkt. Daarnaast heeft de man tevens psychische problemen ontwikkeld en is hij door dit alles in zijn eigen onderneming arbeidsongeschikt geraakt. De rechtbank kent de man een bedrag van € 15.000,00 aan smartengeld toe voor zijn beenletsel.

Voorbeeld 4) Smartengeld voetletsel

Ongeval: Verkeersongeval
Letsel: Letsel aan beide voeten
Hoogte smartengeld: € 37.000,00

Een 24-jarige man raakt betrokken bij een verkeersongeval. Als gevolg van het ongeval loopt hij ernstig voetletsel op aan beide voeten. Aan zijn linkervoet is de jongeman diverse keren geopereerd en heeft hij na een wekenlange ziekenhuisopname tevens langdurig moeten revalideren. Door het voetletsel heeft de man te maken gekregen met forse bewegingsbeperkingen. De man stelt de veroorzaker van het verkeersongeval aansprakelijk voor zijn voetletsel en de beperkingen en eist een letselschadevergoeding met smartengeld.

De man heeft als gevolg van het verkeersongeval ook aan zijn lies, rug en heup ernstige (zenuw-) pijnklachten ontwikkeld. De pijnbestrijdingbehandelingen die hij hiervoor al heeft ondergaan, hebben niet geleid tot het blijvend wegnemen of verminderen van de pijnklachten. De behandelingen gaan ook nu nog gewoon door. De man is door zijn voetletsel volledig arbeidsongeschikt geraakt, ondanks zijn enorme inzet om toch aan het werk te kunnen blijven. Het gerechtshof neemt dit bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld mee, evenals het feit dat de man in en om het huis voor klussen afhankelijk is van derden en dat er geen uitzicht is op verbetering van zijn pijnklachten en beperkingen. De rechtbank kent de man een bedrag van € 37.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 5) Smartengeld bij beenletsel

Ongeval: Auto-ongeluk
Letsel: Gebroken onderbeen, enkelletsel
Hoogte smartengeld: € 5.000,00

Een 16-jarige jongen raakt betrokken bij een auto-ongeluk. Aan de aanrijding houdt de jongen flink wat letsel over, bestaande uit een gebroken onderbeen, een kneuzing van zijn staartbeen en een gebroken borstwervel. De ouders van de jongen stellen de veroorzaker van het auto-ongeluk aansprakelijk, eisen een schadevergoeding en smartengeld. Het onderbeen van de jongen wordt gezet, maar hij houdt er wel een blijvende verminderde enkelfunctie aan over. Ook door zijn rugklachten en zijn pijnlijke stuitbeen ondervindt hij beperkingen in zijn functioneren. Daarnaast zorgen de nasleep van het auto-ongeluk en de stagnerende emotionele verwerking voor psychische problemen. De rechtbank kent de jongen een bedrag van € 5.000,00 aan smartengeld toe voor zijn beenletsel.

Voorbeeld 6) Smartengeld bij voet- en knieletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Knieletsel en gecompliceerde breuk rechterenkel
Hoogte smartengeld: € 9.000,00

Bij een aanrijding loopt een 30-jarige vrouw knieletsel op en aan haar rechterenkel een gecompliceerde breuk. Het gevolg is dat haar knieschijf instabiel raakt en zij een operatie moet ondergaan aan haar enkel. Na de operatie kan zij haar rechterbeen slechts matig beperkt gebruiken. De vrouw eist voor haar opgelopen voet- en knieletsel een schadevergoeding en smartengeld. Omdat de vrouw klachten houdt, volgt opnieuw een ziekenhuisopname en een tweede operatie. De vrouw kan helaas ook na deze tweede operatie haar rechterbeen maar in beperkte mate gebruiken bij lopen, staan, knielen, hurken, kruipen, klimmen, klauteren en traplopen. De rechtbank kent de vrouw voor haar voet- en knieletsel een bedrag van € 9.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 7) Smartengeld voetletsel

Ongeval: Auto rijdt over voet
Letsel: Gebroken middenvoetsbeentje
Hoogte smartengeld: € 2.000,00

Op straat wordt een man aangereden door een auto. De automobilist rijdt over de voet van de betreffende man, waardoor deze zijn middenvoetsbeentje breekt en circa vijf weken in het gips moet met zijn voet. De man stelt de automobilist aansprakelijk en eist smartengeld voor zijn opgelopen voetletsel. Niet alleen moet de man vijf weken met zijn voet in het gips, hij moet daarna ook nog enkele weken revalideren. Gedurende de periode ondervindt de man veel hinder van zijn voetletsel. Door de bewegingsbeperkingen heeft hij een tijdje niet kunnen werken en ook diverse hobby’s niet kunnen beoefenen. Het gerechtshof kent de man voor zijn opgelopen voetletsel, doordat een auto over zijn voet heen is gereden, een bedrag van € 2.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 8) Smartengeld heupletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Beklemming heupzenuw rechterheup
Hoogte smartengeld: € 19.000,00

Als gevolg van een aanrijding loopt een 40-jarige man een beklemming van de heupzenuw in zijn rechterheup op. Al snel wordt vastgesteld dat de man door het ongeval blijvende beperkingen zal ondervinden, vooral bij het staan, zitten en lopen. De man stelt de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk voor de letselschade aan zijn heup en eist naast een letselschadevergoeding eveneens smartengeld voor het leed dat hem is aangedaan.

Doordat de man als gevolg van zijn heupletsel blijvende beperkingen heeft, kan hij zijn werkzaamheden niet meer volledig uitvoeren. Hij raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Daarnaast ervaart de man door het heupletsel tevens beperkingen in zijn dagelijks leven, met name bij het beoefenen van zijn hobby’s en tijdens het autorijden. De hevige pijnklachten die de man dagelijks voelt en de frequente, ingrijpende en pijnlijke behandelingen voor pijnbestrijding hebben een grote impact op zijn leven. De rechter neemt dit aspect mee bij de bepaling van de hoogte van de immateriële schadevergoeding. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 19.000,00 aan smartengeld toe voor het heupletsel dat hij als gevolg van de aanrijding heeft opgelopen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74